Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання

М.А. Домаскіна.Завідуюча кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Домаскіна Марина Анатоліївна.

телефон +38 0 (512) 70-93-01
E-mail: domaskina@mnau.edu.ua


МНАУ. Логотип кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання.Історія виникнення кафедри

Виникнення в 60-х роках ХХ століття нової науки – кібернетики, яка здійснила величезний вплив на розвиток інших наук, в тому числі і на економіку, – призвело до усвідомлення гострої необхідності розвитку математичних методів в економічних дослідженнях. Нагальні потреби України в економістах з поглибленою математичною підготовкою, з навичками системного мислення в аналізі економічних явищ будь-якого рівня складності та знаннями сучасних методів кібернетики засвідчили необхідність створення такого важливого наукового напряму в економічній теорії як економічна кібернетика.

П’ятдесяті-шістдесяті роки ХХ століття стали періодом бурхливого розвитку математичних методів в економіці. У світі відбувалось впровадження в практику обчислювальної техніки, проектувались АСУ, розроблялись відповідні економіко-математичні моделі. У результаті стало можливим більш ефективне вирішення низки проблем, зокрема пов‘язаних з раціональним розподілом ресурсів, здійснення балансу між різними ланками економічної системи. Розвиток таких складових економіко-математичних методів як математичне програмування, теорія масового обслуговування, теорія управління запасами – сприяло тому, що математичні методи стали важливим інструментом теоретико-економічних досліджень, необхідним елементом прикладного економічного аналізу та управління.

Виникла потреба в систематизованому вивченні прикладної математики і моделювання студентами економічних та технологічних спеціальностей з метою подальшого використання отриманих знань в практичній діяльності та наукових дослідженнях. Саме тому, на виконання рішень вченої ради Миколаївського державного аграрного університету від 23 квітня 2008 року, протокол № 9 з метою удосконалення системи управління організацією навчально-виховного процесу та оптимізації структури університету, на економічному факультеті було створено з 05 травня 2008 року кафедру економічної кібернетики і математичного моделювання, яка з 11 червня 2009 року увійшла як структурний підрозділ до факультету менеджменту навчально-наукового інституту економіки та управління МДАУ.

Основним організатором і першим керівником кафедри стала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства О.В. Шебаніна. У створенні та формуванні нової кафедри взяли активну участь співробітники кафедри вищої та прикладної математики: кандидат технічних наук, «Відмінник аграрної освіти та науки» доцент О.А. Мірошниченко (2008–2009 рр.), старші викладачі М.А. Домаскіна та І.І. Хилько, асистент Широков В.С. (2008–2009 рр.), кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства: асистент А.М. Жорова, а з 2009 року магістр інформатики М.О. Єгорова.

З початку створення кафедри по вересень 2014 року кафедру очолювала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна – лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006р.), нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» (2 та 3 ступенів), нагороджена трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» (2010р.), нагороджена почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації. В 2012 р. отримала Подяку Міністра аграрної політики та продовольства України.

У 2014 році Домаскіна Марина Анатоліївна отримала звання доцента кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання та з вересня 2014 року стала її завідувачем. Сучасний склад кафедри: доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна, кандидат педагогічних наук, доцент С.І. Тищенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент А.М. Жорова, кандидат економічних наук, доцент Д.М. Оборонько, старший викладач І.І. Хилько, асистент М.О. Єгорова, завідувач кабінетом С.Ю. Руснак, лаборант К.В. Ярижко.

Необхідність використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами сучасних підприємств потребувала формування моделі навчання фахівців з економічної кібернетики з акцентом на економічний напрям підготовки з урахуванням потреб АПК Миколаївщини. Саме тому кафедра проводила активну роботу у даному напрямі і у 2014 році отримала ліцензію на підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» та набрала першу групу у 2014-2015 н.р.

Мета функціонування кафедри – забезпечити економіко-математичну підготовку спеціалістів з напрямків математичного моделювання соціально-економічних та інформаційних систем у банківських і фінансових установах, математичного моделювання технічних і технологічних процесів та систем в сільському господарстві на ПЕОМ.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Персональний склад кафедри:
Домаскіна Марина Анатоліївна – завідуюча кафедрою, кандидат економічних наук, доцент
Шебаніна Олена В'ячеславівна – доктор економічних наук, професор
Клочан Ірина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент
Тищенко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Жорова Алла Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Оборонько Дмитро Миколайович – кандидат економічних наук, доцент.
Хилько Іван Іванович – старший викладач
Ручинська Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
Руснак Світлана Юріївна – завідувач кабінетом
Гуда Неля Едуардівна – лаборант

Графік проведення консультацій кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання у II семестрі 2016-2017 н.р.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Перелік дисциплін:
- Теорія ймовірностей і математична статистика ( Домаскіна М.А.,Тищенко С.І.)
- Математичне програмування (Хилько І.І., Жорова А.М.)
- Оптимізаційні методи і моделі (Хилько І.І.)
- Економіко-математичні моделі аналізу і аудиту (Хилько І.І.)
- Прогнозування соціально-економічних процесів (Хилько І.І.)
- Економетрія ( Тищенко С.І.)
- Дослідження операцій (Домаскіна М.А.)
- Методи оптимізації в економіці (Домаскіна М.В.)
- Основи економічної інформації (Ручинська Н.С.)
- Управління проектами (Шебаніна О.В.)
- Управління змінами (Жорова А.М.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні організацією (Тищенко С.І.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД (Тищенко С.І.)
- Моделювання економічної динаміки (Домаскіна М.А.)
- Прикладна математика (Шебаніна О.В.,Жорова А.М., Ручинська Н.С.)
- Моделювання технологічних процесів і с/г на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Математичне моделювання на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Математичне моделювання технічних і технологічних процесів на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Управління інформаційними зв’язками (Ручинська Н.С.)
- Моделювання технічних процесів і систем (Ручинська Н.С.)
- Логіка ( Хилько І.І.)
- Моделювання в управлінні соціально-економічними системами ( Хилько І.І.)
- Моделювання управлінських рішень (Ручинська Н.С.)
- Методи обробки інформації та прогнозування (Ручинська Н.С.)
- Математичне забезпечення магістерських програм (Ручинська Н.С.)
- Фінансова математика (Хилько І.І.)
- Комунікації в публічному адмініструванні та електронне врядування (Тищенко С.І.)
- Економічна кібернетика (Домаскіна М.А.)
- Системи обробки економічної інформації (Тищенко С.І.)
- Системи обробки економічної інформації (Тищенко С.І.)
- Актуарна математика (Хилько І.І.)
- Математичні методи в управлінні інвестиціями (Ручинська Н.С.)
МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Наукова діяльність
Напрями наукової діяльності викладачів кафедри різноманітні: проблеми економічного розвитку агропромислового виробництва в регіоні; становлення ринкової економіки та удосконалення економічних відносин в АПК; оптимізація розмірів та спеціалізація фермерських господарств; інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці спеціалістів; автоматизація робочого місця менеджера; управлінські інформаційні системи; електронні кінетичні коефіцієнти та в’язкість неідеальної плазми; несуча здатність бісталевих стержнів за межею пружності з урахуванням умов першого та другого граничних станів.

Професор Олена В'ячеславівна Шебаніна захистила докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні», Світлана Іванівна Тищенко – кандидатську дисертацію на тему «Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування» (2009 р.) Марина Анатоліївна Домаскіна – кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація розмірів та спеціалізація фермерських господарств» (2011 р.), Алла Миколаївна Жорова – кандидатську дисертацію на тему «Електронні кінетичні коефіцієнти та в'язкість неідеальної плазми» (2013 р.).

Шебаніна О.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті з захисту докторських дисертацій за спеціальностями
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Викладачі кафедри та аспіранти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, організовують та проводять на кафедрі конференції присвячені сучасним напрямам моделювання економіки.

Основна наукова діяльність кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання зосереджена на виконанні наукових досліджень за ініціативною тематикою.

У 2016 році була зареєстрована в УкрНТІ нова наукова тема – 0116U002662 «Побудова та використання математичних моделей економічних систем для підвищення ефективності господарювання аграрного сектору».

За 2016 рік викладачами кафедри було прийнято участь у 5 міжнародних конференціях, 7 всеукраїнських.

Станом на 17.11.2016 рік за кафедрою закріплено 4 аспірантів та здобувачі.

У 2013 році Жорова А.М. стала переможцем обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Природничі науки».

Результати наукових досліджень викладачів висвітлено більш ніж у 300 наукових статтях у фахових виданнях, в тому числі з індексом цитування (О.В. Шебаніна, А.М. Жорова, М.О. Єгорова). Під керівництвом професора Шебаніної О.В. підготовлено 6 кандидатів економічних наук та видано 8 монографій.

Науково-педагогічна діяльність кафедри спрямована на дослідження актуальних питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних систем, розробку та впровадження сучасних інформаційних технологій. Наукову роботу зі студентами ведуть провідні викладачі кафедри.

Наукова робота студентів проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє студентам бути організаторами і активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських наукових конференцій.
У 2016 році кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків:
• Методи оптимізації управління та прийняття рішень;
• Застосування методів оптимізації для розв’язування економічних задач;
• Теорія ймовірностей.
• Теорія ігор

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Графік наукових гуртків завантажити

На засіданні гуртків розглядаються і досліджуються актуальні питання економічного розвитку аграрних підприємств та країни в цілому, методи прийняття управлінських рішень застосування економетричних методів в економіці, тощо. За результатами досліджень у 2016 році студентами було опубліковано більше ніж 25 статей у фахових виданнях України та та прийнято участь 30 тез у наукових конференціях.

Під керівництвом викладачів студенти досліджують теоретичні та практичні аспекти за напрямами наукової діяльності кафедри. Результати цих досліджень доповідаються на студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Під керівництвом Домаскіної М.А. ряд студентів стали стипендіатами Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» (Мартиненко Яна).

Цього року викладачі кафедри готували студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика» (У 2016 році Маказюк С (Ек 3/1) прийняв участь у олімпіаді у м. Львові у Лвівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Навчально-методична робота
Для підготовки спеціалістів на кафедрі створено необхідну матеріальну та навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі нормативних і типових програм, а з вибіркових дисциплін викладачі використовують власні розробки з урахуванням новітніх досягнень науки та практики.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють базові курси економіко-математичної спрямованості. Курси регулярно переглядаються і переробляються з урахуванням новітніх вимог економічної науки, щоб забезпечити уміння використовувати сучасний математичний апарат для проведення реальних економічних досліджень студентів. Щорічно друкуються навчальні та методичні посібники з основних курсів.

Широкий спектр курсів, пропонованих кафедрою, досить повно представляє сучасні напрямки розвитку моделювання економічних систем і дає можливість отримати всім бажаючим ґрунтовні, системні знання. Набуті навички моделювання, застосування відповідно програмного забезпечення на ПЕОМ можуть бути корисними в написанні курсових та дипломних робіт, для успішної професійної діяльності. Адже засвоєння основних аспектів економіко-математичного моделювання сприяє розвитку у студентів здатності більш глибоко, послідовно досліджувати фахові практичні проблеми, приймати більш ефективні та системні рішення з урахуванням невизначеності та породженого нею ризику.

Для інтенсифікації навчального процесу викладачами кафедри проводиться активна робота по створенню та впровадженню навчальних курсів в системі дистанційного навчання MOODLE.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою педагогічну майстерність, форми аудиторної та самостійної роботи студентів з урахуванням науково-технічного прогресу. постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування у ВНЗах України, відвідують постійно діючі наукові семінари на базі університету.

Так, у 2010 р. Шебаніна Олена В'ячеславівна проходила курси підвищення кваліфікації в університеті менеджменту освіти НАПН України (Київ), у 2013 р. Єгорова Марина Олександрівна – у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки". У 2014 р. Шебаніна Олена В'ячеславівна, Домаскіна Марина Анатоліївна, Жорова Алла Миколаївна – у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", Тищенко Світлана Іванівна, Хилько Іван Іванович – у Національному університеті біоресурсів і природокористування ННУ післядипломної освіти.

Співробітники кафедри постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі студентами.

Важливим досягненням методичної та наукової роботи кафедри є отримання грифу Міністерства освіти та науки України на навчальні посібники: Шебанін В.С., Шебаніна О.В., Клочан В.В., Домаскіна М.А., Хилько І.І., Жорова А.М. Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці: Навч. посібник. — Миколаїв: Миколаївський державний аграрний університет, 2010. — 224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 08.09.10р. № 1/11-8411);
Шебанін В.С., Шебаніна О.В., Хилько І.І., Домаскіна М.А., Тищенко С.І., Жорова А.М., Єгорова М.О. Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL: Навч. посібник. — Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2012. — 480 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 01.12.11р. № 1/11-11284).
Для забезпечення викладання нормативної дисципліни «Дослідження операцій» викладачами кафедри у 2015 році було надруковано навчальний посібник:
Шебаніна О.В., Домаскіна М.А., Хилько І.І., Тищенко С.І., Жорова А.М., Єгорова М.О. Дослідження операцій : курс лекцій. — Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2015. — 248 с. (Рекомендовано Вченою радою Миколаївського національного університету від 26.05.15р., протокол № 9).

Розроблено кафедрою нові навчальні програми з дисципліни: «Актуарна математика»; знаходяться в стадії розробки «Комунікації в публічному адмініструванні та електронне врядування», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами», «Електронне врядування», «Економічна кібернетика», «Математичні методи в управлінні інвестиціями», «Моделі економічної динаміки» тощо.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Працівники постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі студентами.

У 2010-2017 н.р. підготовлено та опубліковано методичні рекомендації викладачів кафедри:
1. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 1 "Побудова та дослідження двофакторної економетричної моделі" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
2. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 2 "Побудова та дослідження багатофакторної економетричної моделі" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
3. ЕКОНОМЕТРІЯ. Методичні рекомендації до модуля № 3 "Побудова та дослідження економетричної моделі за наявності мультиколінеарності, гетероскедастичності та автокореляції" для самостійної роботи студентів денної форми навчання факультету менеджменту та обліково-фінансового факультету.
4. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА В ЕКОНОМІЦІ. Навчальний посібник, затверджений МОН України, для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.
5. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ПЕОМ. Робочий зошит та методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства.
6. МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА ПЕОМ. Робочий зошит та методичні рекомендації для виконання розрахунково-графічних робіт для студентів факультету механізації сільського господарства.
7. УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ ТА АУДИТІ. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання обліково-фінансового факультету спеціальності 7.050106 "Облік і аудит".
8. МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ. Методичні рекомендації та завдання до виконання контрольних і самостійних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент".
9. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт студентів факультету механізації денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві".
10. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЕОМ. Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних занять студентів факультету механізації сільського господарства VI курсу денної форми навчання спеціальностей 8.10010203 – "Механізація сільського господарства" та 8.01010401 – "Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства".
11. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Опорний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.03060104, 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
12. ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
13. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА. Методичні рекомендації х вивчення дисципліни та виконання контрольних завдань спеціальності 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва (6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві")
14. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (спеціальність 073 «Менеджмент») денної форми навчання;
15. Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю: методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» (спеціальність 073 «Менеджмент») денної форми навчання;
16. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр» спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» (спеціальності 073 «Менеджмент», 074 «Публічне управління та адміністрування») денної форми навчання.

Філії кафедри
На кафедрі були створені філії для проведення практичних занять, виконання курсових, дипломних, наукових робіт; проходження виробничої та переддипломної практики; підвищення кваліфікації викладачів на базі ТОВ «Миколаївський хліб завад №1» (2015 рік) та ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївькій області.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Філії кафедри дозволяють:
- студентам та викладачам кафедри ознайомитися з технологічним процесом, організацією виробництва, із системою інформаційного забезпечення на виробництві;
- отримувати інформацію, щодо публічно доступних даних для написання курсових, дипломних та наукових робіт;
- проходження студентами виробничої та переддипломної практик (безоплатно і без обов'язкового права подальшого працевлаштування);
- підвищувати кваліфікації викладачів кафедри.

Міжнародна діяльність
Викладачі кафедри: д. екон. наук, проф. Шебаніна О.В. та канд. ф-мат. наук Жорова А.М. пройшли стажування «Школа управління» Польща, Варшава 19.09.2015р — (Wyzsa szkola menedzerska, w Warszawie)

Виховна робота
Концепція виховної роботи кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, на створення умов для розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного досвіду, формування потреби у здоровому способі життя. У жовтні 2016 року було проведено конкурс на кращу емблему кафедри.
Провідні викладачі кафедри, які є кураторами та наставниками груп, не лише допомагають студентам в опануванні навчальної програми університету, а й проводять цікаві культурно-виховні заходи: відвідування театрів, музеїв, українських історичних пам’яток, зустрічі з цікавими особистостями.
У 2016 році викладачі кафедри відвідували студентські гуртожитки з метою проведення бесід щодо дотримання правил проживання в гуртожитку, гігієни праці, згубності шкідливих звичок.
У 2016 році група Ек 2/1 спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» стали переможцями у конкурсі «Золотий колос університету» у номінації «Краща група 2016».

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Студенти регулярно запрошувалися на засідання кафедри, де обговорюється стан їх успішності, поведінка на заняттях, причини пропусків занять та академічної заборгованості.
У листопаді 2016 році всіма кураторами академічних груп кафедри було проведено кураторські годину «Безпека власного життя», де було розглянуто такі питання: безпека життя на дорозі, якими знаннями треба володіти для надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, формування культури безпеки життєдіяльності в соціумі. Під культурою безпеки життєдіяльності в соціумі розуміється такий стан розвитку особистості, який характеризується усвідомленим ставленням до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, практичною діяльністю щодо зниження соціальних ризиків, розвиненістю психологічних та духовно-моральних якостей, володіння нормами безпечного і продуктивного поведінки в соціумі, ведення здорового способу життя, розвиненістю умінь користуватися інформацією.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ