Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра інформаційних систем і технологій → Нєлєпова Альона Володимирівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Нєлєпова Альона Володимирівна, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, кандидат педагогічних наук.Нєлєпова Альона Володимирівна,
доцент кафедри інформаційних систем і
технологій, кандидат педагогічних наук.

Біографія

У 2005 р. Закінчила Миколаївський державний університет ім. В.О. Сухомлинського отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Математика та основи інформатики", кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики.

Педагогічну діяльність розпочала у 2003 році в ЗОШ №20 в якості вчителя інформатики. Закінчивши, у 2007 р. магістратуру Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Математика", отримала кваліфікацію – магістр педагогічної освіти, викладач математики. Середній бал диплому – 5.0. В цьому ж році розпочала роботу в Миколаївському державному аграрному університеті, в якості асистента кафедри інформаційних систем і технологій.

У 2009 р. вступила до аспірантури заочної форми навчання за спеціальністю 13.00.02 "Теорія і методика навчання". У 2011 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Методика формування інформаційної мобільності майбутніх агрономів-дослідників", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (сільськогосподарські дисципліни). Диплом кандидата наук видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 22 грудня 2011 р. (ДК № 001228).

Дисципліни, які викладає

1. "Інформаційні технології" для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності 201 "Агрономія".

2. "Електронна комерція" для здобувачів вищої осівти з галузі знань 0305 "Економіка і підприємство".

3. "Інформаційні технології в агрономії" для підготовки другого магістерського рівня спеціальності 201 "Агрономія".

4. "Програмне управління процесами в галузі" для підготовки здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня освітньої спеціальності 204 "ТВППТ".

5. "Інформаційні технології в якості, стандартизації та сертифікації" для здобувачів вищої освіти освітньої спеціальності 204 "ТВППТ".

Сфера наукових інтересів

Досліджує проблеми теорії та методики навчання сільськогосподарських дисциплін, проводить теоретичні дослідження проблем інформатизації освіти, за результатами яких створено типові навчальні програми, методичні розробки для підготовки студентів напряму підготовки "Агрономія". Нині основним напрямком наукової діяльності є дослідження теорії, практики розробки і впровадження експертних систем в управлінні освітніми процесами.

Перший викладач, який створив власний пілотний курс на сайті дистанційного навчання і активно працює як зі студентами (тестуючи свій курс), так і з іншими викладачами (навчаючи їх основам створення і використання дистанційних курсів).

Започаткувала та підтримує викладання електронних навчальних курсів "Інформаційні технології в агрономії", "Програмне управління процесами в галузі", "Інформаційні технології в стандартизації", "Інформаційні технології в якості, стандартизації та сертифікації" на базі програмної платформи Moodle.

Приймає участь у науково-дослідній роботі кафедри за темою "Моделювання багаторівневих систем управління земельними ресурсами на основі геоінформаційних та мережних технологій".

Основні наукові праці

Статті у наукових фахових виданнях

1. Нєлєпова А.В. Професійно-орієнтована програма для підготовки агрономів «Інформаційні технології» / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокорис¬тування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2014. – Вип. 159. – С. 217-233. – фахове видання.

2. Нєлєпова А.В. Професійно-орієнтована програма «Програмне управління процесами в галузі» для підготовки студентів напряму підготовки 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокорис¬тування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2014. – Вип. 159. – С. 233-248. – фахове видання.

3. Нєлєпова А.В. Проектування експертної системи «Моніторинг ринку праці» для формування державного замовлення на підготовку фахівців. / Нєлєпова А.В. // Педагогіка вищої та середньої школи. Криворізький національний університет : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2012. – Вип. №34. – с. 280-286. – фахове видання.

4. Нєлєпова А.В. Стан розвитку дистанційного навчання в розрізі вищих аграрних навчальних закладів . / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія.» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2011. – Вип. 159. – С. 119-126. – фахове видання.

5. Нєлєпова А.В. Специфіка використання інформаційних технологій під час підготовки фахівців спеціальності «Економіка і підприємство». / Нєлєпова А.В. // Вісник чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Чернігів: ЧНПУ, 2012. – Вип. №100. – с. 278-281. – фахове видання.

6. Нєлєпова А.В. Інтерактивне позааудиторне навчання студентів вищої математики. / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія.» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 2. – С. 310-319. – фахове видання.

7. Нєлєпова А.В. Підготовка майбутніх агрономів до науково-дослідної роботи (на прикладі вивчення дисципліни «Інформаційні технології»). / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія.» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2012. – Вип. 175. – Ч. 2. – С. 300-310. – фахове видання.

8. Designing an expert system «Monitoring the labor market. management of quality education». MOTROL – Lublin, 2014. – Vol. 16. – №. 2. – С. 123-127. – фахове видання.

9. Нєлєпова А.В. Етапи впровадження дистанційного навчання у ВНЗ (управлінський менеджмент). / Нєлєпова А.В. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія.» / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] – К., 2015. – Вип. 190. – Ч. 1. – С. 127-136. – фахове видання.

10. Нєлепова А.В. Інфомраційна компетентність викладача в управлінні самостійною роботою студентів під час організації інформаційного середовища. / Нєлєпова А.В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Серія «Педагогічні науки: реалії та перспективи» / – К., 2016. – Вип. 53. – С. 201-2012 – фахове видання.

11. Нєлєпова А. В., Тверезовська Н. Т. Проектування експертної системи "Моніторинг ринку праці" для формування державного замовлення на підготовку фахівців / А. В. Нєлєпова, Н. Т. Тверезовська // Педагогіка вищої та середньої школи. Криворізький національний університет : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2012. — Вип. № 34. — С. 280—286.

12. Нєлєпова А. В. Стан розвитку дистанційного навчання в розрізі вищих аграрних навчальних закладів / А. В. Нєлєпова, // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія." / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] — К., 2011. — Вип. 159. — С. 119—126.

13. Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В. Професійно-орієнтована програма для підготовки майбутніх агрономів-дослідників "Інформаційні технології в агрономії" / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] — К., 2011. — Вип. 159. — С. 127—157.

14. Тверезовська Н. Т., Нєлєпова А. В. Підготовка агрономів-дослідників до сучасних потреб АПК України / А. В. Нєлєпова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо користування України. — Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] — К., 2010. — Вип. 155. — Ч. 2. — С. 181—186.

15. Нєлєпова А. В. Розвиток інтелектуального потенціалу нації в умовах інформатизації освіти / А. В. Нєлєпова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо користування України. — Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія" / редкол.: Д. О. Мельничук (відп. ред.) [та ін.] — К., 2010. — Вип. 143. — С. 59—66.

16. Нєлєпова А. В. Філософські аспекти формування понятійного апарату [Текст] / А. В. Нєлєпова // Наука і методика : зб. наук.-метод. праць. — К. : Аграрна освіта, 2008. — № 15. — С. 81-84.

17. Нєлєпова А. В. Інтерактивні методи навчання засобами комп'ютерних технологій [Текст] / А. В. Нєлєпова // Подільський державний аграрно-технічний університет : зб. наук.праць. — Кам'янець-Подільський : Абетка, 2008. — Вип. 16, Т. 2. — С. 220—222.

18. Бабенко Д. В., Іхсанов Ш. М., Нєлєпова А. В. Комп'ютерне тестування як метод аналізу якості навчання в контексті болонської угоди / Д. В. Бабенко, Ш. М. Іхсанов, А. В. Нєлєпова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. — Дод. 3. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. — Т. 4 (11) / Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2008. — С. 6—10.

Програми

1. Тверезовська Н. Т., Бабенко В. О., Нєлєпова А. В. Інформаційні технології в агрономії : Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" спеціальності 8.09010101 "Агрономія" / Н. Т. Тверезовська, В О. Бабенко, А. В. Нєлєпова. — Київ : Аграрна освіта, 2011. — 26 с. (затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва МАПіП України).

2. Тверезовська Н. Т., Кравченко С. М., Іхсанов Ш. М. Нєлєпова А. В. Інформаційні технології : Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "бакалавр" спеціальності 6.090101 "Агрономія" / Н. Т. Терезовська, С. М. Кравченко, Ш. М. Іхсанов, А. В. Нєлєпова. — Київ : Аграрна освіта, 2011. — 26 с. (затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва МАПіП України).

3. Калініченко А. В., Іванова Л. О., Нєлєпова А. В. Програмне управління процесами : Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР "Магістр" спеціальності 8.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" / А. В. Калініченко, Л. О. Іванова, А. В. Нєлєпова. — Київ : Аграрна освіта, 2012. — 20 с. (затверджено Департаментом аграрної освіти, науки та дорадництва МАПіП України).

Методичні рекомендації

1. Нєлєпова А. В. Опорний конспект лекцій "Інформаційні технології в агрономії" [Текст] : для підготовки ОКР "Магістр" спец. 8.09010101 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 100 с.

2. Нєлєпова А. В. Організація дистанційного навчання у системі MOODLE: Метод.рек. для викл. / Нєлєпова А. В., Борян Л. О. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — 89 с.

3. Нєлєпова А. В. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для підготовки ОКР "Магістр" спец. 8.130102 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 70 с.

4. Нєлєпова А. В. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології" [Текст] : для студ. 5 курсу агрономічного ф-ту спец. 8.130102 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 36 с. + Ел. копія.

5. Іхсанов Ш. М., Нєлєпова А. В. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка". — Розділ "Текстовий процесор Microsoft Word" [Текст] : для студ. І-ІІ курсу екон. ф-ту спец. 6.030601 "Менеджмент" / Ш. М. Іхсанов, А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 60 с. + Ел.копія.

6. Нєлєпова А. В., Мигович С. М. Інформатика та обчислювальна техніка: метод. рекомендації для виконання контрольних робіт [Текст] : для студ. 1-го курсу агрономічного ф-ту напряму підготовки. 6.090101 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова, С. М. Мигович. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 28 с.

7. Нєлєпова А. В. Інформатика та обчислювальна техніка: метод. реком. для самостійних робіт [Текст] : для студ. 1-го курсу агрономічного ф-ту напряму підготовки. 6.090101 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 32 с.

8. Нєлєпова А. В. Конспект лекцій з курсу "Інформатика та обчислювальна техніка" [Текст] : для студ. І курсу агрономічного ф-ту напряму підготовки. 6.090101 "Агрономія" / А. В. Нєлєпова. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 110 с. + Ел. копія.

9. Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 1 курсу спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. А. В. Нєлєпова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 92 с.

10. Інформаційні технології [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" 5 курсу спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 54 с.

11. Електронна комерція [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 3 курсу напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання / уклад. : А. В. Нєлєпова. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 81 с.

12. Нєлєпова, А. В. Програмне управління процесами в галузі [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти 5 курсу денної форми навчання / А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 52 с.

13. Інформаційні технології : навч. посібник / Ю.В. Волосюк, В. В. Кузьома, О. А. Коваленко [та ін.] ; під заг. ред. А. В. Нєлєпової. – К. : Кафедра, 2017. – 200 с.

Матеріали конференцій

1. Нєлєпова А. В. Управління самостійною роботою в умовах формування інформаційної мобільності [Текст] / А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практ. конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 28-29 квітня 2011 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 109—111.

2. Нєлєпова А. В. Формування інформаційної мобільності у студентів аграрних ВНЗ [Текст] / А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практ. конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 13-15 квітня 2010 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 45—47.

3. Нєлєпова А.В. Міжнародний досвід навчання в аграрних ВНЗ [Текст] / А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практична конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 15-17 квітня 2009 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 203—205.

4. Нєлєпова А. В. Формування понятійного апарату з інформатики у студентів на прикладі викладання на агрономічному факультеті [Текст] / А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практ. конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 9-11 квітня 2008 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 122—124.

5. Нєлєпова А. В. Психолого-педагогічні аспекти формування понятійного апарату у студентів агрономічного факультету з дисципліни "Інформаційні технології в АГРО" / А. В. Нєлєпова // Розвиток наукових досліджень, 2008 : Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. [м. Полтава, 24-26 листопада 2008 р.] : Полтава : Інтер-графіка, 2008. — Т. 10. — С. 13—16.

6. Нєлєпова А. В. Експертна система "Моніторинг ринку праці. Формування державного замовлення. якість освіти". програмовані та непрограмовані рішення. [текст] / А. В. Нєлєпова // Міжнародна науково-технічна конференція "Компьютерные науки: образование, наука, практика" [м. Миколаїв, 20-22 червня 2012 р.] : тези доп. — Миколаїв.

7. Нєлєпова А. В., Борян Л. А. Проблеми розвитку дистанційного навчання у вищих аграрних навчальних закладах. [Текст] / А. В. Нєлєпова,Л. А. Борян// Міжнародна науково-технічна конференція "Компьютерные науки: образование, наука, практика" [м. Миколаїв, 20-22 червня 2012 р.] :тези доп. — Миколаїв.

8. Андріанова І. К., Нєлєпова А. В. Підготовка студентів до науково-дослідної роботи: методичні рекомендації. [Текст] / І. К. Андріанова, А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практ. конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 26-27 квітня 2012 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2012.

9. Нєлєпова А. В. Проектування експертної системи "Моніторинг ринку праці" (теоретико-методичний аспект).[Текст] / А. В. Нєлєпова // Причорноморська наук.-практ. конф. проф.-викл. складу [м. Миколаїв, 26-27 квітня 20121 р.] : тези доп. — Миколаїв : МДАУ, 2012.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2215-8311
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: nelepova@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ