Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №291

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиАгротехнологій

3D

Миколаївський НАУ отримав місця регіонального замовлення для навчання сільської молоді Детальніше...
Увага! Університет запрошує амбітну молодь! Детальніше...
Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою

МНАУ. Гамаюнова Валентина ВасилівнаЗавідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук, професор Гамаюнова Валентина Василівна

телефон +38 0 (512) 34-61-60
E-mail: gamajunova2301@gmail.com

Якби суспільство недостатньо продумано відносилось до землеробства, геодезії та землеустрою, не підтримувало родючості ґрунтів, воно б незворотньо гинуло, залишаючи після себе пустелю
М.Г. Ліванов

МНАУ. Логотип кафедри землеробства, геодезії та землеустрою.Історія кафедри
Кафедру землеробства, геодезії та землеустрою створено на базі кафедри загального та зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою у 1991 році. Першим її завідувачем був кандидат сільськогосподарських наук, доцент М.О. Самойленко. Очолювали кафедру кандидат сільськогосподарських наук, доцент В. І. Болдуєв, доктор сільськогосподарських наук, професор Н. Х. Грабак.

З липня 2003 року кафедрою керував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Д. Д. Волчо, відмінник аграрної освіти та науки України ІІІ ступеня.

З січня 2007 року кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор В. В. Гамаюнова, відмінник аграрної освіти та науки ІІІ та ІІ ступенів.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Гамаюнова Валентина Василівна – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор
Манушкіна Тетяна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Качанова Тетяна Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Іскакова Оксана Шаміліївна – старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук
Задорожній Юрій Володимирович – асистент
Степанова-Дробітько Юлія Сергіївна – асистент
Смірнова Ірина Вікторівна – асистент
Воронкова Ганна Миколаївна – завідувач лабораторії
Кваско Галина Ериківна – лаборант кафедри

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

Перелік дисциплін:
- Адаптивні системи землеробства, геодезії та землеустрою (проф. Гамаюнова В.В., ас. Смірнова І.В.)

- Біотехнологія в рослинництві (доц. Манушкіна Т.М.)
- Геодезія та землевпорядкування (ас. Задорожній Ю.В.)
- Геодезичні роботи при землеустрої (ас. Задорожній Ю.В.)
- Гербологія (доц. Качанова Т.В., ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Державна землевпорядна експертиза (ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Екологічні проблеми землеробства (проф. Гамаюнова В.В., ас. Степанова-Дробітько Ю.С.)
- Екологія і радіобіологія (доц. Манушкіна Т.М.)
- Електронні геодезичні прилади (ас. Задорожній Ю.В.)
- Землеробство (проф. Гамаюнова В.В., доц. Качанова Т.В., ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Землеробство на меліоративних грунтах (доц. Качанова Т.В)
- Землеустрій (ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Картографія (ас. Задорожній Ю.В.)
- Ландшафтознавство (ас. Задорожній Ю.В., ас. Смірнова І.В. )
- Меліорація земель та рекультивація з основами маркшердерії (ас. Задорожній Ю.В, ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Методи і організація досліджень в агрономії (доц. Качанова Т.В., ас. Смірнова І.В.)
- Основи біотехнології у рослинництві (доц. Манушкіна Т.М.)
- Основи екології (доц. Манушкіна Т.М., ас. Степанова-Дробітько Ю.С.)
- Основи наукових досліджень в агрономії (доц. Качанова Т.В., асистент Смірнова І.В.)
- Проектування доріг (ас. Задорожній Ю.В, ст. викладач Іскакова О.Ш.)
- Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур (проф. Гамаюнова В.В.)
- Сільськогосподарська меліорація (ас. Задорожній Ю.В., ас. Смірнова І.В.
- Сучасні проблеми агроекології (проф. Гамаюнова В.В.)
- Топографія (ас. Задорожній Ю.В.)
- Фотограметрія і дистанційне зондування (ас. Задорожній Ю.В.)

Графік консультацій та відпрацювань занять по кафедрі землеробства у ІІ семестрі 2018-2019 н.р.

Рейтинг щодо результатів участі здобувачів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням факультету агротехнологій у освітній, науковій, громадській діяльності (у тому числі волонтерській діяльності), участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-мистецьких та спортивних заходах протягом другого семестру 2017-2018 навчального року

Наукова діяльність кафедри
Проведення досліджень з вивчення сівозмін, у тому числі добору сільськогосподарських культур у зв’язку з потеплінням клімату, способів обробітку грунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування окремих культур в стаціонарному та короткострокових дослідах на полях дослідного господарства університету – ННПЦ МНАУ. Викладачі кафедри активно співпрацюють з філіями кафедри та з коледжами університету, беруть участь у сумісних дослідженнях.

Науково-педагогічними працівниками кафедри видано 2 монографії, оформлено та одержано 16 державних патентів на винаходи та корисні моделі, опубліковано понад 540 наукових праць; постійно оновлюються навчально-методичні комплекси дисциплін.

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою співпрацює з Харківським, Львівським, Сумським НАУ, Одеським, Херсонським ДАУ, Уманським національним університетом садівництва, Житомирським національним агроекологічним університетом та ін. з метою обміну досвідом роботи та методичними і науковими розробками.

Кафедра забезпечує роботу студентських наукових гуртків із землеробства, геодезії та землеустрою, геодезії, екології, меліорації, основ наукових досліджень в агрономії. Студенти під керівництвом викладачів готують цікаві й змістовні доповіді за напрямами наукової тематики кафедри, з якими виступають на студентських науково-практичних конференціях, беруть участь у проведенні І і ІІ етапів Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму "Агрономія" серед аграрних вищих навчальних закладів України, в конкурсах наукових робіт.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

На кафедрі землеробства, геодезії та землеустрою проходять стажування та набувають досвіду викладачі інших ВНЗ та коледжів, що є структурними підрозділами Миколаївського національного аграрного університету.

В останні роки науковцями та аспірантами кафедри землеробства, геодезії та землеустрою розробляються нові, ефективні та сучасні підходи до структури посівних площ, обробітку ґрунту, систем удобрення, захисту рослин, охорони довкілля; удосконалюються інші пріоритетні напрями актуальних наукових досліджень.

Навчально-методична робота
1. Підготовка, удосконалення та систематизація оновлення комплексів навчальних дисциплін.
2. Перелік напрямків навчально-методичної роботи:
1) підготовка та видання методичних матеріалів до виконання лабораторних і практичних робіт;
2) розробка і впровадження нових форм і технологій навчання:
- мультимедійні лекції і практичні заняття;
- інтерактивні заняття;
- ділові ігри;
- дистанційне навчання.
3) Розробка тестових завдань, задач для підсумкового і поточного контролю.

З метою підвищення ефективності навчального процесу, виконання спільних науково-дослідних проектів створено філії кафедри на базі інституту зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою НААНУ, Інституту південного овочівництва і баштанництва НААНУ, Національного центру з насіннєзнавства «Одеський селекційно-гентичний інститут» НААНУ, Новоодеської та Жовтневої сортодослідних станцій, обласним екологічним центром, передових господарств південної зони України. У цих установах аспірантами й здобувачами кафедри проводяться заняття зі студентами в умовах виробництва, навчальні практики, науково-дослідна робота.

Розроблено програму досліджень та закладено досліди в ННПЦ МНАУ, Миколаївській державній с.-г. дослідній станції ІЗЗ НААНУ, інституті зрошуваного землеробства, геодезії та землеустрою НААНУ та ін. Викладачі є постійними учасниками університетських та міжнародних наукових конференцій, де ознайомлюються з передовими методиками, новітніми технологіями і науковими досягненнями для подальшого впровадження їх у навчальний процес.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

МНАУ. Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою.

Міжнародна діяльність
- Викладачі кафедри проводять навчально-виробничу практику зі студентами Рязанського державного агротехнологічного університету ім. П.А.Костичева відповідно договору про співпрацю.
- Викладачі кафедри постійно приймають участь у Міжнародних конференціях та семінарах: (2009 р., Польща, Старе Поле Польсько–український проект (навчальний семінар) «Підтримка інституцій, що працюють на селі і в сільському господарстві у сфері вирішення актуальних, найбільш важливих соціально – економічних проблем України»; 2011 р. Ізраїль, м. Нетанія, V Міжнародна наукова конференція «Сучасні досягнення в науці та освіті» (27 вересня - 4 жовтня 2011 р.); грудень 2011 р. Росія, м. Саратов, ІІІ Международная научно-практическая конференция «Основы рационального природопользования»; жовтень 2012 Аргентина, м.Армстронг, Лас-Парехас, міжнародна виставка «AgroShowRoom.».
- IV Международная научная экологическая конференция «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства», 24-25 марта 2015 г. – Краснодар, 2015.
- Международный научный форум «Проблемы управления водными и земельными ресурсами» //К 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и памяти Н.И. Железнова – первого ректора Петровской земледельческой и лесной академии, - Москва: ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА» (30 сентября 2015 г.)

Викладачі кафедри постійно беруть участь у Міжнародних конференціях та семінарах: 2009 р., Польща, Старе Поле Польсько-український проект (навчальний семінар), "Підтримка інституцій, що працюють на селі і в сільському господарстві у сфері вирішення актуальних, найбільш важливих соціально – економічних проблем України"; 2011 р. Ізраїль, м. Нетанія, V Міжнародна наукова конференція "Сучасні досягнення в науці та освіті" (27 вересня – 4 жовтня 2011 р.); грудень 2011 р. Росія, м. Саратов, ІІІ Межнародная научно-практическая конференция "Основи рационального природоприродопользования".

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ