Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки → Ставинський Ростислав Андрійович

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Ставинський Ростислав Андрійович кандидат технічних наук, доцент.Ставинський Ростислав Андрійович
кандидат технічних наук, доцент

Біографія
Народився 7 травня 1977 р. у місті Миколаєві. Навчався у Миколаївському інституті кораблебудування. У 2000 р. закінчив Український державний морський технічний університет і здобув вищу освіту за спеціальністю "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод". Підготував і у 2004 році захистив дисертацію на тему "Трехфазные трансформаторы с эффективным использованием конструктивного объема" за спеціальністю 05.09.01 – електричні машини та апарати.

В 2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри електрообладнання суден 12ДЦ №016346.

Читає цикл дисциплін професійної та практичної підготовки, а саме: електричні машини, електричне освітлення та опромінення, контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології, виконавчі механізми в системах автоматики. Він є автором понад 50 публікацій, авторських свідоцтв і патентів України. Щорічно бере участь у роботі наукових конференцій Міжнародного та Всеукраїнського значення, виступаючи з доповідями та повідомленнями з проблем енергетики аграрного виробництва.

Працюючи на посаді завідувача випускової кафедри (2007-2013 рр.), доклав великих зусиль і організаторських здібностей для забезпечення проходження акредитації напряму підготовки та спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр", "Спеціаліст" та "Магістр".

У складі факультету за безпосередньою участю Ставинського Р.А. створено і обладнано сучасною технікою лабораторію енергетики та електротехнічних систем, лабораторні роботи з дисциплін енергетичного напряму виконуються на стендах, віртуальні лабораторні роботи виконуються на ПЕОМ. Студенти мають можливість розробляти програмні модулі автоматизованих систем управління також мають можливість користуватися ресурсами глобальної інформаційної мережі INTERNET.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи – 12 років.

Основні наукові публікації
1. Ставинський Р. А. Гармонічні коливання пружного тіла з тонким жорстким круговим повністю зчепленим живленням / Р. А. Ставинський, О. М. Циганов // Вiсник аграрної науки Причорномор'я : науково-теоретичний фаховий журнал. — Вип. 2 (53) — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 298—304.

2. Ставинський Р. А. Варианты структур индукционных статических устройств с многогранными образующими контурами электромагнитных систем / Р. А. Ставинский, А. Н. Цыганов // Проблемы повышения эффективности электромеханических преобразователей в электрических системах. Материалы Международной научно-технической конференции [г. Севастополь, 12-16 сентября 2010 г.] : тезисы доклада. — Севастополь, 2010. — С. 30—31.

3. Ставинський Р. А. Развитие конструкций трансформаторов для встраивания в сферические и цилиндрические оболочки ограниченного диаметра (анализ известных аналогов) / Р. А. Ставинский, Е. А. Ставинская, А. С. Садовой // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю [м. Миколаїв, 24-25 травня 2011 р.] : тези доп. — Миколаїв, 2011. — С. 48—53.

4. Ставинський Р. А. Развитие конструкций трансформаторов для встраивания в сферические и цилиндрические оболочки ограниченного диаметра (усовершенствование аналогов) / Р. А. Ставинский, Е. А. Ставинская, А. С. Садовой // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів. Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з міжнародною участю [м. Миколаїв, 24-25 травня 2011 р.] : тези доп. — Миколаїв, 2011. — С. 53—57.

5. Блинцов В. С. Трансформаторы для встраивания в оболочки ограниченного диаметра объектов специальной техники и постановка задачи их усовершенствования / В. С. Блинцов, Р. А. Ставинский, Е. А. Авдеева, А. С. Садовой // Електротехніка і електромеханіка : науково-практичний журнал. — № 2 — Харків, 2012. — С. 16—21.

6. Ставинский А. А. Сравнительный анализ массостоимостных показателей планарных трёхфазных электромагнитных систем с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней / А. А. Ставинский, Р. А. Ставинский, А. Н. Цыганов // Электротехнические и компьютерные системы : научно-технический журнал. — № 05 (81) — Киев : Техника, 2012. — С. 106—112.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ