Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра інформаційних систем і технологій → Науково-дослідна робота

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною бюджетною темою "Моделювання багаторівневих систем управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних та мережних технологій", реєстраційний номер 0100U004558.

Метою роботи є обґрунтування перспективних моделей формування управлінських рішень, на основі технології мережного планування, при реалізації проектів в соціально-економічній сфері сільських територій.

Автори проекту розробки та відповідальні виконавці:
Іхсанов Ш.М. – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, зав. кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Боборикіна Л.Я. – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Гончаренко І.В. – доктор економічних наук, доцент кафедри світового с/г і ЗЕД Миколаївського НАУ.
Лопушанська В.В. – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Борян Л.О. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.
Нєлєпова А.В. – асистент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ.

Головними етапами дослідження є:
1. Дослідження теоретичних аспектів побудови моделей систем управління земельними ресурсами на рівні аграрних підприємств та адміністративних рівнях та аналіз результатів впровадження геоінформаціних систем у землекористування у країнах ближнього та дальнього зарубіжжя (І кв. 2011 р. – ІI кв. 2011 р.).
2. Розробка моделі системи управління земельними ресурсами на рівні підприємства, районного та обласного управління сільського господарства. Розробка методики підготовки фахівців агрономічного профілю з навичками використання мережного планування та геоінформаційних систем і технологій (III кв. 2011 р. – ІV кв. 2011 р.).
3. Тестування і перевірка системи моделей керування земельними ресурсами на локальному та регіональному рівнях (для аграрних підприємств та управлінь Миколаївської обл.) (І кв. 2012 р. – ІII кв. 2012 р.).

За результатами проведених щорічних досліджень за тематикою проекту опубліковані наступні наукові публікації:
1. Боборикіна Л.Я. Формування оптимальних календарних планів надання послуг фермерським господарствам / Андріанова І.К., Боборикіна Л.Я. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2004. - (Вип. 2., т.2). – С.3-7.
2. Боборикіна Л.Я. Інформаційні технології в роботі планової служби підприємства/ Боборикіна Л.Я., Гончаренко І В. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2004. - (Вип. 2., т.1). – С.24-26.
3. Боборикіна Л.Я. Зменшення ризику реалізації проектів на основі прогнозування термінів виконання робіт /Боборикіна Л.Я., Гончаренко І В. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2005. – (Вип. 2). – С.58-62.
4. Боборикіна Л.Я. Формалізація задачі дискретного оптимального управління стосовно сільськогосподарського виробництва /Боборикіна Л.Я., Андріанова І К. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2005. – (Вип. 1). – С.57.
5. Боборикіна Л.Я. Інформаційні системи в аграрному менеджменті (навчальний посібник) / Боборикіна Л.Я., Бурковський І.Д., Гончаренко І.В., Кубова Р.М., Мальцев А.Т., Шебаніна О.В. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2005. – ISDN966-8205-18-09. – 157с.
6. Боборикіна Л.Я. Застосування мережних моделей різної структури при плануванні роботи підприємства / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В. // Вісник ХНАУ. – 2006. – № 8. – Харків: ХНАУ. – С.63-68.
7. Боборикіна Л.Я. Систематизація постановок ресурсних задач календарного планування стосовно сільськогосподарського виробництва / Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К. // Тези доповідей причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2006. – С.125-126.
8. Боборикіна Л.Я. Роль інформації в ефективному розвитку аграрного підприємництва. / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В., Ключник А.В. // Економіка: проблеми теорії та практики . Збірник наукових праць, випуск 224:В 5т. Том1. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2007. – С.146-151.
9. Боборикіна Л.Я. Розробка бібліотеки типових альтернативних фрагментів для сільського господарства / Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В. // Тези доповідей причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2007. – С.176.
10. Боборикіна Л.Я. Моделювання розподілу обмеженних ресурсів діяльності таможні / Боборикіна Л.Я. //Материалы межнародной научно-практической конференции (4-7 октября) "Управленческие аспекты повышения национальной конкуреноспособности". – Симферополь: Издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С.47-49.
11. Боборикіна Л.Я. Покращення планування на основі автоматизаціі технологічних карт. / Боборикіна Л.Я.// Тези доповідей конференції "Комп‘ютерні технології в економиці і освіті". – Миколаїв: ВВ МДАУ, 2008.
12. Боборикіна Л.Я. Прогнозирование оптимального решения с использованием новых информационных технологий. /Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації".14-15 квітня 2009 р. г.Симферополь, издательский центр Крымского института бизнеса, Ст 119-121.
13. Боборикіна Л.Я. Управління діяльністю підприємства на базі використання економіко-математичних моделей мережного планування. /Боборикіна Л.Я., Гончаренко І.В., Капацина А.І.// Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 256: У 10 т. – том Х. – Дніпроретровськ: ДНУ, 2009. – С.2443-2447.
14. Боборикіна Л.Я. Застосування інформаційних технологій для рішення задач підсистеми оперативного планування / Боборикіна Л.Я., Андріанова І.К.//Бізнес-навігатор:Науково-виробничий журнал Міжнародного університету бізнесу і права - №22. – Херсон, 2011 – С.100-104.

Також кафедрою здійснюється дослідження за двома темами:

Тема 1. "Стратегічне планування конкурентоспроможного розвитку галузей рослинництва в сільськогосподарських підприємствах" старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ Лопушанська В.В. (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Шебаніна О.В.).
Метою дослідження є науковий аналіз і обґрунтування підходів і методів розробки і реалізації стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств для їх подальшого стійкого і ефективного функціонування; визначення теоретичних та методичних основ стратегічного планування конкурентоспроможного розвитку сільського господарства; опис сутності, видів, значення та принципів стратегічного планування розвитку сільського господарства; оцінка конкурентоспроможності аграрної продукції та її особливостей в рослинництві; розробка та впровадження методичних підходів щодо стратегічного планування конкурентоспроможного розвитку рослинницьких галузей Миколаївської області.

Тема 2. "Методика формування інформаційної мобільності майбутніх агрономів-дослідників" асистент кафедри інформаційних систем і технологій Миколаївського НАУ Нєлєпова А.В. (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Тверезовська Н.Т.).
Наукові розробки щодо оцінки та аналізу потенціалу підприємств різних сфер бізнесу, а також обґрунтування управлінських рішень на цій основі. Методичні положення щодо планування діяльності та розвитку промислових підприємств України.

Щорічно кафедра проводить секційне засідання Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" за участі провідних фахівців у відповідній сфері.

14-15.04.2010 засідання секції "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу.

28-29.04.2011 засідання секції "Сучасні комп'ютерні технології в економіці й освіті" Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ