Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Крилова Ірина Георгіївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Крилова Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент.Крилова Ірина Георгіївна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Середню школу Крилова Ірина закінчила у 1989 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Викладацьку діяльність розпочала з 1996 року на кафедрі економіки сільського господарства на посаді асистента, з 2000 року на посаді старшого викладача. У 2006році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в регіоні» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Наукова діяльність:
Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем зайнятості сільського населення, відтворення його трудового і демографічного потенціалу.
Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:
Вперше:
- виділено та систематизовано основні причини, що знижують рівень сільської зайнятості в умовах півдня України, зокрема: згортання виробництва та зниження продуктивності праці; низький рівень економічних інтересів, депопуляція та старіння сільського населення, погіршення соціальної інфраструктури села;
- розроблено кореляційно-регресійну модель оцінки впливу основних факторів на рівень сільської зайнятості, а саме: земленавантаженості, продуктивності праці, розвитку соціальної інфраструктури, питомої ваги міського населення та середньої людності сільського населеного пункту;
- проведено моніторинг сільського ринку праці Миколаївської області за допомогою соціально-економічних та демографічних показників;
Удосконалено:
- методологію визначення показника рівня розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості (передбачається визначення середнього балу за рейтинговою оцінкою);
Одержали подальший розвиток:
- теоретичні положення щодо сутності сільської зайнятості (в контексті її місця в умовах реструктуризації аграрного сектору), а також методичні підходи до застосування і розрахунку окремих показників зайнятого сільського населення (запропоновано застосування інтегрального показника для визначення рівня сільськогосподарської зайнятості);
- напрями зменшення безробіття на селі шляхом розширення підприємницької діяльності внаслідок отримання безробітними одноразової допомоги для відкриття індивідуальної трудової діяльності;
- пропозиції щодо шляхів подальшого зростання сільської зайнятості та її регулювання на селі. Вони включають заходи щодо створення сприятливих соціально–економічних умов для розвитку підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку кооперації, нарощування обсягів виробництва, покращення соціальної інфраструктури та демографічної ситуації на селі.

Навчально-методична робота:
Крилова Ірина має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 20 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти –20 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. Основні навчальні курси: “Економіка праці і СТВ”, “Інвестування” ,“Інвестиційний менеджмент”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”. Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр". За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 26 праць методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 3 конспекти лекцій.

Наукові праці:

1. Крилова І.Г. Стан розвитку виноградарства у Миколаївській області // Вісник аграрної науки Причорномор’я випуск 2. Миколаївський сільськогосподарський інститут – 1997.– С. 26-28.

2. Крилова І.Г. Зайнятість населення на Миколаївщині / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2003. – № 4. – С. 111–114.

3. Крилова І.Г. Жінки та молодь – соціально вразливі категоріїнаселення в сучасних умовах на ринку праці Миколаївської області / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2004. – № 2. – С. 165–170.

4. Крилова І.Г. Стан та ефективність використання трудових ресурсів в Миколаївській області / Ірина Крилова, Людмила Вершиніна // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2004. – № 1. – С. 28–31.

5. Крилова І.Г. Стан ринку праці в Миколаївській області / І.Г. Крилова, І.Топіха // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2004. – Випуск 188: В 4 т. Том 2. – С. 546–550.

6. Крилова І. Г. Особисте селянське господарство як шлях розширення зайнятості сільського населення / І.Г. Крилова // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. – 2004. – № 32. – С. 146–149.

7. Крилова І.Г. Аналіз самозайнятості сільського населення Миколаївської області в зменшенні безробіття на селі / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2005. – № 1. – С. 71–75.

8. Крилова І.Г. Створення робочих місць на селі – гарантія забезпечення зайнятості сільського населення / І.Г. Крилова // Економіка АПК. – 2005. – № 2 . – С. 130–132.

9. Крилова І.Г. Проблеми формування середнього класу в Україні / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2007. – Випуск 225: Том 2. – С. 333–340.

10. Крилова І.Г. Аналіз сучасного рівня життя населення України відносно світових стандартів / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2007. – № 3. – С. 34–38.

11. Крилова І.Г. Проблеми зайнятості сільського населення Миколаївської області / І.Г. Крилова // Економіка АПК. – 2008. – № 3 . – С. 142–144.

12. Крилова І.Г. Соціально-економічні чинники відтворення сільського населення Миколаївської області / І.Г. Крилова // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. – 2007. – № 64. – С. 279–284.

13. Крилова І.Г. Вплив окремих факторів на зайнятість сільського населення в Миколаївській області / І.Г. Крилова // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК: міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 червня 2005 р.: тези доп. –Мелітополь, 2005. – С.115.

14. Крилова І.Г. Дистанційна форма навчання як шлях поліпшення ринка освітніх послуг / І.Г. Крилова // Впровадження новітніх технологій в освіті: наук.-практ. сем., травень 2007 р.: тези доп. –Миколаїв, 2007. – С.27.

15. Крилова І.Г. Особливості зайнятості та економічної активності жінок на ринку праці в Україні / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Випуск 249: Том 3. – С. 799–803.

16. Крилова І.Г. Молодь як соціально вразлива категорія на ринку праці / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 2. – С.36 –41.

17. Крилова І.Г. Формування та ефективність використання трудових ресурсів в аграрній сфері економіки Миколаївської області / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Випуск 255: Том 4. – С. 1086–1091.

18. Крилова І.Г. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості Миколаївської області / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 4. – С.85–90.

19. Крилова І.Г., Кравчук Л.С. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010. – Вип.3. – С.60–65.

20. Крилова І.Г. Демографічні характеристики трудового потенціалу сільського населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип.2. – С.49–54.

21. Кравчук Л.С., Крилова І.Г. Ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва в оптимальних умовах оподаткування / Л.С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип.4. – С.43–49.

22. Крилова І.Г. Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні (гендерний аспект) / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип.1. – С.45–50.

23. Крилова І.Г. Трудова міграція населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип.4., т.1 – С.42–47.

24. Крилова І.Г., Колесниченко О.С. Аналіз фінансового стану та визначення ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств / І.Г. Крилова// Інноваційна економіка. – 2012. – №37 – С.291–294.

25. Крилова І. Г. Колесниченко О. С. Ерьоменко Ю.С. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області / І.Г.Крилова //Інноваційна економіка. - 2013. -№12 - С. 182-186.

26. Крилова І.Г. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип.1. – С.42–48.

27. Крилова І.Г., Коваленко А. Демографічні чинники формування людського капіталу сільського населення України / І.Г. Крилова// Науковий вісник Херсонського державного унівесритету. – 2015. – Вип.11., ч.5 – С.95–98.

28. Крилова І.Г., Власюк С.В., Романенко О.Б. Європейський досвід успішного впровадження екологічнобезпечного виробництва сільськогосподарської продукції / І.Г. Крилова // Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України : [ колективна монографія / під ред. д.е.н., проф. Ю. О. Нестерчук]. — Умань :Видавець «Сочинський», 2015. — С.95–98.

29. Крилова І.Г., Тофанюк Н.І. Сучасний стан ринку органічної продукції : [зб.наук.праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, № 9 / наук. ред. Комарницький І.М.]. — Хмельницький, 2015. — С.44–46.

30. Власюк С.В., Крилова І.Г.Міжнародні стандарти оцінки екологобезпечної сільськогосподарської продукції : [зб.наук.праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, № 9 / наук. ред. Комарницький І.М.]. — Хмельницький, 2015. — С.15-17.

31. Крилова І. Г. Зміна типу населення Миколаївської області як наслідок процесів його відтворення / І. Г. Крилова, Т. П. Лисковецька // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць. - 2016. - № 1(6) - С. 84-87.

32. Krylova I. H. Demographic process in reproduction and formation of human capital of rural population of Ukraine / I. H. Krylova, H. V. Kovalenko // East European Scientific Journal: Economics and Business. – Warsaw, Poland, 2016. – № 4(8) – Р. 84-88.

33. Гураль Ю.І., Крилова І.Г. Гендерні стереотипи про соціальні ролі чоловіків та жінок / Ю.І. Гураль, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2015. – Вип.1(12), ч.2 – С.113–117.

34. Крилова І.Г., Коваленко А.В. Демографічний процес у відтворенні та формуванні людського капіталу сільського населення України / І.Г. Крилова // Польский мультинаучный журнал «Восточно-Европейский научный журнал» (East European Scientific Journal). – 2016. – №4(8) — С.84-87.

35.Крилова І.Г., Лисковецька Т.П. Зміна типу населення Миколаївської області як наслідок процесів його відтворення / І.Г. Крилова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць, за ред. Івана Кіщака. – 2016. – №1(6) — С.84-87.

36.Алєксєєнко Ю. С., Крилова І.Г. Допомога по безробіттю / Ю.С. Алєксєєнко, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.46-49.

37. Пшегоцька Т.А., Крилова І.Г. Міграційний рух у процесах відтворення населення / Т.А. Пшегоцька, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.77-81.

38.Ткачук А.В., Крилова І.Г. Гендерні аспекти економічної активності населення України / А.В. Ткачук, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.98-100.

39. Тимофєєва Т.С., Крилова І.Г. Гендерні аспекти інвестицій в людський капітал / Т.С. Тимофєєва, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.93-97.

40.Таранов М.А., Крилова І.Г. Економічна активність населення України / М.А. Таранов, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.88-92.

41. Філіпов В.А., Крилова І.Г. Трудові ресурси України / В.А. Філіпов, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.101-105.

42.Iryna Krylova IMPACT OF CHANGES IN THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATIONON ITS DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS // Міжнародна науково-практична конференції «Інноваційний потенціал соціально-економічних систем: виклики глобального світу» (м. Лісабон, Португалія), 30 червня 2016 р., С. 81-83.

43.Гайпель П.О., Крилова І.Г. Ефективність і продуктивність праці / П.О. Гайпель, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.56-60.

44.Перета В.А., Крилова І.Г. Старіння населення України / В.А. Перета, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2016. – Вип.1(12), ч.2 – С.73-76.

45.Крилова І.Г. Гендерні характеристики економічно активного населення України у європейському вимірі / І.Г. Крилова // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки» – 2017. – №16 — С.597-603.

46.Смирнова А.А,. Крилова І.Г. Соціально вразливі категорії населення на ринку праці України / А.А. Смирнова, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(12), ч.2 – С. 597-603.

47.Гайдар А.О., Крилова І.Г. Демографічні прогнози / А.О. Гайдар, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.8 -11.

48. Колесниченко І.С, Крилова І.Г. Природний рух населення України / І.С. Колесниченко, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С. 42-45.

49.Матвііва Т. М., Крилова І.Г. Зайнятість населення з позицій гендерної рівності / Т. М. Матвііва, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.68-72.

50.Обушенкова С. В., Крилова І.Г. Гендерні характеристики економічно активного населення / С.В. Обушенкова, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.85-89.

51.Задирака О.М., Крилова І.Г. Статево-вікова структура населення / О.М. Задирака, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.17-19.

52.Казан Т.В., Крилова І.Г. Демографічні показники в країнах ЄС / Т.В. Казан, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.20-23.

53.Колбудська А.В., Крилова І.Г. Державні соціальні стандарти України / А.В. Колбудська, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.39-41.

54.Катеринюк О.А., Крилова І.Г. Ознаки демографічної кризи / О.А. Катеренюк, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.35-38.

55. Панасова К.Ю., Крилова І.Г. Аналіз безробіття населення України / К.Ю. Панасова, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.113-116.

56.Калініна Є.С., Крилова І.Г. Природний рух населення в процесах його відтворення / К.Ю. Панасова, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.24-27.

57. Твердовська А.О., Крилова І.Г. Економічні можливості жінок на ринку праці України / А.О. Твердовська, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.132-135.

58.Шляхова Т.В., Крилова І.Г. Трудовий потенціал суспільства / Т.В. Шляхова, І.Г. Крилова // Студентський науковий вісник : науково-теоретичний журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та ін. — Миколаїв, 2017. – Вип.1(13), ч.2 – С.153-156.

59. Бабич М.М., Крилова І.Г., Савенко О.С. Взаємозв’язок між економічною доступністю до продуктів харчування та рівнем продуктивності праці в сільському господарстві /М.М. Бабич, І.Г. Крилова // Науковий вісник Ужгородського національного університету серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство, с.15-21, В.15, частина 1 – 2017.

Навчально-методична робота:

1. Статистика (сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики) Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” і 7050201 „Менеджмент організацій” Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Крилова І.Г. (4,6 д.а. 2000 р.)

2. Статистика. Розділ „Теоретична статистика”. Методичні вказівки по вивченню дисципліни та завдання для контрольної роботи студентів економічного факультету спеціальності 7050106 і 7050201 заочної форми навчання Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Крилова І.Г. (2,0 д.а. 2001 р.)

3. Методичні вказівки і робочий зошит для виконання практичних завдань по економіки с.-г. для студентів спеціальності 7130202 „Зооінженерія” Сухиніна Л.І., Клочан В.Ф., Крилова І.Г. (3,0 д.а., 2000 р.)

4. Методичні вказівки для виконання випускних робіт студентів спеціальностей 6050106, 7050106, 8050106 „Облік і аудит”; 6050201, 7050201, 8050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Ничипурук О.І. (5,0 д.а., 2000 р.)

5. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050106 „Облік і аудит” та 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Зозуля В.А., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Полішкевич О.Р., Христенко О.А., Ванівський А.І. (6,5 д.а., 2001 р.)

6. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М, Крилова І.Г, Котикова О.І., .Полішкевич О.Р., Христенко О.А. (4,0 д.а., 2003 р.)

7. Методичні вказівки для виконання магістерських робіт студентами спеціальностей 8050106 „Облік і аудит” та 8050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Крилова І.Г, Котикова О.І.,Полішкевич О.Р, Таранова Т.В. (5,6 д.а., 2004 р.)

8. Методичні вказівки для виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” та 7050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Крилова І.Г, Котикова О.І.,. Полішкевич О.Р, Таранова Т.В. (7,0 д.а., 2004 р.)

9. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять по курсу розміщення продуктивних сил” для студентів економічного факультету спеціальностей 7050200 „Менеджмент організацій” та 7050100 „Облік і аудит” (Топіха І.Н., Полішкевич О.Р., Крилова І.Г.) 2,0 д.а., 2002 р.

10. Економіка праці і СТВ. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050201 „Менеджмент організацій” та 7050106 „Облік і аудит” Крилова І.Г., Полішкевич О.Р. (7,0 д.а., 2004 р.)

11. Інвестування. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” та 7050201 „Менеджмент організацій” Крилова І.Г. ( 5,5 д.а., 2006 р.)

12. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами економічного факультету заочної форми навчання з дисципліни «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент». Крилова І.Г. (5,0 д.а., 2008 р.)

13. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Крилова І.Г. (9,7 д.а., 2009 р.)

14. «Інвестиційний менеджмент». Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» факультету менеджменту (9,3 д.а., 2009 р.)

15. «Міжнародна інвестиційна діяльність». Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту (9,1 д.а., 2009)

16. Економіка праці і соціально-трудові відносини (методичні вказівки для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей) Крилова І.Г. , Шаповал Т.П. (4,3 д.а, 2010)

17. І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

18. Крилова І.Г., О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Курс лекцій. – Миколаїв: Видавнийчий відділ МДАУ. – 2010. – 109 с. (6,8 д.а, 2011)

19. Крилова І.Г., О.А. Христенко Інвестиційний менеджмент. Курс лекцій. – 77 с. (4,8 д.а, 2012)

20. Крилова І.Г., О.А. Христенко Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»–37 с. (2,3 д.а., 2012)

21. Крилова І.Г., ХристенкоО.А., Мамалюк О.А.Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101; 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»–60 с. (3,75 д.а.,2012)

22. Крилова І.Г., ХристенкоО.А. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами обліково-фінансового факультету, факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»–65 с. (4,0 д.а.,2012)

23. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Курс лекцій «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 66 с. (4 д.а., 2015).

24. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 37 с. (2,3 д.а.)

25. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеню «Бакалавр з обліку і оподаткування» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеню «Бакалавр з фінансів» з дисципліни «Інвестування» - 134 с. (8,4 д.а.)

26. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 103 с. (6,4 д.а)

27. «Економіка праці і СТВ: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання»– 110 с. (4,58 д.а., 2017)

28. «Інвестиційний менеджмент: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» – 79 с. (3,29 д.а., 2017)

29. «Інвестиційний менеджмент: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» денної та заочної форми навчання» – 55 с. (2,29 д.а., 2017)

30. Міжнародна інвестиційна діяльність: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» – 66 с. (4,1 д.а., 2016)

31. Статистика ринку [Електронний ресурс] : метод. реком. та завдання до написання контрольних робіт для здобувачів вищої освіти 3-го курсу ступеня "бакалавр" напряму підготовки 6.030601 заочної форми навчання / уклад. О. А. Христенко, І. Г. Крилова. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 69 с.

32. Економіка підприємств [Електронний ресурс] : робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.030601 "Менеджмент" (спеціальностей 073 "Менеджмент", 074 "Публічне управління та адміністрування") денної форми навчання / уклад. : І. О. Мельник, І. Г. Крилова, О. А. Христенко [та ін.}. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 41 с.

Крилова І.Г. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1392-2915
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: KrylovaIG@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ