Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Корхова Маргарита Михайлівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Корхова Маргарита Михайлівна, асистент.Корхова Маргарита Михайлівна
кандидат сільськогосподарських наук, асистент

Біографія
Корхова Маргарита Михайлівна народилася в с. Калмазове на Кіровоградщині в родині робітників. У 1998 році закінчила неповно-середню Калмазівську школу. З 1998 по 2002 роки навчалася в Мигійському державному аграрному технікумі за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію молодшого спеціаліста. У 2005 році отримала диплом спеціаліста та здобула кваліфікацію вченого агронома в Миколаївському державному аграрному університеті (нині – МНАУ).
Свою трудову діяльність розпочала з 2002 року на виробництві. Працювала на різних посадах:
- агроном-насіннєвод у СТОВ «Вікторія» Кіровоградської області (2002-2005 рр.);
- державний інспектор з охорони прав на сорти рослин – головний фахівець, начальник державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Миколаївської області, заступник начальника з наукової роботи Миколаївського державного центру експертизи сортів рослин (2005-2011 рр.).
З 2011 по 2014 рр. навчалася в аспірантурі Миколаївського національного аграрного університету на денній формі. У 2016 році захистила дисертацію «Продуктивність сортів пшениці м’якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву в умовах Південного Степу України» та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю (06.01.09) «рослинництво». З 2014 р. працювала на посаді асистента, а з 2017 р. по теперішній час – доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету.
Загальний стаж роботи – 15 років, науково-педагогічний – 4 роки.

Напрями наукових досліджень
Добір сортів, проблеми строків сівби та норм висіву насіння пшениці м'якої озимої. Бере участь у проведенні науково-дослідної роботи на тему: «Удосконалення елементів технології вирощування насіння гібридів кукурудзи на зрошенні в умовах Південного Степу України»; «Продуктивність пшениці спельти за вирощування в Південному Степу України».
Результати досліджень активно використовуються в навчальному процесі, опубліковуються в наукових статтях та тезах.
За результатами наукових досліджень опубліковано 29 науково-методичних публікацій, з яких 27 наукового характеру та 2 методичного. Кількість наукових фахових статей – 12, у провідних виданнях зарубіжних країн – 6, у т. ч. 2 – у Index Copernicus.

Основні наукові публікації
1. Коваленко О. А. Добір сортів пшениці м'якої озимої для вирощування в зоні Степу України / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2012. — Випуск 10 (50). — С. 59—69.

2. Василюк П. М. Еколого-адаптивний підхід до реалізації потенціалу продуктивності пшениці м'якої озимої // П. М. Василюк, Л. І. Уліч, М. М. Корхова та ін. Збірник наук. праць УНУС. — Випуск 80. — 2012. — Частина 1. Агрономія. — С. 15—21.

3. Коваленко О. А. Потенціал урожайності перспективних сортів пшениці озимої м'якої в умовах / О. А. Коваленко, М. М. Корхова. — Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин. — Київ, 2012. — С. 223—224.

4. Коваленко О. А. Чорний пар і соя, як попередники пшениці озимої в умовах північного Степу України // О. А. Коваленко, М. М. Корхова. — Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції "Корми і кормовий білок". — Вінниця, 2012. — С. 26—27.

5. Уліч Л. І. Урожайність нових сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від строків сівби / Л. І. Уліч, М. М. Корхова, О. А. Котиніна // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. — К., 2009. — Випуск 1 (9). — 91 с.

6. Коваленко О. А. Продуктивність пшениць Triticum durum та Triticum aestivum озимих форм в різних грунтово-кліматичних умовах Степу України / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Наукові праці Чорноморського ДУ ім. Петра Могили. Серія Екологія. — Випуск 138. — 2011. — С. 31—36.

7. Коваленко О. А. Оцінка посухостійкості та добір сортів пшениці озимої (Triticum aestivum L.) придатних до поширення в умовах Миколаївської області / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Випуск 9 (49). — С. 62—73

8. Коваленко О. А. Хлебопекарские свойства зерна пшеницы в зависимости от сортового состава при разных сроках посева в условиях Степи Украины / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Доклады международной научно-практической конференции “Переработка и управление качеством сельськохозяйственной продукции” (г. Минск – 21-22 марта 2013 г.). – БГАТУ, 2013. – С. 185-187.

9. Корхова М. М. Урожайность и качество зерна пшеницы озимой в завизимости от сроков сева в Южной Степи Украины / М. М. Корхова // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых "Молодежь и инновации – 2013" (г. Горки – 29-31 мая 2013 г.). – БСХА, 2013. – Ч. 2. – С. 48-50.

10. Корхова М. М. Високобілковий сорт пшениці м'якої озимої Наталка / М. М. Корхова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин: наук.-практ. журн. – 2014. – № 3 (24). – С. 36-40.

11. Корхова М. М. Урожайність та якість зерна пшениці озимої за вирощування в умовах Південного Степу України / М. М. Корхова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : наук.-практ. журн. – 2014. – № 4 (25). – С. 82-86

12. Коваленко О. А. Сорт, как средство повышения урожайности зерна пшеницы озимой / О. А. Коваленко, М. М. Корхова // Материалы IV международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные науки сегодня" (20-21 октября 2014 года). – North Charleston, USA, 2014. – Т. 3. – С. 37-38..

13. Корхова М. М. Засухоустойчивость сортов пшеницы озимой в зависимости от сроков сева в Южной Степи Украины / М. М. Корхова // Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын гылым жаршысы» (Уральский научный вестник). – Республика Казахстан «Уралнаучкнига». – 2015. – № 4(135). – Серия: География и геология, Медицина, Сельское хозяйство, Строительство и архитектура – С. 66-71.

14. Корхова М. М. Экономическая эффективность выращивания пшеницы озимой в зависимости от сорта, срока посева и нормы высева семян в Южной Степи Украины / М. М. Корхова // Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын гылым жаршысы» (Уральский научный вестник). – Республика Казахстан:«Уралнаучкнига». – 2015. – № 1 (132). – Серия: Экономические науки – С. 93-97.

15. Корхова М. М. Формирование основных элементов продуктивности сортов пшеницы озимой в зависимости от сроков сева и норм высева в условиях Южной Степи Украины / Корхова М. М. Научный журнал «Agrarian science» (Аграрная наука). – Республика Молдова (г. Кишинев). – 2015. – № 1. – С. 19-23.

16. Корхова М. М. Зимостойкость новых сортов пшеницы озимой в зависимости от сроков сева в Южной степи Украины / М. М. Корхова // Земледелие и селекция в Белоруси. Сб. науч. трудов. – Минск, 2015. – Вып. 51. – С. 105-109.

17. Корхова М. М. Вплив метеорологічних умов року на урожайність різних сортів пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби та норм висіву / М. М. Корхова, О. А. Коваленко // Scientific-Researches. Ежемесячный науч. журнал. – Кишинев, 2016. – № 2. – С. 27-37.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6713-5098
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: korhovamm@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ