Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Альбещенко Олексій Станіславович

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Альбещенко Олексій Станіславович, старший викладач кафедри .Альбещенко Олексій Станіславович
кандидат економічних наук, старший викладач

Біографія
У 1999 році закінчив Миколаївський торгово-економічний технікум за спеціальністю "Молодший спеціаліст банківської справи".
У 2005 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом, кваліфікація юрист за спеціальністю "Правознавство".
У 2010 році закінчив Миколаївський державний аграрний університет, кваліфікація економіст з бухгалтерського обліку.
У 2011 році закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, кваліфікація магістр з економіки за спеціальністю "Економіка підприємства".
З 2011р. навчався в аспірантурі МНАУ за спеціальністю 08.00.03 — економіка та управління національним господарством.
З 2013 р. по теперішній час — асистент кафедри економіки підприємств МНАУ.
З 2014 р. по 2017 р. навчався у Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отримав спеціальність "Магістр державного управління".

Займані посади:

З 1999 року працював спеціалістом відділу управління соціального захисту населення у Миколаївській області.
З 2000 року працював на посаді бухгалтера у відділені Ощадного банку Миколаївської області.
З 2003 року працював на посаді провідного бухгалтера сектору з обслуговування юридичних осіб Ощадного банку міста Миколаєва.
З 2004 року працював на посаді спеціаліста департаменту платіжних карт МФ КБ Приватбанк.
З 2005 року економіст з обслуговування рахунків МФ КБ Приватбанк.
З 2006 року провідний економіст МФ КБ Кредитпромбанк.
З 2011 року Начальник відділення МФ КБ Приватбанк.
З 2013 асистент кафедри економіки підприємств МНАУ.

Напрями наукових досліджень:
У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою: «Регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України" за спеціальністю 08.00.03 – національна економіка.
Наукові дослідження було апробовано на рівні Миколаївського національного аграрного університету, департаменту АПК, департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА, Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, автор 25 наукових праць (у тому числі 2 монографій), опублікованих у фахових та закордонних виданнях, результати науково-дослідної роботи доповідалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.
Пропозиції, рекомендації щодо удосконалення законодавства у сфері земельних відносин, викладені у дисертаційному дослідженні «Регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій України» та в інших наукових публікаціях автора, активно обговорювалися і використовувалися у роботі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.
У дисертаційній роботі запропоновано систему управлінських рішень щодо вжиття заходів з охорони землі від виснаження та підвищення її родючості, а також заходи щодо охорони грунтів від забруднення.
Запропоновані у дисертаційному дослідженні та наукових працях підходи до адаптації земельного законодавства України є актуальними, мають практичне значення та характеризуються науковою новизною з огляду на наближення екологічного законодавства України до права країн Європейського Союзу при підготовці нормативно-правових актів у сфері земельних відносин. На належному науковому та методичному рівні викладає дисципліни: «Державне регулювання економіки та економічна політика», «Державне та регіональне управління», «Економіка праці і соціально-трудові відносини", «Економіка підприємств», «Державне регулювання економіки», «Економіка, підприємництво, менеджмент», «Розміщення продуктивних сил», «Фінансово - економічна діяльність», «Інвестування та державне регулювання економіки».
Досліджує проблеми у сфері регулювання процесів формування і ефективного використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій.

Основні навчальні курси:
"Державне регулювання економіки та економічна політика", "Державне та регіональне управління", "Економіка праці і соціально-трудові відносини", "Економіка підприємств", "Державне регулювання економіки", "Економіка, підприємництво, менеджмент", "Розміщення продуктивних сил", "Фінансово - економічна діяльність", "Інвестування та державне регулювання економіки".
За період роботи у Миколаївському національному університеті опубліковано 24 праці наукового характеру.

Основні наукові публікації (за останні 5 років):
1. «Наукові праці» 3 грудня 2016 ЧДУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Економіка» випуск 267, 2016 Том 279. Особливості фінансування розвитку сільських територій в країнах ЄС.( ст.33-37). http://dspace.mnau.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1925/1/Albeschenko.pdf
2.Нормативно-правове забезпечення екологічної політики держави. Вісник аграрної науки причорномор’я. Науковий журнал. Випуск 2016. місто Миколаїв.http://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2016/n92v4r2016albeshenko.pdf
3 Теоретико-методичні аспекти раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій. Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове видання. Миколаївський національний університет ім. В.О Сухомлинського.
http://global-national.in.ua/issue-16-2017/24-vipusk-16-kviten-2017-r/2876-albeshchenko-o-s-teoretiko-metodichni-aspekti-ratsionalnogo-vikoristannya-zemelno-resursnogo-potentsialu-silskikh-teritorij
4.Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. SCIEMCEE publishing London. Sustainable Development Goals of Ukraine. Formation of rural areas on the basis of sustainable development (ст.189-210).
5. Методика і показники оцінки процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій. ЧДУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Науково-методичний журнал. Серія «Економічні науки» 2017р.
6. Засади державного регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій. ЧДУ ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Науково-методичний журнал. Серія «Економіка» 2018р.
7. An indukation of the sustainabale development of Ukraine in global dimensions. Web of scines. Baltic Journal of Economic Studies. (pages196-203).
8. Sciemcee publishing London. Sustainable Development Goals of Ukraine. Formation of rural areas on the basis of sustainable development (pages 189-210).
9. Теоретичні основи сталого розвитку землекористування теоретичні і методологічні підходи до формування концепції.(с.8-с.10). Уманський національний університет садівництва. Матеріали VI Всеукраїнської заочно наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» Частина 1 Умань 2014 року.
10. Теоретичні аспекти земельно-ресурсного потенціалу сільських територій (с.14-с.17). Міжнародна інтернет-конференція. Соціально-економічний розвиток України в умовах у співпраці з ЄС. 14-15 квітня 2016 року МНАУ. (Миколаїв). http://www.mnau.edu.ua/files/2016/Zbirnuk_14_15_04_2016.pdf
11. Держава і суспільство в умовах трансформаційних відносин у процесі розвитку соціальних мереж. Особливості діалогу держави та суспільства в умовах швидкого розвитку соціальних мереж.(с.145-с.148) Секція V. Національна академія державного управління при президентові України Одеський регіональний інститут державного управління, кафедра регіональної політики та публічного адміністрування. Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством. Матеріали науково-практичної конференції 28 квітня 2016 року. //www.oridu.odessa.ua/9/buk/new_23_05_16_1.pdf
12. Наукові підходи регулювання процесів формування і використання земельно-ресурсного потенціалу сільських територій. Громадська організація «Міжнародна антитерористична єдність» Європейська академія безпеки та конфліктології Київський кооперативний інститут бізнесу і права.28 жовтня 2017 р. "Міжнародна Науково-практична конференція присвячена 70-річчю проф.В.О.Глушкова".
13. Пріоритетні напрями розвитку сільських територій на екологічно орієнтованих засадах. Всеукраїнська інтернет-конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Менеджмент організацій» . МНАУ 7-8 грудня 2017 року. м.Миколаїв.
14. Аналіз процесу формування земельно-ресурсного потенціалу сільських територій. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського «Економічні науки» 2018р. ( ст.54-61)
15. Монографія «Земельно-ресурсний потенціал сільських територій: теоретичні й практичні аспекти».

Методичні рекомендації, конспекти лекцій та навчальні посібники:
Розроблено методичні рекомендації з дисциплін:
1. «Державне регулювання економіки»;
2. «Фінансово-економічна діяльність»;
3. «Розміщення продуктивних сил».

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9920-7049
ResearcherID

Контактна інформація:
albeshenko@mnau.edu.ua


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ