Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу → Марченко Дмитро Дмитрович

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Артюх Віталій Олександрович, асистент кафедри, інженер-педагог, дослідник.Марченко Дмитро Дмитрович – кандидат технічних наук, доцент,
заступник декана інженерно-енергетичного факультету з наукової роботи

Біографія

Марченко Дмитро Дмитрович народився 29 липня 1984 року у м. Миколаєві. Вступив на перший курс МНАУ в 2001 році. Починаючи з 2004 року Марченко Д.Д. успішно суміщав навчання і роботу, працюючи на кафедрі лаборантом. У 2007 році отримав диплом з відзнакою освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю "Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт" та здобув кваліфікацію інженера-педагога, дослідника. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Тертя та зношування в машинах», 26 червня 2014 р. отримав диплом кандидата технічних наук ДК№023203. З 03.09.2007 року працює у Миколаївському національному аграрному університеті на посаді асистента кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу, з 01.02.2016 року – на посаді доцента кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу. Виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи інженерно-енергетичного факультету. Входить до членів організаційних комітетів щорічних міжнародних науково-практичних конференцій «Перспективна техніка і технології», «Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту», технічний редактор журналу «Motrol». У 2007 р. отримав премію Національної академії наук України, 2015 р. (наказ №389-к від 27.04.2015) і 2017 р. (наказ №382 від 28.04.2017 р.) за результатами участі в обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області став переможцем у номінації «Технічні науки». У 2017 р. (наказ №189-к від 18.04.2017 р.) нагороджений департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за значні досягнення у науковій сфері.

Напрям наукових досліджень

Науково-дослідна робота виконується з проблем розробки і дослідження енергоефективної технології обробки і зміцнення стальних деталей.

Тема дослідження входить до ініціативної тематики «Підвищення контактної міцності великогабаритних стальних деталей обкатуванням роликами» (державний реєстраційний номер 0118U003898).

Дисципліни, які викладає

1. “Надійність та ремонт машин і обладнання сгт” для здобувачів вищої освіти 4 курс “Процеси машин та обладнання агропромислового виробництва”
2. “Ремонт машин та надійність ТС” для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” спеціальність 208 “Агроінженерія”
3. “Транспортні процеси в АПК”- для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” спеціальність 208 “Анроінженерія”
4. “Використання техніки в АПК “- для здобувачів вищої освіти 2 курс “магістр”- спеціальність 208 “Ароінженерія”
5. “Технологія ремонту машин" для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” - спеціальність 208 “Ароінженерія “
6. “Проектування технологічних процесів техсервісу" для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” - спеціальність 208 “Ароінженерія“
7. “Технічний сервіс в АПК" для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” - спеціальність 208 “Ароінженерія“
8. “Організація робіт підприємств технічного сервісу" для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” - спеціальність 015 “Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства“
9. “Ремонт машин" для здобувачів вищої освіти 1 курс “Магістр” - спеціальність 015 “Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства“

Основні наукові публікації

Видано більше 170 публікації, з них 148 наукового і 24 навчально-методичного характеру, у тому числі 25 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 3 статті, які включенні до наукометричної бази Scopus та 16 патентів на винахід і на корисну модель.

1. Marchenko D. Study and development of the technology for hardening rope blocks by reeling / Marchenko D., Dykha A., Artyukh V., Zubiekhina-Khaiiat O., Kurepin V. // ISSN 1729-3774, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Ukraine: PC «TECHNOLOGY CENTER», 2018. – №2/1 (92) 2018– pp. 22-32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126196. (Наукометрична база Scopus)
2. Marchenko D. Prediction the wear of sliding bearings / Marchenko D., Dykha A. // ISSN 2227-524Х, International Journal of Engineering and Technology (UAE). – India: “sciencepubco-logo” Science Publishing Corporation. Publisher of International Academic Journals, 2018. – Vol. 7, No 2.23 (2018) – pp. 4-8. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i2.23.11872. (Наукометрична база Scopus)
3. Марченко Д.Д. Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block –rope» considering rolling slippage / Марченко Д.Д. // Вісник аграрної науки Причорномор’я, Випуск 3 (91). – Миколаїв, 2016. – С. 169 – 179. (фахове видання)
4. Марченко Д.Д. Електротепловий аналіз елементів навчально-дослідного стенду електротехнічної лабораторії / Марченко Д.Д., Кириченко О.С., Сидорика І.М. // Вісник аграрної науки Причорномор’я, Випуск 4 (96). – Миколаїв, 2017. – С. 168 – 176. (фахове видання)
5. Марченко Д.Д. Визначення характеристик тертя для циліндричних трибосистем ковзання / Марченко Д.Д., Диха О.В., Вельбой В.П. // Проблеми трибології. – Хмельницький:ХНУ, 2018. - №1(87). - С. 57 – 61. (фахове видання)
6. Марченко Д.Д. Инновационные технологии поверхностного пластического деформирования деталей автомобилей / Марченко Д.Д., Бутаков Б.И., Артюх В.А., Зубехина-Хайят А.В. // Вестник Харьковского национального автомобиль-но-дорожного университе-та. Сборник научных трудов. Выпуск 74. Северо-восточный научный центр Транспортной академии Украины. - Харьков: – 2016.- С. 30 – 34. (фахове видання)
7. Марченко Д.Д. Экспериментальные исследования эффективнгости влияния технологии обкатывания стальных деталей на контактную прочность / Марченко Д.Д. // Проблеми трибології. – Хмельницький:ХНУ, 2017. - №2(84). - С. 69 – 77. (фахове видання)
8. Марченко Д.Д. Tribological research on the process of wear of a friction pair «cable block –rope» considering rolling slippage / Марченко Д.Д. // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, Випуск 45, частина 1. - Кіровоград: КНТУ, 2015.–С. 102-108. (фахове видання)
9. Марченко Д.Д. Разработка и исследование технологии раздачи втулок с помощью электрогидравлического эффекта при ремонте машин и механизмов / Марченко Д.Д. // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – №11. – С. 135-143. (фахове видання)
10. Марченко Д. Анализ характеристик контакта поверхностей с первоначальным линейным и точечным касанием / Марченко Д., Попов А., Кипреев Ю., Савенков О. // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin, 2015. Vol. 17, №2 - Р. 9 – 16. (провідне наукове видання Польщі)
11. Марченко Д. Повышение работоспособности машинных агрегатов при перекосах осей соединяемых валов путём применения высокоэффективных зубчатых муфт / Марченко Д., Попов А., Савенков О., Савенкова А. // MOTROL. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Lublin, 2016. Vol. 18, №2 - Р. 9 – 17. (провідне наукове видання Польщі)
12. Марченко Д.Д. Обкатывание роликами как метод повышения качества и прочности деталей при ремонте машин / Марченко Д.Д., Зубехина-Хайят А.В. // ISSN 2544-9346, Open Access Peer-reviewed Journal «Science Review». – Warsaw, Poland: Publisher RS Global Sp. z O.O., 2018. – №3(10), Vol.2. – pp. 41-47. (закордонне міжнародне видання)

Патенти

Розроблено більше 16 патентів на винахід і на корисну модель, останні з них:

1. Пристрій для автоматичного та примусового підтримування заданого температурного режиму двигуна Патент України на корисну модель UA 76704 МПК F02В 35/00 (2013.01) Опубліковано 10.01.2013, Бюл. №1. Гріпачевський М.С., Марченко Д.Д.
2. Спосіб електрогідравлічного роздавання втулок Патент України на винахід UA 102155 МПК B21D 26/12 (2006.01), B21J 5/04 (2006.01) Опубліковано 10.06.2013, Бюл. №11. – Бутаков Б.І., Марченко Д.Д., Письмак С.В., Приймак А.Ю.
3. Устройство для чистовой и упрочняющей обработки поверхностей тел вращения сложного профиля Патент Российской Федерации на изобретение RU 2493954 МПК В24В 39/04 (2006.01), В21Н 1/22 (2006.01) Опубликовано 27.09.2013, Бюл. №27. – Бутаков Б.И., Шебанін В.С., Бутакова Г.С., Марченко Д.Д.
4. Пристрій для визначення кутів встановлення осі повороту передніх коліс автомобілів Патент України на корисну модель UA 105993 МПК В62D 17/00 (2016.01) Опубліковано 11.04.2016, Бюл. №7. Марченко Д.Д.
5. Пристрій для вприскування водяної пари в двигун внутрішнього згорання Патент України на корисну модель u201802430 МПК F02B 47/02 (2006.01) Гавриш В.І., Марченко Д.Д., Калініченко А.В.

Методичні рекомендації

Видано 24 навчально-методичні праці, останні з них:

1. Технологія технічного обслуговування машин: методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання
2. Проектування технологічних процесів технічного сервісу: курс лекцій (модуль 1, 2) для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання та спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» заочної форми навчання
3. Проектування технологічних процесів технічного сервісу: курс лекцій (модуль 3, 4) для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної форми навчання та спеціальності 015 «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства)» заочної форми навчання
4. Ремонт машин і надійність технологічних систем: курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання

Завантажити список наукових праць

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
Scopus Author ID
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0808-2923
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: marchenkodd@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ