Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → Факультети → Агротехнологій

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Факультет агротехнологій

Дробітько Антоніна Вікторівнадекан – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, Дробітько Антоніна Вікторівна

телефон +38 0 (512) 34-61-60
E-mail: decagroteh@ukr.net

Заступники декана:

Маркова Наталія Валентинівна- з навчальної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Маркова Наталія Валентинівна

Нікончук Наталія Володимирівна- з виховної роботи – кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента кафедри виноградарства та плодоовочівництва Нікончук Наталія Володимирівна;

Панфілова Антоніна Вікторівна- з науково-дослідної роботи – асистент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Панфілова Антоніна Вікторівна.

Манушкіна Т.М.Голова науково-методичної комісії факультету – доцент кафедри землеробства Манушкіна Т.М.

Диспетчер факультету – Сабодаха Людмила Леонідівна.

Методист факультету – Донченко Яна Володимирівна.

Новини факультету

Перелік навчальних дисциплін та обсяг у кредитах ECTS варіативної частини навчального плану з підготовки здобувачів вищої освіти на факультеті агротехнологій за напрямами підготовки (спеціальностями):
Освітній ступень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
Освітній ступень «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія»
Освітній ступень «Магістр» за напрямом підготовки 8.0901010 «Експертна оцінка грунтів»
Освітній ступень «Магістр» за напрямом підготовки 8.09010101 «Агрономія»
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» за спеціальністю 7.09010101 «Агрономія»

МНАУ. Логотип факультету агротехнологій.Кафедри:
Кафедра рослинництва та садово-паркового господарства
Завідувач кафедри: Коваленко Олег Анатолійович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою
Завідувач кафедри: Гамаюнова Валентина Василівна, професор, доктор сільськогосподарських наук.
Кафедра виноградарства та плодоовочівництва
Завідувач кафедри: Дудяк Іван Дмитрович, доцент, кандидат сільськогосподарських наук.
Кафедра ґрунтознавства та агрохімії
Завідувач кафедри: Чорний Сергій Григорович, професор, доктор сільськогосподарських наук.

Розклад проведення лекційних та практичних занять науковцями, підприємцями та фахівцями з виробництва у ІІ семестрі2017-2018 н.р.на факультеті агротехнологій. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом другого семестру 2017-2018 навчального року*. Завантажити... Онлайн перегляд...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом другого семестру 2017-2018 навчального року*. Завантажити... Онлайн перегляд...

Рейтинг щодо результатів участі студентів, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі заходах протягом другого семестру 2017-2018 навчального року*. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі студентів, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі заходах протягом другого семестру 2017-2018 навчального року*. Завантажити...

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом другого семестру 2018-2019 навчального року Переглянути

Професія хлібороба є найдавнішою серед усіх створених людством. У всі віки сільськогосподарська праця була основою інших видів діяльності людини. Тому професія агронома не втрачає актуальності та важливості і сьогодні. Висококваліфікованих сучасних фахівців готують на факультеті агротехнологій – одному з перших факультетів нашого навчального закладу.

Факультет організовано у 1984 році як факультет механізації і агрономії на базі філії Одеського сільськогосподарського інституту. Першим деканом факультету до 1988 року був доктор технічних наук, професор В.С. Шебанін, нині – ректор Миколаївського національного аграрного університету. У 1988 році в результаті реорганізації філії створено агрономічний факультет як самостійний структурний підрозділ філії Одеського сільськогосподарського інституту, у складі якого було лише дві кафедри – рослинництва і землеробства, геодезії та землеустрою. З 2014 року агрономічний факультет переіменовано у факультет агротехнологій. З 1988 до 1996 року факультет очолював кандидат сільськогосподарських наук, доцент С.О. Бобров, з 1996 до 2003 року – кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.М. Муляр, з 2003 до 2009 року – кандидат технічних наук, доцент Л.М. Шевченко. З 2009 року до 2014 року очолювала факультет доктор сільськогосподарських наук, професор В.В. Гамаюнова. З 2014 року і нині керує факультетом кандидат сільськогосподарських наук, доцент А.В. Дробітько

Відповідно до державного замовлення та навчального плану факультет готує фахівців за напрямом підготовки 6.090101 "Агрономія" " спеціальностями 7.09010101 та 8.09010101 "Агрономія" за освітніми ступенями бакалавр та магістр, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Основними спеціалізаціями є: насінництво, кормовиробництво, технологія зберігання і переробки продукції рослинництва, садово-паркове господарство. Також на факультеті діє магістерська програма за спеціальністю 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів». У 2015 році відбувся перший набір студентів за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій».

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Практичне заняття з дисципліни «Кормовиробництво», проводить д. с.-г. наук, професор Антипова Л.К.

Студенти факультету, які проявили здібності до науково-дослідницької роботи, мають змогу продовжити навчання в аспірантурі з трьох спеціальностей: рослинництва, загального землеробства, геодезії та землеустрою, агроґрунтознавства та агрофізики.

За роки свого існування на факультеті агротехнологій підготовлено для південних областей України більше тисячі висококваліфікованих спеціалістів з агрономії. Підготовка учених агрономів здійснюється за денною та заочною формами навчання. На денному відділенні щорічно навчається близько 500, на заочному – 300 студентів, переважно сільська молодь, випускники технікумів, більшість з яких працюють в агропромисловому комплексі.

На факультеті агротехнологій створено 4 кафедри, де працює 41 викладач, з яких: 7 докторів наук, 22 кандидати наук, 5 старших викладачів та 7 асистентів.

За видатні досягнення у науково-дослідній, навчально-методичній та виховній роботі викладачам факультету присвоєно почесні звання: "Відмінник аграрної освіти та науки України" – професорам В.В. Гамаюновій, С.Г. Чорному, доцентам Д.Д. Волчо, Л.М. Шевченко, В.І. Болдуєву; "Заслужений працівник народної освіти України" – доцентові С.О. Боброву; "Відмінник освіти України" – доцентам Л.М. Шевченко та О.І. Демченко; "Заслужений працівник сільського господарства України" – професорові М.М. Когуту.

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Під час відкриття 2 туру Всеукраїнської студентської олімпіади з Біології. Зліва направо: доценти Панфілова А.В, Качанова Т.В., Коваленко О.А.

Науково-дослідна робота на факультеті розглядається як важливий елемент навчального процесу, що дає змогу розробити нові та удосконалити існуючі технології вирощування, переробки та зберігання продукції рослинництва.

За період існування факультету викладачами захищено 5 докторських та 27 кандидатських дисертацій; 8 викладачів і 12 аспірантів працюють над докторськими і кандидатськими дисертаціями.

За результатами досліджень викладачами факультету видано 15 монографій, навчальні посібники, опубліковано понад 1300 наукових статей, одержано авторські свідоцтва та патенти на винаходи і корисні моделі.

На факультеті агротехнологій до наукової роботи залучають студентів, які проводять дослідження на базах філій кафедр; зокрема в навчально-науково-практичному центрі МНАУ, Миколаївському інституті АПВ та інших наукових установ. Результати наукових досліджень студенти доповідають на науково-практичних конференціях, публікують у різного рівня виданнях. Щороку на факультеті проходить І етап Всеукраїнської олімпіади з різних дисциплін, переможці яких беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад і конференцій, посідаючи призові місця. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011 р. № 1324 Миколаївський НАУ (факультет агротехнологій) визначено базовим ВНЗ по проведенню ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології серед аграрних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Зокрема, з 2012 року на факультеті агротехнологій проводиться олімпіада з Біології за напрямом «Біологія рослин» та з 2014 року за спеціальністю «Агрономія».

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Під час проведення лабораторної роботи з дисципліни «Фізіологія рослин», проводить старший викладач Рожок О.Ф.

Сьогодні факультет перейшов на новий, більш ефективний метод викладання та контролю якості знань студентів. Це кредитно-трансферна та рейтингова система оцінки їх знань. Студенти з високим рейтингом мають переважне право на призначення іменних стипендій, перехід до навчання за індивідуальними планами, виїзд на стажування за кордон, направлення до магістратури та аспірантури.

У 2003-2016рр. на базі факультету агротехнологій було проведено ряд науково-практичних конференцій різних рівнів у т.ч. й міжнародні з проблем степового землеробства, геодезії та землеустрою, рослинництва, зміни кліматичних умов та ін.

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Пам’ятне фото учасників 2 туру Всеукраїнської студентської олімпіади з Біології

Факультет агротехнологій має відповідну матеріально-технічну базу для підготовки фахівців вищої кваліфікації, створено спеціалізовані лабораторії з фізичних та агрохімічних досліджень ґрунту, з якості продукції рослинництва і плодоовочівництва, лабораторія обробітку ґрунту та сівозмін, колекційний розсадник.

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Екскурсія на демо-ділянки міжнародної компанії «Bayer», Миколаївська область

Практичного досвіду студенти набувають у філіях випускаючих кафедр – найкращих господарствах і підприємствах Миколаївської області, серед яких: ВАТ "Радсад", Миколаївський інститут агропромислового виробництва НААНУ, Миколаївський державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів, Миколаївська обласна станція захисту рослин, ТОВ "Миколаївзеленгосп", ТОВ СП "Нібулон", ФГ "Владам", Центр з насінництва "Колос", Новоодеська та Жовтнева державні сортодослідні станції, які мають обладнані лабораторії для виконання аналітичних робіт за сучасними методами обробки експериментальних даних, та ін. Під час навчання студенти факультету отримують робітничі професії квітникаря, озеленювача, плодоовочівника.

На філіях кафедр та інших провідних сільськогосподарських підприємствах області студенти проходять навчальні, технологічні та навчально-науково-дослідні (професійні) практики. З метою підвищення професійного рівня найкращі студенти (щороку близько 40 чоловік) факультету агротехнологій проходять стажування в аграрних підприємствах Франції, Англії, Ірландії, Швейцарії, США, Данії.

Структурним підрозділом університету функціонує "Дослідне поле", площею 1476 га орної землі (в т.ч. 430,3 га зрошуваної землі), яке створене з метою забезпечення практичного навчання та науково-дослідницької роботи студентів, проведення пошукових і прикладних досліджень аспірантами, докторантами та науково-педагогічними працівниками. Робота "Дослідного поля" підпорядкована факультету агротехнологій.

Факультет агротехнологій підтримує творчі наукові зв'язки з іншими ВНЗ та провідними науково-дослідними установами НААНУ: Інститутом кормів, Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення – Селекційно-генетичним інститутом, Інститутом зернового господарства, Інститутом землеробства, геодезії та землеустрою, Інститутом зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою, Інститутом південного овочівництва і баштанництва, Інститутом олійних культур, Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка, Національним дендропарком "Софіївка" та ін.

Міжнародна співпраця з питань передових технологій сільськогосподарського виробництва та науково-дослідної роботи проводиться згідно договорів з Цзелінським аграрним університетом (КНР), Гентським університетом (Бельгія), університетом Гумбольда (Берлін, Німеччина), фірмою Льо Гай де Барвіллє (Франція), Інститутом ІНТА (Аргентина), тощо.

Перед студентами з лекціями систематично виступають відомі вчені вищеназваних наукових установ, керівники передових господарств.

Студенти факультету беруть участь у художній самодіяльності університету, а також у фестивалях, які проводяться традиційно: "Софіївські зорі", "Золотий колос", "Таланти твої, університете", конкурсах виробів декоративно-ужиткового мистецтва на обласному, Всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Студенти факультету активні учасники благодійних акцій "Осінній тиждень добра", "Від серця до серця", "Почуйте всі!", "Твори добро", кошти від проведення яких ідуть на закупівлю обладнання для діагностики дітей з вадами зору, на допомогу інвалідам Заводського району, учням Привільнянської школи-інтернату тощо.

Народний хор "Калина", КВК, брейн-ринги, клуби за інтересами, спортивні секції розвивають творчі здібності, інтелект, силу майбутніх аграріїв.

Належна увага приділяється фізичній підготовці і здоров'ю студентів, які займаються в 9 спортивних секціях (з футболу, волейболу, баскетболу, гирьового спорту, настільного тенісу, легкої атлетики, армреслінгу, загальної фізичної підготовки). Кращі студенти – спортсмени факультету беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Експозиція факультету агротехнологій до 30-річчя Миколаївського національного аграрного університету

Щороку студенти факультету – активні учасники зльотів іменних стипендіатів і відмінників навчання, організованих за ініціативи і підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України. Захищають честь університету не лише на міському, а й на обласному та міжнародному рівнях.

МНАУ. Факультет агротехнологій.
Вручення грамоти Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» під час проведення 17 зльоту іменних стипендіатів та відмінників навчання «Лідери АПК ХХІ століття» у м. Львові, 2015 рік

Студенти мешкають у гуртожитку, що відповідає сучасним вимогам, і де створено всі умови для комфортного проживання, навчання та відпочинку.

На теперішній час результатом плідної роботи колективу викладачів і студентів факультету є висока оцінка Міністерства аграрної політики та продовольства України. За результатами рейтингу серед вищих аграрних навчальних закладів України III-IV рівня акредитації факультет агротехнологій посідає 5 місце.

Перед колективом факультету розкриваються великі можливості, проте існує низка ще не вирішених проблем і завдань. Тільки творча, тісна співпраця і розуміння всього колективу дасть можливість вирішити це успішно та піднятися на більш високий рівень. Викладачі та студенти факультету докладатимуть максимум зусиль до покращення якості й ефективності навчальної, науково-дослідної та виховної роботи, підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів агропромислового виробництва.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ