Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра вищої та прикладної математики → Атаманюк Ігор Петрович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 11.01.2016 о 13:28

МНАУ. Атаманюк Ігор Петрович, кандидат технічних наук, доцент.Атаманюк Ігор Петрович
доктор технічних наук, професор,
завідувач кафедри

Біографія
Народився 29 березня 1969 року. У 1991 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище (диплом за спеціальністю "Математик", кваліфікація – "Математичне забезпечення автоматизованих систем управління"). 1992-1996 роки – ад'юнкт Київського інституту військово-повітряних сил за спеціальністю 20.02.12 – "військова кібернетика, системи управління та зв'язок". У 1996 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.
У 2014 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.05 – «математичне моделювання та обчислювальні методи».

Трудова діяльність
Загальний стаж роботи – 23 роки, у МНАУ – 8 років.

Напрям наукових досліджень:
Методи та моделі реалізації, розпізнавання і екстраполяції випадкових процесів для підвищення ефективності автоматизованої обробки інформації і управління в умовах невизначеності.

Основні наукові публікації:
1. Атаманюк И. П. Линейный стохастический алгоритм шифрования, базирующийся на каноническом разложении случайной последовательности // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. — 2007. — Вип. 2 (15). — С. 63—67.
2. Атаманюк И. П. Полиномиальный алгоритм шифрования данных на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — Вып. 3/3 (33). — "Системы управления". — 2008. — С. 23—26.
3. Атаманюк И. П. Анализ качества линейной экстраполяции случайных процессов на базе аппарата канонических разложений // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2009. — Вып. 1/6 (37). — С. 52—56.
4. Атаманюк И. П. Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания реализации случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений // Управляющие системы и машины. — 2009. — № 5. — С. 37—40.
5. Атаманюк И. П. Оптимальная полиномиальная экстраполяция реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений // Проблемы управления и информатики. — 2009. — № 4. — С. 96—105.
6. Атаманюк И. П. Стохастический алгоритм диагностики технических средств на базе аппарата полиномиального канонического разложения случайной последовательности // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2009. — № 6 (136). — Ч. 1. — С. 231—235.
7. Атаманюк И. П. Векторный полиномиальный алгоритм оптимальной экстраполяции случайного процесса // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2010. — Вып. 2/4 (44). — C. 17—20.
8. Атаманюк И. П. Алгоритм моделирования реализаций нелинейной векторной случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений // Кибернетика и вычислительная техника. — 2010. — Вып. 162.
9. Атаманюк И. П. Оптимальная полиномиальная экстраполяция векторного случайного процесса, измеряемого с погрешностями // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2010. — № 9 (151). — С. 245—250.
10. Атаманюк И. П. Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — № 2. — С. 154—159.
11. Атаманюк И. П., Кондратенко Ю. П. Синтез оптимальных линейных стохастических систем управления на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей // Управляющие системы и машины: информационные технологии. — 2012. — № 1. — С. 8—12.
12. Атаманюк И. П. Алгоритм оптимальной нелинейной экстраполяции реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений // Электронное моделирование. — 2012. — Т. 34, № 4.
13. Атаманюк И. П. Информационная технология нелинейной стохастической диагностики технических объектов на основе канонического разложения случайной последовательности // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. — 2012. — № 7 (59). — С. 154—158.
14. Igor P. Atamanyuk, Volodymyr Y. Kondratenko, Oleksiy V. Kozlov, Yuriy P. Kondratenko. The Algorithm of Optimal Polynomial Extrapolation of Random Processes // Lecture Notes in Business Information Processing, 2012. — 115 LNBIP. — pp. 78—87. — International Conference, MS 2012, NY, USA.
15. Yuriy P. Kondratenko, Leonid P. Klymenko, Galina V. Kondratenko, Igor P. Atamanyuk. Fuzzy-stochastic models for solving CVRPD (Capacitated Vehicle Routing Problem). 83rd Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics. Technische Universitat Darmstadt, March 26-30, 2012.
16. Kondratenko Y. P., Rjndratenko G. V., Atamanyuk I. P., Sidenko Ye. V. Fuzzy logic for routes planning and optimization. 2nd Conference "Symbioza Techniki i Informatyki", 27-29 May 2011, Kiry, Poland.
17. Патент на корисну модель № 70296 "Компютерна інформаційно-керуюча система". — 2012.
18. Шебанин В. С., Атаманюк И. П. Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания реализации случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений // MOTROL, 2010, 12A, 78—83.
19. Атаманюк И. П., Кондратенко Ю. П. Информационная технология оптимальной полиномиальной экстраполяции реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений // MOTROL, 2011, 13A, 5—12.
20. Патент на корисну модель №73885 "Спосіб прогнозування технічного стану об'єктів". — 2012.
21. Атаманюк И.П. Информационная технология полиномиального прогнозирующего контроля безотказной работы технических систем / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013.- №1- С. 43-52.
22. Атаманюк И.П. Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем / И.П.Атаманюк // Системные технологии. – 2013. – №4 (87) – С. 123-128.
23. Atamanyuk I.P. Information Technology of Determination of Descriptions of Optimum Polinomial Prognosis Algorithm of the State of Technical Systems / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland. – 2013. – Vol. 15 (2) . – pp. 47-50.
24. Атаманюк И.П. Алгоритм оптимальной линейной экстраполяции векторной случайной последовательности с полным учетом взаимокорреляционных связей для каждой составляющей / И.П. Атаманюк // Проблеми інформаційних технологій. – 2013. – №1. – С. 155-158.
25. Атаманюк И.П. Автоматизация процесса диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе аппарата канонических разложений случайный последовательностей / И.П. Атаманюк, Т.В. Олейникова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2013.- Вип..1(40). – С. 73-78.
26. Kondratenko Y.P. Computerized Control System for the Pyrolysis Reactor Load Level Based on the Neural Network Controllers / Y.P. Kondratenko, O.V. Kozlov, I.P. Atamanyuk, O.V. Korobko // Computing in Science and Technology 2012/2013, T.Kwater, B.Twarog (Eds.), Monographs in Applied Informatics, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego, Rzeszow, Poland. –2013. – pp. 97-120.
27. Atamanyuk I.P. Information Technology Of Extrapolation Of Nonlinear Casual Process On The Basis Of Its Canonical Decomposition / I.P. Atamanyuk, V.Y. Kondratenko, O.V. Kozlov, Y.P. Kondratenko // International Conference on Modeling and Simulation, 7-8 November 2013, Chania, Greece. – p. 6.
28. Атаманюк И.П. Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального метода прогнозирования состояния технических систем. / И.П. Атаманюк // 20-а міжнародна наукова конференція з автоматичного управління «Автоматика/Automatiсs – 2013»: матеріали конференції, 25–27 вересня 2013. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 81-82.
29. Атаманюк И.П. Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем / И.П. Атаманюк // Науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні IТMM–2013»: матеріали конференції, 26-28 березня 2013. – Дніпропетровськ: НМАУ, 2013. – С. 73-74.
30. Igor P. Atamanyuk, Volodymyr Y. Kondratenko, Oleksiy V. Kozlov, and Yuriy P. Kondratenko Extrapolation Algorithm of Economic Indicators on the Basis on Nonlinear Canonical Decomposition of Casual Process // Journal of Computational Optimization in Economics and Finance Volume 6 Issue 3, 2014 (Special Issue III International Workshop on Decision Making (IWODM’14) July 11, 2014 Barcelona, Spain.
31. Igor Atamanyuk, Yuriy Kondratenko, Natalia Sirenko Management of an agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting // Metody ilosciowe w badaniach ekonomicznych: Quantitative methods in economics, Vol. XV, No. 2, 2014, pp. 7-16, Warsaw University of Life Sciences – SGGW.
32. Igor Atamanyuk. Method of polynomial predictive control of fail-safe operation of technical systems / Igor Atamanyuk, Yuriy Kondratenko, Vyacheslav Shebanin, Vladimir Mirgorod // Proceedings of XIIIth The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics “CADSM 2015”, 24-27 February 2015, pp. 248-251, Lviv-Poljana.
33. В.С. Шебанин, И.П. Атаманюк Метод определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука – Освіта – Виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції», 12-14 листопада 2014 р., С.92-94, МНАУ, Миколаїв.
34. И.П. Атаманюк Алгоритм оптимальной полиномиальной экстраполяции случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Управління проектами: стан та перспективи», 16-19 вересня 2014 р., С. 7-9, НУК, Миколаїв.
35. Атаманюк І.П., Волосюк Ю.В. Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань випадкових процесів // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. - №11 (1120). С. 51-56.
36. Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko Method of optimal linear extrapolation of vector random sequences with full consideration of correlation connections for each component // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Rzeszow, Poland. – 2015, Vol. 17, №2 – С. 3-7.
37. Атаманюк І.П. // Науково-методична конференція «Могилянські читання», 12-20 листопада 2015, Миколаїв: тези. – Миколаїв: ЧДУ ім. Метра Могили, 2015. – С. 31-32.
38. Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko Сalculation Method for a Computer’s Diagnostics of Cardiovascular Diseases Based on Canonical Decompositions of Random Sequences // ICTERY 2015: 11-th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Application, 14-16 May 2015, Lviv . – pp. 108-120.
39. Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko Computer’s Analysis Method and Reliability Assessment of Fault-Tolerance Operation of Information Systems // International Workshop on Theory of Reliability for Modern Information Technologies (WS TheRMIT 2015), 14-16 May 2015, Lviv . – pp. 507-522.
40. Vyacheslav S. Shebanin, Yuriy P. Kondratenko , Igor P. Atamanyuk // The Method of Optimal Nonlinear Extrapolation of Vector Random Sequences on the Basis of Polynomial Degree Canonical Expansion // FIM 2015: 25-th International Conference of the ”Forum for Interdisciplinary Mathematics”, 18-20 November 2015, Barcelona, Spain.
41. Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. Method of Modeling, Identification and Prediction of Random Sequences Based on the Nonlinear Canonical Decomposition // Tribuna Plural: La revista cientifica. Num. 6, 2/2015. – Barcelona: Reial Academia de Doctors, pp. 77 – 114.

Контактна інформація:

E-mail: Atamanyuk_igor@mail.ru

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ