Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №289

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою → Гамаюнова Валентина Василівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Гамаюнова Валентина Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри.Гамаюнова Валентина Василівна
доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри

Біографія
Закінчила агрономічний факультет Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи у 1976 р. з відзнакою.

У 1983 році захистила кандидатську, а у 1994 році – докторську дисертацію. У 1999 р. присвоєно наукове звання професора.

З 1976 по 2003 рр. працювала в Інституті зрошуваного землеробства НААНУ, на посадах від старшого лаборанта до директора інституту, з 2003 по 2006 рр. – завідувач кафедри ґрунтознавства і агрохімії Херсонського ДАУ, а з січня 2007 р. – завідувач кафедри землеробства, геодезії та землеустрою Миколаївського НАУ. Стаж роботи – 42 роки.

Нагороди
Відмінник аграрної освіти та науки ІІІ та ІІ ступенів.

Наукова діяльність
Напрям наукових досліджень – дослідження з вивчення сівозмін, способів обробітку ґрунту, систем удобрення, удосконалення агротехнічних заходів вирощування окремих культур в стаціонарному та короткострокових дослідах.

Член редколегії ряду наукових збірників, спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, заступник голови експертної ради ДАК з сільського господарства, голова підкомісії методичної ради НМЦ аграрної освіти, член центральної ради Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Під керівництвом професора Гамаюнової В.В. захистили кандидатські дисертації 25 аспірантів. Автор 620 наукових публікацій, 15 патентів.

Основні наукові публікації
1. Гамаюнова В. В. Вплив застосування добрив і способів обробітку в ланці зрошуваної сівозміни на основні показники родючості ґрунту / В. В. Гамаюнова, Г. М. Куц // Зрошуване землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник — Випуск 47 — Херсон : Айлант, 2007. — С. 35—39.

2. Гамаюнова В. В. Застосування добрив – основа збереження родючості ґрунтів та формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зрошення / В. В. Гамаюнова // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Том 81. — Вип. 68. Екологія: Сучасний стан родючості ґрунтів та шляхи її збереження. — Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2008. — С. 35—38.

3. Гамаюнова В. В. Сучасний стан родючості ґрунтів Степу України та шляхи її відтворення / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. — Вип. 94. Том 107. Екологія. — С. 34—36.

4. Гамаюнова В. В. Зрошення на Півдні України: ефективність, стан, перспективи / В. В. Гамаюнова, Ю. В. Задорожній // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2009. — Вип. 1 (48). — С. 159—164.

5. Гамаюнова В. В. Наростання надземної маси та формування врожайності зерна сортів проса залежно від добрив / В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 138. Том 152. Екологія. — С. 27—30.

6. Гамаюнова В. В. Мікробіологічна активність ґрунтів після ячменю ярого при використанні біодеструктора стерні / В. В. Гамаюнова, О. А. Коваленко, А. В. Панфілова, В. В. Болоховський // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 138. Том 152. Екологія. — С. 27—30.

7. Гамаюнова В. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування соризу залежно від добрив, попередника та строку сівби / В. В. Гамаюнова, Г. Т. Федорович // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 140. Том 152. Екологія. — С. 37—41.

8. Гамаюнова В. В. Вплив умов вирощування на показники якості зерна сортів сої Діона та Аполлон в умовах Півдня України / В. В. Гамаюнова, О. О. Казанок // Наукові праці : науково-методичний журнал. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. — Вип. 140. Том 152. Екологія. — С. 42—44.

9. Буйбарова В. С. Вплив добрив і мікродобрив на продуктивність гороху / В. С. Буйбарова, В. В. Гамаюнова // Тези доповідей 23-ої науково теоретичної студентської конференції (16-18 березня 2011 р.) — С. 98—101.

10. Караман А. В. Народногосподарське значення та виробництво сої в Україні / А. В. Караман, В. В. Гамаюнова // Тези доповідей 23-ої науково теоретичної студентської конференції (16-18 березня 2011 р.) — С. 102—104.

11. Гамаюнова В. В. Зміни родючості тривало зрошуваного темно-каштанового грунту та ефективність добрив в умовах Півдня України / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Современные достижения в науке и образовании : сборник трудов V Международной научной конференции (27 сентября – 4 октября 2011 г., г. Нетания, Израиль). — Том 1. — Нетания, 2011. — С. 143—145.

12. Гамаюнова В. В. Разработка экологически безопасной системы удобрения сориза при выращивании его в звене севооборота в южной Степи Украины / В. В. Гамаюнова, Г. Т. Федорович // Современные достижения в науке и образовании : сборник трудов V Международной научной конференции (27 сентября – 4 октября 2011 г., г. Нетания, Израиль). — Том 1. — Нетания, 2011. — С. 145—148.

13. Гамаюнова В. В. Роль удобрений в эффективном использовании влаги сельскохозяйственными культурами в условиях Юга Украины / В. В. Гамаюнова, О. Ш. Искакова // Основы рационального природопользования : материалы III Международной научно-практической конференции (26-28 октября 2011 г., Саратов) — С. 211—214.

14. Гамаюнова В. В. Екологічний стан родючості ґрунту та шляхи її відтворення / В. В. Гамаюнова, О. В. Сидякіна // Третій міжнародний екологічний форум "Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета." : збірник матеріалів форуму (17-18 листопада 2011 р.) — Херсон, 2011. — С. 234—236.

15. Гамаюнова В. В. Удобрення під урожай – 2012 / В. В. Гамаюнова // The Ukranian Farmer — Київ, 2011. — С. 40—42.

16. Гамаюнова В. В. Вплив режимів зрошення та удобрення на поживний режим темно-каштанового грунту при вирощуванні пшениці озимої після люцерни / В. В. Гамаюнова, О. Г. Берднікова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв, 2012. — Вип. 2 (66). — С. 139—147.

17. Урожайність гірчиці залежно від погодних умов та норми висіву на чорноземах південних / В. В. Гамаюнова, Л. Г. Хоненко, О. А. Коваленко, Л. М. Гирля // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Айлант, 2014. - Вип. 88. – С. 50-56.

18. Гамаюнова В. В. Динаміка наростання надземної біомаси рослин пшениці озимої залежно від фону живлення / В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2015. - №2 (50), Т. 1. – С. 178-182.

19. Гамаюнова В. В. Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу / В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова // Збірник наукових праць Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». - К. : ВП «Едельвейс», 2015. – Вип. 4. - С. 46 -52.

20. Гамаюнова В. В. Формування врожайності та якості зерна сортів проса залежно від строку сівби та фону живлення в умовах півдня України / В. В. Гамаюнова, В. І. Шевель // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2016. - Вип. 3 (91). - С. 50-61.

21. Методи та організація досліджень в кормовиробництві [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ОКР "Спеціаліст" спеціальності 7.09010101 "Агрономія" / уклад. : В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 44 с.

22. Організація і методика проведення наукових досліджень [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "доктор філософії" спеціальності 201 "Агрономія" / уклад. В. В. Гамаюнова. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 52 с.

23. Гамаюнова В. В. Вплив регуляторів росту на площу листкової поверхні рижію ярого / В. В. Гамаюнова, І. С. Москва Чернова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - 2017. - Вип. 3 (95). - С. 82-92.

24. Методи та організація досліджень в агрономії [Електронний ресурс] : метод. реком. до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. : В. В. Гамаюнова, І. В. Смірнова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 44 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID

Контактна інформація
телефон +38 0 (512) 34-61-60
E-mail: gamajunova2301@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічна політика та адміністрування у сфері регіонального розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 3-5 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ