Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки → Бацуровська Ілона Вікторівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Бацуровська Ілона Вікторівна, асистент кафедри.Бацуровська Ілона Вікторівна
в.о. доцента кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Миколаївського національного аграрного університету

Біографія
Бацуровська Ілона Вікторівна, 1982 р.н. Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського. З 2006 року, отримавши ступінь магістра, розпочала трудову діяльність в системі освіти. Відрізняє творчий шлях І.В. Бацуровської активна наукова дослідницька діяльність, що супроводжується пошуком нових аспектів в системі педагогічної освіти. У 2010-2013 рр. брала участь у дослідженнях різних аспектів роботи вищих навчальних закладів України. Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах» (2013р.). В подальшому продовжувала роботу над проблемами застосування технології дистанційного навчання в університетах.

У 2014 році Бацуровська І.В. започаткувала науковий напрямок з проблем впровадження масових відкритих дистанційних курсів в освітньо-наукову підготовку магістрів. Під ії керівництвом захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Керує дослідницькою роботою аспіранта. Напрями наукових досліджень: дистанційна освіта, масові відкриті дистанційні курси, підготовка магістрів, елементи дистанційного управління освітою, вища освіта.

Творчий здобуток Бацуровської І.В. нараховує більше сотні публікацій. Із них, три монографії та десять методичних посібників. Авторка брала активну участь у регіональних, міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, виставках та номінаціях. Результати наукової діяльності Бацуровської І.В. мають чисельні відзнаки, грамоти, дипломи та сертифікати.

Стаж роботи: педагогічний – з 2007 року (11 років).

Педагогічна діяльність:
Викладає дисципліни «Фізика», «Біофізика», «Автоматизація технологічних процесів», «Інформаційні технології в електроенергетиці», «Моделювання технологічних процесів В АПК».

Основні наукові публікації

Монографії:
1. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія/ В.Д.Шарко, Г.С. Юзбашева, І.В. Бацуровська та ін.; за редакцією Г.С.Юзбашевої. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 440с.

2. Бацуровська І. В. Освітньо-наукова підготовка магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів : монографія. Херсон : Грінь Д. С., 2016. 514 с.

3. Теорія та практика формування професійних компетентностей фахівців аграрної галузі в умовах єдиного інформаційно-освітнього університетського простору : колективна монографія / за загальною редакцією д-ра пед. наук О. М. Самойленко та канд. пед. наук І. В. Бацуровської. Миколаїв : 2017. 414 с.

Навчально-методичні видання:
1. Бацуровська І. В. Методичні рекомендації для практичної роботи студентів інженерних спеціальностей у віртуально-навчальних середовищах платформи "Веб-класс ХПІ" / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : "МДАУ", 2010. — 37 с.

2. Бацуровська І. В. Використання віртуально-навчальних середовищ платформи "Веб-клас ХПІ" в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей. Методичний посібник / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2011. — 66 с.

3. Бацуровська І. В. Практичне застосування технології дистанційного навчання при вивченні фахових дисциплін аграрної галузі. Методичний посібник / І. В. Бацуровська. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 151 с.

4. Бацуровська І. В. Теоретичні основи застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів аграрної галузі : метод. посібн. / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 256 с.

5. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Інформаційні технології у відкритій освіті : методичний посібник. Миколаїв, 2015. 138 с.

6. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Основи застосування відкритих освітніх ресурсів у підготовці магістрів : методичні рекомендації. Херсон : Гринь Д. С., 2015. 32 с.

7. Бацуровська І. В., Гавриш В. І., Андрющенко Я. Е. Впровадження масових відкритих дистанційних курсів в освітньо-наукову підготовку магістрів : методичні рекомендації. Миколаїв, 2015. 58 с.

8. Бацуровська І. В., Ручинська Н. С, Семененко І. В. Методика створення мережевих навчальних середовищ : методичні рекомендації. Херсон : Гринь Д. С., 2015. 36 с.

9. Бацуровська І. В., Самойленко О. М. Теорія та практика функціонування та управління електронним університетом: нормативно-правовий аспект : посібник. Херсон : Грінь Д. С., 2016. 90 с.

10. Комп’ютерно-мережеві інтерактивні технології в системі неперервної освіти : методичний посібник / уклад. О. М. Самойленко, І. В. Бацуровська, Н. С. Ручинська. Миколаїв, 2016. 167 c.

11. Формування відкритого персонального веб-ресурсу викладача на основі хмарних технологій : посібн. / Кол. авторів: Самойленко О. О., Гребеник Т. В., Бацуровська І. В. та ін. ; за заг. ред. Самойленко О. М. Херсон : Грінь Д. С., 2016. 290 с.

12. Проектування моделей вивчення технічних дисциплін у відкритих освітніх ресурсах : навчально-методичний посібник / О. М. Самойленко, В. І. Гавриш, І. В. Бацуровська та ін. Херсон : Гринь Д. С., 2016. 275 с.

13. Бацуровська І. В. Методика підготовки відеолекцій для масових відкритих дистанційних курсів : методичні рекомендації. Херсон : Гринь Д. С., 2015. 56 с.

14. Бацуровська І. В. Методичні основи створення тестів для масових відкритих дистанційних курсів : методичні рекомендації. Херсон : Гринь Д. С., 2015. 29 с.

Статті у фахових виданнях:
1. Бацуровська І. В. Моніторинг якості фізичної освіти студентів інженерних спеціальностей ВНЗ / І. В. Бацуровська // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 11. — Київ, 2008. — С. 24—30.

2. Бацуровська І. В. Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. В. Бацуровська // Теорія та методика управління освітою. — 2011. — № 6.

3. Бацуровська І. В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів / І. В. Бацуровська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. — К. : "Дорадо-Друк", 2005. — Вип. 5 (18) / голов. ред. В.В. Олійник. — 2011. — С. 19—25.

4. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх фахівців-аграріїв / І. В. Бацуровська // "Вересень" Науковий часопис. Спецвипуск. Том 2. — Миколаїв, 2011. — С. 10—16.

5. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних / І. В. Бацуровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2011. — № 1. — С. 61—66.

6. Бацуровська І. В. Модель застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах / І. В. Бацуровська // Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". — Випуск 14. — Херсон, 2012. — С. 130—134.

7. Бацуровська І. В. Технологія впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації аграрного університету / І. В. Бацуровська // Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка". — 2012. — № 2 (70). — С. 86—88.

8. Бацуровська І.В. Критеріальний підхід до оцінки рівня впливу технологій дистанційного навчання на фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах / І.В. Бацуровська. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. — Вип. 1 (8). — Херсон, 2013 — С. 228—232.

9. Бацуровська І. В. Дослідження стану застосування дистанційних курсів у вищій школі. Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Вип. 80. 2014. С. 107–110.

10. Бацуровська І. В. Експериментальна модель підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України ; гол. ред. Лабунець В. М. Вип. 21 (2–2016). Ч. 1. Кам’янець-Подільський, 2016. С. 13–18.

11. Бацуровська І. В. Етапи побудови педагогічної моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів: алгоритм моделювання. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 87. С. 37–41.

12. Бацуровська І. В. Масові відкриті дистанційні курси: інноваційна тенденція в освіті. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. О. М. Пєхоти. № 1 (48) лютий 2015. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. С. 31–34.

13. Бацуровська І. В. Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Наукові записки. Випуск 7. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Вінниченка, 2015. С. 7–13.

14. Бацуровська І. В. Методологічні підходи дослідження проблеми освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсах. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (12). Херсон : Грінь Д. С., 2015. Т. 5. С. 8–12.

15. Бацуровська І. В. Особливості обчислення коефіцієнта компетентності експертної комісії. Науковий журнал «Молодий вчений». № 7 (47) липень, 2017. С. 253–256.

16. Бацуровська І. В. Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів. Освітологічний дискурс. 2016, № 3(15) URL: http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/issue/view/18 (дата звернення: 25.11.2016)

17. Бацуровська І. В. Педагогічні умови освітньо-наукової підготовки магістрів. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2016. Вип. 88. Частина 2. С. 41–45.

18. Бацуровська І. В. Педагогічні функції навчання у вищій професійній освіті. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Випуск 2 (11). Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 12–14.

19. Бацуровська І. В. Сутність показників, критеріїв та рівнів готовності магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (12). Херсон : Грінь Д. С., 2015. Т. 2. С. 11–15.

20. Бацуровська І. В. Упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. Вісник Житомирського державного університету. 2016. № 4. С. 14–20.

21. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Analysis of the implementation of open and distance learning courses in Ukraine. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. № 2 (46). С. 282–289.

22. Бацуровська І. В., Джаландинова А. М. Змішане навчання та його значення в освіті. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Вип. 82. 2014. С. 103–106.

23. Бацуровська І. В., Джаландинова А. М. Історія розвитку масових відкритих он-лайн курсів в освіті. Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. Вип. 1 (12). Херсон : Грінь Д.С., 2015 Т. 1. С. 63–66.

24. Бацуровська І. В., Доценко Н. А. Дослідження стану використання студентами інженерних спеціальностей електронної навчальної інформації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. Н. А. Сейко. Житомир : Вид-во Житомирського держ. ун-ту імені І. Франка, 2017. Вип. 4 (90). С. 10–16.

25. Бацуровська І. В., Ручинська Н. С. Перспективні напрямки модернізації вищої освіти. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології : збірник наукових праці Херсонського національного технічного університету. Випуск 1 (10). Херсон : Грінь Д. С., 2014. С. 46–49.

Статті у матеріалах конференцій та тези доповідей:
1. Бацуровська І. В. Про стан підготовки випускників шкіл з фізики / І. В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. Науково-практична конф. "Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру". Випуск 10. — Херсон, 2007. — С. 269—272.

2. І.В. Бацуровська Основні тенденції розвитку аграрної освіти / О.О. Анісімов, І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Аграрна освіта та наука: стан та перспективи розвитку». Лютий 2008 р. — МДАУ, 2008. — С. 60—63.

3. Бацуровська І.В. Роль самооцінки і самоаналізу при виконанні лабораторних робіт з фізики / І.В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. «Проектування освітніх середовищ як методична проблема». Укладач: Шарко В.Д. — Херсон: Вид. ХДУ, 2008. — С. 92—94.

4. Бацуровська І.В. Педагогічний моніторинг з фізики як засіб виявлення ефективних методів співпраці викладача та студента у вищому навчальному закладі / І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Методи ефективної співпраці викладача та студента вищого навчального закладу». Березень 2008 р.— МДАУ, 2008р. — С. 28—32.

5. Бацуровська І.В. Моніторинг самоаналізу та самооцінювання якості знань з фізики у студентів вищих навчальних закладів в умовах профільного навчання / И.В. Бацуровская //матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант — 2009, — Вип. 12. — С. 192—196.

6. Бацуровська І.В. Методика використання порталу у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах / І.В. Бацуровська // Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / Наук. ред. Юзбашева Г.С. — Херсон: Айлант, 2010. Вип. 13. — С. 62—65.

7. Бацуровська І.В. Особливості моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів на основі Web-орієнтованого навчального середовища / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т.1. — Херсон: ХНТУ, 2010. — С. 17—19.

8. Бацуровська І.В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів / І.В. Бацуровська //Збірник резюме доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун-т менедж. Освіти. —К., 2011. — С. 8.

9. Бацуровська І.В. Особливості педагогічного моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів як інформаційної системи у Web-орієнтованому навчальному середовищі / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 17—18 черв. 2010.: В 3 т. — Д: Біла К.О., 2010. — Т 2: Наукові праці з питань педагогіки та філософії 2010р.— С. 66—70.

10. Бацуровська І.В. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів за дистанційною формою навчання / І.В. Бацуровська // VI Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті» (4-11 червня 2010 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 4-х томах. Т. ІІ (Ч. 2). Упор.: Хохлова Т. С. та ін. — Дніпропетровськ-Варна, 2010. . — С. 48—51.

11. Бацуровская И.В. Технологии дистанционного обучения в системе вышего образования / И.В. Бацуровская, А.Н. Самойленко // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. — С. 229—230.

12. Бацуровська І.В. Використання мережевих комунікаційних технологій для професійної діяльності викладачів ВНЗ / І.В. Бацуровська // Збірник резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; За ред. В.В.Олійника. — К., 2011. — С.8.

13. Бацуровська І.В. Віртуальне навчальне середовище як інтеграція технологій дистанційного навчання / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Матеріали Всеукр. наук.-метод конф. «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2011. Вип. 14. — С. 253—255.

14. Бацуровська І.В. Досвід впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Сборник научных трудов. — Харьков: «Міськдрук». — 2011. С. 304—310.

15. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів [Електронний ресурс] / І.В. Бацуровська // Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 10—17 травня 2011 р. — К.: Кондор, 2011. — С. 14—18.

16. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів / І.В. Бацуровська // Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 12—14 травня 2011 р.). Миколаїв: ОІППО, 2011. — С. 21.

17. Бацуровська І.В. Мережеві технології дистанційного навчання в університетській освіті / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т. 2. — Херсон: ХНТУ, 2011. — С. 12—14.

18. Бацуровська І.В. Модель використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Системи та засоби штучного інтелекту: тези доповідей Міжнар. наук.-молод. школи. — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — С. 7—9.

19. Бацуровська І.В. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх інженерів у ВНЗ / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2011: матеріали VII—ї Міжнар. наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13—16 вересня 2011) / М. аграр. політики та прод. України, микол. держ. агр. ун.. — Миколаїв: 2011. — С. 157—163.

20. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вищий освіті / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Альянс наук: вчений вченому: матеріали VI Міжнар. наук.—практ. конф., 25—26 лют. 2011 р.: Т.6: Наукові праці з педагогіки та психології. — 2011. — С. 26—29.

21. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вітчизняній і зарубіжній системах вищої освіти / І.В. Бацуровська // VII Междунар. Конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті». — Варна, Болгарія: 2011. Матеріали у 3—х томах. — Т. 2. — С. 358—361.

22. Бацуровская И.В. Интегрирование традиционной и дистанционной технологии дистанционного обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров в аграрных университетах / И.В. Бацуровская, Д.Л. Кошкин // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. — С. 229—230.

23. Бацуровська І.В. Віртуально-навчальне середовище як аналітична система роботи студентів інженерних спеціальностей / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Искуственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ — 2012: материалы Междунар. Науч.—техн. конф. (пос. Кацивели, АР Крым, 1—5 октября 2012 года). — Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. — С. 230—233.

24. Бацуровська І.В. Застосування навчального персонального веб-ресурсу викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти / Бацуровська І.В., Самойленко О.М., Юзбашева Г.С., Ручинська Н.С. // Матеріали наук.—метод. конф. «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників» / Упор. Г.А. Назаренко — Черкаси: ЧОПОПП, 2012. — С. 39—46.

25. Бацуровська І.В. Методика застосування внутрішньокурсової системи комунікацій в умовах віртуально-навчального середовища у вищих навчальних закладах / І.В. Бацуровська // Тези доповідей Міжнар. Наук.—практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ—2012): Черкаси, 25—27 квітня 2012 р. — У 2 т. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — Т.2. — С. 13—14.

26. Бацуровська І.В. Методика підготовки електронних текстових блоків віртуально—навчального середовища для студентів інженерних спеціальностей / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Альянс наук: вчений — вченому: матер. VІI Міжнар. наук.—практ. конф., 15—16 берез. 2012 р.: у 6 т. — Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. Т.4: Педагогіка і психологія вищої школи. — 2012. — С. 60—61.

27. Бацуровська І.В. Навчальний портал як інноваційна освітня система / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2012. Вип. 15. — С. 61—64.

28. Бацуровська І.В. Персональний веб—ресурс — основа освітнього процесу університету / Бацуровська І.В., Самойленко О.М. // Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун—т менедж. освіти. — К., 2012. — С. 32.

29. Бацуровська І.В. Система віртуального самоконтролю якості знань студентів інженерних спеціальностей аграрної галузі в умовах віртуально—навчального середовища / І.В. Бацуровська // VIІІ Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості та освіті» — Дніпропетровськ —Варна, 2012. — Т. 1. — С. 352—355.

30. Бацуровська І.В. Тенденції розвитку дистанційної освіти в системі вищої школи / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. — Херсон: ХНТУ, 2012. — С. 31—33.

31. Бацуровська І.В. Технологія застосування навчального порталу в університетській освіті / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2012: матеріали VIII—ї Міжнар.наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 19-22 вересня 2012, м. Миколаїв / М. аграр. політики та прод. України; Микол. держ. аграр. ун.. — Миколаїв: МДАУ, 2012. — С. 208—212.

32. Бацуровська І.В. Комп’ютерні технології навчання в сучасних умовах реформування освітньої галузі України / О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Модернізація шкільної природничо—математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ ст.: тези доповідей Всеукр. наук.—практ. конф. (м. Миколаїв, 25—27 квітня 2012р). — Миколаїв: ОІППО, 2012. С. 90—91.

33. Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси в системі вищої освіти. / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. — Херсон: ХНТУ, 2014. С.36—38.

34. Бацуровська І.В. Ообливості використання відкритих масових дистанціних курсів у вищих навчальних закладах. / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали всеукраїнської науково—практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення» /Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант.— 2014. Випуск 17. — с.3—6.

35. Бацуровская И. В., Самойленко А. Н. Пути становления электронного университета. Информация и образование: границы коммуникаций INFO’14 : сборник научных трудов № 6 (14). Горно-Алтайск : РИО ГАГУ, 2014. С. 357–359.

36. Бацуровська І. В. Аналітичний огляд структури масового відкритого дистанційного курсу. Інформаційно-комунікаційні технології навчання : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 16–17 березня 2016 р. : (доповіді) / ред. кол.: Ткачук Г. В. (гол. ред.) та ін. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. С. 142–147.

37. Бацуровська І. В. Вебінар як засіб підготовки магістрів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. Херсон : Видавництво ПП?Вишемирський В. С., 2017. С. 34–35.

38. Бацуровська І. В. Впровадження масових відкритих дистанційних курсів у фахову підготовку інженерів енергетичних спеціальностей. Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – с.31-38.

39. Бацуровська І. В. Масові відкриті дистанційні курси в системі вищої освіти. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : Матеріали міжнародної наукової конференції. Херсон : ХНТУ, 2014. С. 36–38.

40. Бацуровська І. В. Методичні особливості створення відеолекцій для підтримки навчального процесу у вищому навчальному закладі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інноваційний вимір розвитку природничо-математичної та технологічної освіти" / наук. ред. Юзбашева Г. С. Херсон : Айлант, 2015. Випуск 18. С. 89–90.

41. Бацуровська І. В. Організаційно-педагогічні особливості впровадження масових відкритих дистанційних курсів в систему магістерської освіти. Інформаційні технології – 2017 : зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; відповід. за вип. : М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. С. 13–15.

42. Бацуровська І. В. Особливості використання відкритих масових дистанційних курсів у вищих навчальних закладах. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення» / наук. ред. Юзбашева Г. С. Херсон : Айлант, 2014. Вип. 17. С. 3–6.

43. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. The history of open education development: pedagogical aspect. ХІ Міжнародна конференція «Стратегія якості і промисловості у освіті» (1-5 червня 2015 р., Варна, Болгарія) : матеріали. У 2-х томах. Том І / упорядники: Хохлова Т. С., Хохлов Т. О., Ступак Ю. О. Дніпропетровськ-Варна, 2015. С. 183–185.

44. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Відкриті освітні ресурси у фаховій підготовці магістрів. Тези МНАУ 28-ї студентської науково-теоретичної конференції «Участь молоді у розбудові агропромислового комплексу країни» 23-25 березня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2016. С. 122–125.

45. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Дистанційний курс як засіб вдосконалення очної форми навчання. Матеріали причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи України» 22-24 квітня 2015 р / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2015. С. 76–78.

46. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е. Технологія створення вебінарів. Перспективна техніка і технології – 2015 : матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 22-24 вересня 2015 р., м. Миколаїв / Міністерство освіти і науки України; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2015. С. 73–80.

47. Бацуровська І. В., Джаландинова А. М. Шляхи впровадження відкритої освіти в Україні. ХІ Міжнародна конференція «Стратегія якості і промисловості у освіті» (1-5 червня 2015р., Варна, Болгарія) : Матеріали. У 2-х томах. Том ІІ. Упорядники : Хохлова Т.С., Хохлов Т.О., Ступак Ю.О. Дніпропетровськ-Варна, 2015. С. 183–185.

48. Бацуровська І. В., Самойленко О. М. Досвід створення лабораторії інноваційних технологій. Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти : збірка наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції. Харків : "Місьдрук", ХНАДУ. 2015. С. 100–102.

49. Бацуровська І. В., Самойленко О. М. Навчальні ресурси викладача на основі хмарних технологій. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього простору навчальних закладів» 18 травня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України. Науково-методичний центр «Агроосвіта». С. 41-44.

50. Бацуровська І. В., Самойленко О. М., Андрющенко Я. Е. Implementation of cloud technologies into tutor’s educational web resource. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. Херсон : Видавництво ПП Вишемирський В. С., 2016. С. 12–13.

51. Бацуровська І. В., Самойленко О. М., Ручинська Н. С. Персональний веб-ресурс науково-педагогічних педагогічних працівників університету та його структурно-педагогічні складові. Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. Херсон : Видавництво ХНТУ, 2015. С. 144–145.

52. Бацуровська І. В., Самойленко О. М., Ручинська Н. С. Підготовка науково-педагогічних працівників до підтримки навчального процесу дистанційними курсами. Засоби і технології сучасного навчального середовища : матеріали конференції, м. Кіровоград, 22-23 травня 2015 року / відповідальний редактор: С. П. Величко. Кіровоград : ПП "Ексклюзив-Систем", 2015. С. 71–73.

53. Бацуровська І. В., Самойленко О. М., Самойленко О. О. Перспективи впровадження єдиного інформаційного простору в освітній процес. STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (20-28 жовтня 2016 року, м. Херсон) / за ред. Г. С. Юзбашевої. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. С. 11–12.

54. Бацуровська І. В., Семененко І. В. Технології змішаного навчання у вищий освіті. Матеріали причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи України» 20-22 квітня 2016 р. / Міністерство освіти і науки України ; Миколаївський національний аграрний університет. Миколаїв : МНАУ, 2016. С. 154–160.

У наукових періодичних виданнях інших держав:
1. Samoylenko O.M. Methodic of using of services web 2.0 for higher education / O.M. Samoylenko, I.V. Batsurovs’ka, N.S. Ruchins’ka // International journal on Social Media. — І, 2010. — Р. 106—110.

2. Baсurovskaya I. Some aspects of training future engineers inagrarian universiti of tehnology in the distance learning / I Baсurovskaya. // Motrol. Comission jf motorization and energetics in agiculture — 2012, Vol. 14, No 2. Р. 167—171.

3. Бацуровська І.В. Подготовка учебно-методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения. «Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи»: материалы IX международной заочной научно—практической конференции. Часть ІІ. (24 января 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — с. 87—91.

4. Бацуровська І.В. Методика подготовки учебно—методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения Модернизация аграрного образования: технологический аспект: сборник научных трудов по материалам Международной научно—практической конференции, посвященной 20—летию Томского сельскохозяйственного института — филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» (29—30 октября 2013 г.). — Томск: РГ «Графика», 2013. —с.16—20.

5. Бацуровська І.В. Особенности разработки и внедрения массовых открытых дистанционных курсов за рубежом. / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи. №5 (26): сборник статей XXVI международной заочной научно—практической конференции. — М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014, с.95—101.

6. Бацуровская И. В. Подготовка учебно-методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения. Материалы IX международной заочной научно-практической конференции. Часть ІІ. (24 января 2013 г.) – Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. С. 87–91.

7. Бацуровская И. В., Ручинская Н. С. Особенности разработки и внедрения массовых открытых дистанционных курсов за рубежом. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологи. №5 (26) : сборник статей XXVI международной заочной научно-практической конференции. Москва : Изд. «Международный центр науки и образования», 2014, С. 95–101.

8. Бацуровская І. В., Ручинская Н. С., Самойленко А. А., Грубань В. А. Особенности использования облачных технологий в процессе изучения математического моделирования магистрами электроэнергетики, электротехники и электромеханики. Proceedings of the International Scientific Conference "Topical problems of modern science" (June 16, 2017, Warsaw, Poland) Vol. 4. Р. 45–47.

9. Бацуровська І. В. Организационные принципы научной подготовки магистров в условиях массовых открытых дистанционных курсов. Научно-практический журнал «Синергия» АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт». 2016. № 2 (4). С. 18–27.

10. Бацуровська І. В. Теоретическо-практический анализ структуры массовых открытых дистанционных курсов как средств научной подготовки магистров. Мультидисциплинарный научно-практический журнал «Территория науки». 2016. № 4. С. 24–29.

11. Бацуровська І. В., Андрющенко Я. Е., Самойленко О. О., Кириченко О. С. Впровадження компетентністно-орієнтованого комп’ютерного середовища у підготовку магістрів інженерних спеціальностей. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "The Top Actual Researches in Modern Science" (July 31, 2017, Ajman, UAE). 2017. С. 21–24.

12. Бацуровська І. В., Доценко Н. А. Методика навчання загально-технічним дисциплінам магістрів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в умовах масових відкритих дистанційних курсів. International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceeding, December 28-29, 2016. Kielce : Holy Cross University. P. 29–33.

13. Бацуровська І. В., Самойленко О.О. Грубань В.А. Особливості вивчення технічних дисциплін з використанням електронних освітніх ресурсів Proceedings of the International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education" (September 18, 2017, Warsaw, Poland) Vol. 2 Р. 23-29.

14. Бацуровська І. В., Самойленко О. М., Ручинська Н. С., Самойленко О. О. Технологічні характеристики систем управління навчанням. Proceedings of іthe IV International Scientific and Practical Conference "Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions" (September 30, 2017, Dubai, UAE). 2017. С. 60–64.

15. Бацуровська І. В., Степанова М. В. Особливості дистанційної освіти у підготовці фахівців економічних галузей. Proceedings of the 11 th European Conference on Education and Applied Psychology (May 27, 2016). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna, 2016. P. 4–10.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2269-7318
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: batsurovskaiv@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ