Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиМенеджменту

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання

В.П. КлочанЗавідуюча кафедрою – кандидат економічних наук, доцент Клочан Віра Павлівна.

телефон +38 0 (512) 70-93-01

МНАУ. Логотип кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання.

Новини кафедри

Інформація для студентів

Історія кафедри

Виникнення в 60-х роках ХХ століття нової науки – кібернетики, яка здійснила величезний вплив на розвиток інших наук, в тому числі і на економіку, – призвело до усвідомлення гострої необхідності розвитку математичних методів в економічних дослідженнях. Нагальні потреби України в економістах з поглибленою математичною підготовкою, з навичками системного мислення в аналізі економічних явищ будь-якого рівня складності та знаннями сучасних методів кібернетики засвідчили необхідність створення такого важливого наукового напряму в економічній теорії як економічна кібернетика.

П’ятдесяті-шістдесяті роки ХХ століття стали періодом бурхливого розвитку математичних методів в економіці. У світі відбувалось впровадження в практику обчислювальної техніки, проектувались АСУ, розроблялись відповідні економіко-математичні моделі. У результаті стало можливим більш ефективне вирішення низки проблем, зокрема пов‘язаних з раціональним розподілом ресурсів, здійснення балансу між різними ланками економічної системи. Розвиток таких складових економіко-математичних методів як математичне програмування, теорія масового обслуговування, теорія управління запасами – сприяло тому, що математичні методи стали важливим інструментом теоретико-економічних досліджень, необхідним елементом прикладного економічного аналізу та управління.

Виникла потреба в систематизованому вивченні прикладної математики і моделювання студентами економічних та технологічних спеціальностей з метою подальшого використання отриманих знань в практичній діяльності та наукових дослідженнях. Саме тому, на виконання рішень вченої ради Миколаївського державного аграрного університету від 23 квітня 2008 року, протокол № 9 з метою удосконалення системи управління організацією навчально-виховного процесу та оптимізації структури університету, на економічному факультеті було створено з 05 травня 2008 року кафедру економічної кібернетики і математичного моделювання, яка з 11 червня 2009 року увійшла як структурний підрозділ до факультету менеджменту навчально-наукового інституту економіки та управління МДАУ.

Основним організатором і першим керівником кафедри стала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства О.В. Шебаніна. У створенні та формуванні нової кафедри взяли активну участь співробітники кафедри вищої та прикладної математики: кандидат технічних наук, «Відмінник аграрної освіти та науки» доцент О.А. Мірошниченко (2008–2009 рр.), старші викладачі М.А. Домаскіна та І.І. Хилько, асистент Широков В.С. (2008–2009 рр.), кафедри загальнотехнічних дисциплін факультету механізації сільського господарства: асистент А.М. Жорова, а з 2009 року магістр інформатики М.О. Єгорова.

З початку створення кафедри по вересень 2014 року кафедру очолювала доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна – лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (2006р.), нагороджена знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» (2 та 3 ступенів), нагороджена трудовою відзнакою «ЗНАК ПОШАНИ» (2010р.), нагороджена почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації. В 2012 р. отримала Подяку Міністра аграрної політики та продовольства України.

У 2014 році Домаскіна Марина Анатоліївна отримала звання доцента та з вересня 2014 року стала її завідувачем. З грудня 2017 року завідувач кафедри - доктор економічних наук, професор Банєва Ірина Олексіївна.

Сучасний склад кафедри: кандидат економічних наук, доцент Клочан В.П.,доктор економічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор О.В. Шебаніна, доктор економічних наук, доцент Клочан І.В., кандидат педагогічних наук, доцент С.І. Тищенко, кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцента А.М. Могильницька,кандидат педагогічних наук, доцент Ручинська Н.С., кандидат економічних наук Д.М. Оборонько, старший викладач І.І. Хилько, кандидат економічних наук, в.о. доцента Крайній В.О.,завідувач кабінетом С.Ю. Руснак, старший лаборант А.І. Бурковська, лаборант О.Д. Кучер.

Необхідність використання комп’ютерних технологій в аналізі та управлінні економічними процесами сучасних підприємств потребувала формування моделі навчання фахівців з економічної кібернетики з акцентом на економічний напрям підготовки з урахуванням потреб АПК Миколаївщини. Саме тому кафедра проводила активну роботу у даному напрямі і у 2014 році отримала ліцензію на підготовку бакалаврів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» та набрала першу групу у 2014-2015 н.р. У 2018 році відбувся перший випуск бакалаврів спеціальності «Економічна кібернетика».

Мета функціонування кафедри – забезпечити економіко-математичну підготовку спеціалістів з напрямків математичного моделювання соціально-економічних та інформаційних систем у банківських і фінансових установах, математичного моделювання технічних і технологічних процесів та систем в сільському господарстві на ПЕОМ.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Персональний склад кафедри:
Клочан Віра Павлівна – завідуюча кафедрою, кандидат економічних наук, доцент
Шебаніна Олена В'ячеславівна – доктор економічних наук, професор
Клочан Ірина Володимирівна – доктор економічних наук, доцент
Тищенко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Могильницька Алла Миколаївна – кандидат фізико-математичних наук, в.о. доцента
Оборонько Дмитро Миколайович – кандидат економічних наук
Ручинська Наталія Сергіївна – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
Крайній Володимир Олексійович – кандидат економічних наук, в.о. доцента
Хилько Іван Іванович – старший викладач
Руснак Світлана Юріївна – завідувач кабінетом
Бурковська Анна Іванівна – старший лаборант
Кучер Олена Дмитрівна – лаборант

Графік комісійної екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. для здобувачів вищої освіти денної форми навчання кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання

Графік консультацій викладачів на ІІ семестр кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Перелік дисциплін:

- Аграрна політика (Клочан І.В.)
- Аналіз господарської діяльності (Клочан В.П.)
- Аграрна політика та біоекономіка (Клочан І.В.)
- Актуарна математика (Хилько І.І.)
- Дослідження операцій (Хилько І.І.)
- Економетрика (Тищенко С.І.)
- Економетрія ( Тищенко С.І.)
- Економіко-математичні моделі аналізу і аудиту (Хилько І.І.)
- Економіко-математичні методи і моделі в землеустрої (Крайній В.О.)
- Економічна інформатика (Клочан І.В.)
- Економічна кібернетика (Ручинська Н.С.)
- Електронне врядування (Тищенко С.І.)
- Інвестиційний аналіз (Клочан І.В.)
- Інформаційні системи і технології в управлінні (Крайній В.О.)
- Кількісні методи прийняття рішень (Могильницька А.М.)
- Комунікації в адмініструванні (Тищенко С.І.)
- Комунікації в публічному адмініструванні (Тищенко С.І.)
- Логіка (Хилько І.І.)
- Математичне забезпечення магістерських програм (Ручинська Н.С.)
- Математичне моделювання технічних і технологічних процесів на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Математичне моделювання на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Математичні методи в управлінні інвестиціями (Клочан І.В.)
- Математичне програмування (Хилько І.І.)
- Методи оптимізації в економіці (Клочан І.В.)
- Методи обробки інформації та прогнозування (Ручинська Н.С.)
- Моделювання технологічних процесів і с/г на ПЕОМ (Ручинська Н.С.)
- Моделювання технічних процесів і систем (Ручинська Н.С.)
- Моделі економічної динаміки  (Ручинська Н.С.)
- Моделювання економіки (Клочан І.В.)
- Моделювання в управлінні соціально-економічними системами (Хилько І.І.)
- Моделювання управлінських рішень (Ручинська Н.С.)
- Оптимізаційні методи і моделі (Хилько І.І.)
- Організація і методика економічного аналізу (Клочан В.П.)
- Основи економічної інформації (Ручинська Н.С.)
- Прикладна математика (Ручинська Н.С.)
- Прогнозування соціально-економічних процесів (Хилько І.І.)
- Системи обробки економічної інформації (Тищенко С.І.)
- Системи прийняття рішень (Могильницька А.М.)
- Системи підтримки і прийняття рішень (Могильницька А.М.)
- Системний підхід використання методів математичного моделювання (Крайній В.О.)
- Спеціальні інформаційні технології (Тищенко С.І.)
- Статистика (Клочан І.В.)
- Теорія ймовірностей та математична статистика (Тищенко С.І.)
- Теорія економічного аналізу (Клочан В.П.)
- Управління змінами (Оборонько Д.М.)
- Управління інформаційними зв’язками (Крайній В.О.)
- Управління науковими проектами (Клочан І.В.)
- Управління проектами інформатизації (Клочан І.В.)
- Управління та оцінка проектів (Шебаніна О.В.)
- Управління проектами (Шебаніна О.В.)
- Фінансова математика (Крайній В.О.)
МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності викладачів кафедри різноманітні:
- проблеми економічного розвитку агропромислового виробництва в регіоні, шляхи удосконалення форм власності й господарювання;
- становлення ринкової економіки та удосконалення економічних відносин в АПК;
- оптимізація розмірів та спеціалізація фермерських господарств;
- вивчення особливостей інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки;
- інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці спеціалістів;
- автоматизація робочого місця менеджера;
- управлінські інформаційні системи;
- електронні кінетичні коефіцієнти та в’язкість неідеальної плазми;
- несуча здатність бісталевих стержнів за межею пружності з урахуванням умов першого та другого граничних станів;
- проблеми поєднання очної і дистанційної форм навчання, теоретичні та практичні аспекти технологій змішаного навчання, хмарних технологій у навчанні.

Олена В'ячеславівна Шебаніна захистила докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток продовольчого підкомплексу в Україні» (2008 р.),

Ірина Володимирівна Клочан – докторську дисертацію на тему «Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки: теорія, методологія, практика» (2017 р.),

Світлана Іванівна Тищенко – кандидатську дисертацію на тему «Інтегрування змісту математичних і спеціальних дисциплін у професійній підготовці молодших спеціалістів з програмування» (2009 р.),

Алла Миколаївна Могильницька – кандидатську дисертацію на тему «Електронні кінетичні коефіцієнти та в'язкість неідеальної плазми» (2013 р.),

Наталії Сергіївна Ручинська – кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання» (2013 р.),

Дмитро Миколайович Оборонько – кандидатську дисертацію на тему «Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу» (2009 р.).

Шебаніна О.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському національному аграрному університеті з захисту докторських дисертацій за спеціальностями:

- 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Крайній Володимир Олексійович: захистив дисертацію кандидата економічних наук у 2009 році.

Викладачі кафедри та аспіранти беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, організовують та проводять на кафедрі конференції присвячені сучасним напрямам моделювання економіки:

- Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Менеджмент організацій на інноваційній основі» (7-8 грудня 2017 року);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України» (25-26 січня 2018 року);
- Всеукраїнська Інтернет-конференція «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку в Україні» (10 травня 2018 року).

Основна наукова діяльність кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання зосереджена на виконанні наукових досліджень за ініціативною тематикою.

У 2016 році була зареєстрована в УкрНТІ нова наукова тема – 0116U002662 «Побудова та використання математичних моделей економічних систем для підвищення ефективності господарювання аграрного сектору».

За 2017 рік викладачами кафедри було прийнято участь у 2 міжнародних конференціях, 10 всеукраїнських. За кафедрою закріплено 4 аспірантів та здобувачі.

У 2013 році Могильницька А.М. стала переможцем обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Природничі науки».

У 2017 році Ручинська Н.С. прийняла участь у обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області у номінації «Педагогічні науки», нагороджена дипломом учасника.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Результати наукових досліджень викладачів висвітлено більш ніж у 300 наукових статтях у фахових виданнях, в тому числі з індексом цитування. Під керівництвом професора Шебаніної О.В. підготовлено 6 кандидатів економічних наук та видано 8 монографій.

Науково-педагогічна діяльність кафедри спрямована на дослідження актуальних питань економіко-математичного моделювання соціально-економічних систем, розробку та впровадження сучасних інформаційних технологій. Наукову роботу зі здобувачами вищої освіти ведуть провідні викладачі кафедри у гуртках.

Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє здобувачам бути організаторами і активними учасниками міжнародних, регіональних, міжвузівських і загально університетських наукових конференцій.

Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків:

- Методи оптимізації управління і прийняття рішень;

- Оптимізаційні методи та моделі;

- Комунікації в публічному управлінні;

- Використання хмарних технологій в освіті

На засіданні гуртків розглядаються і досліджуються актуальні питання економічного розвитку аграрних підприємств та країни в цілому, методи оптимізації та прийняття управлінських рішень, застосування економетричних методів в економіці, використання хмарних технологій в освіті.

За результатами досліджень у 2017-2018 н.р. здобувачами вищої освіти під керівництвом викладачів кафедри було написано 12 наукових статей з них 5 статей в збірники МНАУ, 7 наукових статей у фахових виданнях.

Під керівництвом викладачів здобувачі вищої освіти досліджують теоретичні та практичні аспекти за напрямами наукової діяльності кафедри. Результати цих досліджень доповідаються на студентських науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Під керівництвом Домаскіної М.А. ряд студентів стали стипендіатами Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» (Мартиненко Яна).

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Навчально-методична робота

Для підготовки спеціалістів на кафедрі створено необхідну матеріальну та навчально-методичну базу для викладання усіх дисциплін згідно з навчальним планом. Навчальні програми складаються на основі нормативних і типових програм, а з вибіркових дисциплін викладачі використовують власні розробки з урахуванням новітніх досягнень науки та практики.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють базові курси економіко-математичної спрямованості. Курси регулярно переглядаються і переробляються з урахуванням новітніх вимог економічної науки, щоб забезпечити уміння використовувати сучасний математичний апарат для проведення реальних економічних досліджень студентів. Щорічно друкуються навчальні та методичні посібники з основних курсів.

Широкий спектр курсів, пропонованих кафедрою, досить повно представляє сучасні напрямки розвитку моделювання економічних систем і дає можливість отримати всім бажаючим ґрунтовні, системні знання. Набуті навички моделювання, застосування відповідно програмного забезпечення на ПЕОМ можуть бути корисними в написанні курсових та дипломних робіт, для успішної професійної діяльності. Адже засвоєння основних аспектів економіко-математичного моделювання сприяє розвитку у здобувачів вищої освіти здатності більш глибоко, послідовно досліджувати фахові практичні проблеми, приймати більш ефективні та системні рішення з урахуванням невизначеності та породженого нею ризику.

Для інтенсифікації навчального процесу викладачами кафедри проводиться активна робота по створенню та впровадженню навчальних курсів та тестування знань здобувачів вищої освіти в системі дистанційного навчання MOODLE.

У освітньому процесі застосовується програмне забезпечення навчально-наукової лабораторії «Автоматизоване робоче місце менеджера з бізнес-планування та прогнозування», що дозволяє підвищити якість підготовки фахівців та забезпечити здобувачів вищої освіти набуттям відповідних компетенцій.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою педагогічну майстерність, форми аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу. постійно підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування у ВНЗах України та закордоном, відвідують постійно діючі наукові семінари, що проходять у стінах університету.

Так, у 2014 р. проходили курси підвищення кваліфікації Жорова А.М. – у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки», Тищенко С.І., Хилько І.І. – у Національному університеті біоресурсів і природокористування ННУ післядипломної освіти. У 2015 р. проходила курси підвищення кваліфікації Домаскіна М.А. — Національна академія педагогічних наук ДВНЗ «Університет менеджменту освіти «Центральний інститут післядипломної освіти». У 2016 році проходила курси підвищення кваліфікації Ручинська Н.С. – в університеті менеджменту освіти НАПН України. У 2018 р. Шебаніна О.В., Клочан І.В. – в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»,

Співробітники кафедри постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі здобувачами.

Важливим досягненням методичної та наукової роботи кафедри є отримання грифу Міністерства освіти та науки України на навчальні посібники:

- Теорія ймовірностей та математична статистика в економіці : навч. посібник / В.С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В.В. Клочан, М. А. Домаскіна, І. І. Хилько, А. М. Жорова. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 08.09.10р. № 1/11-8411)

- Економетрія. Лабораторний практикум в EXCEL : навч. посібник / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. І. Хилько, М. А. Домаскіна, С. І. Тищенко, А. М. Жорова, М. О. Єгорова. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 480 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 01.12.11р. № 1/11-11284). – Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2764/1/EKON_2012.pdf

- Дослідження операцій : курс лекцій / О. В. Шебаніна, М. А. Домаскіна, І. І. Хилько, С. І. Тищенко, А. М. Жорова, М. О. Єгорова. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 248 с. (Рекомендовано Вченою радою Миколаївського національного університету від 26.05.15р., протокол № 9).

На кафедрі розроблено нові навчальні програми з дисциплін: «Комунікації в публічному адмініструванні», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами», «Електронне врядування», «Економічна кібернетика», «Математичні методи в управлінні інвестиціями», «Моделі економічної динаміки», «Моделювання економіки» тощо. Усі дисципліни навчального плану забезпечені робочими навчальними програмами, у тому числі підготовлено наскрізну програму практики, підготовлено робочі навчальні програми з практичної підготовки: виробнича практика з «Моделювання економіки» та «Економічної кібернетики».

Викладачі постійно розробляють методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи, для контролю знань здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання, впроваджують нові інформаційні технології в навчальний процес, готують і проводять олімпіади зі студентами. Щорічно проводяться олімпіади з дисциплін «Математичне програмування», «Теорія ймовірності та математична статистика», «Прикладна математика» та інші.

У 2012-2018 роках підготовлено та опубліковано методичні рекомендації викладачів кафедри: (відкрити)

Філії кафедри

На кафедрі були створені філії для проведення практичних занять, виконання курсових, дипломних, наукових робіт; проходження виробничої та переддипломної практики; підвищення кваліфікації викладачів на базі:

- ТОВ «Миколаївський хліб завод №1» (2015 рік);

- ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївкої області (2016 рік);

- ТОВ «Естера Трейдінг» (2018 рік).

Філії кафедри дозволяють:

- здобувачам вищої освіти та викладачам кафедри ознайомитися з технологічним процесом, організацією виробництва, із системою інформаційного забезпечення на виробництві;

- отримувати інформацію, щодо публічно доступних даних для написання курсових, дипломних та наукових робіт;

- проходження здобувачами вищої освіти виробничої та переддипломної практик (безоплатно і без обов'язкового права подальшого працевлаштування);

- підвищувати кваліфікації викладачів кафедри.

Профорієнтаційна робота:

- Науково-педагогічні працівники кафедри активно займаються профорієнтаційною роботою з учнями випускних класів м. Миколаєва:

- Миколаївський економічний  ліцей №2  Миколаївської міської ради  Миколаївської області

- Миколаївська гімназія №4 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 імені Молчанова Б.І. Миколаївської міської ради Миколаївської області 

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17  імені Саражана В.Г.  Миколаївської міської ради  Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №23 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області

- Миколаївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів №7 Миколаївської обласної ради

У квітні 2018 року викладачами кафедри С.І. Тищенко та І.І. Хилько було проведено Всеукраїнську олімпіаду Миколаївського національного аграрного університету для професійної орієнтації вступників з математики.

Виховна робота

Концепція виховної роботи кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, на створення умов для розвитку загальної культури студентства, збагачення його естетичного досвіду, формування потреби у здоровому способі життя. У жовтні 2016 року було проведено конкурс на кращу емблему кафедри.

Провідні викладачі кафедри, які є кураторами та наставниками груп, не лише допомагають здобувачам вищої освіти в опануванні навчальної програми університету, а й проводять цікаві культурно-виховні заходи: відвідування театрів, музеїв, українських історичних пам’яток, зустрічі з цікавими особистостями.

Викладачі кафедри постійно відвідують студентські гуртожитки з метою проведення бесід щодо дотримання правил проживання в гуртожитку, гігієни праці, згубності шкідливих звичок.

У листопаді 2017 році всіма кураторами академічних груп кафедри було проведено кураторські годину «Безпека власного життя», де було розглянуто такі питання: безпека життя на дорозі, якими знаннями треба володіти для надання першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях, формування культури безпеки життєдіяльності в соціумі. Під культурою безпеки життєдіяльності в соціумі розуміється такий стан розвитку особистості, який характеризується усвідомленим ставленням до питань особистої безпеки та безпеки оточуючих, практичною діяльністю щодо зниження соціальних ризиків, розвиненістю психологічних та духовно-моральних якостей, володіння нормами безпечного і продуктивного поведінки в соціумі, ведення здорового способу життя, розвиненістю умінь користуватися інформацією.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

У 2016 році група ЕК 2/1 спеціальності 6.030502 «Економічна кібернетика» (куратор Хилько І.І.) стали переможцями у конкурсі «Золотий колос університету» у номінації «Краща група 2016».

У 2017 році група Е 4/1 (куратор Домаскіна М.А.) стали переможцями загальноуніверситетського конкурсу «Superгрупа–2017», а у номінації:

«Найзгуртованіша група» – група ЕК 2/1 (куратор Хилько І.І.),

«Найяскравіша група» – група ЕК 3/1 (куратор Хилько І.І.)

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

У 2018 році в конкурсі «Superгрупа–2018» переможцями стали у номінації:

«Найзгуртованіша група» – група ЕК 1/1 (куратор Ручинська Н.С.),

«Найдобріша група» – група ЕК 3/1 (куратор Хилько І.І.)

Здобувачі вищої освіти регулярно запрошувалися на засідання кафедри, де обговорюється стан їх успішності, поведінка на заняттях, причини пропусків занять та академічної заборгованості.

У травні 2018 року відбулося святкування 10-річчя кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання. Під керівництвом доцента Марини Анатоліївни Домаскіної відбулися спортивні змагання з настільного тенісу та інтелектуальні змагання «Кібер-батли» для здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка», 6.030502 «Економічна кібернетика». Переможцями стали здобувачі вищої освіти групи ЕК 4/1.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання. МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.
МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання. МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.
МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

МНАУ. Кафедра економічної кібернетики і математичного моделювання.

Міжнародна діяльність

Викладачі кафедри: доктор економічних наук, професор Шебаніна О.В. та кандидат фізико-математичних наук Могильницька А.М. пройшли закордонне стажування «Школа управління» Польща, Варшава 19.09.2015р — (Wyzsa szkola menedzerska, w Warszawie)

Викладачі кафедри усвідомлюють важливість роботи з розширення міжнародних зв’язків співробітництва у сфері науково-дослідної діяльності, обміну науковими кадрами, розроблення спільних науково-освітніх проектів, участі у міжнародних конкурсах і програмах та спрямовують свій науковий потенціал на реалізацію стратегічних пріоритетів у сфері міжнародних відносин.

Кафедра підтримує тісні зв’язки із багатьма вузами України та зарубіжжя і завжди рада бачити всіх зацікавлених на своїх конференціях та багато чисельних наукових заходах.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ