Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №267

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра економіки підприємств → Крилова Ірина Георгіївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

>
МНАУ. Крилова Ірина Георгіївна, кандидат економічних наук, доцент.Крилова Ірина Георгіївна
кандидат економічних наук, доцент

Біографія
Середню школу Крилова Ірина закінчила у 1989 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту. Викладацьку діяльність розпочала з 1996 року на кафедрі економіки сільського господарства на посаді асистента, з 2000 року на посаді старшого викладача. У 2006році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в регіоні» за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. З 2007 року працює на посаді доцента кафедри економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету.

Наукова діяльність:
Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем зайнятості сільського населення, відтворення його трудового і демографічного потенціалу.
Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:
Вперше:
- виділено та систематизовано основні причини, що знижують рівень сільської зайнятості в умовах півдня України, зокрема: згортання виробництва та зниження продуктивності праці; низький рівень економічних інтересів, депопуляція та старіння сільського населення, погіршення соціальної інфраструктури села;
- розроблено кореляційно-регресійну модель оцінки впливу основних факторів на рівень сільської зайнятості, а саме: земленавантаженості, продуктивності праці, розвитку соціальної інфраструктури, питомої ваги міського населення та середньої людності сільського населеного пункту;
- проведено моніторинг сільського ринку праці Миколаївської області за допомогою соціально-економічних та демографічних показників;
Удосконалено:
- методологію визначення показника рівня розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості (передбачається визначення середнього балу за рейтинговою оцінкою);
Одержали подальший розвиток:
- теоретичні положення щодо сутності сільської зайнятості (в контексті її місця в умовах реструктуризації аграрного сектору), а також методичні підходи до застосування і розрахунку окремих показників зайнятого сільського населення (запропоновано застосування інтегрального показника для визначення рівня сільськогосподарської зайнятості);
- напрями зменшення безробіття на селі шляхом розширення підприємницької діяльності внаслідок отримання безробітними одноразової допомоги для відкриття індивідуальної трудової діяльності;
- пропозиції щодо шляхів подальшого зростання сільської зайнятості та її регулювання на селі. Вони включають заходи щодо створення сприятливих соціально–економічних умов для розвитку підприємництва, розвитку малого та середнього бізнесу, розвитку кооперації, нарощування обсягів виробництва, покращення соціальної інфраструктури та демографічної ситуації на селі.

Навчально-методична робота:
Крилова Ірина має загальний стаж науково-педагогічної роботи – 20 років (педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти –20 років) весь термін – у Миколаївському національному аграрному університеті. Основні навчальні курси: “Економіка праці і СТВ”, “Інвестування” ,“Інвестиційний менеджмент”, “Міжнародна інвестиційна діяльність”. Здійснює керівництво виконанням випускних робіт ОКР "Спеціаліст" та "Магістр". За період роботи у Миколаївському національному аграрному університеті опубліковано 26 праць методичного характеру, у тому числі: 1 навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України та 3 конспекти лекцій.

Наукові праці:
1. Крилова І.Г. Стан розвитку виноградарства у Миколаївській області // Вісник аграрної науки Причорномор’я випуск 2. Миколаївський сільськогосподарський інститут – 1997.– С. 26-28.
2. Крилова І.Г. Зайнятість населення на Миколаївщині / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2003. – № 4. – С. 111–114.
3. Крилова І.Г. Жінки та молодь – соціально вразливі категоріїнаселення в сучасних умовах на ринку праці Миколаївської області / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2004. – № 2. – С. 165–170.
4. Крилова І.Г. Стан та ефективність використання трудових ресурсів в Миколаївській області / Ірина Крилова, Людмила Вершиніна // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2004. – № 1. – С. 28–31.
5. Крилова І.Г. Стан ринку праці в Миколаївській області / І.Г. Крилова, І.Топіха // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2004. – Випуск 188: В 4 т. Том 2. – С. 546–550.
6. Крилова І. Г. Особисте селянське господарство як шлях розширення зайнятості сільського населення / І.Г. Крилова // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. – 2004. – № 32. – С. 146–149.
7. Крилова І.Г. Аналіз самозайнятості сільського населення Миколаївської області в зменшенні безробіття на селі / І.Г. Крилова // Вісник аграрної науки Причорномор’я МДАУ. – 2005. – № 1. – С. 71–75.
8. Крилова І.Г. Створення робочих місць на селі – гарантія забезпечення зайнятості сільського населення / І.Г. Крилова // Економіка АПК. – 2005. – № 2 . – С. 130–132.
9. Крилова І.Г. Проблеми формування середнього класу в Україні / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2007. – Випуск 225: Том 2. – С. 333–340.
10. Крилова І.Г. Аналіз сучасного рівня життя населення України відносно світових стандартів / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2007. – № 3. – С. 34–38.
11. Крилова І.Г. Проблеми зайнятості сільського населення Миколаївської області / І.Г. Крилова // Економіка АПК. – 2008. – № 3 . – С. 142–144.
12. Крилова І.Г. Соціально-економічні чинники відтворення сільського населення Миколаївської області / І.Г. Крилова // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Ринкова трансформація економіки АПК. – 2007. – № 64. – С. 279–284.
13. Крилова І.Г. Вплив окремих факторів на зайнятість сільського населення в Миколаївській області / І.Г. Крилова // Ринкова трансформація соціально-економічних відносин в АПК: міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 червня 2005 р.: тези доп. –Мелітополь, 2005. – С.115.
14. Крилова І.Г. Дистанційна форма навчання як шлях поліпшення ринка освітніх послуг / І.Г. Крилова // Впровадження новітніх технологій в освіті: наук.-практ. сем., травень 2007 р.: тези доп. –Миколаїв, 2007. – С.27.
15. Крилова І.Г. Особливості зайнятості та економічної активності жінок на ринку праці в Україні / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Випуск 249: Том 3. – С. 799–803.
16. Крилова І.Г. Молодь як соціально вразлива категорія на ринку праці / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 2. – С.36 –41.
17. Крилова І.Г. Формування та ефективність використання трудових ресурсів в аграрній сфері економіки Миколаївської області / І.Г. Крилова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Випуск 255: Том 4. – С. 1086–1091.
18. Крилова І.Г. Основні сільськогосподарські характеристики домогосподарств у сільській місцевості Миколаївської області / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 4. – С.85–90.
19. Крилова І.Г., Кравчук Л.С. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2010. – Вип.3. – С.60–65.
20. Крилова І.Г. Демографічні характеристики трудового потенціалу сільського населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип.2. – С.49–54.
21. Кравчук Л.С., Крилова І.Г. Ефективний розвиток сільськогосподарського виробництва в оптимальних умовах оподаткування / Л.С. Кравчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2011. – Вип.4. – С.43–49.
22. Крилова І.Г. Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні (гендерний аспект) / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип.1. – С.45–50.
23. Крилова І.Г. Трудова міграція населення України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип.4., т.1 – С.42–47.
24. Крилова І.Г., Колесниченко О.С. Аналіз фінансового стану та визначення ймовірності банкрутства сільськогосподарських підприємств / І.Г. Крилова// Інноваційна економіка. – 2012. – №37 – С.291–294.
25. Крилова І. Г. Колесниченко О. С. Ерьоменко Ю.С. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області / І.Г.Крилова //Інноваційна економіка. - 2013. -№12 - С. 182-186.
26. Крилова І.Г. Соціально-вікові особливості участі жінок на ринку праці України / І.Г. Крилова// Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2014. – Вип.1. – С.42–48.
27. Крилова І.Г., Коваленко А. Демографічні чинники формування людського капіталу сільського населення України / І.Г. Крилова// Науковий вісник Херсонського державного унівесритету. – 2015. – Вип.11., ч.5 – С.95–98.
28. Крилова І.Г., Власюк С.В., Романенко О.Б. Європейськийдосвідуспішноговпровадженняекологічнобезпечноговиробництвасільськогосподарськоїпродукції / І.Г. Крилова // Сучаснісоціально-економічнітенденціїрозвитку АПК України : [ колективнамонографія / під ред. д.е.н., проф. Ю. О. Нестерчук]. — Умань :Видавець «Сочинський», 2015. — С.95–98.
29. Крилова І.Г., Тофанюк Н.І. Сучасний стан ринку органічної продукції : [зб.наук.праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, № 9 / наук. ред. Комарницький І.М.]. — Хмельницький, 2015. — С.44–46.
30. Власюк С.В., Крилова І.Г.Міжнародні стандарти оцінки екологобезпечної сільськогосподарської продукції : [зб.наук.праць Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту : економічні науки, № 9 / наук. ред. Комарницький І.М.]. — Хмельницький, 2015. — С.15-17.
30. Крилова І.Г., Христенко І.Г., Коваленко А.В. Міжнародна інвестиційна діяльність / Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – 101 с. (6 д.а., 2015)
31. Крилова І.Г., Христенко І.Г., Коваленко А.В. Міжнародна інвестиційна діяльність / Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» – 37 с. (2,3 д.а., 2015)
32. Крилова І.Г., Христенко І.Г., Коваленко А.В. Інвестування: методичні рекомендації та завдання до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напрямів 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), 6.030508 «Фінансі і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») денної форми навчання –134 с. ( 8,3 д.а., 2016)

Навчально-методична робота:
1. Статистика (сільськогосподарська статистика з основами соціально-економічної статистики) Методичні вказівки та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” і 7050201 „Менеджмент організацій” Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Крилова І.Г. (4,6 д.а. 2000 р.)
2. Статистика. Розділ „Теоретична статистика”. Методичні вказівки по вивченню дисципліни та завдання для контрольної роботи студентів економічного факультету спеціальності 7050106 і 7050201 заочної форми навчання Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Крилова І.Г. (2,0 д.а. 2001 р.)
3. Методичні вказівки і робочий зошит для виконання практичних завдань по економіки с.-г. для студентів спеціальності 7130202 „Зооінженерія” Сухиніна Л.І., Клочан В.Ф., Крилова І.Г. (3,0 д.а., 2000 р.)
4. Методичні вказівки для виконання випускних робіт студентів спеціальностей 6050106, 7050106, 8050106 „Облік і аудит”; 6050201, 7050201, 8050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Ничипурук О.І. (5,0 д.а., 2000 р.)
5. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050106 „Облік і аудит” та 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Зозуля В.А., Чеботар Т.І., Крилова І.Г., Нечитайло І.Є., Полішкевич О.Р., Христенко О.А., Ванівський А.І. (6,5 д.а., 2001 р.)
6. Методичні вказівки для виконання бакалаврських робіт студентами спеціальностей 6050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання. Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М, Крилова І.Г, Котикова О.І., .Полішкевич О.Р., Христенко О.А. (4,0 д.а., 2003 р.)
7. Методичні вказівки для виконання магістерських робіт студентами спеціальностей 8050106 „Облік і аудит” та 8050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Крилова І.Г, Котикова О.І.,Полішкевич О.Р, Таранова Т.В. (5,6 д.а., 2004 р.)
8. Методичні вказівки для виконання дипломних робіт студентами спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” та 7050201 „Менеджмент організацій” денної і заочної форми навчання Топіха І.Н., Самойлик К.Д., Вершиніна Л.М., Іваненко Г.М., Крилова І.Г, Котикова О.І.,. Полішкевич О.Р, Таранова Т.В. (7,0 д.а., 2004 р.)
9. Методичні рекомендації для проведення практичних та семінарських занять по курсу розміщення продуктивних сил” для студентів економічного факультету спеціальностей 7050200 „Менеджмент організацій” та 7050100 „Облік і аудит” (Топіха І.Н., Полішкевич О.Р., Крилова І.Г.) 2,0 д.а., 2002 р.
10. Економіка праці і СТВ. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050201 „Менеджмент організацій” та 7050106 „Облік і аудит” Крилова І.Г., Полішкевич О.Р. (7,0 д.а., 2004 р.)
11. Інвестування. Інвестиційний менеджмент. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів економічного факультету спеціальностей 7050106 „Облік і аудит” та 7050201 „Менеджмент організацій” Крилова І.Г. ( 5,5 д.а., 2006 р.)
12. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами економічного факультету заочної форми навчання з дисципліни «Інвестування», «Інвестиційний менеджмент». Крилова І.Г. (5,0 д.а., 2008 р.)
13. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». Крилова І.Г. (9,7 д.а., 2009 р.)
14. «Інвестиційний менеджмент». Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» факультету менеджменту (9,3 д.а., 2009 р.)
15. «Міжнародна інвестиційна діяльність». Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету менеджменту (9,1 д.а., 2009)
16. Економіка праці і соціально-трудові відносини (методичні вказівки для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей) Крилова І.Г. , Шаповал Т.П. (4,3 д.а, 2010)
17. І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)
18. Крилова І.Г., О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Курс лекцій. – Миколаїв: Видавнийчий відділ МДАУ. – 2010. – 109 с. (6,8 д.а, 2011)
19. Крилова І.Г., О.А. ХристенкоІнвестиційний менеджмент. Курс лекцій. – 77 с. (4,8 д.а, 2012)
20. Крилова І.Г., О.А. Христенко Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність»–37 с. (2,3 д.а., 2012)
21. Крилова І.Г., ХристенкоО.А., Мамалюк О.А.Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 7.03060101; 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та спеціальності 7.03060104; 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»–60 с. (3,75 д.а.,2012)
22. Крилова І.Г., ХристенкоО.А. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт студентами обліково-фінансового факультету, факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 «Менеджмент» з дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»–65 с. (4,0 д.а.,2012)
23. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Курс лекцій «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 66 с. (4 д.а., 2015).
24. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольних робіт здобувачами вищої освіти факультету менеджменту заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 37 с. (2,3 д.а.)
25. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» освітнього ступеню «Бакалавр з обліку і оподаткування» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» освітнього ступеню «Бакалавр з фінансів» з дисципліни «Інвестування» - 134 с. (8,4 д.а.)
26. Крилова І.Г., О.А. Христенко, Коваленко А.В. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять і самостійної роботи здобувачами вищої освіти денної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності 8.03060104 - «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» з дисципліни «Міжнародна інвестиційна діяльність» - 103 с. (6,4 д.а)
27. «Економіка праці і СТВ: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,073 «Менеджмент» денної та заочної форми навчання»– 110 с. (4,58 д.а., 2017)
28. «Інвестиційний менеджмент: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» – 79 с. (3,29 д.а., 2017)
29. «Інвестиційний менеджмент: методичні рекомендації до виконання індивідуальних самостійних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 073 – «Менеджмент» денної та заочної форми навчання» – 55 с. (2,29 д.а., 2017)
30. Міжнародна інвестиційна діяльність: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» – 66 с. (4,1 д.а., 2016)

Начальний посібник під грифом МОН:
І.Г. Крилова, О.В. Шебаніна, М.Д. Бабенко, В.П. Клочан, В.В. Клочан, І.В. Безп'ята, І.О. Мельник, О.А. Христенко Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. – Миколаїв: Видавничий відділ МДАУ. – 2010. – 192 с. ISBN 978-966-8205-69-9 (12 д.а., 2010)

Крилова І.Г. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація
E-mail: irinakrilova072@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ