Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра інформаційних систем і технологій → Борян Людмила Олександрівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Борян Людмила Олександрівна, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.Борян Людмила Олександрівна,
старший викладач кафедри
інформаційних систем і технологій.

Біографія

У 1986 році закінчила Київський інститут народного господарства і отримала кваліфікацію "Організація механізованої обробки економічної інформації". Працювала інженером-програмістом в ЦНИИ "ЦЕНТР", де займалась розробкою автоматизованих систем управління суднобудівної галузі.

З 1996 року працює в МНАУ на посаді старшого викладача кафедри інформаційних систем і технологій.

У 2010 підвищила кваліфікацію з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти.

У 2014 підвищила кваліфікацію по курсу «Автоматизація бухгалтерського обліку на платформі 1С» в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Дисципліни, які викладає

1. «Комп'ютери та комп'ютерні технології» для здобувачів вищої освіти спеціальність 208 – «Агроінженерія»

2. «Комп'ютери та комп'ютерні технології» для здобувачів вищої освіти спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

3. «Обчислювальна техніка та програмування» для здобувачів вищої освіти спеціальність 162 – «Біотехнологія»

4. «Обчислювальна техніка та програмування» для здобувачів вищої освіти спеціальність 204 – «ТВППТ»

5. "Інформаційні системи та технології" для І курсу напряму підготовки "Публічне управління та адміністрування","Менеджмент".

Сфера наукових інтересів

Науково-дослідна тема "Моделювання багаторівневих систем управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних та мережних технологій", метою якої являється визначення та розробка моделей систем ефективного керування земельними ресурсами на рівні аграрних підприємств, районних та обласних управлінь сільського господарства з використанням технологій мережного планування, геоінформаційних систем і технологій прецизійного землеробства, геодезії та землеустрою.

Основні наукові праці

Статті у наукових фахових виданнях

1. Перспективні організаційно-економічні форми агротехнічного сервісу // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 4 (28), 2004. — C. 137—142.

2. Забезпеченість технікою в сучасних умовах // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 4 (32), 2005. — С. 126—131.

3. Стан і проблеми розвитку ремонтної бази сільськогосподарського виробництва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 1 (33), 2006. — С. 107—114.

4. Щодо джерел коштів на придбання техніки сільськогосподарськими товаровиробниками // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 4 (38), 2006. С. 162—168.

5. Використання пакету Microsoft Project для розрахунків календарних планів виконання робіт в сільському господарстві // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 2 (40), 2007. — С. 126—131.

6. Освіта та інформаційні технології / Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 4 (57), 2010. — С. 262—265.

7. Розрахунки календарних планів за допомогою пакету Microsoft Project. Стан, проблеми та перспективи розвитку в слов'янських країн. Науково-методичний збірник. Миколаїв : Вид-во Південнослов'янського інституту "КСУ", 2011. — С. 99—103.

Методичні рекомендації

1. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Основи комп'ютерної техніки" з використанням структурно-модульної системи навчання для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства, 2002 р. — 68 с.

2. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Основи комп'ютерної техніки" для студентів 1 курсу заочної форми навчання факультету механізації сільського господарства, 2003 р. —69 с.

3. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт по розділу "Системи управління базами даних ACCES" з дисципліни "Основи комп'ютерної техніки" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства, 2003 р. — 58 с.

4. Методичні рекомендації до розділу "Табличний процесор Excel" для самостійної роботи студентів 1 курсу факультету факультету механізації, 2003 р. — 52 с.

5. Опорний конспект лекцій з з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів І курсу денної та заочної форм навчання факультету механізації сільського господарства, 2004 р. — 123 с.

6. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з дисципліни "СУБД" для студентів 4 курсу спеціальності "Менджмент організацій", 2006 р. — 43 с.

7. Методичні рекомендації з розділу "Текстовий редактор Word" до самостійної роботи з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів 1 курсу факультету механізацiї сiльського господарства денної та заочної форм навчання, 2007 р. — 119 с.

8. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Системи обробки економічної інформації" для студентів 4 курсу економічного факультету денної та заочної форми, 2008 р. — 39 с.

9. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладні комп'ютерні технології та ГІС" для студентів 5 курсу напряму підготовки 8.091902 "Механізація сільського господарства", 2009 р. — 50 с.

10. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напрями підготовки 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і 6.010104 "Професійна освіта", 2010 р. — 76 с.

11. Методичні рекомендації для викладачів "Організація дистанційного навчання у системі MOODLE, 2011 р. — 91 с.

12. Електронна комерція. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, 2012 р. 60 с.

13. Інформатика та комп’ютерна техніка. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і 6.010104 "Професійна освіта", 2013 р. – 67 с.

14. Інформаційна культура студента. Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 ? Облік і аудит ? та 6.030508 ? Фінанси і кредит, 2014 р. – 60 с. 

15. Комп'ютери та комп'ютерні технології. Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" і 6.010104 "Професійна освіта", 2014 р. – 52 с. 

16. Інформаційні технології. Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни для студентів 6 курсу напряму підготовки 8.10010101 «Енергетика сільськогосподарського виробництва», 2015 р. – 58 с. 

17. Обчислювальна техніка та програмування.Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» 1 курсу спеціальностей 162 «Біотехнології та біоінженерія», 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 2016 р. – 109 с.

18. Комп’ютерні мережі. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 3 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної форми навчання, 2017 р. – 58 с.

19. Комп’ютери та комп’ютерні технології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» 1 курсу спеціальностей 141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія» денної та заочної форм навчання, 2017 р. – 91 с.

Матеріали конференцій

1. Панування використання техніки в сільському господарстві. Управленческие аспекты повышения национальной конкурентоспособности / Материалы международной научно-практической конференции 4-7 октября 2007 г. — Симферополь : издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. — С. 22—23.

2. СУБД як інструмент для розробки і експлуатації прикладних інформаційних систем в сільському господарстві. Комп'ютерні технології в економіці і освіті / Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції 9-11 квітня 2008 р. — Миколаїв.

3. Застосування автоматизованих систем сітьового планування та управління в сільському господарстві. Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 16-18 квітня 2009 р. — Миколаїв.

4. Використання інформаційних технологій в навчанні. Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті/ Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 14-15 квітня 2010 р. — Миколаїв.

5. Використання інформаційних технологій в сільськогосподарському виробництві. Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 28-29 квітня 2011 р. — Миколаїв.

6. Управління соціально-трудовими конфліктами на державному підприємстві. Розвиток менеджменту виробничої сфери в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК, 2011. — С. 82—85.

7. Комп'ютерна грамотність – основа інформаційної культури сучаснї людини. Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 18-20 квітня 2012 р. — Миколаїв.

8. Проблеми розвитку дистанційного навчання у вищих аграрних навчальних закладах. Проблеми якості підготовки спеціалістів по комп'ютерним наукам / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Комп'ютерні науки: освіта, наука, практика" від 14-16 червня 2012 р. — Миколаїв.

9. ГІС в енергетиці. Розвиток українського села — основа аграрної реформи в Україні. / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 23-25 квітня 2013 р. — Миколаїв.

10. Інформаційні технології в аграрному виробництві. — Розвиток українського села — основа аграрної реформи в Україні. / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 23-25 квітня 2014 р. — Миколаїв.

11. Інформаційні технології для фермера. Розвиток українського села — основа аграрної реформи в Україні. / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 23-25 квітня 2015 р. — Миколаїв.

12. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства в умовах використання комп'ютерних технологій. Розвиток українського села — основа аграрної реформи в Україні. / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 20-22 квітня 2016 р. — Миколаїв.

13. Корпоративні мережі на сільськогосподарських підприємствах / Матеріали міжнародної конференції «Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: національні, глобалізаційні та євроінтеграційні аспекти» 23-25 листопада 2016 року – Миколаїв.

14. Інформаційні технології як інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств / Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 26-28 квітня 2017 р. – Миколаїв.

15. Формування комп'ютерної грамотності у майбутніх фахівців аграрної галузі / Науково-практичний семінар «Практичні можливості та перспективи використання в освітньому процесі сучасних інформаційних технологій» МНАУ 11 травня 2017 р. – Миколаїв.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-7456-1869
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: boryan@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ