Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра менеджменту та маркетингу → Олійник Тетяна Георгіївна

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Олійник Тетяна Георгіївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри.Олійник Тетяна Георгіївна
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри

Біографія

Середню школу Олійник Тетяна закінчила у 1997 році і того ж року вступила до Миколаївського сільськогосподарського інституту після закінчення Миколаївської державної аграрної академії працювала асистентом кафедри економіки сільського господарства.

З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського державного агарного університету (нині – Миколаївський національний аграрний університет).

З 2008 р. обіймала посаду асистента кафедри менеджменту та маркетингу.

У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Удосконалення економічних відносин між агарними та переробними підприємствами".

З вересня 2015 року працює старшим викладачем кафедри економіки підприємств.

Напрями наукових досліджень: Науково-дослідницьку роботу проводить з проблем удосконалення економічних відносин між аграрними та переробними підприємствами.
Найбільш суттєвими результатами проведених досліджень є наступні:
вперше:
- сформульовано власне визначення сутності інтегрованих формувань, яке означає, що інтегровані формування - це підприємства, організації, установи, які об’єднуються у багатогалузеву господарську систему на основі договірних відносин з метою досягнення спільних цілей або забезпечення вирішального впливу на фінансову, господарську і комерційну політику учасників формувань.
- сформовано овочепродуктовий кластер Миколаївської області

удосконалено:
- класифікацію інтегрованих формувань за найбільш важливими ознаками (характер та напрями встановлених взаємозв’язків, форма власності учасників, галузева належність і характер домінуючого власника, територіальне охоплення, набутий статус учасників);
- організацію взаємодії учасників у рамках агропромислової інтеграції здійснювати на основі механізму трансфертних цін;

одержали подальший розвиток:
- методика розподілу одержаного інтегрованим формуванням від продажу кінцевої продукції прибутку між його учасниками на основі продуктового розподілу
- економічні відносини між виробниками і переробниками сільськогосподарської продукції.

Дисципліни, які викладає:
1. Економіка аграрного виробництва
2. Управління фінансово-економічною діяльністю
3. Регіональна економіка
4. Економіка і організація енергетичної служби
5. Концепція розвитку підприємства

Основні наукові публікації (за останні 5 років):
1. Сутність, особливості та напрями підвищення енергозбереження аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Т.Г. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 10. - с. 429-433. Режим доступу: http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1937
2. Олійник Т.Г.Теоретичні основи економічних відносин в інтегрованих формуваннях / Т.Г. Олійник //Бізнес-навігатор. – 2016. - №10. Режим доступу:http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/1938
3. Olena Kotykova, Tetiana Oliinyk. Indication of sustainable development of Ukraine in global dimensions: comparison with the countries of post-socialist camp / Olena Kotykova, Tetiana Oliinyk // “Interdisciplinary Scientific Conference for PhD students and assistants QUAERE 2016” 23-27 may 2016 year.
4. Олійник Т.Г., Гуда Н.Е.Тенденції тіньової економіки України та шляхи її детінізації [Електронний ресурс] / Т.Г. Олійник, Н.Е. Гуда // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – с.203-206. - Режим доступу:http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2604
5. Олійник Т.Г., Куделя В.Л., Потапов І.С. Обсяги реалізації сільськогосподарської продукції як фактор впливу на цінові процеси на споживчому ринку та інвестиційну активність підприємств / Т.Г. Олійник, В.Л. Куделя, І.С. Потапов // Агросвіт. – 2017. – № 23. - С. 50-57. - Режим доступу:http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/2603
6. Oleksii Albeshchenko, Anna Kovalenko, Tetyana Oliynyk. SCIEMCEE publishing London. Sustainable Development Goals of Ukraine. Formation of rural areas on the basis of sustainable development (ст.189-210).
7. Олійник Т.Г. Соціально-економічні та демографічні проблеми розвитку міських поселень Миколаївської області / Т.Г. Олійник // Матеріали ІІІ Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу (м. Миколаїв, 23-25 квітня 2015 р.) – Миколаїв, 2015.
8. Олійник Т.Г. Роль інтегрованих формувань в розвитку АПК / Т.Г. Олійник // Всеукраїнська наук.-практ. конференція Трансформаційні та інноваційні процеси в аграрній сфері економіки України (м. Миколаїв, 27-28 жовтня 2016р) – Миколаїв 2016.
9. Олійник Т.Г. Роль зовнішньоекономічної діяльності у економічному розвитку аграрних підприємств / Т.Г. Олійник // Міжнародна інтернет-конференція молодих вчених і студентів «Соціально-економічний розвиток України в умовах співпраці з Європейським Союзом», 14-15 квітня 2016р., м. Миколаїв.
10. Олійник Т.Г. Сільський зелений туризм: значення і вплив на стійкий розвиток регіонів / Т.Г. Олійник // IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», 17-19 травня 2017 р., м. Миколаїв.
11. Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні» 26-28 квітня 2017 р.
12. Олійник Т.Г. Теоретичні основи екологізації / Т.Г. Олійник //Всеукраїнська інтернет-молодих вчених і здобувачів вищої освіти «Менеджмент організацій на інноваційній основі», 7-8 грудня 2017 р.
13. Олійник Т.Г. Економічна суть підприємництва / Т.Г. Олійник // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України» 25-26 січня 2018 р.
14. Олійник Т. Г. Економічна ефективність виробництва продукції зернової галузі в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції / О.І. Котикова, Т. Г. Олійник, Д.В. Кічук // Економіка та суспільство. – 2018. - № 14. - С. 402-411. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3683
15. Олійник Т. Г. Мотивація як спосіб підвищення продуктивності праці на аграрних підприємствах / Т. Г. Олійник // Ефективна економіка. – 2018. - № 3. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4056
16. Олійник Т. Г. Сучасний стан і тенденції розвитку аграрного підприємництва в Миколаївській області / Т. Г. Олійник // Економіка та держава. – 2018. - № 4. - С. 76-79. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/4054

Методичні рекомендації, конспекти лекцій та навчальні посібники:
1. Олійник Т.Г. Економіка, підприємництво, менеджмент: конспект лекцій / Т.Г. Олійник. Миколаїв: МНАУ, 2016.
2. Олійник Т.Г. Методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Економіка, підприємництво, менеджмент» для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання, напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Т.Г. Олійник. Миколаїв: МНАУ, 2016.
3. Олійник Т.Г., Мельник І.О., Горобченко О.А. Регіональна економіка: конспект лекцій / Т.Г. Олійник. Миколаїв: МНАУ, 2017.
4. Регіональна економіка: метод. реком. та завдання для практичних занять і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" денної форми навчання спеціальностей 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад. : Т. Г. Олійник, І. О. Мельник, О. С. Альбещенко – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 60 с.
5. Економіка підприємств: конспект лекцій для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / Т. Г. Олійник, І. О. Мельник, О.А. Горобченко. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2018. - 110 с.
6. Економіка підприємств: Методичні рекомендації та завдання для практичних занять для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання / уклад. : Т. Г. Олійник, — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 60 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5803-2596
ResearcherID

Контактна інформація:
oliinyktetiana44@gmail.com
oliinyktg@mnau.edu.ua


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ