Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу → Зубєхіна-Хайят Олександра Валеріївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Зубєхіна Олександра Валеріївна, асистент кафедри, інженер-педагог, дослідник.Зубєхіна-Хайят Олександра Валеріївна
асистент кафедри, інженер-педагог, дослідник

Біографія

В 2011 році закінчила Миколаївський державний аграрний університет (нині – Миколаївський національний аграрний університет) і отримала повну вищу освіту ОКР «Магістр» (з відзнакою) за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт» та здобула кваліфікацію інженера-педагога, дослідника. З 2007 року займається науковою діяльністю. Протягом 2009-2011 рр. працювала лаборантом на кафедрі транспортних технологій і технічного сервісу, з 2011 року – асистентом кафедри транспортних технологій і технічного сервісу (нині – кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу). Пройшла підвищення кваліфікації у 2014 р. (10-21 листопада) – свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 103843 «Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (Національний університет біоресурсів і природокористування України ННУ післядипломної освіти). 2016 р. отримала повну вищу освіту ОКР «Спеціаліст» (з відзнакою) за спеціальністю «Енергетика сільськогосподарського виробництва» кваліфікацією «інженер-енергетик». 2018 р. (16.03.18) пройшла дистанційне підвищення кваліфікації в Польщі – сертифікат EU. 05114.20180316/02 «International Trends in Science and Technology» Warsaw, Poland on the topic ROLLING BY ROLLERS AS A METHOD OF IMPROVING THE QUALITY AND STRENGTH OF PARTS WHEN REPAIRING MACHINES, що пов’язано з дисертаційною роботою. Брала участь у конференції II International Scientic and Practical Conference «International Trends in Science and Technology» RS GLOBAL (Польща).

Трудова діяльність
Стаж роботи – 7 років.

Напрями наукових досліджень:
Оптимальні режими обкатування деталей з урахуванням жорсткості системи «верстат-інструмент-деталь». Дослідження та розробка способу і технології обкатування деталей гнучкими голчастими роликами.
Тема дисертаційної роботи «Дослідження та розробка інструменту для обкатування і розкатування гнучкими роликами деталей обертання». Науковий керівник д.т.н., професор Бутаков Б.І. і тема дисертаційної роботи були затверджені на засіданні вченої ради університету від 30.10.12. року Протокол №2.
З теми дисертаційної роботи за весь період опубліковано 40 статей, з них у фахових виданнях – 12 статей, в зарубіжних виданнях – 10 статей, отримано патентів 4. Захист дисертаційної роботи планується за спеціальністю 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати і інструменти».

Дисципліни, що викладає:
1. «Проектування технологічних процесів технологічного сервісу» для V курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 015 «Професійна освіта» спеціалізації «Технічний сервіс».
2. «Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення» для V курсів спеціальності 015 «Професійна освіта»
3. «Ремонт машин та надійність технологічних систем» для V курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 015 «Професійна освіта»
4. «Технологія технічного обслуговування машин» для V курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 015 «Професійна освіта» спеціалізації «Технічний сервіс»
5. «Енергетичні засоби в АПК» для ІІ-IV курсів спеціальності 208 «Агроінженерія» та 015 «Професійна освіта»
6. «Ремонт машин та обладнання» для IV курсів спеціальності 208 «Агроінженерія»
7. Експлуатація машин та обладнання для IV курсів спеціальності 208 «Агроінженерія»
8. «Системи технологій»
9. «Системи точного землеробства» для V курсів спеціальності 208 «Агроінженерія»
10. «Транспортний процес в АПК» для V курсів спеціальності 208 «Агроінженерія»

Основні наукові публікації
У фахових збірниках МНАУ та КНТУ опубліковано 7 наукових статей. У закордонних виданнях опубліковано 4 наукових статей. За результатами роботи Зубєхіною О.В. виконано 17 наукових доповідей на 15 конференціях. Отримано патент України 1 патент на корисну модель.

1. Бутаков Б. И. Жесткость системы станок-инструмент-деталь при обкатывании деталей роликами / Б. И. Бутаков, А. В. Зубехина // Вісник аграрної науки Причорномор'я, Випуск 4 (47). — Миколаїв, 2008. — С. 210—223.

2. Бутаков Б. И. Повышение точности обработки стальних деталей с помощью обкатывания их роликами / Б. И. Бутаков, А. В. Зубехина // Вісник аграрної науки Причорномор'я, Випуск 1 (48). — Миколаїв, 2009. — С. 218—223.

3. Бутаков Б. И. Исследование микроструктуры упрочненного слоя валов, обкатанных роликов / Б. И. Бутаков, Д. Д. Марченко, В. А. Артюх, А. В. Зубехина // Вісник аграрної науки Причорномор'я, Випуск 4 (62). Том 2. — Миколаїв, 2011. — С. 184—191.

4. Бутаков Б. И. Обкатывание стальных деталей роликами малого диаметра / Б. И. Бутаков, Л. Л. Слива, А. В. Зубехина / Тези доповідей студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів на V-й Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підвищення надійності машин і обладнання". — Кіровоград, 2011. — С. 105—110.

5. Бутаков Б. И. Исследование жестокости технологической системы: станок-инструмент-деталь при обкатывании роликами / Б. И. Бутаков, В. С. Дерюженко, А. В. Зубехина / Тези доповідей студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів на V-й Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підвищення надійності машин і обладнання". — Кіровоград, 2011. — С. 80—83.

6. Бутаков Б. И. Обкатывание и раскатывание деталей роликамис учетом жесткости системы станок-интсрумент-деталь / Б. И. Бутаков, А. В. Зубехина / Тези доповідей студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів на IV-ої Всеукраїнській науково-практичній конференції "Підвищення надійності машин і обладнання". — Кіровоград, 2010. — С. 71—75.

7. Бутаков Б. И. Поверхностное пластическое деформирование как метод повышения качества деталей машин / Б. И. Бутаков, В. С. Шебанин, Д. Д. Марченко, В. А. Артюх, А. В. Зубехина // Труды ГОСНИТИ : Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ГОСНИТИ Россельхозакадемии). — М., 2011. — Т. 107, часть 2. — С. 85—87.

8. Бутаков Б.И. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБКАТЫВАНИЯ И РАСКАТЫВАНИЯ РОЛИКАМИ ДЕТАЛЕЙ С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТИ СИСТЕМЫ СТАНОК-ИНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ / Б.И. Бутаков, А.В. Зубехина, А.Н. Визиренко // МАТЕРИАЛЫ. МЕТОДЫ. ТЕХНОЛОГИИ» Материалы Тринадцатой международной Промышленной конференции 18 - 22 февраля 2013 г., п. Плавья, Карпаты. – 2013. – С.111-114.

http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/handle/123456789/3168

9. Бутаков Борис. Технология обкатывания гибкими игольчатыми роликами резьб и архимедовых червяков / Борис Бутаков, Александра Зубехина // Motrol, Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. 2014. Vol.16, No 2. – 2014. – С. 57 – 66.

10. Бутаков Борис. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБКАТЫВАНИЯ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РОЛИКАМИ / Борис Бутаков, Александра Зубехина-Хайят // Motrol, Commission of motorization and energetics in agriculture. An international journal on operation of farm and agri-food industry machinery. 2016. Vol.18, No 2. – 2016. – С. 19 – 23.

11. Зубєхіна-Хайят О.В. Моделювання процесу обкатування різьб і черв’яків роликами / О.В. Зубєхіна-Хайят // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2017. Випуск 4, МНАУ, м. Миколаїв. – 2017. – С. (Збірник знаходиться в розробці.)

12. Диха О.В. Дослідження і розробка технології зміцнення канатних блоків обкатуванням роликами // О.В. Диха, Д.Д. Марченко, В.О. Артюх, О.В. Зубєхіна-Хайят, В.М. Курепін. // Східно-європейський журнал передових технологій. 2018. Том 2 №1 (92). – 2018. – С.1 – 11.

Методичні рекомендації:
1. Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» / уклад. О. В. Зубєхіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 148 с.
2. Аграрний сервіс та інформаційне забезпечення [Електронний ресурс] : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 015 «Професійна освіта. Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства» заочної форми навчання / уклад. : О. В. Зубєхіна-Хайят. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 24 с.
3. Технологія технічного обслуговування машин [Електронний ресурс] : метод. реком. до вивчення курсу лекцій для здобувачів ступеню вищої освіти «магістра» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання / уклад. О. В. Зубєхіна-Хайят. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 140 с.
4. Марченко, Д. Д. Ремонт машин і надійність технологічних систем [Електронний ресурс] : курс лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія» денної та заочної форми навчання / Д. Д. Марченко, О. В. Зубєхіна-Хайят, О. О. Лимар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 49 с.
5.Марченко, Д. Д. Проектування технологічних процесів технічного сервісу [Електронний ресурс] : курс лекцій (модуль 3, 4) для здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" спеціальності 208 "Агроінженерія" денної форми навчання та спеціальності 015 "Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів господарства") заочної форми навчанн / Д. Д. Марченко, О. В. Зубєхіна-Хайят. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 101 с.

Завантажити список наукових праць

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: zubehinaov@mnau.edu.ua
E-mail: zubehinakhayat@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ