Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра землеробства, геодезії та землеустрою → Іскакова Оксана Шаміліївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Іскакова Оксана Шаміліївна, старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук.Іскакова Оксана Шаміліївна
старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук

Біографія
У 2010 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю агрономія в Миколаївському державному аграрному університеті та здобула кваліфікацію агронома-дослідника з відзнакою. З 2011 року працювала на посаді асистента кафедри землеробства. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – "Рослинництво" на тему «Продуктивність сортів картоплі літнього садіння в умовах Півдня України на краплинному зрошенні». З 2017 року працює на посаді старшого викладача кафедри землеробства, геодезії та землеустрою. Стаж роботи у МНАУ – 15 років.

Дисципліни, які викладає:
1. Землеробство
2. Гербологія
3. Землеустрій
4. Державна землевпорядна експертиза

Наукова діяльність:
Напрям наукових досліджень: рослинництво. Має 24 наукових публікації.

Основні наукові публікації
1. Гамаюнова В.В. Формування поживного режиму грунту та врожайності картоплі літнього садіння /В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова // Наук.-теорет. зб. «Вісник ЖНАЕУ» - Вип.№2(42), т.1. – Житомир, 2014. – С. 100-105.

2. Гамаюнова В.В. Урожайність сортів картоплі залежно від мінерального живлення та рістрегулюючих речовин за вирощування на краплинному зрошенні в умовах Півдня України / В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова // Вісник Уманського НУС, №2, 2014. – С.23-27.

3. Гамаюнова В.В. Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України /В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова //Вісник ЖНЕАУ: наук.-теорет. зб. – Вип.№ 1 (47), т.1. - Житомир, 2015.– С.145-151.

4. Гамаюнова В.В. Вплив добрив та регуляторів росту на врожайність і якість бульб картоплі літнього садіння на Півдні України / В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова // Зб. наук. праць ВНАУ «Сільське господарство та лісництво». - № 1.-Вінниця, 2015. – С.27-34.

5. Гамаюнова В.В. Урожайність та якість бульб картоплі літнього садіння залежно від факторів вирощування / В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова //Міжнародний науковий журнал «Науковий огляд». - № 3(24), 2016. – С. 35-43.

6. Іскакова О.Ш. Значення мінерального живлення та регуляторів росту рослин у формуванні продуктивності бульб сортів картоплі літнього садіння / О.Ш. Іскакова, В.В. Гамаюнова //Матеріали між нар. наук.-практ. конф. «Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку»: (м. Дніпропетровськ - 22-23 жовтня 2015 р.). –РВВ ДДАЗУ, 2015. – С.235-237.

7. Іскакова О. Реакція сортів картоплі на мінеральне живлення та обробку рослин регуляторами росту за літнього садіння на Півдні України /О. Іскакова //Матеріали Міжнар. Наук. практ. конференції, присвяченої 20-річчю членства України в Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (upov) «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку» (м. Київ - 3 листопада 2015 р.). - М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – К. : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – С. 66-68.

8. Гамаюнова В.В. Формування поживного режиму ґрунту та врожайності картоплі літнього садіння /В.В. Гамаюнова, О.Ш. Іскакова //Матеріали міжнар. наук.- практ. конф. «Перспективні напрями розвитку водного господарства, будівництва та землеустрою» (м. Херсон – 19-20 травня 2016 р.). – Херсон, ПП «ЛТ-оффис», 2016. – С. 267-273.

9. Іскакова О. Ш. Удосконалення системи удобрення картоплі літнього садіння за краплинного зрошення в умовах Степу України та сучасні підходи до використання бульб / О. Ш. Іскакова, В. В. Гамаюнова // Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 3 листопада 2016 р.). - М-во аграр. політики та прод. України, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 185-188.

10. Іскакова О.Ш. Якість бульб картоплі літнього садіння залежно від факторів вирощування та їх використання / О.Ш. Іскакова, В.В. Гамаюнова, С.В. Агєєв // Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 22–23 листопада 2016 р.). – Дніпро: ДДАЕУ, 2016. – С. 69-71.

11. Гамаюнова В.В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» / В.В. Гамаюнова, Т.В. Качанова, В.Ф. Баран, О.Ш. Іскакова – Миколаїв: МНАУ, 2013. – 31 с.

12. Іскакова О.Ш., Гамаюнова В.В. Ресурсоощадна система удобрення картоплі на краплинному зрошенні в умовах південного Степу України / Зб. тез міжнародної науково-практичної конференції «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва» - Науково – методичний центр «Агроосвіта». – Київ, 2 листопада 2017 р. – С.17-21.

13. Іскакова О.Ш., Гамаюнова В.В., Сокіл Л.С. Водоспоживання картоплі літнього садіння залежно від факторів вирощування та умов вегетації // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» - Дніпро, 2017.-с. 26-28. (До 80-річчя Ківера В.Ф.).

14. Іскакова О.Ш., Гамаюнова В.В., Сирота К.О. Перспективи вирощування рижію ярого в умовах південного Степу України // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Зрошуване землеробство: сьогодення, проблеми, перспективи» - Дніпро, 2017.-с. 86-88. (До 80-річчя Ківера В.Ф.).

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9471-8272
ResearcherID

Контактна інформація:
Email: iskakovaos@mnau.edu.ua

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ