Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Інженерно-енергетичний

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Інженерно-енергетичний факультет

МНАУ. Горбунова Каріне Маркарівна

в.о. декана – кандидат педагогічних наук, доцент Горбунова Каріне Маркарівна.
телефон (0512) 34-01-91
E-mail: gorbunovakm@mnau.edu.ua


Заступники декана:

МНАУ. Вахоніна Лариса Володимирівна

з навчальної роботи – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вахоніна Лариса Володимирівна
E-mail: vakhoninalv@mnau.edu.ua


МНАУ. Кім Наталія Ігорівна

– з виховної роботи – кандидат технічних наук, асистент кафедри агроінженерії Кім Наталія Ігорівна
E-mail: kim_ni@mnau.edu.ua


МНАУ. Марченко Дмитро Дмитрович

– з наукової роботи – кандидат технічних наук, доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу Марченко Дмитро Дмитрович
E-mail: marchenkodd@mnau.edu.ua


Горбенко Олена Андріївна

Голова науково-методичної комісії факультету – кандидат технічних наук, доцент кафедри агроінженерії Горбенко Олена Андріївна.
E-mail: gorbenko_ea@mnau.edu.ua

Диспетчер факультету – Жила Наталія Петрівна.
Спеціаліст ІІ категорії – Зіневич Лариса Олександрівна.

Новини факультету

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 26.04.15 р. спеціальності:
208 «Агроінженерія» (Agroengineering)
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Power engineering, electrical engineering and electromechanics)
015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» (Professional education (Technology of production and processing of agricultural products))

208 «Агроінженерія» - досьє професії
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - досьє професії
015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» - досьє професії

Спеціалізації:
" Механізація рослинництва"
" Механізація переробки та зберігання с.г. продукції"
" Технічний сервіс"
" Електротехнічні системи електропостачання та електротехнології"
" Електротехнічні системи автоматизації та електромеханіка"

Освітні програми та їх компоненти:
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія»
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»
Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»

Фахові компетенції здобувачів вищої освіти:
Освітній ступень бакалавра з агроінженерії
Освітній ступень бакалавра з електроенергетика, електротехніки та електромеханіки
Освітній ступень бакалавра з професійної освіти (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)
Освітній ступень магістра з агроінженерії
Освітній ступень магістра з електроенергетика, електротехніки та електромеханіки
Освітній ступень магістра з професійної освіти (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)

Відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін варіативної частини ОПП в межах 25% загальної кількості кредитів ECTS.
Прохання зареєструватися в деканаті із зазначенням обраних Вами навчальних дисциплін з метою формування академічних груп.

Перелік навчальних дисциплін та обсяг у кредитах ECTS варіативної частини навчального плану з підготовки здобувачів вищої освіти на інженерно енегргетичном факультеті за напрямами підготовки (спеціальностями):
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітній ступень «Бакалавр» зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 208 «Агроінженерія»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітній ступень «Магістр» зі спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)»

Кафедри:
- тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу;
- агроінженерії;
- вищої та прикладної математики;
- методики професійного навчання;
- електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Розклад ведення лекційних та практичних занять науковцями, підприємцями та фахівцями з виробництва у II семестрі 2017-2018 навчального року на інженерно-енергетичному факультеті. Завантажити...

Термін проведення лабораторно-екзаменаційних сесій для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання інженерно-енергетичного факультету в першому півріччі 2018-2019 н.р. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням інженерно-енергетичного факультету у освітній,науковій,громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування,культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом першого семестру 2018-2019 навчального року. Завантажити..., Онлайн перегляд...

Графік проведення додаткової літньої заліково - екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. для здобувачів вищої освіти інженерно-енергетичного факультету в період з 01.10.2018 року по 26.10.2018 року. Завантажити...

Перший набір студентів на спеціальність «Механізація сільського господарства» було проведено у вересні 1984 року. Як структурний підрозділ факультет механізації сільського господарства створений у 1987 році. Першим деканом якого був д.т.н., професор В.С. Шебанін, нині – ректор Миколаївського національного аграрного університету.

Сьогодні на факультеті щороку навчається понад 900 студентів. Тут працює 53 викладача, в тому числі 7 академіків і членів-кореспондентів державних та галузевих академій наук, 10 докторів наук, професорів, понад 30 кандидатів наук, доцентів. За видатні досягнення в науковій, навчальній та методичній роботі викладачам факультету присвоєно почесні звання «Заслужений діяч науки і техніки України» – професору В.С. Шебаніну, «Заслужений працівник народної освіти України» – професору Д.В. Бабенку. У різні часи на факультеті працювали відомі науковці та практики, такі як професори Н.Л. Чернов, А.Я. Шквар, Г.П. Нерубенко, С.С. Рижков, С.І. Пастушенко.

На факультеті проводиться робота з розробки механізованих технологій одержання насіння овоче-баштанних культур і створення робочих органів машин для насінництва. Виконуються дослідження з вдосконалення робочих органів зернозбиральної техніки, використання альтернативних видів палив у сільському господарстві, застосування енергетичного модуля з використанням ґрунтового каналу, використання композиційних матеріалів у сільському господарстві. Велика робота проводиться з підвищення довговічності канатних блоків і працюючих з ними канатів, з електрогідравлічного очищення деталей основного обладнання глиноземного виробництва від технологічних відкладень.

Факультет менеджменту МНАУ.

Навчальний та науковий процес забезпечують понад 15 навчально-наукових лабораторій: конструювання енергоефективної сільськогосподарської техніки і технологій, механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, механізації виробничих процесів кормоприготування, гідравліки та сільськогосподарського водопостачання, моделювання технологічних процесів кукурудзозбиральних машин, будови тракторів та сільськогосподарських машин, випробування двигунів внутрішнього згорання, випробування металевих конструкцій, електроніки та мікросхемотехніки, енергетики та електротехнічних систем, теплотехніки та теплопостачання, електрики та електромагнетизму, технічного обслуговування машинно-тракторного парку, ремонту машин, інтерактивних методів навчання та мультимедійних засобів відображення технічної документації та ін.

У 2012 році на базі факультету відкрито єдиний в Україні стендовий полігон для спеціальності «Енергетика сільськогосподарського виробництва».

За результатами проведених досліджень ученими факультету видано 21 монографію та навчальні посібники, опубліковано близько 750 наукових статей, одержано понад 140 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Починаючи з 2000 року на факультеті проводиться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні виміри».

Факультет менеджменту МНАУ.

На базі факультету щороку проходить міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Перспективна техніка і технології». Постійними учасниками якої іноземні науковці з таких країн як: Білорусія, Польща, Чехія, Латвія, Республіка В'єтнам та ін.

Під час навчання студенти факультету отримують робочі професії слюсаря механоскладальних робіт, тракториста-машиніста, водія автомобіля категорії «В». На факультеті налагоджено тісний зв'язок з виробництвом, що дозволяє студентам закріплювати теоретичні знання в умовах філій кафедр. Серед них такі передові підприємства агропромислового комплексу, як ВАТ «Радсад» і ДП «Племрепродуктор«Степове» Миколаївського району.

Факультет менеджменту МНАУ.

Студенти факультету мають можливість пройти стажування за кордоном, зокрема у США, Великобританії, Франції, Данії, Швейцарії, Німеччині та інших країнах.

Факультет менеджменту МНАУ. Факультет менеджменту МНАУ.

Велика увага на факультеті приділяється культурному дозвіллю студентів. Вони беруть активну участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності факультету та університету, проведенні новорічних свят, гуморин, виступів КВК, концертах та фестивалях студентських клубів міста Миколаєва.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ