Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Христенко Ольга Андріївна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Христенко Ольга Андріївна, кандидат економічних наук, доцент.Христенко Ольга Андріївна,
кандидат економічних наук, асистент

Біографія

У 1997 році закінчила економічний факультет Миколаївського сільськогосподарського інституту зі спеціальності «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві», кваліфікація «економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві». Основні етапи трудової та науково-педагогічної діяльності:

- з 5.09.2000 р. по 30.09.2002 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївської державної аграрної академії;
- з 01.10.2002 р. по 01.04.2005 р. – асистент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.04.2005 р. по 16.03.2011 р. – старший викладач кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 16.03.2011 р. по 31.08.2012 р. – доцент кафедри економіки сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету;
- з 01.09.2012 р. - доцент кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри. Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції. Веде активну наукову роботу зі студентами факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету. Результати досліджень відображаються у наукових статтях та тезах.

Проводить науково-дослідну роботу з проблем підвищення ефективності виробництва продукції бджільництва, ефективності виробництва органічної продукції.

Об’єктом дослідження є процеси формування та розвитку ефективного виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти ефективності виробництва продукції бджільництва в аграрних підприємствах.

Проведені дослідження дали можливість сформувати наукову новизну одержаних результатів:

Вперше:

- запропоновано науково обґрунтовані підходи до формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва шляхом створення районного багатофункціонального бджолярського кооперативу, який сприятиме швидкому реагуванню господарських суб’єктів на зміни в конкурентному середовищі.

Удосконалено:

- теоретичні положення, принципи та механізми формування ефективного виробництва та реалізації продукції бджільництва, зміст та дія яких, на відміну від існуючих, розкриваються з урахуванням поєднання державного регулювання та ринкового саморегулювання;
- методичні підходи до визначення критеріїв оцінки виробництва продукції бджільництва, які базуються на використанні виробничої функції Кобба-Дугласа, спрямованої на визначення залежності обсягу виробництва меду від витрат капіталу та витрат праці на одиницю продукції;
- стратегічний напрям становлення та розвитку бджільництва, який активізує економічне зростання галузі завдяки стимулюванню виробництва органічної продукції, що дозволить покращити її якість.

Дістало подальший розвиток:

- дослідження та виявлення домінуючих тенденцій розвитку бджільництва, що враховують регіональні особливості;
- прогнозні розрахунки щодо виробництва товарної продукції з використанням багатофункціонального кооперативу, які розроблено з урахуванням супутньої продукції, а саме: воску, прополісу, маточного молочка, бджолиного обніжжя.

Нагороди

2004р. Грамота Миколаївськогодержавного аграрного університету
2005р Грамота Миколаївськогодержавного аграрного університету
2007р. Грамота Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
2007р. Грамота Міністерства освіти і науки України
2008р. Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
2008р. Диплом Міністерства аграрної політики України
2009р. Грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації
2011р. Грамота Миколаївської обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу України
2011р. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України
2012 р. Подяка Миколаївської обласної ради
2014р. Подячний лист Виконкома Миколаївської міської ради
2015р.Почесна грамота Виконкома Миколаївської міської ради

Наукові праці

1. Христенко О. А. Якісний стан та ефективність використання земельних угідь в аграрних підприємствах Миколаївської області / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ - 2001. - Вип.4. - C. 78 – 83.
2. Христенко О. А. Роль інноваційних важелів в ефективному розвитку міжнародної торгівлі / Іртищева І.О., Христенко О.А. // Культура народов Причорноморья: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр “Крым» - Вип. 111 2007 - С. 33 - 35
3. Христенко О. А. Стан та проблеми розвитку бджільництва в Миколаївській області / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ - 2003. - Вип.2(22). - Т. 2. - C. 78 – 83.
4. Христенко О. А. Бджоли-незамінна ланка в сфері сільськогосподарського виробництва / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ - 2004. - Вип.2(26). - Т. 2. - С. 301-305.
5. Христенко О. А. Вплив концентрації галузі бджільництва на її ефективність / О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ - 2007. - Вип.3(42), Т. 2. - С. 189-194.
6. Христенко О. А. Витрати та прибутки галузі бджільництва /О. А. Христенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МДАУ - 2009. - Вип.4(51). - С. 108-113.
7. Христенко О. А. Маркетингові дослідження ринку продукції бджільництва / О. А. Христенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАУ - 2009. - № 7. - C. 205-208.
8. Христенко О. А. Кооперація – шлях до ефективного бджільництва / О. А. Христенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Мелітополь: ТДАУ – 2010. – № 2(10). - C. 407 – 412.
9. Христенко О. А. Розвиток ринку продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. другої Міжн. наук.-практ. конф. Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК], (Мелітополь, 13-15 червн. 2005р.) / М-во аграр. Політики України, Тав. держ. агротех. ун-т. - М. : Тав. держ. агротех. ун-т 2005. - С. 235-237.
10. Христенко О. А. Світова організація торгівлі та галузь бджільництва України / О. А. Христенко // [матер. Причорноморської наук.-практ. конф. професор.-викл. складу]. 15 – 17 квітня 2009 р.: тези допов. – Миколаїв, 2009. – С.100 – 102.
11. Христенко О. А. Структура виробничих витрат та облік собівартості продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. Причорноморської наук.-практ. конф. професор.-викл. складу] . 9 – 11 квітня 2008 р. : тези допов. – Миколаїв, 2008 С.41– 43.
12. Христенко О. А. Україна на світовому ринку меду / О. А. Христенко // [матер. Причорномор. наук.-практ. конф. професор.-викл. складу]. 15 – 17 квітня 2010 р.: тези допов. – Миколаїв, 2010. – С. 100 – 102.
13. Христенко О. А. Розвиток інтеграційних процесів у підприємствах з виробництва продукції бджільництва / О. А. Христенко // [матер. Всеукр. наук.-практ. Конф. Інтеграційні процеси в економіці АПК]. МНАУ, 2011, - С.54-56
14. Христенко О. А. Концепція виховної роботи у контексті болонського процесу на прикладі Миколаївського ДАУ/ О. А. Христенко, Шарата Н. Г. // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького. - Львів: 2011. - Том 3,№3(49) - С. 330-38.
15. Христенко О. А. Виробництво органічної продукції як фактор підвищення конкурентоспроможності / О. А. Христенко // [матер. Всеукр. наук.-практ. Конф. Інтеграційні процеси в економіці АПК]. МНАУ, 2012, - С.24-26
16. Христенко О. А. Екологічний моніторинг виробництва сільськогосподарської продукції як конкурентна перевага країн виробників / О. А. Христенко // Сборник научных трудов SWorld. – Материалы международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012». – Одесса. – 19-30 июня 2012 года. – Т. 20. – С. 100-103.
17. Христенко О.А. Интеграционные процессы в развитии аграрного сектора Украины / О. А. Христенко, А. В. Коваленко // Международный научный журнал «Прогресс» Международная Академия социально- економических наук. - Тбилиси 2013. - № 1-2, - С. 108–112.
18. Христенко О. А. Екологізація економіки підприємств аграрного сектору як фактор раціонального використання природних ресурсів / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.9(ч.5). - С. 64-68
19. Христенко О. А. Глобальний ринок органічної продовольчої продукції: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку / О. А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон : ХДУ – 2014. – Вип.8(ч.3). - С. 58-62.
20. Христенко О. А. The part to rational land use-indication of the environmental condition of agricultural land / Христенко О. А., Котикова О. І. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв : МНАУ - 2015. - Вип.1(82). - С. 3-14.
21. Христенко О. А. Трансформації міжнародних ринків органічної агропродовольчої продукції: перспективи для України / О.А. Христенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Херон : ХДУ – 2015. – Вип.10(ч.1). - С. 125 - 128.
22. Христенко О. А. Фактори формування логістичних транспортних систем в умовах глобалізації / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // Економіст. - 2015. – №4. – С. 34-39.
23. Христенко О. А. Структура транспортно-логістичної системи України / Іртищева І.О., Мінакова С.М., Христенко О.А. // [ Електронний ресурс] Глобальні та національні проблеми розвитку економіки. - 2015. – №4. – Режим доступа к документу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015
24. Христенко О. А., Лапін В. О. Особливості наповнення місцевих бюджетів України в умовах євроінтеграції / О. А. Христенко, В. О. Лапін // Електронне фахове видання з економічних наук «Modern Economics». – 2017. – №5(5). С. 130-139.

Навчально-методична робота

1. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050106 „Облік і аудит” та 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Зозуля В.А., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Полішкевич О.Р., Христенко О.А., Ванівський А.І. (6,5 д.а., 2001 р.)
2. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М, Крилова І.Г, Котикова О.І., .Полішкевич О.Р., Христенко О.А. (4,0 д.а., 2003 р.)
3. Христенко О.А. Крилова І.Г., Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»–37 с. (2,3 д.а., 2012)
4. Крилова І.Г., ХристенкоО.А., Мамалюк О.А.Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101; 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»–60 с. (3,75 д.а.,2012)
5. ХристенкоО.А. Крилова І.Г., Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами обліково-фінансового факультету, факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»–65 с. (4,0 д.а.,2012)
6. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Курс лекцій «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 66 с. (4 д.а., 2015).
7. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 37 с. (2,3 д.а.)
8. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеню «Бакалавр з обліку і оподаткування» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеню «Бакалавр з фінансів» з дисципліни «Інвестування» - 134 с. (8,4 д.а.)
9. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 103 с. (6,4 д.а)

Начальний посібник під грифом МОН

І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0431-5328
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: olhakhrystenko@gmail.com
hristenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ