Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Христенко Ольга Андріївна

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Христенко Ольга Андріївна, кандидат економічних наук, доцент.Христенко Ольга Андріївна,
кандидат економічних наук, доцент

Біографія

У 1997 році закінчила економічний факультет Миколаївського сільськогосподарського інституту зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», кваліфікація «економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві». Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

- з 5.09.2000 р. по 30.09.2002 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївської державної аграрної академії;
- з 01.10.2002 р. по 01.04.2005 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.04.2005 р. по 16.03.2011 р. – старший викладач кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 16.03.2011 р. по 31.08.2012 р. – доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.09.2012 р. - доцент кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри. Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції. Веде активну наукову роботу зі студентами факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету. Результати досліджень відображаються у наукових статтях та тезах.

Напрями наукових досліджень:
Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції.
Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку ефективного виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти ефективності виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.
Проведені дослідження дали можливість сформувати наукову новизну одержаних результатів:

Вперше:

- запропоновано науково обґрунтовані підходи до формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва шляхом створення районного багатофункціонального бджолярського кооперативу, який сприятиме швидкому реагуванню господарських суб’єктів на зміни в конкурентному середовищі.

Удосконалено:

- теоретичні положення, принципи та механізми формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва, зміст та дія яких, на відміну від існуючих, розкриваються з урахуванням поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання;
- методичні підходи до визначення критеріїв оцінки виробництва продукції бджільництва, які базуються на використанні виробничої функції Кобба-Дугласа, спрямованої на визначення залежності обсягу виробництва меду від витрат капіталу та витрат праці на одиницю продукції;
- стратегічний напрям становлення та розвитку бджільництва, який активізує економічне зростання галузі завдяки стимулюванню виробництва органічної продукції, що дозволить покращити її якість.

Дістало подальший розвиток:

- дослідження та виявлення домінуючих тенденцій розвитку бджільництва, що враховують регіональні особливості;
- прогнозні розрахунки щодо виробництва товарної продукції з використанням багатофункціонального кооперативу, які розроблено з урахуванням супутньої продукції, а саме: воску, прополісу, маточного молочка, бджолиного обніжжя.

Дисципліни, які викладає:
Статистика
Cтатистика ринку

Основні наукові публікації (за останні 5 років):
1. Христенко О. А. Екологізація економіки підприємств аграрного сектору як фактор раціонального використання природних ресурсів / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.9(ч.5). - С. 64-68
2. Христенко О. А. Глобальний ринок органічної продовольчої продукції: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.8(ч.3). - С. 58-62.
3. Христенко О. А. The part to rational land use-indication of the environmental condition of agricultural land / Христенко О. А., Котикова О. І. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ - 2015. - Вип.1(82). - С. 3-14.
4. Христенко О. А. Трансформації міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції: перспективи для України / О.А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херон : ХДУ – 2015. – Вип.10(ч.1). - С. 125 - 128.
5. Христенко О. А. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // Економіст. - 2015. – №4. – С. 34-39.
6. Христенко О. А. Структура транспортно-логістичної системи України / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // [ Електронний ресурс] Глобальні та національні проблеми розвитку економіки. - 2015. – №4. – Режим доступа к документу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015
7. Христенко О. А., Лапін В. О. Особливості наповнення місцевих бюджетів України в умовах євроінтеграції / О. А. Христенко, В. О. Лапін // Електронне фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2017. – №5(5). С. 130-139.

Методичні рекомендації, конспекти лекцій та навчальні посібники:
1. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Курс лекцій «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 66 с. (4 д.а., 2015).
2. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 37 с. (2,3 д.а.)
3. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеню «Бакалавр з обліку і оподаткування» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеню «Бакалавр з фінансів» з дисципліни «Інвестування» - 134 с. (8,4 д.а.)
4. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 103 с. (6,4 д.а)

Начальний посібник під грифом МОН

І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0431-5328
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: olhakhrystenko@gmail.com
hristenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ