Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Козлов Сергій Георгійович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Козлов Сергій Георгійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Козлов Сергій Георгійович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народився 14 липня 1940 року в м. Умані, Черкаської області. В 1957 році закінчив середню школу № 1 в м. Умані. Після закінчення навчання в школі два роки працював на виробництві і в 1959 році поступив в Уманський сільськогосподарський інститут на агрономічний факультет, який закінчив у 1964 році. Після закінчення інституту працював агрономом відділу колгоспу в Кіровоградській області, агрономом насіннєводом районного управління сільського господарства, головним агрономом колгоспу. В 1973 році поступив в аспірантуру з відривом від виробництва Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків (м. Київ), яку закінчив в 1976 році і був направлений на роботу на Миколаївську обласну сільськогосподарську дослідну станцію старшим науковим співробітником де працював 10 років.

В жовтні 1979 року в Херсонському сільськогосподарському інституті захистив дисертацію на тему "Вплив способів обробітку ґрунту при різних режимах зрошення і дозах добрив на ґрунтові умови та продуктивність цукрових буряків на півдні України".

В 1986 році вибраний по конкурсу доцентом кафедри загальної зоотехнії та агрономії.

З 1989 по 1998 рік – завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства.

З 1998 по 2003 – доцент кафедри агрохімії та ґрунтознавства.

З 2004 року доцент кафедри рослинництва МДАУ.

Основні наукові публікації
1. Козлов С. Г. Сорго на кормовые цели / С. Г. Козлов // Научно-обоснованная система земледелия Николаевской области. — Николаев, 1987.

2. Козлов С. Г. Кормовая свекла – культура высоких урожаев. / С. Г. Козлов, В. И. Болдуєв // Информационный листок, выпуск 7. — Одесса, 1987.

3. Козлов С. Г. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины "Почвоведение с основами геологи для студентов специальности 3102 "Агрономия". (Определение и изучение горнах пород) / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко. — Николаев, 1990.

4. Козлов С. Г. Методические указания по повышению курсовой работы по агрохимии "Система удобрения в севообороте" для студентов специальности 3102 "Агрономия" / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко. — Николаев, 1990.

5. Козлов С. Г. Методичні вказівки для проведення лабораторних занять для студентів спеціальності 06.08 – "Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві" по темі: "Зернові хліба І групи" (на російській мові). / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, І. Д. Дудяк. — Миколаїв, 1991.

6. Козлов С. Г. Рентабельність вирощування ранніх сортів кавунів у північних районах Миколаївської області. / С. Г. Козлов, І. І. Роман // Соціально-економічні та технологічні проблеми АПК Причорномор'я і шляхи їх вирішення (тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції). — Миколаїв, 1993.

7. Козлов С. Г. Підвищення родючості ґрунту – основа збільшення виробництва продукції сільського господарства / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко, С. О. Бобров // Соціально-економічні та технологічні проблеми АПК Причорномор'я і шляхи їх вирішення (тези доповідей обласної науково-теоретичної конференції). — Миколаїв, 1993.

8. Козлов С. Г. Методичні вказівки для виконання завдання: "Агрономічний аналіз господарської діяльності радгоспу (колгоспу). Розділ з курсу "Ґрунтознавство з основами геології" для студентів 2-го курсу агрономічного факультету / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко, С. О. Бобров. — Миколаїв, 1994.

9. Козлов С. Г. Врожайність сортів озимого ячменю в залежності від рівня мінерального живлення / С. Г. Козлов, Л. М. Гирля, Л. М. Шевченко // Тези доповідей науково-практичної конференції 15-17 березня. — Миколаїв, 1994.

10. Козлов С. Г. Стійкість люцерни до грибкових захворювань при застосуванні позакореневого підживлення мікроелементами / С. Г. Козлов, І. І. Роман // Тези доповідей науково-практичної конференції 15-17 березня. — Миколаїв, 1994.

11. Козлов С. Г. Вплив мінеральних добрив на урожай зеленої маси люцерни різних років вегетації / С. Г. Козлов, П. П. Островчук, Л. К. Антипова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Вип. 3. — Миколаїв, 1998.

12. Козлов С. Г. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт по агрономічній хімії для студентів агрономічного факультету стаціонарного та заочного навчання (аналіз рослин) / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко, О. В. Рожковская. — Миколаїв, 1999.

13. Козлов С. Г. Методичні вказівки для виконання курсового проекту з агрохімії "Система удобрення культур в сівозміні для студентів спеціальності 6.130100 "Агрономія"" / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко, О. В. Рожковская, Н. А. Голоднюк. — Миколаїв, 2002.

14. Козлов С. Г. Відродимо родючу силу ґрунту / С. Г. Козлов, Л. М. Шевченко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Вип. 3 (23). — Миколаїв, 2003.

15. Козлов С. Г. Кормова база господарства. Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт (проектів) з питань польового і луківного кормовиробництва студентам спеціальності 7.130102 – "Агрономія" / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, М. М. Попова, М. М. Когут, Л. Г. Хоненко. — Миколаїв, 2005.

16. Козлов С. Г. Вплив інокуляції насіння соняшнику поліміксобактерином на його урожайність / С. Г. Козлов, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, М. М. Попова // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (20-22 квітня 2005 р.). — Миколаїв, 2005.

17. Козлов С. Г. Вплив інокуляції насіння соняшнику поліміксобактерином на його продуктивність / С. Г. Козлов, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, М. М. Попова, Р. М. Скупський // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Випуск 1 (33). — Миколаїв, 2005.

18. Козлов С. Г. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики з курсу "Технологія виробництва продукції рослинництва" студентам денної форми навчання напрямку підготовки 0520. "Менеджмент організацій" / С. Г. Козлов, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, М. М. Попова, М. М. Когут. — Миколаїв : МДАУ, 2006.

19. Козлов С. Г. Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу "Світові агротехнології" студентам спеціальності 7.130102 "Агрономія" / С. Г. Козлов, М. М. Когут, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв, М. М. Попова. — Миколаїв : МДАУ, 2006.

20. Козлов С. Г. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" та завдання для контрольної роботи студентам спеціальностей 6.050200 – "Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності" і 6.050201 – "Менеджмент організацій" / С. Г. Козлов, М. М. Попова, М. М. Когут, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв. — Миколаїв : МДАУ, 2007.

21. Козлов С. Г. Ефективність застосування різних видів органічних добрив під цукрові буряки / С. Г. Козлов, С. С. Топор // Матеріали доповідей 19-ї студентської науково-теоретичної конференції (28-30 березня 2007 р.). — Миколаїв, 2007.

22. Козлов С. Г. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Технологія виробництва продукції рослинництва" та завдання для контрольної роботи студентам заочної форми навчання спеціальності 6.030801 — "Менеджмент" / С. Г. Козлов, М. М. Попова, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв. — Миколаїв : МДАУ, 2008.

23. Козлов С. Г. Вирощування насіння цибулі безпересадковим способом на чорноземах південних Миколаївської області / О. С. Савостьяник, В. І. Болдуєв, С. Г. Козлов // Науково-теоретичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор'я" Миколаївського державного аграрного університету. Випуск 2 (45). — Миколаїв, 2008. — С. 138—142.

24. Козлов С. Г. Вплив азотних добрив на урожайність та якість зерна озимої пшениці / С. Г. Козлов, І. Л. Радутний // Матеріали доповідей 20-ї студентської науково-теоретичної конференції (26-28 березня 2008 р.). — Миколаїв, 2008.

25. Козлов С. Г. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи з питань польового і луківного кормовиробництва студентам спеціальності 1301 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" 8.130102 / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, О. А. Коваленко. — Миколаїв : МДАУ, 2009.

26. Козлов С. Г. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Польове кормовиробництво" студентам спеціальності 7.130102 "Агрономія" ОКР "Спеціаліст" / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, О. А. Коваленко. — Миколаїв : МДАУ, 2009.

27. Козлов С. Г. Технологія кормів з основами кормовиробництва. Програма навчальної практики для підготовки бакалаврів напрямку 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" у вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики України / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, М. Н. Бахмат, В. А. Бурлака, М. М. Кривий. — Київ : Аграрна освіта, 2009.

28. Козлов С. Г. Вплив норм добрив на врожайність зерна сорго / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, Л. Г. Хоненко // Науково-теоретичний фаховий журнал "Вісник аграрної науки Причорномор'я" Миколаївського державного аграрного університету. Випуск 2 (49). — Миколаїв, 2009. — С. 168—172.

29. Козлов С. Г. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Кормовиробництво" студентам напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / С. Г. Козлов, В. І. Болдуєв, В. П. Шкумат. — Миколаїв : МДАУ, 2009.

30. Козлов С. Г. Кормовиробництво. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / С. Г. Козлов, Л. К. Антипова, В. П. Шкумат. — Миколаїв, 2010 МДАУ.

31. Козлов С. Г. Кормовиробництво. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" / Л. К. Антипова, С. Г. Козлов, В. П. Шкумат. — Миколаїв : МДАУ, 2011.

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ