Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиІнженерно-енергетичний

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

МНАУ. Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор, Ставинський Андрій Андрійович

E-Mail: andrey.stavynskiy@mnau.edu.ua

E-Mail: andrey.stavynskiy@mnau.edu.ua
телефон +380 (512) 34-01-91


Спостерігати, вчитись, працювати
М.Фарадей

МНАУ. Логотип кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханікиІсторія кафедри
Для забезпечення сільськогосподарських підприємств південного регіону України висококваліфікованими інженерами-енергетиками на інженерно-енергетичному факультеті у 2004 році вперше було здійснено набір студентів напряму підготовки "Енергетика сільськогосподарського виробництва", а у вересні 2007 року створено кафедру енергетики аграрного виробництва, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Р.А. Ставинський. З 2013 року роботою кафедри керував кандидат технічних наук, доцент Д.Л. Кошкін, а з 2014 року роботою кафедри керував кандидат технічних наук, доцент О.О. Плахтир. За рішенням вченої ради від 5 вересня 2016-го року кафедру було об'єднано з кафедрою "Електротехнологій і електропостачання" в одну кафедру "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки".

Науково-педагогічний склад кафедри: доктор технічних наук, професор А.А. Ставинський та кандидати наук, доценти, І.В. Бацуровська, Л.В. Вахоніна, Д.Л. Кошкін. Над кандидатськими дисертаціями за електромеханічним напрямом працюють асистент кафедри О.С. Садовий та майстер виробничого навчання О.М. Циганов. Також до складу кафедри входять ст. лаборант Л.С. Власенко, та майстер виробничого навчання Н.С. Дубовенко. За сумісництвом на кафедрі працюють доктор технічних наук, професор В.М. Рябенький та кандидати наук, доценти, О.А. Авдеєва, І.С. Білюк, І.М. Сидорика, Р.А. Ставинський.

Працівниками кафедри прикладено багато зусиль і організаторських здібностей для створення матеріально-технічної бази, науково-методичного забезпечення й успішного проходження акредитації напряму підготовки "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітніми ступенями "Бакалавр" та "Магістр" за двома спеціалізаціями: «Електротехнічні системи автоматизації та електромеханіка» та «Електротехнічні системи електропостачання та електротехнології». На кафедрі створено лабораторії теоретичної електротехніки та електропостачання, електричних машин, електричних апаратів і електричних систем та лабораторію електроніки та мікропроцесорної техніки. Здобувачі вищої освіти розробляють програмні модулі автоматизованих систем управління, використовуючи сучасні програмні продукти та засоби.

Лабораторії кафедри обладнано сучасною технікою; лабораторні роботи з дисциплін електротехнічного напряму виконуються на стендах, які дають можливість наблизити умови виконання робіт до реальних, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПЕОМ. Здобувачі вищої освіти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління, користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Також при кафедрі створено навчально-науковий полігон енергетичного обладнання МНАУ.

Викладачі кафедри працюють над втіленням нагальних питань сьогодення при вивчені дисциплін, оскільки перед агропромисловим комплексом та промисловістю країни стоять сучасні виклики енергоресурсозбереження, переоснащення та підвищення технічного рівня виробництва.

На кафедрі працюють один доктор, професор та троє кандидатів наук, доцентів. Також за сумісництвом на кафедрі працюють один доктор, професор та п’ять кандидатів наук, доцентів з інших закладів вищої освіти Миколаєва.

Для проведення практик здобувачів вищої освіти укладено договори з підрозділами ВАТ "Миколаївобленерго", створено філії кафедри на заводі "Електротехніка", товариствах "Воделектросервіс", "Енергоцикл" та інших провідних підприємствах, які спеціалізуються на виготовленні, монтажі та сервісі сучасного електрообладнання.

Графік проведення консультацій для здобувачів вищої освіти викладачами кафедри "Електроенергетики, електротехніки та електромеханіки" в ІІ-му семестрі 2018-2019 навчального року

Лабораторії кафедри:
- енергетики та електротехнічних систем;
- теоретичної електротехніки та електропостачання;
- енергетики та електротехнічних систем та ін.


Також при кафедрі створено навчально-науковий полігон енергетичного обладнання МНАУ.

Склад кафедри:
Ставинський Андрій Андрійович – завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор
Рябенький Володимир Михайлович – доктор технічних наук, професор
Кириченко Олександр Сергійович - заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент
Вахоніна Лариса Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Кошкін Дмитро Леонідович – кандидат технічних наук, доцент
Ставинський Ростислав Андрійович – кандидат технічних наук, доцент
Білюк Іван Сергійович – кандидат технічних наук, доцент
Авдеєва Олена Андріївна – кандидат технічних наук, в.о. доцента
Сидорика Ігор Миколайович – кандидат технічних наук, в.о. доцента
Бацуровська Ілона Вікторівна – кандидат педагогічних наук, в.о. доцента
Погрібний Артем Сергійович – завідувач лабораторіями
Садовий Олексій Степанович – асистент
Власенко Лариса Сергіївна – старший лаборант
Циганов Олександр Миколайович - майстер виробничого навчання
Дубовенко Надія Сергіївна – майстер виробничого навчання
Череповська Анна Сергіївна – лаборант

МНАУ. Лабораторії кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Для проведення практик здобувачів вищої освіти укладено договори з підрозділами ВАТ "Миколаївобленерго", створено філії кафедри на заводі "Електротехніка", товариствах "Воделектросервіс", "Евері", "Енергоцикл" та інших провідних підприємствах, які спеціалізуються на виготовленні, монтажі та сервісі сучасного електрообладнання.

Перелік дисциплін:

Крім фундаментальних та загальних дисциплін фізико-математичної, інженерної, комп’ютерної та гуманітарної підготовки за планом освіти бакалаврів викладаються наступні базові та професійні дисципліни електротехнічних напрямків:

- Теоретичні основи електротехніки.
- Польові та електромагнітні розрахунки.
- Електричні машини.
- Електричні апарати.
- Електроніка та мікросхемотехніка.
- Теоретичні основи автоматики.
- Силові напівпровідникові перетворювачі.
- Електричні машини систем автоматики.
- Електроосвітлення.
- Основи електроенергетики та електропостачання.
- Теорія електропроводу.
- Електротехнології.
- Генеруючі агрегати та станції.
- Мікропроцесорні пристрої.
- Елементи автоматики.
Підготовка магістрів відбувається за вище вказаними спеціалізаціями за загальними професійними дисциплінами:
- Електричні мережі та підстанції.
- Проектний синтез електромеханічних об’єктів.
- Проектування автоматичного електроприводу в АПК.
- Проектування систем електропостачання АПК.
- Альтернативні поновлювальні джерела енергії в АПК.
Також за першою спеціалізацією викладаються дисципліни:
- Автоматизація технологічних процесів в АПК.
- Системи управління електроприводами.
- Спеціальні виконання та проектування електричних машин.
За другою спеціалізацією викладаються дисципліни:
- Електротехнології в АПК.
- Перехідні процеси в системах електропостачання.
- Основи релейного захисту та автоматизації електропостачання.

МНАУ. Кафедра енергетики аграрного виробництва.

Наукова діяльність

Наукова робота кафедри виконується за такими електротехнічними напрямами:
• Технічні рішення зниження питомої і технологічної матеріаломісткості рухомих та електростатичних електромашин.
• Удосконалення та дослідження спеціальних технічних машин і трансформаторів.
• Структурно-параметричний синтез електромеханічних пристроїв та систем.

Викладачі кафедри є авторами понад 400 публікацій, авторських свідоцтв і патентів України. Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри публікують більше ніж 20 наукових статей у різних наукових виданнях, беруть участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

На кафедрі працюють науково-дослідні гуртки для здобувачів вищої освіти за напрямами: "Фізика", "Монтаж електрообладнання та систем керування", "Електротехнічні системи електропостачання та електротехнології". Під керівництвом викладачів кафедри обдарована молодь готує наукові роботи та доповіді, кращі з яких представлено на наукових конференціях і всеукраїнських конкурсах, де здобувачі вищої освіти завжди посідають призові місця.

Викладачі та співробітники кафедри спрямовують значні зусилля на подальший розвиток наукового та методичного забезпечення кафедри, постійно оновлюють матеріальну базу та програмне забезпечення, створюють нові лабораторні роботи; успішно проводять інноваційні дослідження та пропонують їх впровадження для вдосконалення електротехнічного обладнання, приладів та засобів автоматизації сільськогосподарського та промислового виробництва.

Навчально-методична робота.

Загальний напрям навчально-методичної роботи кафедри – підвищення теоретичного і практичного рівня набутих здобувачами вищої освіти знань, комп'ютеризація навчального процесу.

Викладачами кафедри розміщена інформація з дисциплін на платформі MOODLE для забезпечення комп’ютерізації навчального процесу. Удосконалені навчальні дистанційні курси, що викладаються викладачами кафедри.

Складом кафедри підготовлено та видано понад 50 методичних рекомендацій для проведення лабораторних робіт, практичних занять та виконання контрольних завдань, курсових проектів та курсових робіт.

Усі закріплені за кафедрою дисципліни забезпечено підручниками і навчальними посібниками, а також методичними розробками для виконання лабораторних і практичних занять, курсових проектів та курсових робіт.

МНАУ. Умови, що підштовхують до змін в процесі навчання студентів в університетах.

Міжнародна діяльність
Працівники кафедри тісно співпрацюють із провідними науковими організаціями, зокрема з кафедрами електричних машин Одеського НТУ, Львівського НТУ, НТУ «ХПІ», кафедрою електричних машин та апаратів Кременчуцького національного технічного університету ім. Михайла Остроградського, кафедрою інтегрованих електротехнологій і процесів Харківського сільськогосподарського університету ім. Петра Василенка, кафедрою енергетики Львівського національного аграрного університету. Результатом такої співпраці є методичні видання та посібники працівників кафедри, а також супроводження самостійної роботи здобувачів вищої освіти в умовах віртуально-навчальних середовищ.

Питання для держіспиту ОС «Магістр»

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ