Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки → Бацуровська Ілона Вікторівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 17.12.2014 о 15:15

МНАУ. Бацуровська Ілона Вікторівна, асистент кафедри.Бацуровська Ілона Вікторівна
асистент кафедри

Біографія
Народилася 10 серпня 1982 р. у м. Миколаєві. Повну вищу освіту здобула у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського, який закінчила 2006 р. та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача фізики. Навчалась у аспірантурі Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Захистила дисертацію на тему "Застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах" у 2013році. З 2014 року працює над докторською дисертацією. Є автором понад 50 публікацій. Серед наукових праць 1 монографія та 4 науково-методичних посібника. Має авторитет серед колег та студентів.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 4 роки.

Основні наукові публікації

Монографія (Колективна):

1. Теоретико-методичні основи вдосконалення системи освіти: дидактичний аспект: колективна монографія/ В.Д.Шарко, Г.С. Юзбашева, І.В. Бацуровська та ін.; за редакцією Г.С.Юзбашевої. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2014. – 440с

Навчально-методичні видання:

2. Бацуровська І. В. Методичні рекомендації для практичної роботи студентів інженерних спеціальностей у віртуально-навчальних середовищах платформи "Веб-класс ХПІ" / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : "МДАУ", 2010. — 37 с.

3. Бацуровська І. В. Використання віртуально-навчальних середовищ платформи "Веб-клас ХПІ" в процесі навчання студентів інженерних спеціальностей. Методичний посібник / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2011. — 66 с.

4. Бацуровська І. В. Практичне застосування технології дистанційного навчання при вивченні фахових дисциплін аграрної галузі. Методичний посібник / І. В. Бацуровська. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 151 с.

5. Бацуровська І. В. Теоретичні основи застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів аграрної галузі : метод. посібн. / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. — Миколаїв : Видавництво "МДАУ", 2012. — 256 с.

Статті у фахових виданнях:

6. Бацуровська І. В. Моніторинг якості фізичної освіти студентів інженерних спеціальностей ВНЗ / І. В. Бацуровська // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 11. — Київ, 2008. — С. 24—30.

7. Бацуровська І. В. Використання дистанційних технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчання у ВНЗ [Електронний ресурс] / І. В. Бацуровська // Теорія та методика управління освітою. — 2011. — № 6. Режим доступу : http://tme.umo.edu.ua/

8. Бацуровська І. В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів / І. В. Бацуровська // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / ред. кол.: О.Л. Ануфрієва [та ін.]. — К. : "Дорадо-Друк", 2005. — Вип. 5 (18) / голов. ред. В.В. Олійник. — 2011. — С. 19—25.

9. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх фахівців-аграріїв / І. В. Бацуровська // "Вересень" Науковий часопис. Спецвипуск. Том 2. — Миколаїв, 2011. — С. 10—16.

10. Бацуровська І. В. Шляхи впровадження технології дистанційного навчання у фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних / І. В. Бацуровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2011. — № 1. — С. 61—66.

11. Бацуровська І. В. Модель застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах / І. В. Бацуровська // Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". — Випуск 14. — Херсон, 2012. — С. 130—134.

12. Бацуровська І. В. Технологія впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації аграрного університету / І. В. Бацуровська // Науково-методичний журнал "Нова педагогічна думка". — 2012. — № 2 (70). — С. 86—88.

13. Бацуровська І.В. Критеріальний підхід до оцінки рівня впливу технологій дистанційного навчання на фахову підготовку майбутніх інженерів в аграрних університетах [Текст] / І.В. Бацуровська. // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Зб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. — Вип. 1 (8). — Херсон, 2013 — С. 228—232.

Статті у матеріалах конференцій та тези доповідей:

14. Бацуровська І. В. Про стан підготовки випускників шкіл з фізики / І. В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. Науково-практична конф. "Уніфікація природничо-математичної освіти в контексті європейського виміру". Випуск 10. — Херсон, 2007. — С. 269—272.

15. Анісімов О.О. Основні тенденції розвитку аграрної освіти [Текст] / О.О. Анісімов, І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Аграрна освіта та наука: стан та перспективи розвитку». Лютий 2008 р. — МДАУ, 2008. — С. 60—63.

16. Бацуровська І.В. Роль самооцінки і самоаналізу при виконанні лабораторних робіт з фізики [Текст] / І.В. Бацуровська // Матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. «Проектування освітніх середовищ як методична проблема». Укладач: Шарко В.Д. — Херсон: Вид. ХДУ, 2008. — С. 92—94.

17. Бацуровська І.В. Педагогічний моніторинг з фізики як засіб виявлення ефективних методів співпраці викладача та студента у вищому навчальному закладі [Текст] / І.В. Бацуровська // Тези доповідей наук.-практ. семінару «Методи ефективної співпраці викладача та студента вищого навчального закладу». Березень 2008 р.— МДАУ, 2008р. — С. 28—32.

18. Бацуровська І.В. Моніторинг самоаналізу та самооцінювання якості знань з фізики у студентів вищих навчальних закладів в умовах профільного навчання [Текст] / И.В. Бацуровская //матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. «Профільне навчання природничо-математичного та технологічного напрямків: проблеми, досвід, перспективи» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант — 2009, — Вип. 12. — С. 192—196.

19. Бацуровська І.В. Методика використання порталу у фаховій підготовці майбутніх інженерів в аграрних університетах [Текст] / І.В. Бацуровська // Сучасний стан природничо-математичної та технологічної освіти: тенденції та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. / Наук. ред. Юзбашева Г.С. — Херсон: Айлант, 2010. Вип. 13. — С. 62—65.

20. Бацуровська І.В. Особливості моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів на основі Web-орієнтованого навчального середовища [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т.1. — Херсон: ХНТУ, 2010. — С. 17—19.

21. Бацуровська І.В. Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів [Текст] / І.В. Бацуровська //Збірник резюме доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун-т менедж. Освіти. —К., 2011. — С. 8.

22. Бацуровська І.В. Особливості педагогічного моніторингу самостійної роботи майбутніх фахівців вищих аграрних навчальних закладів як інформаційної системи у Web-орієнтованому навчальному середовищі [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. 17—18 черв. 2010.: В 3 т. — Д: Біла К.О., 2010. — Т 2: Наукові праці з питань педагогіки та філософії 2010р.— С. 66—70.

23. Бацуровська І.В. Особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів за дистанційною формою навчання [Текст] / І.В. Бацуровська // VI Міжнародна конференція «Стратегія якості в промисловості та освіті» (4-11 червня 2010 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 4-х томах. Т. ІІ (Ч. 2). Упор.: Хохлова Т. С. та ін. — Дніпропетровськ-Варна, 2010. . — С. 48—51.

24. Бацуровская И.В. Технологии дистанционного обучения в системе вышего образования [Текст] / И.В. Бацуровская, А.Н. Самойленко // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2011. — С. 229—230.

25. Бацуровська І.В. Використання мережевих комунікаційних технологій для професійної діяльності викладачів ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Збірник резюме доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві» / НАПН України, Ун-т менедж. освіти, КВНЗ «Херсон. акад. неперерв. освіти» Херсон. обл. ради; За ред. В.В.Олійника. — К., 2011. — С.8.

26. Бацуровська І.В. Віртуальне навчальне середовище як інтеграція технологій дистанційного навчання [Текст] / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Матеріали Всеукр. наук.-метод конф. «Якість природничо-математичної та технологічної освіти як науковий та соціальний пріоритет» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2011. Вип. 14. — С. 253—255.

27. Бацуровська І.В. Досвід впровадження віртуально-навчальних середовищ на факультеті механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету [Текст] / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Сборник научных трудов. — Харьков: «Міськдрук». — 2011. С. 304—310.

28. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів [Електронний ресурс] / І.В. Бацуровська // Електронні ресурси та технології: створення, використання, доступ: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Вінниця, 10—17 травня 2011 р. — К.: Кондор, 2011. — С. 14—18.

29. Бацуровська І.В. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній діяльності викладачів аграрних університетів [Текст] / І.В. Бацуровська // Формування та розвиток професійної компетентності сучасного педагога в системі неперервної освіти: тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 12—14 травня 2011 р.). Миколаїв: ОІППО, 2011. — С. 21

30. Бацуровська І.В. Мережеві технології дистанційного навчання в університетській освіті [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. Т. 2. — Херсон: ХНТУ, 2011. — С. 12—14.

31. Бацуровська І.В. Модель використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Системи та засоби штучного інтелекту: тези доповідей Міжнар. наук.-молод. школи. — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2011. — С. 7—9.

32. Бацуровська І.В. Теоретичні основи використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх інженерів у ВНЗ [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2011: матеріали VII—ї Міжнар. наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Миколаїв, 13—16 вересня 2011) / М. аграр. політики та прод. України, микол. держ. агр. ун.. — Миколаїв: 2011. — С. 157—163.

33. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вищий освіті [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Альянс наук: вчений вченому: матеріали VI Міжнар. наук.—практ. конф., 25—26 лют. 2011 р.: Т.6: Наукові праці з педагогіки та психології. — 2011. — С. 26—29.

34. Бацуровська І.В. Технології дистанційного навчання у вітчизняній і зарубіжній системах вищої освіти [Текст] / І.В. Бацуровська // VII Междунар. Конф. «Стратегія якості в промисловості і освіті». — Варна, Болгарія: 2011. Матеріали у 3—х томах. — Т. 2. — С. 358—361.

35. Бацуровская И.В. Интегрирование традиционной и дистанционной технологии дистанционного обучения в профессиональной подготовке будущих инженеров в аграрных университетах [Текст] / И.В. Бацуровская, Д.Л. Кошкин // Информация и образование: границы коммуникаций INFO’11: сб. науч.трудов № 3(11). — Горно—Алтайск: РИО ГАГУ, 2012. — С. 229—230.

36. Бацуровська І.В. Віртуально-навчальне середовище як аналітична система роботи студентів інженерних спеціальностей [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Искуственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ — 2012: материалы Междунар. Науч.—техн. конф. (пос. Кацивели, АР Крым, 1—5 октября 2012 года). — Донецк: ІПШІ «Наука і освіта», 2012. — С. 230—233.

37. Бацуровська І.В. Застосування навчального персонального веб-ресурсу викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти [Текст] / Бацуровська І.В., Самойленко О.М., Юзбашева Г.С., Ручинська Н.С. // Матеріали наук.—метод. конф. «Актуальні проблеми створення інформаційно-комунікаційного освітнього простору для розвитку професійної компетентності педагогічних працівників» / Упор. Г.А. Назаренко — Черкаси: ЧОПОПП, 2012. — С. 39—46.

38. Бацуровська І.В. Методика застосування внутрішньокурсової системи комунікацій в умовах віртуально-навчального середовища у вищих навчальних закладах [Текст] / І.В. Бацуровська // Тези доповідей Міжнар. Наук.—практ. конф. «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ—2012): Черкаси, 25—27 квітня 2012 р. — У 2 т. — Черкаси: ЧДТУ, 2012. — Т.2. — С. 13—14.

39. Бацуровська І.В. Методика підготовки електронних текстових блоків віртуально—навчального середовища для студентів інженерних спеціальностей [Текст] / І.В. Бацуровська, Д.Л. Кошкін // Альянс наук: вчений — вченому: матер. VІI Міжнар. наук.—практ. конф., 15—16 берез. 2012 р.: у 6 т. — Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. Т.4: Педагогіка і психологія вищої школи. — 2012. — С. 60—61.

40. Бацуровська І.В. Навчальний портал як інноваційна освітня система [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали ІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» / Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант. — 2012. Вип. 15. — С. 61—64.

41. Бацуровська І.В. Персональний веб—ресурс — основа освітнього процесу університету [Текст] / Бацуровська І.В., Самойленко О.М. // Зб. тез доповідей ІІІ Міжнар. наук.—практ. конф. «Теорія і практика дистанційного навчання в післядипломній освіті» / за ред. В.В.Олійника; НАПН України, Ун—т менедж. освіти. — К., 2012. — С. 32.

42. Бацуровська І.В. Система віртуального самоконтролю якості знань студентів інженерних спеціальностей аграрної галузі в умовах віртуально—навчального середовища [Текст] / І.В. Бацуровська // VIІІ Міжнар. конф. «Стратегія якості в промисловості та освіті» — Дніпропетровськ —Варна, 2012. — Т. 1. — С. 352—355.

43. Бацуровська І.В. Тенденції розвитку дистанційної освіти в системі вищої школи [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнар. наук. конф. — Херсон: ХНТУ, 2012. — С. 31—33.

44. Бацуровська І.В. Технологія застосування навчального порталу в університетській освіті [Текст] / І.В. Бацуровська // Перспективна техніка і технології — 2012: матеріали VIII—ї Міжнар.наук.—практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 19-22 вересня 2012, м. Миколаїв / М. аграр. політики та прод. України; Микол. держ. аграр. ун.. — Миколаїв: МДАУ, 2012. — С. 208—212.

45. Бацуровська І.В. Комп’ютерні технології навчання в сучасних умовах реформування освітньої галузі України [Текст] / О.М. Самойленко, І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Модернізація шкільної природничо—математичної освіти як стратегія її розвитку у ХХІ ст.: тези доповідей Всеукр. наук.—практ. конф. (м. Миколаїв, 25—27 квітня 2012р). — Миколаїв: ОІППО, 2012. С. 90—91.

46. Бацуровська І.В. Масові відкриті дистанційні курси в системі вищої освіти. [Текст] / І.В. Бацуровська // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: Матеріали міжнародної наукової конференції. — Херсон: ХНТУ, 2014. С.36—38.

47. Бацуровська І.В. Ообливості використання відкритих масових дистанціних курсів у вищих навчальних закладах. [Текст] / І.В. Бацуровська, О.М. Самойленко // Матеріали всеукраїнської науково—практичної конференції з міжнародною участю «Дистанційне навчання в контексті розвитку синергетичного мислення» /Наук. ред. Юзбашева Г.С. Херсон: Айлант.— 2014. Випуск 17. — с.3—6.

У наукових періодичних виданнях інших держав:

48. Samoylenko O.M. Methodic of using of services web 2.0 for higher education / O.M. Samoylenko, I.V. Batsurovs’ka, N.S. Ruchins’ka // International journal on Social Media. — І, 2010. — Р. 106—110.

49. Baсurovskaya I. Some aspects of training future engineers inagrarian universiti of tehnology in the distance learning / I Baсurovskaya. // Motrol. Comission jf motorization and energetics in agiculture — 2012, Vol. 14, No 2. Р. 167—171.

50. Бацуровська І.В. Подготовка учебно-методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения. «Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи»: материалы IX международной заочной научно—практической конференции. Часть ІІ. (24 января 2013 г.) — Москва: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. — с. 87—91.

51. Бацуровська І.В. Методика подготовки учебно—методического обеспечения для сопровождения профессиональной подготовки будущих инженеров аграрной отрасли в условиях дистанционного обучения Модернизация аграрного образования: технологический аспект: сборник научных трудов по материалам Международной научно—практической конференции, посвященной 20—летию Томского сельскохозяйственного института — филиала ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет» (29—30 октября 2013 г.). — Томск: РГ «Графика», 2013. —с.16—20

52. Бацуровська І.В. Особенности разработки и внедрения массовых открытых дистанционных курсов за рубежом. [Текст] / І.В. Бацуровська, Н.С. Ручинська // Научная дискуссия: вопроси педагогики и психологи. №5 (26): сборник статей XXVI международной заочной научно—практической конференции. — М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014, с.95—101.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ