Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ → Літвінчук Світлана Борисівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Літвінчук Світлана Борисівна.Літвінчук Світлана Борисівна
кандидат педагогічних наук, доцент

Біографія
Народилася 29 жовтня 1958 року у місті Ладижин Вінницької області в родині педагогів. Ладижинську середню школу закінчила із золотою медаллю. В 1976 році стала студенткою механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченко. Після успішного закінчення університету в 1981 році займала посаду інженера-програміста на Київському виробничому об’єднанні „Кристал”. В 1982 році була прийнята на посаду викладача загальнотехнічних дисциплін Ладижинського аграрного коледжу, в якому працювала по 2006 рік. Очолювала циклову комісію загальнотехнічних дисциплін. Отримала педагогічне звання „викладач-методист”, викладач вищої категорії. В 2001 році поступила в заочну аспірантуру Національного аграрного університету (м. Київ) на кафедру педагогіки, яку закінчила в 2005 році та захистила кандидатську дисертацію 7 квітня 2005 року в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ) на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. З 2006 року обіймала посаду в.о. доцента кафедри професійної педагогіки і трудової підготовки Рівненського державного гуманітарного університету. Починаючи з 2008 року працювала на посаді доцента кафедри теорії та практики психолого-педагогічних дисциплін Миколаївського державного аграрного університету. В 2013 році отримала вчене звання доцента. Працювала доцентом кафедри вищої математики Чорноморського державного університету ім. П. Могили з 2014 року по 2016 рік. На даний момент – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики професійного навчання Миколаївського національного аграрного університету.

Посада, вчене звання
Доцент кафедри методики професійного навчання Миколаївського національного аграрного університету. Викладач дисциплін: „Інженерна психологія”, „Вища освіта України і Болонський процес”, „Методика викладання у вищій школі”, „Професійна педагогіка” „Психологія управління”, „Основи психології та педагогіки”, „Міжнародний протокол та етикет”, „Психологія трудових відносин у колективі”, „Вища математика”, „Теоретична механіка”, „Опір матеріалів”, „Деталі машин”. Має педагогічне звання „викладач-методист”. Є керівником підготовки студентів кафедри до виконання дипломних робіт. Має педагогічне звання „викладач-методист”.

Науковий ступінь
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти.

Науково-педагогічний стаж
35 років

Наукова діяльність
Тема дисертаційного дослідження «Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації». Коло наукових інтересів Літвінчук С.Б. – продуктивне навчання студентів у вищих аграрних навчальних закладах. Приймає участь у науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, зокрема, у Міжнародних, Всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних і методичних конференціях. К.п.н., доцент Літвінчук С.Б. – автор 38 наукових праць, навчального посібника з дисципліни „Методика викладання у вищій школі”, 11 курсів лекцій, методичних рекомендацій та розробок з дисциплін, що вивчаються; керує науковою діяльністю студентів з виступами на конференціях, написанням статей і студентських наукових робіт, що були відзначені відповідними грамотами, подяками, сертифікатами. Бере участь у науково-дослідній роботі кафедри. Співпрацює із закордонними науковими видавництвами, друкуючи наукові праці, що входять до науково-метричних баз Web of Science, Google Scholar, Іndex Copernicus International тощо.

Педагогічна діяльність
Викладач дисциплін: „Інженерна психологія”, „Вища освіта України і Болонський процес”, „Методика викладання у вищій школі”, „Професійна педагогіка”, „Психологія управління”, „Основи психології та педагогіки”, „Міжнародний протокол та етикет”, „Психологія трудових відносин у колективі”, „Вища математика”, „Теоретична механіка”, „Опір матеріалів”, „Деталі машин”. Має педагогічне звання „викладач-методист”. Є керівником підготовки студентів кафедри до виконання дипломних робіт. Має педагогічне звання „викладач-методист”.

Основні наукові публікації
1. З досвіду роботи форм і методів виховання інтересу до навчання на заняттях загальнотехнічних дисциплін. (Збірник наукових праць Національного аграрного університету “Механізація сільськогосподарського виробництва”. Том ІХ. – Київ: Видавництво НАУ, 2000. – С. 25 – 30).

2. Технологія модульного навчання. (Національний аграрний університет: Науковий вісник НАУ / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2001. – Вип. 40. – С. 389 – 392. Фахове видання).

3. З досвіду виховання інтересу до навчання на заняттях загальнотехнічних дисциплін. (Научный журнал „Культура народов Причерноморья” Таврического национального университета им. В.И. Вернадського. № 24 (октябрь 2001 г.). – Сімферополь, 2001. – С. 269 – 272).

4. Педагогічні аспекти напрямків сучасної освіти. (Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 6. – Вінниця: РВВ ДП “Державна картографічна фабрика”, 2002. – С. 8 – 10. Фахове видання).

5. Розвиток пізнавальної активності студентів під час навчання технічній механіці як інноваційний процес. (Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія,теорія, досвід, проблеми”: Зб. наук. пр. У 2-х част. – Ч – 2 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 30 – 34.Фахове видання).

6. Колективна форма діяльності під час виконання курсового проекту з предмету “Технічна механіка”. (Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Україна наукова 2002”. Том 10. Філологія та педагогіка. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2002. – С. 45 – 47).

7. Інженерно-продуктивні задачі з предмету “Технічна механіка” як один із аспектів формування фахових якостей майбутніх спеціалістів. (Національний аграрний університет: Науковий вісник НАУ/ Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. - К., 2002. – Вип. 59. – С. 175 – 180.Фахове видання).

8. Шляхи підвищення продуктивності навчання предмету “Технічна механіка” (Національний аграрний університет: Науковий вісник НАУ / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. - К., 2003. - Вип. 60. – С. 167 – 172. Фахове видання).

9. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою комп’ютерних технологій навчання. (Збірник наукових праць. – Випуск 5 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 533 – 538. Фахове видання).

10. Формування технічного мислення студентів у процесі розв’язання продуктивно-технічних завдань із загальнотехнічних дисциплін. (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Педагогічні науки. Вип. 34. – Рівне, 2006. – С. 143 – 146. Фахове видання).

11. Самостійна робота як засіб активізації навчання у вищій школі. (Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Педагогічні науки. Вип. 35. – Рівне, 2006. – С. 157 – 161. Фахове видання).

12. Інноваційні підходи до проблеми цілеутворення у процесі професійної підготовки студентів у вищій школі. (Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: Серія „Педагогічні науки”. Випуск 1.31. – Миколаїв, 2010. – С. 119 – 127. Фахове видання).

13. Педагогічні аспекти формування технічного мислення студентів у вищих навчальних закладах.(Науково-методичний журнал „Вересень”: Серія „Педагогіка і психологія”. № 1-2 (50-51). – Миколаїв, 2010. – С. 26 – 32. Фахове видання).

14. Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі: модульно-компетентністний підхід.(Індексовано в Google Scholar. Науково-методичний журнал „Наукові праці” Чорноморського державного університету ім. П. Могили: Серія „Педагогіка”. Випуск 131. – Миколаїв, 2010. – С. 38 – 43. Фахове видання).

15. Модульний підхід у навчанні. (Науково-методичний журнал „Вересень”: Серія „Педагогіка і психологія”. № 1-2 (54-55). – Миколаїв, 2011. – С. 35 – 43. Фахове видання).

16. Модульно-компетентністний підхід до навчання студентів у вищій школі. (Motrol motoryzacja i energetyka rolnictwa, Tom 13 A, Lublin 2011. – С. 91 – 99).

17. Використання сучасних інноваційних методів навчання у підготовці студентів до майбутньої професійної діяльності. (Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»], (Вінниця, 10-12 травня 2006 р.) / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2006. – С. 348 – 351).

18. Педагогічні та освітні технології у традиційному та інноваційному вимірах. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Дидактичні технології у вищих педагогічних закладах»], (Рівне, 7-8 грудня 2006 р.)/Рівненський державний гуманітарний університет, 2006. – С. 157 – 161).

19. Модульний підхід до організації навчання студентів у вищих аграрних закладах освіти. (Матеріали науково-практичної конференції [«Аграрна освіта та наука: стан і перспективи розвитку»], (Миколаїв, 7-8 грудня 2009 р.) /Миколаївський державний аграрний університет, 2009. – С. 85 – 86).

20. Мотивація діяльності працівників сучасних аграрних підприємств Психологія особистості менеджера. (Матеріали V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції [„Розвиток України в XXI: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми”], (Тернопіль, 30 жовтня 2009) / Тернопільський національний економічний університет, 2009. – С. 257 – 259, С. 262 – 264)).

21. Продуктивні основи цілеутворення у контексті модульного навчання студентів вищої школи. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Інновації в педагогічній освіті Європейського простору”], (Полтава, 27-28 вересня 2009 р.) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2009. – С. 121 – 125).

22. Освітньо-професійна програма та освітньо-кваліфікаційна характеристика як засіб прогнозування професійних якостей фахівця. (Матеріали науково-методичної конференції [„Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання”], (Кам’янець-Подільський, 7-9 жовтня 2009 р.) / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2009. – С. 30 – 33).

23. Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у вищій аграрній школі: соціально-педагогічний аспект. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [„Регіональна культура в умовах глобалізації”], (Миколаїв, 4-5 червня 2009 р.) / ВМУРЛ „Україна”, 2009. – С. 334 – 338).

24. Технологічні підходи у теоретико-методичній підготовці. (Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції [„Розвиток педагогічної освіти у контексті цивілізаційних змін: концептуальні засади, педагогічна майстерність, освітні технології”] (Миколаїв, 12 травня 2010 р.) / Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2010. – С. 119 – 127).

25. Модульно-контекстний підхід до навчання студентів у вищій школі.(Матеріали Всеукраїнської наукової конференції [„Тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання”] (Полтава, 9-10 листопада 2010 р.) / Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2010. – С. 150 – 156).

26. Концептуальні основи побудови рефлексивних освітніх технологій.(Матеріали ХХІ міжвузівської науково-практичної конференції [„Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві”] (Миколаїв, 19-20 травня 2011 р.) / ВМУРЛ „Україна”, 2011.- С. 16 – 17).

27. Педагогічні умови вдосконалення професійної підготовки у вищій школі. (Індексовано в Google Scholar. Чорноморський національний університет ім. П. Могили. Науковий журнал «Наукові праці» Том 291, Серія «Педагогіка», вип. 279,- С. 10 – 16).

28. Дидактичні аспекти професійної підготовки студентів-аграріїв. (Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Вип. LXXVIII; Том 1. Херсонський державний університет. Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), - С. 177 – 181).

29. Інноваційні підходи до проектування цілей навчання у вищій школі. (Науковий журнал «Молодий вчений» №11(51), листопад, 2017, Херсон. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google Scholar, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus. – С. – 349 – 351).

30. Формуваня професійних компетенцій майбутніх фахівців. (Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція. 26-27 жовтня 2017 р. м. Рівне. Рівненський державний гуманітарний університет).

31. Модульно-компетентністна технологія навчання у вищій школі. (ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Могилянські читання - 2017». Чорноморський національний університет ім. П. Могили. – С. 34 – 380.

32. Моделювання професійної підготовки студентів з використанням комп’ютерних технологій. (Колективна монографія «Соціально-економічні аспекти сталого розвитку регіонів». Польща. – Ополе, 2018. Академія менеджменту і адміністрації в Ополе. – С. 289 – 295).

33. Формування професійних компетенцій майбутніх фахівців. (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Професійна педагогічна освіта: теорія, досвід, перспективи), (м. Рівне, 26-27 жовтня 2017р.) / Рівненський гуманітарний університет, 2017 – С. 59 – 65).

34. Моделювання змісту і оновлення цілей навчання технічним дисциплінам у вищій школі. (Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: «Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики». 15-16 грудня 2017 р., м. Одеса, громадська організація «Південна фундація педагогіки», 2017 – С. 95 – 98).

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ