Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Хоненко Любов Григорівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Хоненко Любов Григорівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Хоненко Любов Григорівна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народилася 11 жовтня 1955 року. У 1978 році закінчила агрономічний факультет за спеціальністю «Агрономія» Кримського СГІ, у 1988 році отримала другу вищу освіту в Одеському СГІ та здобула кваліфікацію організатора-економіста. У 1995 році отримала науковий ступінь кандидата с.-г. наук (дисертацію захистила в Дніпропетровському СГІ), у 2007 році – вчене звання доцент кафедри рослинництва.

Основні етапи виробничої, наукової та науково-педагогічної діяльності. Упродовж 1977-1979 років працювала агрономом-ентомологом в господарстві Скадовського району Херсонської області, з 1979 по 2003 роки на Миколаївській ДСГДС та Миколаївському ІАПВ УААН на таких посадах: молодший, старший, головний співробітник, завідувач лабораторії.

У Миколаївському національному аграрному університеті працює з серпня 2003 року на посаді доцента.

Дисципліни, які викладає:
1. Технічні культури
2. Рослинництво
3. Еколого-біологічне рослинництво
4. Агротехнічні аспекти вермикультури
5. Біологічні методи захисту агроекосистем

Напрямки наукових досліджень:
дослідження з вивчення сівозмін, способів обробітку ґрунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування сільськогосподарських культур в стаціонарному та короткострокових дослідах.

Основні наукові публікації

1. Сівозміни у землеробстві України: За ред. Е. Ф. Сайка, П. І. Бойко, (співавтор Л. Г. Хоненко) - К.: Аграрна наука, 2000. – 146 с.

2. Гирля Л. М. Вміст важких металів в окремих видах рослинницької продукції при застосуванні осаду стічних вод [Електронний ресурс] / Л.М. Гирля, М.О. Троїцький, М.М. Попова, Л.Г. Хоненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МДАУ, 2008. – Вип. 3(46), Т.2.–С.234–238.

3. Гамаюнова В. В. Стан та перспективи гіпсування ґрунтів півдня України [Електронний ресурс] / В.В. Гамаюнова, Л.Г. Хоненко, Л.М. Гирля, Г.О. Макарова // Вісник аграрної науки Причорномор’я.–2009. Вип.3(50).– С.124-130.

4. Гирля Л.М. Состояние и перспективы детоксикации тяжелых металлов в почвах [Електронний ресурс] / Л.М. Гирля, Л.Г. Хоненко, О.Д. Борисюк // Актуальные проблемы аграрной науки: матер. междунар. юбилейной науч.-практ. конф., посвященной 60-летию Рязанского государственного агротехнологического университета им. П. А. Костычева (5-8 июня 2009 г., г.Рязань). – 2009. С. 90–92.

5. Хоненко Л. Г. Вплив норм добрив на врожайність сорго / Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, С. Г. Козлов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – Вип. 2 (49). – С. 168–142.

6. Гамаюнова В. В. Тенденції щодо підвищення якості продукції сільського господарства в зв’язку із зміною клімату [Електронний ресурс] /В.В. Гамаюнова, Л.Г. Хоненко, Л. М. Гирля // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові основи землеробства у зв’язку з потеплінням клімату» 10-12 листопада 2010р..– Миколаїв.: МДАУ, Вісник аграрної науки Причорномор’я, випуск 3 ( 46 ), том 2, 2010 р. – С.212–215.

7. Михайленко В. В. Вплив погодних умов, протруювання та інокуляції насіння на ріст і розвиток рослин гороху / В.В. Михайленко, Л.Г. Хоненко, А. В. Панфілова // Матеріали доповідей учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі «Біологічні науки». – Мелітополь: МДПУ,2010. – С. 57– 60.

8. Коваленко О. А. Вплив мікродобрив та бактеріальних препаратів на врожайність кукурудзи цукрової за вирощуванн в умовах південного Степу України / О. А. Коваленко Л. Г. Хоненко, // Таврійський науковий вісник. — Херсон: Айлант, 2011. – Вип. 74. – С. 66–71.

9. Гамаюнова В. В. Урожайність і якість цибулі ріпчастої залежно від біопрепаратів на фоні мінерального живлення за вирощування на краплинному зрошенні в умовах Північного Причорномор'я [Електронний ресурс] / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко // Херсон, 2011. – С. 54.

10. Коваленко О. А. Вплив мікродобрив та бактеріальних препаратів на врожайність кукурудзи цукрової за вирощуванн в умовах південного Степу України / О. А. Коваленко, Л. Г. Хоненко, Л. М. Гирля, С. І .Кривов // Матеріали Всеросійської конференції «Біостимулятори в медицині та сільському господарстві» Рязань, 2011. – С. 68–70.

11. Хоненко Л. Г. Врожайність та фітосанітарний стан посівів соняшника залежно від мікродобрив та бактеріальних препаратів в умовах Миколаївської області / О. А. Коваленко Л. Г. Хоненко, // Материалы докладов международной научной конференции «Современные теоретические и практические аспекты селекции гибридов и сортов масличных культур и разработка технологий их выращивания» .-Запорожье, 2012 – 21–22 декабря.

12. Хоненко Л. Г. Урожайність гірчиці сизої в умовах Миколаївської області / О. А. Коваленко Л. Г. Хоненко, // Материалы докладов международной научной конференции «Современные теорети-ческие и практические аспекты селекции гибридов и сортов масличных культур и разработка техно-логий их выращивания» .– Запорожье, 2012 – 21–22 декабря.

13. Гамаюнова В. В. Урожайність гірчиці залежно від погодних умов та норми висіву на чорноземах південних [Електронний ресурс] / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, Л. М. Гирля // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Херсон: Айлант. – 2014. – Вип. 88. – С. 50–56.

14. Гамаюнова В. В. Вплив бактеріальних препаратів і мікродобрив на врожайність та фіто санітарний стан посівів соняшника в умовах Миколаївської області / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент природного агровиробництва в Україні» (10–11 листопада 2016 р.) м. Дніпро, 2016. – С.80–81.

15. Гамаюнова В.В., Музика Н.М., Хоненко Л.Г. Патент на корисну модель №112537 «Спосіб вирощування озимих жита та тритикале в умовах південного Степу України» (Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.12.2916 р.).

16. Коваленко О. А. Урожайність і якість цибулі ріпчастої залежно від біопрепаратів на фоні мінерального живлення за вирощування на краплинному зрошенні в умовах північного Причорномор'я / В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, Л. Г. Хоненко, І. В. Хоненко // Стан та перспективи виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 14–16 червня 2012 р.). – Херсон: Айлант, 2012. – С. 54–55.

17. Гамаюнова В. В. Перспективи виробництва олії покращеної якості в Україні / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, Л. М. Гирля // Збірник тез міжнародної конференції «Онтогенез – стан та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах» (10–11 червня 2016 р.). – Херсон РВЦ «Колос», 2016. – С. 92–94.

18. Коваленко О. А. Вплив біопрепаратів на врожайність і якість сировини нагідок лікарських в умовах Півдня України / О. А. Коваленко, А. В. Панфілова, Л. Г. Хоненко / Матеріали доповідей Міжнародної конференції «Онтогенез - стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах» (10–11 червня 2016 року). – Херсон, 2016. –С. 152–153.

19. Шебанін В. С., Коваленко О. А., Корхова М. М., Хоненко Л. Г., Маркова Н. В. Довідник сортів пшениці озимої для Степу України. За ред. В. С. Шебаніна. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – 112 с.

20. Коваленко О. Стан та перспективи вирощування льону олійного / О.Коваленко., В.Гамаюнова, Л. Хоненко. / Зб. наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 15-16 червня 2017 р. «Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату» Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 97–99.

21. Гамаюнова В.В. Вплив дощування на структуру грунту чорноземів за вирощування овочевих культур / В.В. Гамаюнова, Л.Г. Хоненко, О.В Пилипенко, Хоненко І.В. / Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» - Дніпро, 2017.– С. 60–64. (До 80-річчя Ківера В.Х.).

Список методичних рекомендацій:

1. Хоненко Л. Г. Самостійне вивчення навчальної практики «Програмування галузі» Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5. 130107 «Агрономія», 5.09010103 – «Виробництво і переробка продукції рослинництва» / Л. Г. Хоненко, С. В. Кондратюк. – Мигія: МДАУ, 2010. – 31 с.

2. Хоненко Л. Г. Робочий зошит з навчальної дисципліни «ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ» для студентів агрономічного факультету навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Л. Г. Хоненко, О.А Коваленко, Н.В Маркова. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 81 с.

3. Маркова Н. В. Технологія виробництва рослинних кормів Методичні рекомендації для виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.090102 - «ТВППТ» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Н.В Маркова, Л. Г. Хоненко, О. Д. Борисюк – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 79 с.

4. Коваленко О. А. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Рослинництво» для лабораторно-практичних занять студентів агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» / О. А. Коваленко, Л. Г. Хоненко, О. Д. Борисюк – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 79 с.

5. Маркова Н. В. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації для самостійного вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090102 «ТВППТ» / Н.В Маркова, Л. Г. Хоненко, О. Д. Борисюк – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 102 с.

6. Маркова Н. В. Самостійне вивчення навчальної практики «Технологія виробництва продукції рослинництва» Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5. 130107 «Агрономія», 5.09010103 - «Виробництво і переробка продукції рослинництва» / Н.В Маркова, Л. Г. Хоненко, О. Д. Борисюк – Миколаїв: МДАУ, 2010. – 102 с.

7. Хоненко Л. Г. Самостійне вивчення навчальної практики «Технологія виробництва продукції рослинництва» Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5. 130107 «Агрономія», 5.09010103 – «Виробництво і переробка продукції рослинництва» / Л. Г. Хоненко, С. В. Кондратюк. – Мигія: МДАУ, 2011. – 33 с.

8. Хоненко Л. Г. ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ Робочий зошит для самостійних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / Л. Г. Хоненко, О.А Коваленко, Н.В Маркова. – Миколаїв: МДАУ, 2012. – 93 с.

9. Хоненко Л. Г. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 7.090101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» / Л. Г. Хоненко, О.А Коваленко, Н.В Маркова. – Миколаїв: МДАУ, 2014. – 49 с.

10. Хоненко Л. Г. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО Методичні рекомендації для виконання тестових завдань з навчальної дисципліни ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО для студентів напряму підготовки 7.090101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» / Л. Г. Хоненко, Коваленко О.А., Маркова Н.В. – Миколаїв: МДАУ, 2015. – 32 с.

11. Хоненко Л. Г. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО Робочий зошит для самостійних занять студентів денної форми навчання напряму підготовки 7.090101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» / Л. Г. Хоненко, Коваленко О.А., Маркова Н.В. – Миколаїв: МДАУ, 2015. – 80 с.

12. Хоненко Л. Г. ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ РОСЛИННИЦТВО Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни для слухачів підвищення кваліфікації напряму підготовки 7.090101 «Агрономія» ОКР «Спеціаліст» » / Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, Н. В. Маркова. – Миколаїв: МДАУ, 2015. – 49 с.

13. Хоненко Л. Г. ТЕХНІЧНІ КУЛЬТУРИ Методичні рекомендації для самостійного вивчення і написання контрольної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 201 «Агрономія» ОС «Магістр» / Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, Н. В. Маркова, М. М. Корхова – Миколаїв: МДАУ, 2016. – 94 с.

14. Коваленко О. А. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з дисципліни «Системи сучасних інтенсивних агротехнологій. Світові агротехнології»/ О. А. Коваленко, М. М. Корхова, Л. Г. Хоненко.– Миколаїв: МДАУ, 2016. – 84 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-5365-8768
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: khonenkolg@mail.ua
телефон +38 (0512) 34-61-60

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ