Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №289

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра Агроінженерії → Пастушенко Андрій Сергійович

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Пастушенко Андрій Сергійович, кандидат технічних наук, асистент.Пастушенко Андрій Сергійович
кандидат технічних наук, асистент

Біографія
Народився 20.11.1987 року. У 2005 році закінчив школу-інтернат № 4 і поступив в Миколаївський державний аграрний університет (нині – МНАУ). В квітні 2011 року закінчив вище названий університет та отримав диплом магістра з відзнакою, здобувши кваліфікацію інженера-дослідника за спеціальністю "Механізація сільського господарства". В травні цього ж року прийнятий на посаду асистента кафедри агроінженерії Миколаївського державного аграрного університету.

Починаючи з 2007 року у складі проблемної науково-дослідної лабораторії конструювання енергоефективної сільськогосподарської техніки і технології факультету механізації сільського господарства, проводить наукові дослідження щодо розробки механізованих технологій отримання насіння овоче-баштанних культур і створення робочих органів машин для насінництва. За цей час ним сконструйовано і виготовлено нову машину давильно-сепаруючого типу, конструкцію якої захищено патентом України на винахід, та досліджено процес виділення насіння групи овоче-баштанних культур.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. Має стаж науково-педагогічної роботи – 7 років.

Напрями наукових досліджень
Обґрунтування технологічного процесу, параметрів та режимів роботи машини для виділення насіння огірка і дині.

Основні наукові публікації
1. Пастушенко А. С. Моделирование кинематического режима пары "давильный барабан-решетная дека" / А. С. Пастушенко. Сборник материалов Международной научно-практической конференции РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", Т. 1. — Минск, 2012. — С. 177—182.

2. Пастушенко А. С. Теоретичні передумови виділення насіння огірка і дині машиною давильно сепаруючого типу / А. С. Пастушенко. — Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Технічні науки. — Вінниця, 2012. — Вип. 11. — Т. 1 (65). — С. 291—296.

3. Пастушенко А. С. Математическое моделирование процесса разрушения семенного плода, машиной давильно-сепарирующего типа / А. С. Пастушенко. — Сборник. НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, Т. 1. — Минск, 2011. — С. 251—258.

4. Пастушенко А. С. Оцінка економічної ефективності машини для доробки технологічної насіннєвої маси дині та огірка / А. С. Пастушенко. — Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2011. — Вип. 166. — Частина 1. — С. 343—349.

5. Пастушенко А. С. Математичне моделювання фізико-механічних параметрів середовища насінника дині та огірка / А. С. Пастушенко. — Науковий вісник Львівського національного аграрного університету, агроінженерні дослідження № 15. — Львів, 2011. — С. 174—184.

6. Пастушенко А. С. Силовий аналіз та основні динамічні параметри робочого органу давильного типу / А. С. Пастушенко. — Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. — Луганськ : Видавництво ЛНАУ, 2011. — № 30. — С. 194—203.

7. Пастушенко С. І. Польові випробування лінії для виділення і доробки насіння овоче-баштанних культур / С.І.Пастушенко, М.М.Огієнко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання — Вип. 10, Т. 9. — Мелітополь : ТДАТУ, 2010. — C. 75—81.

8. Pastushenko Sergey Особливості досліджень механіко-технологічних властивостей насіння огірка та дині / Sergey Pastushenko, Nikolay Ogienko, Andriy Pastushenko // MOTROL, 2010, 12А — C. 196—201.

9. Pastushenko Sergiy Mathematical research on vortical hydrodynamics of hydro-pneumatic separator / Sergey Pastushenko, Mykola Ogiyenko, Kazimierz Dreszer // TEKA, 2010, 10 — C. 315—325.

10. Пастушенко А. С. Машина давильного типа для выделения семян овощебахчевых культур в Украине / А. С. Пастушенко. — Сборник материалов Международной научно-практической конференции РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства". — Минск, 2010. — С. 117—121.

11. Пастушенко А. С. Виробничі випробування експериментального зразка машин у складі лінії з виділення насіння огірка і дині / А. С. Пастушенко. — Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — Київ, 2010. — Вип. 144. — Частина 4. — С. 178—185.

12. Пастушенко А. С. Визначення конструктивно-технологічних параметрів машини давильного типу насіннєвих плодів овоче-баштанних культур / А. С. Пастушенко. — Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. — Кіровоград, 2009. — № 39. — С. 210—215.

13. Пастушенко А. С. Дослідження процесу виділення насіння дині за допомогою машини давильного типу / А. С. Пастушенко. — Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2009. — № 2 (09). — С. 212—215.

14. Пастушенко А. С. Методика проведення випробувань машини для отримання насіння овоче-баштанних культур / А. С. Пастушенко. — Праці Таврійського державного агротехнічного університету. — Мелітополь, 2008. — № 8 (7). — С. 40—47.

15. Патент №29671; Україна, МПК (2006) А23N 15/00. Бюл. Машина для виділення насіння дині та огірка. / С. І. Пастушенко, К. М. Думенко, А. С. Пастушенко. — № u200709680; Заявл. 27.08.2007; Опубл. 25.01.2008, Бюл. № 2. — 4 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ