Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра рослинництва та СПГ → Панфілова Антоніна Вікторівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Панфілова Антоніна Вікторівна, к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ.Панфілова Антоніна Вікторівна
к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ

Біографія
Народилася 4 квітня 1984 року в с. Куйбишевка Єланецького району Миколаївської області. У 1990 – 2011 рр. навчалася у Куйбишевській ЗОШ І-ІІІ ступенів", яку закінчила зі срібною медаллю.

У 2011 р. була зарахована на перший курс агрономічного факультету Миколаївської державної аграрної академії. У 2005 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Агрономія».

У 2006-2008 рр. – студентка економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету", який успішно закінчила і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2008-2012 рр. - аспірантка заочної форми навчання за спеціальністю 06.01.09 - рослинництво Миколаївського національного аграрного університету.

21.06.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Продуктивність ячменю ярого залежно від способів осново обробітку ґрунту, удобрення та біопрепаратів в умовах півдня України» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Статті у фахових наукових виданнях

1. Гамаюнова В.В. Мікробіологічна активність ґрунту після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні. / В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, В. В. Болоховський, А. В. Панфілова // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Екологія». Вип.138, - 2011 р. - 61-63 с.

2. Панфілова А.В. Вміст рухомого фосфору у ґрунті залежно від інокуляції насіння ячменю ярого біопрепаратами / А.В. Панфілова, В.В. Гамаюнова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Випуск 3 (67).– Миколаїв. - 2012. – С. 129-133.

3. Панфілова А.В. Забур’яненість посівів ячменю ярого залежно від способу обробітку ґрунту / А.В. Панфілова // Збірник наук. праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки. Випуск 10 (50). – Вінниця. - 2012. – С. 94-99.

4. Панфілова А.В. Формування врожаю ячменю ярого на різних фонах обробітку ґрунту та мінеральних добрив / А.В. Панфілова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія «Екологія». Вип. 167. – Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили. - 2012. – С. 78-80.

5. Гамаюнова В.В. Вплив біодеструктора стерні на мікробіологічні показники ґрунту після ячменю ярого залежно від обробітку ґрунту та удобрення. / В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, В. В. Болоховський, А. В. Панфілова // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія «Сільськогосподарські науки». Вип.7(47), 2011 р. - 7-10 с.

6. Гамаюнова В.В. Вплив біодеструктора стерні на поживний режим ґрунту / В. В. Гамаюнова, О. В. Нагорна, А. В. Панфілова // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. Вип. 6 (68). – Вінниця.- 2012. – С. 17-22.

7. Панфілова А.В. Вплив мінеральних добрив на поживний режим ґрунту при вирощуванні ячменю ярого / А.В. Панфілова, В.В. Гамаюнова // Таврійський науковий вісник. Вип. 80. Ч. 2. – Херсон: Айлант. – 2012. – С. 294-297.

8. Панфілова А.В. Вплив мінеральних добрив та способу обробітку ґрунту на елементи структури продуктивності ячменю ярого / А.В. Панфілова // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Екологія». Вип.220. 2014 р. – С. 29-31.

9. Панфілова А.В. Продуктивність ячменю ярого залежно від способів основного обробітку ґрунту та мінеральних добрив / А.В. Панфілова // Вісник Сумського НАУ. Серія "Агрономія і біологія". Вип. 3 (27), 2014 - С. 56-59.

10. Панфілова А.В. Вміст елементів живлення у надземній масі ячменю ярого залежно від мінеральних добрив / А.В. Панфілова // Таврійський науковий вісник. Вип.88, 2014 р. – С. 164-167.

11. Панфілова А.В. Вплив способів основного обробітку ґрунту і мінеральних добрив на поживний режим ґрунту та формування врожаю ячменю ярого / А.В. Панфілова // Наукові праці. Науково-методичний журнал. Серія «Екологія». Вип.244. Том 256. - 2015 р.

12. Панфілова А.В. Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки насіння біопрепаратами // Вісник ЖНАЕУ. Агроекологія. № 1(39). Т. 1. – Житомир, 2014. – С. 83-86.

Методичні рекомендації

1. Чайковська Л.О. Фосфатмобілізуючі бактерії в агротехнологіях вирощування злакових культур в умовах півдня України. Науково-практичні рекомендації / Л.О. Чайковська, Т.М. Мельничук, М.І. Баранська, І.О. Каменєва, О.Л. Овсієнко, Е.Р. Абдурашитова, В.В. Ключенко, В.М. Соченко, В.В. Вєтрова, Н.О. Фалькова, В.В. Гамаюнова, С.В. Каращук, А.В. Панфілова. – Сімферополь, 2011. – 24 с.

2. Гамаюнова В.В. Методичні рекомендації для підготовки студентів аграрних та екологічних ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації до Всеукраїнської студентської олімпіади. Секція «Біологія рослин» / В.В. Гамаюнова, Т.Г. Самойленко, О.Ф. Рожок, А.В. Панфілова, І.М. Марценюк, Н.В. Маркова. – Миколаїв, 2012. – 47 с.

3. Панфілова А.В. Ботаніка. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із розділу “Вищі спорові рослини” для студентів напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” / А.В. Панфілова, В.Г. Миколайчук. – Миколаїв. - 2014. – 36 с.

4. Панфілова А.В. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та завдання для контрольної роботи студентам заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / А.В. Панфілова. – Миколаїв. - 2014. – 31 с.

5. Панфілова А.В. Робочий зошит для лабораторних занять із дисципліни „Ботаніка” з напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”. Частина перша. / А.В. Панфілова, В.Г. Миколайчук. – Миколаїв. - 2014. – 62 с.

6. Панфілова А.В. Робочий зошит для лабораторних занять із дисципліни „Ботаніка” з напряму підготовки 6.090101 „Агрономія”. Частина друга. / А.В. Панфілова, В.Г. Миколайчук. – Миколаїв. - 2014. – 83 с.

7. Коваленко О.А. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” / О.А. Коваленко, А.В. Панфілова. – Миколаїв. - 2014. – 41 с.

8. Коваленко О.А. Рослинництво. Робочий зошит для лабораторних робіт студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / О.А. Коваленко, А.В. Панфілова. – Миколаїв. - 2014. – 140 с.

9. Коваленко О.А. Сучасні технології вирощування кормових культур. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту студентами денної форми навчання спеціальності 7.09010101 «Агрономія» / О.А. Коваленко, А.В. Панфілова. – Миколаїв. - 2014. – 40 с.

Навчальні посібники та монографії

1. Агротехнологічні аспекти вирощування енергетичних культур в умовах півдня України: навчальний посібник/ М.І. Федорчук, С.В. Коковіхін, С.М. Каленська, Д.Б. Рахметов, О.А. Коваленко, В.Г. Федорчук, І.М. Філіпова, С.Д. Рахметов, А.В. Дробітько, А.В. Панфілова. За ред. М.І. Федорчука. – Херсон, 2017. – 160 с.

2. Науково-теоретичні засади та практичні аспекти формування еколого-безпечних технологій вирощування та переробки сорго в степовій зоні України: монографія/ М.І. Федорчук, С.В. Коковіхін, С.М. Каленська, Д.Б. Рахметов, В.Г. Федорчук, І.М. Філіпова, О.В. Пташинська, О.А. Коваленко, А.В. Дробітько, А.В. Панфілова. За ред. М.І. Федорчука. – Херсон, 2017. – 208 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0006-4090
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: panfilovaav@mnau.edu.ua

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ