Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Безп'ята Ірина Володимирівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Безп'ята Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент.Безп'ята Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

Середню школу Безп’ята Ірина Володимирівна закінчила у 1996 році і того ж року вступила до Миколаївського державного сільськогосподарського інституту. В 2001 році закінчила Миколаївську державну аграрну академію і отримала кваліфікацію магістр економіст-менеджер. Після закінчення академії почала працювати викладачем фінансових дисциплін у Миколаївському торгово-економічному кооперативному технікумі. З 2003 року по 2006 рік навчалася в аспірантурі Миколаївського державного аграрного університету, після закінчення якої у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективного використання оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З 2006 року почала працювати на посаді асистента, а з 2008 року на посаді доцента кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету. В різні роки працювала відповідальним секретарем приймальної комісії та заступником декана факультету менеджменту з навчальної роботи. З січня 2013 року по теперішній час навчається в докторантурі Миколаївського національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наукова діяльність

Науково-дослідницьку роботу проводить з вивчення особливостей формування та реалізації інвестиційної політики держави в аграрному секторі економіки.

Навчально-методична робота

Безп’ята Ірина Володимирівна має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 14 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти – 9 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті.

Основні навчальні курси: «Економіка підприємств», «Статистика». «Аграрна політика». Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР «Спеціаліст» та «Магістр».

За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 7 праць методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України.

Наукові праці

1. Тюкова І.В. Використання окремих видів оборотних матеріальних ресурсів в приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Тюкова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2004. – Випуск 2 (26) Т 2. – С. 293-297.
2. Тюкова І.В. Наявність та структура оборотних засобів на сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області / І.В. Тюкова // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004». Т 67 Економіка підприємства. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 55-57.
3. Безп’ята І.В. Оцінка ефективності використання оборотних засобів в приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2005. – Випуск 1 – С. 127-131.
4. Безп’ята І.В. Приватні та приватно-орендні сільськогосподарські підприємства та їх місце в аграрному секторі економіки Миколаївської області / І.В. Безп’ята // Наукові праці НУХТ, 2006. – № 19. – С.125-134.
5. Безп’ята І.В. Структура оборотних засобів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв, 2006. – Випуск 1 – С. 126-132.
6. Безп’ята І.В. Формування виробничих запасів у приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Українська наука в мережі Інтернет». – Київ. 2006. – С. 5-7.
7. Топіха І.Н. Удосконалення організації кредитування приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємств / І.Н. Топіха, І.В. Безп’ята // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2006. № 219 Т.1. – С.186-193.
8. Безп’ята І.В. Показники ефективності використання оборотних засобів в приватних та приватно-орендних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Економічні проблеми розвитку регіону: Тези доповідей на Міжвузівській науково-практичній конференції, присвяченої 40-річчю кафедри економіки та організації виробництва НУК ім. адм. Макарова. – Миколаїв: НУК, 2006. – С. 34-39.
9. Безп’ята І.В. Визначення оптимального співвідношення між основними та оборотними засобами / І.В. Безп’ята // Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорського-викладацького складу та аспірантів МДАУ. – Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. – С.22-24.
10. Безп’ята І.В. Удосконалення кредитних відносин як джерело підвищення ефективності використання оборотних засобів / І.В. Безп’ята // Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансування та кредитування аграрного сектора: проблеми та перспективи». – Мелітополь /ДАТА. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ». – 2006. С. 18-19.
11. Безп’ята І.В. Оптимізація обсягів і складу виробничих запасів в приватних сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2009. – №5. – С. 59-64.
12. Безп’ята І.В. Державне регулювання галузі виноградарства на прикладі господарств Очаківського району Миколаївської області / І.В. Безп’ята, О.І. Драган // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – №255 Т. 8. – С. 1840-1845.
13. Безп’ята І.В. Тенденції розвитку зернового ринку / І.В. Безп’ята, Я.М. Рудінська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2010. – №2(10). – С. 75-79.
14. Безп’ята І.В. Розвиток і економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в господарствах Березанського району Миколаївської області / І.В. Безп’ята, Д.О. Бельмак // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – №262 Т. 5. – С. 1266-1272.
15. Безп’ята І.В. Розвиток ринку соняшнику та соняшникової олії / І.В. Безп’ята, Ю.С. Табунщик // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – №263 Т. 1. – С. 180-185.
16. Безп’ята І.В. Світова економічна інтеграція та глобалізація / І.В. Безп’ята // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої проблемам інтеграційних процесів в економіці АПК. – Миколаїв. – 28-30 вересня 2011 року. – С. 180-182.
17. Безп’ята І.В. Ефективність виробництва та реалізації зерна в господарствах Березанського району Миколаївської області / І.В. Безп’ята, Я.М. Рудінська // Агросвіт. – 2011. – №24. – С. 52-54.
18. Безп’ята І.В. Еколого-економічні аспекти природоохоронної діяльності в сільськогосподарських підприємствах / І.В. Безп’ята // Сборник научных трудов SWorld. – Материалы международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012». – Одесса. – 19-30 июня 2012 года. – Т. 20. – С. 103-107.
19. Безп’ята І.В. Аналіз структури капітальних інвестицій в аграрну сферу Миколаївської області / І.В. Безп’ята // Агросвіт. – 2012. – №17. – С. 20-24.
20. Безп’ята І.В. Інвестування природоохоронної діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Безп’ята // Агросвіт. – 2012. – №18. – С. 6-8.
21. Безп’ята І.В. Значення інвестицій для розвитку сільського господарства / І.В. Безп’ята // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 6-8.
22. Безп’ята І.В. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни за умови розвитку сучасних інтеграційних процесів / І.В. Безп’ята // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої проблемам трансформаційних та інтеграційних процесів в економіці АПК. – Миколаїв. – 10-11 жовтня 2012 року. – С. 14-15.
23. Безп’ята І.В. Економічна оцінка показників ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств Миколаївської області / І.В. Безп’ята // Агросвіт. – 2012. – №19. – С. 2-5.
24. Безп’ята І.В. Формування та пріоритетні напрями інвестиційної політики держави / І.В. Безп’ята // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – №19. – С. 7-10.
25. Безп’ята І.В. Інвестиційна привабливість аграрного сектору півдня України / І.В. Безп’ята // Тези доповідей ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» 30-31 жовтня 2012 р. / за ред. Г.Є. Павлової та ін. – Дніпропетровськ : ТОВ „Квітка”, 2012. – С. 94-96.
26. Безп’ята І.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки» 28-29 березня 2013 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2013. – С. 307-310.
27. Безп’ята І.В. Еколого-економічні аспекти формування сталого землекористування в аграрній сфері економіки України / І.В. Безп’ята, В.С. Волик // Стратегічні детермінанти стійкого розвитку АПК України / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестурчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр „Візаві”, 2015. – С. 216 – 219.
28. Безп’ята І.В. Досвід інвестування аграрного сектора економіки в зарубіжних країнах / І.В. Безп’ята, В.В. Клочан // Вісник Черкаського університету (Економічні науки). – 2015. – № 12 (345). – С. 53-58.
29. Безп’ята І.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Матеріали V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної заочної конференції «Наукова дискусія: теорія практика, інновації» 27-28 березня 2015 р. / ГО «Інститут освітньої та молодіжної політики»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Київ: ГО «ІОМП», 2015. – С. 12-15. 30. Безп’ята І.В. Основні підходи до класифікації інвестицій / І.В. Безп’ята // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С. 107-110.
31. Безп’ята І.В. Вивчення досвіду Польщі щодо залучення інвестицій в аграрний сектор економіки / І.В. Безп’ята // Тези доповідей Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки» 16-17 квітня 2015 р. / за ред. І.О. Мельник та ін. – Миколаїв, 2015. – С. 177-180.
32. Безп’ята І.В. Особливості інвестиційної політики в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – №5. – С. 10-14.
33. Безп’ята І.В. Інформаційно-консультаційне забезпечення інвестицій в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародного економічного співробітництва: оцінки та стратегії» (м. Одеса, 17-18 липня 2015 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2015. – С. 31-32. 34. Безп’ята І.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності аграрних підприємств / І.В. Безп’ята // Економічні студії. – 2015. – №3(07) липень. – С. 20-24.
35. Безп’ята І.В. Сучасний стан інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 12 Ч. 1. – С. 54-57.
36. Безп’ята І.В. Ефективність інвестицій в аграрному секторі економіки / І.В. Безп’ята // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни» (м. Київ, 28-29 серпня 2015 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 24-28.
37. Безп’ята І.В. Інституціональне забезпечення залучення інвестицій в аграрний сектор економіки / І.В. Безп’ята // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 11. – С. 59-64.

Навчально-методична робота

1. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форм навчання / Топіха І.Н., Вершиніна Л.М., Самойлик К.Д., Сухініна Л.І., Іваненко Г.М., Котикова О.І., Клочан В.В., Крилова І.Г., Мельник І.О., Безп’ята І.В. Шаповал Т.П., Мамалюк О.А., Полішкевич О.Р., Христенко О.А., Фурман Т.О. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 135 с.
2. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Економіка галузей сільського господарства» студентів факультету менеджменту за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» (Менеджмент організацій) денної та заочної форм навчання / Безп’ята І.В. – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 51 с.
3. І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)
4. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Аграрна політика» студентів факультету менеджменту для спеціальностей 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» денної та заочної форм навчання / Безп’ята І.В., Клочан В.В. – Миколаїв: МДАУ, 2011. – 104 с.
5. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіка галузей сільського господарства» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» (менеджмент організацій і адміністрування) / Безп’ята І.В. – Миколаїв: МДАУ, 2012. – 53 с.
6. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольних робіт з дисципліни «Аграрна політика» для студентів заочної форми навчання факультету менеджменту спеціальностей 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / Безп’ята І.В. – Миколаїв: МДАУ, 2013. – 49 с.
7. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» денної форми навчання / Котикова О.І., Безп’ята І.В., Іваненко Г.М., Крилова І.Г., Мамалюк О.А., Мельник І.О., Полішкевич О.Р., Христенко О.А. – Миколаїв: МДАУ, 2013. – 95 с.

Начальний посібник під грифом МОН
І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

Контактна інформація

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ