Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Антипова Лідія Климівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Антипова Лідія Климівна, доктор сільськогосподарських наук, професор.Антипова Лідія Климівна
доктор сільськогосподарських наук, професор

Біографія

Народилася на Полтавщині. У 1974 р. закінчила Херсонський сільськогосподарський інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю "Агрономія", у 1992 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – "Рослинництво", а у 1996 р. їй присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності "Рослинництво" рішенням Вченої Ради Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції.

У 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – "Рослинництво", у 2011 р. їй присвоєне вчене звання доцента, а в 2014 - професора кафедри рослинництва та садово-паркового господарства рішенням Вченої Ради Миколаївського національного аграрного університету.

Загальний стаж роботи складає 50 років, у т.ч. науково-дослідницький – 42 роки. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти – 12 років, у тому числі у Миколаївському національному аграрному університеті – 12.

З 1972 до 2009 р. працювала в Миколаївському інституті АПВ НААНУ, а потім – у Миколаївському НАУ. Зараз працює на посаді професора кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ.

Підвищення кваліфікації

Навчалася на курсах підвищення кваліфікації в Інституті захисту рослин УААН з 23 по 27 квітня 2007 р. за спеціальністю "Мікробіометод та захист рослин". Підвищено кваліфікаційний рівень на стажуванні в УкрНДІПВТ (квітень 2010 р.) за спеціальністю "Агрономія", у національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» (червень 2014 р.) за спеціальністю – «Кормовиробництво і луківництво», а також підвищила кваліфікацію в напрямі «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» (листопад 2014 р.) у Інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Організаційно-виховна робота

Брала участь в організаційних заходах по підготовці та проведенню студентських науково-практичних конференцій (м. Миколаїв, МДАУ, 2010-2016 рр.), Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, 2010-2016 рр. Проводить бесіди зі здобувачами вищої освіти з питань успішності й організації навчального процесу, правил поведінки в університеті, громадських місцях та ін.

Відповідно графіку постійно відвідує гуртожиток, проводила бесіди зі здобувачами вищої освіти та їх батьками стосовно правил проживання у гуртожитку та ін.

Науково-дослідна робота

Займається науковою та методичною роботою на високому рівні, має бівльше 200 наукових публікацій, із них 65 наукового (у т.ч. 5 книг і 1 монографія), 11 – методичного характеру. Вона впроваджує нові форми навчання. З 2009 р. викладає дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу та оцінює знання здобувачів вищої освіти згідно рейтингової системи контролю успішності. Вона є провідним викладачем з дисциплін "Кормовиробництво та луківництво" (спеціальність 6.090101 – "Агрономія"), «Біологічні основи кормовиробництва», «Сучасні технології вирощування, заготівлі, зберігання та переробки кормових культур» (спеціальність 7.09010101– "Агрономія), за запрошеннями бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, зокрема професорсько-викладацького складу університету.

Здійснювала роботу за ініціативною тематикою "Удосконалення технології вирощування насіння люцерни за незрошуваних умов чорноземів південних Степу України". Проводиться також робота за ініціативною тематикою «Удосконалення технологій вирощування кормових культур».

За результатами проведених досліджень підготовлено і видано монографію:

Антипова Л. К. Виробництво насіння люцерни в Степу України : моногр. / Л. К. Антипова. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — 227 с.

У співавторстві з вченими інших наукових установ видано:
колективну монографію «Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України» / редкол.: М. В. Зубець (голова) та ін. – К. : Аграрна наука, 2010 р.– 986 с.

Ресурсоощадні технології вирощування люцерни на насіння в південному Степу України : наук.-метод. посіб. / Р. А. Вожегова, Г. В. Сахно, С. Ю. Булигін, С. ІІ. Голобородько, … JI. K. Антипова та ін. – Херсон «Айлант», 2012. – 130 с.

Наукові основи вирощування насіння багаторічних трав у степовій зоні України : Науково-методичні рекомендації / Р. А. Вожегова, С. ІІ. Голобородько, О. Д. Тищенко. А. ІІ. Тищенко, JI. K. Антипова, О. А. Ногинайко. О. М. Димов, JI. M. Грановська, В. В. Нестерчук, С. ІІ. Сергієнко – Херсон : Грінь Д. С., 2015. — 188 с.

Оформлено і отримано "Патент на корисну модель № 43989. UA МПК (2009). А01В 79/00. Спосіб боротьби з бур'янами на насінниках люцерни другого та наступних років життя / Антипова Л. К.; заявник–власник Миколаївський інститут агропромислового виробництва УААН. – № u 2009 03969, заяв. 22.04.2009; опубл. 10.09.09. Бюл. № 17.

Оформлено і отримано "Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір" №33822 від 22.06.2010 р. / Антипова Л.К.

Виконувала обов'язки офіційного опонента 4 кандидатських дисертаційних робіт.

Рецензувала у 2016 р. 8 авторефератів кандидатських і 2 - докторських дисертацій.

Здійснювала керівництво НДР здобувачів вищої освіти з підготовкою робіт на конкурс.

Впроваджувала НДР у господарствах Вітовського р-ну Миколаївської області.

Брала участь: у Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2011 : стратегії України в геополітичному просторі" (8-11 червня 2011 р.), Ялта, Крим, Україна; 17-й інтернаціональній науково-практичній конференції "Zmogaus ir gamtos Sauga human and nature safety", г. Каунас, 2011 р., 8-й Міжнародній науково-практичній конференції "Tehnologija. Resursi" (20-22 червня 2011 р.), г. Резекне, Латвія, 7-й інтернаціональній науково-практичній конференції "Biomass for Energy" (20-21 вересня 2011 р., м. Київ), науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми сільського господарства на сучасному етапі та шляхи їх вирішення» (29 жовтня 2012 р., Миколаїв : Миколаївська ДСДС ІЗЗ), VI Міжнар. науковій конф. «Корми і кормовий білок» (26-27 червня 2012 р., Вінниця), Міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції «Рациональное использование экосистем: борьба с опустыниванием и засухой», (21 мая 2013 г. Николаев, Украина), Міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції «Рациональное использование экосистем: борьба с опустыниванием и засухой», (21 мая 2013 г. Николаев, Украина), міжнар. науково-практ. конференції «Основы рационального природопользования» (г. Саратов, 16-18 мая 2013 г.), міжнар. науково-практ. конференції «Стан і перспективи вирощування та використання енергетичних культур» (16-17 жовтня 2013 р., Миколаїв, МНАУ), меж­дународной научно-практической конференции в рамках XXIV Международной специализированной выставки «Агрокомплекс-2014» (Уфа, Башкирский ГАУ, 2014), міжнар. науково-практ. Інтернет-конференції«Проблеми і перспективи розвитку сучасної аграрної науки»: (1 липня 2014 р., Миколаївська ДСДС ІЗЗ), міжн. конф. Миколаївського національного аграрного університету «Теоретичні засади розвитку аграрної галузі на сучасному етапі та впровадження їх у виробництво» (24-26 листопада 2015 року, Миколаїв, МНАУ), міжнар. науково-практ. інтернет-конференції «Аграрна наука: розвиток і перспективи» (5 жовтня 2015 р., Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ), Міжнар. науково-практ. конференції «Еngineering for rural development» (25.-27.05.2016, Jelgava).

Проводила роботу по залученню здобувачів вищої освіти університету до наукової роботи шляхом керівництва студентським науковим гуртком "Кормовиробник". Приймала участь у підготовці здобувачами вищої освіти доповідей на Науково-теоретичну конференцію студентів Миколаївського національного аграрного університету (секція "Кормовиробник"). Була науковим керівником наукових робіт і статей здобувачів вищої освіти факультету.

Основні наукові публікації

1. Антипова Л. К. Використання ФАР люцерною за різних укосів на насіння в умовах чорноземів південних / Л. К. Антипова, І. М. Савченко // Вісн. аграр. науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2008. — № 3 (46). — Т. 2. — С. 12—16.

2. Антипова Л. К. Вплив способів основного обробітку ґрунту на продуктивність насіннєвої люцерни в умовах південних чорноземів України / Л. К. Антипова // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 78. — Вип. 65. Екологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 60—63.

3. Антипова Л. К. Ефективність регуляторів росту рослин у посівах люцерни та озимої пшениці на Півдні України / Л. К. Антипова, Н. М. Шахова, Н. І. Коцюрубенко, С. М. Бабич // Захист і карантин рослин : міжв. темат. наук. зб. — К., 2008. — Вип. 54. — С. 12—18.

4. Антипова Л. К. Люцерна – універсальна рослина для агроценозів / Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. — Вінниця, 2008. — Вип. 62. — С. 139—143.

5. Антипова Л. К. Продуктивність насіннєвої люцерни в південному Степу України залежно від погодних умов / Л. К. Антипова // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. — Вип. 60. — Херсон : Айлант, 2008. — С. 49—54.

6. Антипова Л. К. Роль люцерни у виробництві кормів і поліпшенні родючості ґрунту / Л. К. Антипова, Г. А. Макарова, Г. В. Печена, Н. В. Цуркан // Наукові праці : Науково–методичний журнал. — Т. 81. — Вип. 68. Екологія. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 81—84.

7. Грикун О. А. Ентомокомплекс у посівах люцерни. Формування за різних укосів на насіння в умовах Півдня України / О. А. Грикун, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Карантин і захист рослин. — 2008. — Квітень. — С. 16—19.

8. Петриченко В. Ф. Особливості формування агроценозів насіннєвої люцерни залежно від погодних умов та строків сівби / В. Ф. Петриченко, Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво: міжвід. темат. наук. зб. — Вінниця, 2008. — Вип. 63. — С. 3—9.

9. Петриченко В. Ф. Використання гідротермічних ресурсів насіннєвою люцерною залежно від способів регулювання чисельності бур'янів у посівах / В. Ф. Петриченко, Л. К. Антипова // Захист і карантин рослин : міжв. темат. наук. зб. — К., 2008. — Вип. 54. — С. 195—199.

10. Антипова Л. К. Баланс елементів живлення у ґрунті за різних доз унесення мінеральних добрив при вирощуванні насіннєвої люцерни / Л. К. Антипова // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 107. — Вип. 94. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. — С. 56—59.

11. Бабич А. О. Сисні шкідники в агроценозі озимої пшениці південного Степу України / А. О. Бабич, Н. М. Шахова, Н. В. Коцюрубенко, В. С. Кривогуз, Л. К. Антипова // Захист і карантин рослин. — К., 2009. — Вип. 55. — С. 43—53.

12. Шахова Н. М. Сисні шкідники в агроценозах з озимою пшеницею / Н. М. Шахова, Н. В. Коцюбенко, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Наукові праці : Наук.-метод. Журнал. — Т. 132. — Вип. 119. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. — С. 28—32.

13. Шахова Н. М. Застосування інсектицидів у суміші з регуляторами росту рослин при вирощуванні озимої пшениці / Н. М. Шахова, Н. В. Коцюрубенко, Л. К. Антипова, В. С. Кривогуз // Наукові праці : Наук.-метод. журнал. — Т. 179. — Вип. 167. Екологія. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. — С. 33—36.

14. Антипова Л. К. Ефективність використання гербіцидів в агроценозах із люцерною / Л. К. Антипова, К. О. Ткаченко // Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. — Т. 150. — Вип. 138. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. — С. 12—14.

15. Антипова Л. К. Формування врожайності багаторічних трав залежно від добрив і погодних умов // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 4 (61). — Т. 1. — Миколаїв, 2011. — С. 137—141.

16. Антипова Л. К. Формування урожайності насіння льону олійного за різних погодних умов у південному Степу України / О. Д. Борисюк, Л. К. Антипова // Збір. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія : С—г. науки / Редколегія : Калетник Г.М. та ін. — Вінниця, 2011. — Вип. 9 (49). — С. 58—62.

17. Пойша Л. А. Будущее – за биоэнергией / Л. А. Пойша, А. М. Адамович, Л. К. Антипова, О. Д. Борисюк // Наук. праці : наук.-метод. журнал. Екологія. — Т. 152. — Вип. 140. — Миколаїв : ЧДУ ім. П. Могили, 2011. — С. 95—99.

18. Дикий В. В. Формування врожайності сортів ячменю озимого в південному Степу України / В. В. Дикий, Л. К. Антипова // Збір. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія : с.-г. науки / Редколегія : Калетник Г. М. та ін. — Вінниця, 2012. — Вип. 10 (50). — С. 55—59.

19. Антипова Л. К. Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. Фаховий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 1 (65). — Миколаїв, 2012. — С. 120—125.

20. Антипова Л. К. Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Миколаїв, 2012. — Вип. 1 (65). — С. 120—125.

21. Цуркан Н. В. Особливості економічної та екологічної оцінки вирощування багаторічних бобових трав на півдні України / Н. В. Цуркан, Л. К. Антипова, В. М. Балло // Наук. праці: наук.-метод. журнал. – Вип. 167. – Т. 179. Екологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2012. – С. 110–111.

22. Антипова Л. К. Використання гідротермічних ресурсів різними сортами люцерни на Півдні України / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2012. – Вип. 4 (68). – С. 163-168.

23. Антипова Л. К. Шкідливі об’єкти у посівах пшениці озимої / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор’я : наук.-теоретич. фаховий журнал. – Миколаїв, 2013. – Т. 1. – Вип. 4 (72). – С. 95-102.

24. Цуркан Н. В. Розвиток виробництва насіння багаторічних трав / Н. В. Цуркан, Л. К. Антипова // Корми і кормовиробництво. — 2013. — Вип. 77. — С. 73-77.

25. Антипова Л. К. Роль абіотичних факторів у формуванні врожаю насіння люцерни за різних укосів / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2014. – Вип. 1 (77). – С. 127-132.

26. Антипова Л. К. Формування урожайності насіння люцерни залежно від внесення гербіцидів на півдні України / Л. К. Антипова // Збір. наук. пр. Вінницького НАУ. Серія: с-г. науки № 82 / Редколегія: Калетник Г. М. та ін. – Вінниця, 2014. – Вип. 5. – С. 58-67.

27. Антипова Л. К. Водний режим у посівах люцерни насіннєвого призначення / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2014. – Вип. 4 (81) – С. 106-113.

28. Антипова Л. К. Окремі аспекти формування врожайності багаторічних трав на півдні України / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2015. – Вип. 1 (82). – С. 107-114.

29. Антипова Л. К. Трави на Півдні України: проблеми і шляхи їх подолання Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 102-110.

30. Цуркан Н. В. Экономико-энергетическая эффективность производства продукции многолетних трав на орошаемых землях юга Украины / Н. В. Цуркан, Л. К. Антипова // Науково-практ. журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия». – Новочеркасск, 2015. – Вып. 1(57). – С. 169-173.

31. Антипова Л. К. Формирование надземной биомассы сортами люцерны семенного назначения в южной Степи Украины / Л. К. Антипова // Сб. науч. трудов «Основы рационального природопользования» под общ. ред. В. В. Афонина – Саратов: ООО Издательский центр «Наука», 2016. – С. 53-56.

32. Poisa. L. Нemp quality parameters for bioenergy-impact of nitrogen fertilization / L. Poisa, S. Bumane, E. Cubars, L. Antipova // Сб. науч. трудов «Еngineering for rural development». – Jelgava, 2016. – Р. 928-933.

33. Антипова Л. К. Влияние предшественников на заселение вредителями посевов пшеницы озимой / Л. К. Антипова // / Сб. науч. трудов «Аграрная наука в инновационном развитии АПК». – Уфа, БГАУ, 2016 г. – С. 21-25.

34. Антипова Л. К. Облистяність – важливий показник якості корму сортозразків люцерни / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : наук.-теоретич. фаховий журнал / В. С. Шебанін (гол. ред.) та інші. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 62-68.

35. Антипова Л. К. Поглинання елементів живлення бур’янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення / Л. К. Антипова // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : науковий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 1 (93). — Миколаїв, 2017. — С. 79-85.

36. Антипова Л. К. Оптимізація сортового складу пшениці озимої – як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства / Л. К. Антипова, В.В. Дикий, Н. В. Цуркан // Вісн. аграр. науки Причорномор'я : науковий журнал / В.С. Шебанін (гол. ред.) та інші. — Вип. 2 (94). — Миколаїв, 2017. — С. 67-74.

Антипова Л.К. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Список наукових та навчально–методичних праць Антипової Лідії Климівни

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2609-0801
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: antipova_2001@ukr.net

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ