Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиІнженерно-енергетичний

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра агроінженерії

МНАУ. Атаманюк Ігор Петрович.Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Атаманюк Ігор Петрович


Важлива не кількість знань, а якість їх.
Можна знати дуже багато чого, не знаючи найпотрібнішого
Лев Толстой

МНАУ. Логотип кафедри агроінженерії. Історія кафедри

Кафедру Агроінженері організовано у 1986 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент В.М. Хлуденьов.

Провідні викладачі кандидати технічних наук, доцент О.А. Горбенко та ст. викладач Пастушенко А.С. здійснюють керівництво науково-дослідними роботами за темами, що відповідають напрямам діяльності кафедри: механізація виробничих процесів у тваринництві, механізація переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Відповідно до зазначених напрямів здійснюється підготовка інженерів за освітньо-кваліфікаційним рівням "Магістр". На кафедрі створено спеціалізовані лабораторії гідравліки та сільськогосподарського водопостачання, механізації кормовиробництва, механізації машинного доїння, механізації переробки та зберігання сільськогосподарської продукції; кабінети обладнано необхідною наочністю та макетами, стендами, лабораторними установками, мультимедійним обладнанням.

Під керівництвом досвідчених викладачів до створення лабораторних установок долучаються студенти і молоді викладачі, що ведуть науково-дослідну роботу за ініціативною тематикою кафедри: "Розробка та впровадження в сільськогосподарське виробництво універсальних технологічних комплексів та енергозберігаючої техніки з виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції".

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Атаманюк Ігор Петрович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Іванов Геннадій Олександрович – кандидат технічних наук, професор
Горбенко Олена Андріївна – кандидат технічних наук, доцент
Доценко Наталія Андріївна – кандидат технічних наук, доцент
Пастушенко Андрій Сергійович – кандидат технічних наук, старший викладач
Кім Наталя Ігорівна – асистент, кандидат технічних наук

Допоміжний персонал кафедри:
Толмачова Ольга Євгенівна - старший лаборант
Смішний Микола Юрійович – лаборант
Зозуля Анатолій Леонідович – майстер виробничого навчання
Мартиненко С.С. - майстер виробничого навчання
Горовий І.О. - майстер виробничого навчання

Перелік дисциплін:
• Аналіз технологічних систем
• Використання техніки в АПК та ІТ
• Гідравліка
• Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості
• Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
• Машини і обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції
• Машини та машиновикористання у переробних підприємствах
• Машини та обладнання для АПК
• Машиновикористання у тваринництві
• Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва
• Механізовані технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції
• Монтаж та технічне обслуговування машин для ПСГП
• Обґрунтування інженерних рішень
• Основи екології
• Проектування технологічних процесів переробних підприємств
• Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
• Теорія і технологія наукових досліджень
• Технології переробки с.-г. продукції
• Інженерна екологія

МНАУ. Кафедра агроінженерії.

Графік проведення консультацій та відпрацювань пропущених занять викладачами кафедри агроінженерії на І семестр 2016-2017 н.р.

Наукова діяльність
Наукові дослідження на кафедрі виконуються в рамках держбюджетної тематики, договорів про творчу співпрацю, ініціативних тем, що стосуються питань удосконалення технологічних процесів переробки сировини; використання електрогідроімпульсного ефекту в сільськогосподарському виробництві; розробки і вдосконалення енергоефективної техніки для переробних виробництв. Щорічно публікується близько 30 статей у фахових виданнях. За останній період отримано 6 авторських свідоцтв. Досвідчені викладачі кафедри приділяють увагу формуванню і становленню молодих науковців, допомагають в набутті професійного досвіду.

Для практичного навчання і проходження практики студентів укладено угоди з провідними підприємствами, фермерськими господарствами, створено філії кафедри на СГТОВ "Вікторія" Жовтневого району (Наказ №35 від 30 вересня 2010р.), ТОВ "Екотранс" м.Миколаїв (Договір від 23.09.10), ПП "Агроторговий дім РІКО" (Договір від 16.04.11).

Викладачі кафедри здійснюють керівництво підготовкою магістерських випускних робіт та дипломних проектів освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст". У найкращих дипломних проектах і роботах викладено результати наукових досліджень студентів.

На кафедрі працюють науково-дослідні студентські гуртки: "Гідравліка та водопостачання АПК", "Проектування технологічних процесів переробних сільськогосподарських виробництв". Результати досліджень, проведених у гуртках, використовуються під час виконання дипломних проектів, а також у доповідях на всеукраїнських і міжнародних конференціях.

Співробітниками кафедри одержано авторські свідоцтва:
- № 32413 Машини для відокремлення плодоовочевого та ягідного соку з м’якоттю (О.Я. Чебан, С.І. Пастушенко, О.А. Горбенко)
- № 49079 Комбінований шнековий прес для отримання рослинної олії (В.В. Стрельцов, О.А. Горбенко, О.О. Катрич)
- № 58968 Комплексна технологічна лінія повного циклу переробки томатів з виділенням насіння (О.Я. Чебан, М.М. Огієнко)
- №34921 Лінія для виділення насіння овоче-баштанних культур. (А.С. Пастушенко К.М. Думенко, С.І. Пастушенко, М.М. Огієнко, О.А. Горбенко, Г.О. Іванов)
- №30735 Циліндричний сепаратор насіння овоче-баштанних культур. (А.С. Пастушенко, М.М. Огієнко, С.І. Пастушенко, О.А. Горбенко, К.М. Думенко)
- № 34920 Лінія отримання та доробки насіння овоче-баштанних культур (А.С. Пастушенко, М.М. Огієнко, С.І. Пастушенко, О.А. Горбенко, К.М. Думенко)
- №29671 Машина для виділення насіння дині та огірка (А.С. Пастушенко, С.І. Пастушенко, К.М. Думенко)
- № 29598 Гідропневмосепаратор (Огієнко М.М., Пастушенко С.І, Горбенко О.А.)
- № 30735 Циліндричний сепаратор насіння овоче-баштанних культур (Огієнко М.М., Пастушенко С.І, Горбенко О.А., Думенко К.М.)
- № 34920 Лінія отримання та доробки насіння овоче-баштанних культур (Огієнко М.М., Пастушенко С.І, Горбенко О.А., Думенко К.М..Пастушенко А.С.)
- № 34921 Лінія для виділення насіння овоче-баштанних культур (Думенко К.М., Пастушенко С.І, Огієнко М.М., Пастушенко А.С., Горбенко О.А., .Іванов Г.О.)
- №74611 Пристрій для виготовлення кисломолочного сиру (Садовський О.А, Горбенко О.А., Огієнко М.М., Стрельцов В.В.)

Над кандидатською дисертацією працюють асистенти: Стрельцов В.В., Норинський О.І., Храмов М.С.

Патент на корисну модель №100273 «Зернодробарка» (Горбенко О.А., Чернов І.В., Чебан О.Я., Завірюха М.В.) 2015 р.

На кафедрі виконуються наукові дослідження за такими напрямками:
- Розробка та впровадження в сільськогосподарське виробництво універсальних технологічних комплексів та енергозберігаючої техніки по виробництву, зберіганню та переробці с.г. продукції
- Дослідження та використання наукових досягнень гідравліки в промисловості, сільському господарстві і в електротехніці
- Визначення коефіцієнта концентрації напруження навколо отворів в пластинчастих елементах конструкції
- Можливості застосування електрогідроімпульсного ефекту у тваринництві, дослідження проблем використання гравітаційного водопідйому як джерела альтернативної енергії в умовах с.г. об’єктів
- Механізовані технології отримання насіння овоче-баштанних культур і створення робочих органів машини для насінництва
- Обґрунтування технологічного процесу і конструктивних параметрів машини для переробки томатів
- Обгрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машини для виділення насіння огірка і дині
- Технологія зберігання зерна та насіння в силосних сховищах

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації: правові, економічні та соціальні аспекти», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 13-14 грудня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ