Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра вищої та прикладної математики → Атаманюк Ігор Петрович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Атаманюк Ігор Петрович, кандидат технічних наук, доцент.Атаманюк Ігор Петрович
доктор технічних наук, професор,

Посада: завідувач кафедри вищої та прикладної математики Миколаївського національного аграрного університету.

Стаж роботи: загальний – з 1991 року, педагогічний – з 1991 року.

Біографія: Народився 29 березня 1969 року. У 1991 році закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище (диплом за спеціальністю "Математик", кваліфікація – "Математичне забезпечення автоматизованих систем управління"). 1992-1996 роки – ад'юнкт Київського інституту військово-повітряних сил за спеціальністю 20.02.12 – "військова кібернетика, системи управління та зв'язок". У 1996 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2014 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 01.02.05 – «математичне моделювання та обчислювальні методи». В 2016 році присвоєно звання професора.

Напрям наукових досліджень: Методи та моделі реалізації, розпізнавання і екстраполяції випадкових процесів для підвищення ефективності автоматизованої обробки інформації і управління в умовах невизначеності.

Педагогічна діяльність: викладає дисципліну «Вища математика».

Cписок основних опублікованих праць
1. Atamanyuk I. Management System for Agricultural Enterprise on the Basis of Its Economic State Forecasting. / Igor Atamanyuk, Yuriy Kondratenko, Natalia Sirenko // Monograph “Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering” (ISBN 978-3-319-69988-2 ISSN 2198-4182). Publisher: Springer International Publishing, 2018, pp. 453-470. Наукометрична база: Scopus

2. Kondratenko Y.P. Mathematical model and parametrical identification of ecopyrogenesis plant based on soft computing techniques / Y.P.,Kondratenko, O.V., Kozlov, G.V.,Kondratenko, I.P. Atamanyuk // Monograph “Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering” (ISBN 978-3-319-69988-2 ISSN 2198-4182). Publisher: Springer International Publishing, 2018, pp. 201-233. Наукометрична база: Scopus

3. Atamanyuk I. Canonical Mathematical Model and Information Technology for Cardio-Vascular Diseases Diagnostics / I. Atamanyuk, Y. Kondratenko, V. Shebanin, Y. Volosyuk // Proceedings of 14th The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics “CADSM 2017”, 21-25 February 2017, Lviv-Poljana. – pp. 438-440. Наукометрична база: Sсopus

4. Kondratenko Y. Robotics and Prosthetics at Cleveland State University: Modern Information, Communication, and Modeling Technologies / Y. Kondratenko, D. Simon, I. Atamanyuk // Monograph “Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications” (ISBN 978-3-319-69964-6 ISSN 1865-0929), Publisher: Springer International Publishing , 2017, pp. 133-155. Наукометрична база: Scopus

5. Університетсько-індустріальна кооперація. Том 1. Модельно-орієнтований підхід. Практичне керівництво та приклади. / Колективна монографія під редакцією проф. Марченко В.С. // Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» в рамках міжнародного проекту «TEMPUS CABRIOLET 544497-TEMPUS-1-2013-UK-TEMPUS-JPHES», 2017. – с. 314.

6. Системные технологии моделирования сложных систем / Коллективная монография под редакцией проф. А.И. Михалева // Днепр: НМетАУ-ИВК «Системные технологии», 2016. – с. 608.

7. Atamanyuk I. Forecasting Economic Indices of Agricultural Enterprises Based on Vector Polynomial Canonical Expansion of Random Sequences / I. Atamanyuk, Y. Kondratenko, N. Sirenko // Proceedings volume of 5th International Workshop on Information Technologies in Economic Research (ITER) in ICTERI 2016, Kyiv on the 21st-24th of June, 2016, pp. 458-468. Наукометрична база: Scopus

8. Atamanyuk I. Calculation Methods of the Prognostication of the Computer Systems State under Different Level of Information Uncertainty / I. Atamanyuk, V. Shebanin, Y. Kondratenko // Proceedings volume of 2nd International Workshop on Theory of Reliability and Markov Modeling for Information Technologies (TheRMIT) in ICTERI 2016, Kyiv on the 21st-24th of June, 2016, pp. 292-307. Наукометрична база: Scopus

9. Kondratenko Y. Information, Communication, and Modeling Technologies in Prosthetic Leg and Robotics Research at Cleveland State University / Y. Kondratenko, I. Atamanyuk and other // Proceedings volume of ICTERI 2016, Kyiv on the 21st-24th of June, 2016, pp. 184-199. Наукометрична база: Scopus

10. Shebanin V. Information Technology of the Generation of the Realizations of Vector Random Sequences on the Basis of Non-linear Canonical Expansion / V. Shebanin, I. Atamanyuk,Y. Kondratenko, Y. Volosyuk // Proceedings of XIIth “MEMSTECH 2016”, 22-24 April 2016, Lviv-Poljana, pp. 211-215.

11. Shebanin V. Simulation of vector random sequences based on polynomial degree canonical decomposition / V. Shebanin, I. Atamanyuk, Y. Kondratenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2016. – №5/4 (83) – С. 4-12. Входить до наукометричної бази Scopus

12. Атаманюк И. Метод генерации реализаций случайной последовательности с заданными характеристиками на основе нелинейного канонического разложения / И. Атаманюк, Ю. Кондратенко // Проблемы управления и информации – 2016. – №5 – С. 74-89. Наукометрична база: Scopus

13. Kondratenko Y. University Curricula Modification Based on Advancements in Information and Communication Technologies / Y. Kondratenko, D. Simon, I. Atamanyuk // Proceedings volume of ICTERI 2016, Kyiv on the 21st-24 th of June, 2016. – pp. 168-183. Наукометрична база: Scopus

14. Shebanin V. Application of fuzzy predicates and quantifiers by matrix presentation in informational resources modeling / V. Shebanin, I. Atamanyuk, Y. Kondratenko, Y. Volosyuk // Proceedings of XIIth “MEMSTECH 2016”, 22-24 April 2016, Lviv-Poljana. – pp. 248-251. Наукометрична база: Scopus

15. Atamanyuk I.P. Method of optimal extrapolation of vector random sequences realizations on the basis of nonlinear canonical decomposition / I.М. Hvozdeva, V.P. Prokopyshyn // Системные технологии – 2015. - №6 (101) – С. 3-14.

16. Кондратенко Ю.П. Комп’ютеризована система контролю та управління параметрами плавучого доку / Ю.П. Кондратенко, О.В. Козлов, О.В. Коробко, А.М. Топалов, І.П. Атаманюк // Збірник наукових праць ЖВІ – 2015. – №12. – С. 118-129.

17. Atamanyuk I.P. Method of Modeling, Identification and Prediction of Random Sequences Based on the Nonlinear Canonical Decomposition / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // Tribuna Plural: La revista cientifica. Num. 6, 2/2015. – Barcelona: Real Academia de Doctors, pp. 77 – 114.

18. Атаманюк І.П. Застосування алгоритму екстраполяції випадкових послідовностей для прогнозування споживання електроенергії / Науково-методична конференція «Могилянські читання», 12-20 листопада 2015. – Миколаїв: тези. – Миколаїв: ЧДУ ім. Метра Могили, 2015. – С. 31-32.

19. Atamanyuk I.P. Method of optimal linear extrapolation of vector random sequences with full consideration of correlation connections for each component / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. – Rzeszow, Poland. – 2015, Vol. 17, №2 – С. 3-7.

20. Atamanyuk I.P. Computer’s Analysis Method and Reliability Assessment of Fault-Tolerance Operation of Information Systems / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // International Workshop on Theory of Reliability for Modern Information Technologies (WS TheRMIT 2015), 14-16 May 2015. – Lviv. – pp. 507-522. Наукометрична база: Scopus

21. Atamanyuk I.P. Сalculation Method for a Computer’s Diagnostics of Cardiovascular Diseases Based on Canonical Decompositions of Random Sequences / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // ICTERI 2015: 11-th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Application, 14-16 May 2015. – Lviv. – pp. 108-120. Наукометрична база: Scopus

22. Атаманюк И.П. Метод прогнозування споживання електроенергії на основі апарату канонічних розкладань випадкових процесів / И.П. Атаманюк, Ю.В.Волосюк // Вісник НТУ «ХПІ». – 2015. – №11 (1120). – С. 51-56.

23. Atamanyuk I. Method of polynomial predictive control of fail-safe operation of technical / I. Atamanyuk, Y. Kondratenko, V. Shebanin, V. Mirgorod // Proceedings of XIIIth The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics “CADSM 2015”, 24-27 February 2015. – Lviv-Poljana. – pp. 248-251. Наукометрична база: Scopus

24. Атаманюк И.П. Алгоритм оптимальной полиномиальной экстраполяции случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями / X міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами: стан та перспективи»: матеріали конференції, 16-19 вересня 2014 р. – Миколаїв: НУК. – С. 7-9.

25. Шебанін В.С. Метод определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем / В.С. Шебанін, І.П. Атаманюк // Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука – Освіта – Виробництво: сучасний стан, проблеми та перспективи інтеграції»: матеріали конференції, 12-14 листопада 2014 р. – Миколаїв: МНАУ. – С.92-94.

26. Atamanyuk I.P. Management of an agricultural enterprise on the basis of its economic state forecasting / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko, N.N. Sirenko // Metody ilosciowe w badaniach ekonomicznych: Quantitative methods in economics, Vol. XV, No. 2, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 2014. – pp. 7-16. Наукометрична бази: Index Copernicus, BazEkon, CEJSH, CEEOL

27. Atamanyuk I.P. Extrapolation Algorithm of Economic Indicators on the Basis on Nonlinear Canonical Decomposition of Casual Process / I.P. Atamanyuk, V.Y. Kondratenko, O.V. Kozlov, Y.P. Kondratenko // Journal of Computational Optimization in Economics and Finance Volume 6 Issue 3, 2014 (Special Issue III International Workshop on Decision Making (IWODM’14) July 11, 2014 Barcelona, Spain.

28. Атаманюк, И.П. Моделирование нелинейной векторной случайной последовательности на основе аппарата канонических разложений / И.П. Атаманюк // Науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні IТMM’2014»: матеріали конференції, 25-27 березня 2014. – Дніпропетровськ: НМАУ, 2014. – С. 86-87.

29. Atamanyuk I.P. Method for determining the optimal performance of polynomial degree canonical expansion for recognition of random sequences // I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko, V.S. Shebanin // Міжнародна конференція «Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science TCSET’2014»: матеріали конференції, 25–28 лютого 2014. – Львів: ЛПНУ, 2014. – С. 224-225.

30. Атаманюк И.П. Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем / И.П. Атаманюк // Науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні IТMM’2013»: матеріали конференції, 26-28 березня 2013. – Дніпропетровськ: НМАУ, 2013. – С. 73-74.

31. Атаманюк И.П. Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального метода прогнозирования состояния технических систем. / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // 20-а міжнародна наукова конференція з автоматичного управління «Автоматика/Automatiсs – 2013»: матеріали конференції, 25–27 вересня 2013. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2013. – С. 81-82.

32. Atamanyuk I.P. Information Technology Of Extrapolation Of Nonlinear Casual Process On The Basis Of Its Canonical Decomposition / I.P. Atamanyuk, V.Y. Kondratenko, O.V. Kozlov, Y.P. Kondratenko // International Conference on Modeling and Simulation, 7-8 November 2013. – Chania, Greece. – p. 6.

33. Kondratenko Y.P. Computerized Control System for the Pyrolysis Reactor Load Level Based on the Neural Network Controllers / Y.P. Kondratenko, O.V. Kozlov, I.P. Atamanyuk, O.V. Korobko // Computing in Science and Technology 2012/2013, T.Kwater, B.Twarog (Eds.), Monographs in Applied Informatics, Wydawnictwo Uniwersytety Rzeszowskiego. – Rzeszow, Poland, 2013. – pp. 97-120.

34. Атаманюк И.П. Автоматизация процесса диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе аппарата канонических разложений случайный последовательностей / И.П. Атаманюк, Т.В. Олейникова // Праці Одеського політехнічного університету. – 2013. – Вип.1(40). – С. 73-79.

35. Атаманюк И.П. Алгоритм оптимальной линейной экстраполяции векторной случайной последовательности с полным учетом взаимокорреляционных связей для каждой составляющей / И.П. Атаманюк // Проблеми інформаційних технологій. – 2013. – №1. – С. 159-162.

36. Atamanyuk I.P. Information Technology of Determination of Descriptions of Optimum Polinomial Prognosis Algorithm of the State of Technical Systems / I.P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland, 2013, Vol. 15 (2). - pp. 47-50.

37. Атаманюк, И.П. Информационная технология определения характеристик оптимального полиномиального алгоритма прогнозирования состояния технических систем / И.П. Атаманюк // Системные технологии. – 2013. – №4 (87). – С. 123-128.

38. Атаманюк И.П. Информационная технология полиномиального прогнозирующего контроля безотказной работы технических систем / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2013. – №1. – С. 43-52. Наукометрична база: eLIBRARY

39. Патент України 76000 С01B 31/06. Високонадійний шаруватий композиційний матеріал. / Селезньов Ю.В., Бондаренко О.В., Атаманюк І.П.; заявл. 03.05.2012; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.

40. Патент України 73885 G25B 23/02. Спосіб прогнозування технічного стану об’єктів. / Атаманюк І.П., Кондратенко Ю.П.; заявл. 27.03.2012; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19.

41. Патент України 70296 B25J 19/02. Комп’ютерна інформаційно-керуюча система. / Кондратенко Ю.П., Кондратенко Г.В., Атаманюк І.П., Кондратенко В.Ю.; заявл. 24.10.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.

42. Атаманюк И.П. Информационная технология стохастической полиномиальной диагностики сердечных заболеваний / И.П. Атаманюк, Т.В. Тихомирова // 20-а міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»: матеріали конференції, 15-17 травня 2012. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012. – С. 68.

43. Атаманюк И.П. Информационная технология моделирования временных рядов на основе полиномиального канонического разложения / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI '2012)»: матеріали міжн. наук. конф., 27–31 травня 2012, Євпаторія. – Херсон: ХНТУ, 2012. – С. 19-20.

44. Kondratenko Y.P. Fuzzy Logic for Optimization of Transportation Problems / Y.P. Kondratenko, G.V. Kondratenko, I.P. Atamanyuk, Ye.V. Sidenko // 2nd Word Conference on Soft Computing, 3-5 December 2012. – Baku, Azerbaijan. – pp. 220-223.

45. Kondratenko Y.P. Fuzzy-stochastic models for solving CVRPFD / Y.P. Kondratenko, L.P. Klymenko, G.V. Kondratenko, I.P. Atamanyuk // 83rd Annual Scientific Conference of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, GAMM '2012, 26-30 march 2012: book of abstracts. – Darmstadt: Technische Universitat Darmstadt, 2012. – pp. 310-311.

46. Атаманюк И.П. Информационная технология управления сельскохозяйственным предприятием на основе прогнозирования его экономического состояния / И.П. Атаманюк, Н.Н. Сиренко, И.В. Барышевская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – 6/4 (60). – C. 68-74. Наукометрична база: eLIBRARY

47. Атаманюк И.П. Полиномиальный стохастический алгоритм прогнозирования надежности технических объектов на базе аппарата канонических розложений /Атаманюк И.П., Кондратенко Ю.П. // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland, 2012, 14. – С. 53-58.

48. Атаманюк И.П. Информационная технология нелинейной стохастической диагностики технических объектов на основе канонического разложения случайной последовательности / И.П. Атаманюк // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – №7(59). – С. 154-158.

49. Atamanyuk I.P. The algorithm of optimal polynomial extrapolation of random processes / I.P. Atamanyuk, V.Y. Kondratenko, O.V. Kozlov, Y.P. Kondratenko // Monograph “Modeling and Simulation in Engineering, Economics and Management” K.J. Engemann, A.M. Gil-Lafuente, J.M. Merigo (Eds.) Part of the Lecture Notes in Business Information Processing book series (LNBIP, volume 115), New–York, Springer, 2012. – pp. 78-87. Наукометрична база: Scopus, WorldCat, Elsevier

50. Атаманюк И.П. Синтез оптимальных линейных стохастических систем управления на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Управляющие системы и машины. – 2012. – №1. – С. 8-12.

51. Атаманюк И.П. Алгоритм оптимальной нелинейной экстраполяции реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Электронное моделирование. – 2012. – Т. 34, №4 – C. 23-40. Наукометрична база: Inspec

52. Атаманюк И.П. Информационная технология полиномиального прогнозирования технического состояния транспортных средств / И.П. Атаманюк // Всеукраїн. наук.-техн. конференція з міжн. участю «Сучасні проблеми інформаційної безпеки на транспорті», 26-28 вересня 2011: матеріали конференції. – Миколаїв: НУК ім. адм. Макарова, 2011. – С. 68-71.

53. Кондратенко Ю.П. Комп’ютерна система на нечіткій логіці для задач реабілітаційної медицини / Ю.П. Кондратенко, А.С. Доценко, І.П. Атаманюк // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2011: стратегії України в геополітичному просторі», 8-12 червня 2011, Ялта: тези. – Миколаїв: ЧДУ ім. Метра Могили, 2011. – С. 34.

54. Атаманюк И.П. Алгоритм предварительного забеливания текстовой информации с учетом стохастических свойств исходного сообщения / И.П. Атаманюк // 3-я Міжнародна науково-практична конференція «Методи та засоби кодування, захисту та ущільнення інформації»: матеріали конференції, 20-22 квітня 2011. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 84-85.

55. Атаманюк И.П. Информационная технология векторной оптимальной экстраполяции параметров стохастических систем, измеряемых с погрешностями / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Автоматизация: проблемы, идеи, решения, 5-9 вересня 2011: матеріали міжн. наук.-техн. конф. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 100-102.

56. Атаманюк И.П. Полиномиальный фильтр-экстраполятор Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // 1-а Міжнародна науково-технічна конференція «Обчислювальний інтелект – 2011 (результати, проблеми, перспективи)»: матеріали конференції, 10-13 травня 2011. – Черкассы: ЧДТУ, 2011. – С. 416-417.

57. Atamanyuk I.P. Algorithm of Extrapolation of a Nonlinear Casual Process on the Basis of Its Canonical Decomposition / I. P. Atamanyuk, Y.P. Kondratenko // 1-a Міжнародна конференція «Тhe First International Workshop on Critical Infrastructure Safety and Security, CrISS-DESSERT’11», 11-13 травня 2011, Кіровоград. – Харків: НАУ ім. М.Є. Жуковського. – С. 308-314.

58. Атаманюк И.П. Информационная технология оптимальной полиномиальной экстраполяции реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // Міжнародна наукова конференція «Интелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчисювального інтелекту (ISDMCI '2011)»: матеріали міжн. наук. конф., 16–20 травня 2011, Євпаторія. – Херсон: ХНТУ, 2011. – С. 31-33.

59. Атаманюк И.П. Моделирование нелинейной случайной последовательности на базе ее канонического разложения / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // XV Міжнародна наукова конференція «Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем (DSMSI-2011)»: матеріали конференції, 25–27 травня 2011. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченко, 2011. – С. 163.

60. Атаманюк И.П. Информационная технология определения параметров стохастических систем управления на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // 18-а міжнародна наукова конференція з автоматичного управління «Автоматика/Automatiсs – 2011»: матеріали конференції, 28–30 вересня 2011. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – С. 344-345.

61. Kwater T. Diagnosis of apples by automatic classification of objects / T. Kwater, J. Bartman, I. Atamanyuk, E. Sidenko // Computing in Science and Technology 2011, T. Kwater, W. Zuberek (Eds.), Monographs in Applied Informatics, Agencia Reklamo-Wydawnicha A. Grzegorczyak. – Warsaw, Poland, 2011. – pp. 97-110.

62. Атаманюк И.П. Информационная технология оптимальной полиномиальной экстраполяции реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений / И.П. Атаманюк, Ю.П. Кондратенко // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland, 2011, 13A, – С. 5-12. Наукометрична база: Elsevier, CrossRef, ECO, British Library Serials

63. Atamanyuk I. P. Algorithm to determine the optimal parameters of a polynomial Wiener filter–extrapolator for nonstationary stochastic processes observed with errors / I. P. Atamanyuk // Cybernetics and Systems Analysis. Volume 47, Issue 2, Springer, USA, 2011. – рр. 305-310. Наукометрична база: Scopus

64. Атаманюк И.П. Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями / И.П. Атаманюк // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – №2. – С. 154-159.

65. Шебанин В.С. Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания реализации случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений / В.С. Шебанин, И.П. Атаманюк // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland, 2010, 12A, – С. 78-83.

66. Атаманюк И.П. Оптимальная полиномиальная экстраполяция векторного случайного процесса, измеряемого с погрешностями / И.П. Атаманюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2010. – №9 (151). – С. 245-250.

67. Атаманюк И.П. Векторный полиномиальный алгоритм оптимальной экстраполяции случайного процесса / И.П.Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – 2/4 (44). – C. 17-20. Наукометрична база: eLIBRARY

68. Атаманюк, И.П. Алгоритм моделирования реализаций нелинейной векторной случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений / И.П. Атаманюк. // Кибернетика и вычислительная техника. – 2010. Выпуск 162. – С. 82-91.

69. Атаманюк И.П. Стохастический алгоритм диагностики технических средств на базе аппарата полиномиального канонического разложения случайной последовательности / И.П. Атаманюк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – 2009. – №6(136). – Ч.1. – С.231-235.

70. Атаманюк И.П. Анализ качества линейной экстраполяции случайных процессов на базе аппарата канонических разложений / И.П. Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – Выпуск 1/6 (37). – С. 52-56.

71. Atamanyuk I.P. Optimal Polynomial Extrapolation of Realization of a Random Process with a Filtration of Measurement Errors / I.P. Atamanyuk // Journal of Automation and Information Sciences. Volume 41, Issue 8, Begell House, USA, 2009. – pр. 38-48. Наукометрична база: Scopus, Elsevier, British Library Serials, ArticleFirst

72. Атаманюк И.П. Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания реализации случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений / И.П. Атаманюк // Управляющие системы и машины. – 2009. – №5. – С. 37-40. Наукометрична база: НАН Азербайджан

73. Атаманюк, И.П. Оптимальная полиномиальная экстраполяция реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей измерений / И.П. Атаманюк // Проблемы управления и информатики. – 2009. – №4. – С. 96-105. Наукометрична база: Scopus, CrossRef, ECO, British Library Serials

74. Атаманюк И.П. Полиномиальный алгоритм шифрования данных на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей / И.П. Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Выпуск 3/3 (33) “Системы управления”. – 2008. – С. 23-26.

75. Атаманюк И.П. Криптографическая защита информации на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей / И.П. Атаманюк // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, Lublin, Poland, 2008, 10B. – С. 81-90.

76. Атаманюк І.П. Застосування засобів технічного захисту інформації в оперативному морському картографуванні / І.П. Атаманюк, О.В. Блінцов // Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти»: матеріали конференції, 16 лютого 2007. – Київ: ЄУ, 2007. – С. 72-73.

77. Атаманюк І.П. Використання апарату канонічних розкладів випадкової послідовності для підвищення криптостійкості шифрування / І.П. Атаманюк // Міжнародна науково-практична конференція «Безпекотворення: питання теорії і практики та правові аспекти»: матеріали конференції, 16 лютого 2007. – Київ: ЄУ, 2007. – С. 58-72.

78. Атаманюк И.П. Линейный стохастический алгоритм шифрования, базирующийся на каноническом разложении случайной последовательности / И.П. Атаманюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2007. – Випуск 2(15). – С. 63-67.

79. Atamanyuk I. P. Algorithm of Extrapolation of a Nonlinear Random Process on the Basis of Its Canonical Decomposition / I. P. Atamanyuk // Cybernetics and Systems Analysis. Volume 41, Issue 2, Mathematics and Statistics, Kluwer Academic Publishers Hingham, MA, USA, 2005. – рр. 267-273. Наукометрична база: Scopus, eLIBRARY

80. Атаманюк И.П. Алгоритм экстраполяции нелинейного случайного процесса на базе его канонического разложения / И.П.Атаманюк // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №2. – С. 131-139. Наукометрична база: Scopus

81. Атаманюк И.П. Векторное полиноминальное каноническое разложение случайного процесса / И.П. Атаманюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2003. – №1. – С. 36-40.

82. Атаманюк И.П. Полиномиальный алгоритм оптимальной экстраполяции параметров стохастических систем / И.П. Атаманюк // Управляющие системы и машины. – 2002. – №1. – С. 16-19. Наукометрична база: Scopus, ВИНИТИ РАН

83. Атаманюк И.П. Алгоритм реализации нелинейной случайной последовательности на базе ее канонического разложения / И.П. Атаманюк // Электронное моделирование. – 2001. – №5. – С. 38-46. Наукометрична база: Inspec

84. Атаманюк І.П. Поліноміальний канонічний розклад скалярного випадкового процесу зміни параметрів радіоелектронних пристроїв / І.П. Атаманюк // Вісник ЖІТІ. Технічні науки. – 2000. – №13. – С. 99-101.

85. Атаманюк І.П. Алгоритм оптимальної лінійної екстраполяції реалізації зашумованого векторного випадкового процесу з повним урахуванням взаємокореляційних зав’язків для кожної складової / І.П. Атаманюк // Реєстрація, зберігання та обробка даних. – 2000. – №4 (Т2). – С. 12-17.

86. Атаманюк И.П. Прогнозирование состояния объекта контроля при различном уровне информационного обеспечения / И.П.Атаманюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1999. – №1. – С. 53-58.

87. Атаманюк И.П. Прогнозирование состояния объекта контроля при различном состоянии информационного обеспечения / І.П. Атаманюк // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 1999.– №3.

88. Атаманюк І.П. Алгоритм оптимальної лінійної екстраполяції реалізації векторного випадкового процесу з повним урахуванням взаємокореляційних зав’язків для кожної складової / І.П. Атаманюк // Вісник ЖІТІ. – 1999.– №9.

89. Атаманюк І.П. Канонічний розклад векторного випадкового процесу с повним урахуванням взаємокореляційних зав’язків для кожної складової / І.П. Атаманюк // Технічні науки. Вісник ЖІТІ. – 1998. – №8. – С. 119-121.

90. Атаманюк І.П. Лінійний канонічний розклад векторного випадкового процесу с повним урахуванням взаємокореляційних зав’язків для кожної складової / І.П. Атаманюк // Вісник ЖІТІ. – 1998. – №8. – С. 119-121.

91. Атаманюк І.П. Аналіз якості лінійної екстраполяції випадкових процесів на базі апарату канонічних розкладів / И.П.Атаманюк // Вісник ЖІТІ. – 1998. – №7.

92. Кудрицкий В.Д. Алгоритм определения оптимальных параметров фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями / В.Д. Кудрицкий, И.П. Атаманюк // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – №3. – С. 183-186. Наукометрична база: Scopus

93. Кудрицкий В.Д. Оптимальный линейный фильтр-экстраполятор для прогнозирования технического состояния объекта контроля / В.Д. Кудрицкий, И.П. Атаманюк // Техн. диагностика и неразруш. контроль. – 1995. – №1. – С. 23-30.

94. Кудрицкий В.Д. Оптимальная линейная экстраполяция реализации случайного процесса с фильтрацией погрешностей коррелированных измерений / В.Д. Кудрицкий, И.П. Атаманюк, Е.Н. Иващенко // Кибернетика и системный анализ. – 1995. – №1. – С. 99-107. Наукометрична база: Scopus

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5445-0571
Scopus
ResercherID

Контактна інформація:
E-mail: atamanyuk@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ