Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиАгрономічний

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

МНАУ. Чорний Сергій ГригоровичЗавідувач кафедри – Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор

телефон +38 0 (97) 449-35-87
E-mail: s.g.chornyy@gmail.com


Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри ґрунтознавства та агрохімії.Відповідно до державного замовлення та навчального плану кафедра готує вчених-агрономів за спеціальністю "Агрономія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Історія кафедри
Кафедра ґрунтознавства та агрохімії як структурний підрозділ факультету агротехнологій функціонує з 1991 року. Спочатку вона мала назву кафедри агрохімії та ґрунтознавства, а з 1995 року – нинішню. У різні роки кафедру очолювали кандидат сільськогосподарських наук, доцент С.Г. Козлов та кандидат біологічних наук, доцент І.І. Роман. З 2003 року завідувачем кафедри ґрунтознавства та агрохімії було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Чорного Сергія Григоровича.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Чорний Сергій Григорович – професор, доктор сільськогосподарських наук
Кутузаки Ольга Миколаївна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Гирля Людмила Миколаївна – доцент, кандидат хімічних наук
Письменний Олег Володимирович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Абрамова Наталія Михайлівна – старший викладач
Абрамов Дмитро Андрійович – асистент
Бабич Олександр Анатолійович – аспірант;
Поляшенко Наталія Валеріївна – аспірант
Марченко Євгеній Георгійович – завідувач лабораторії
Дурбайло Лариса Вікторівна – старший лаборант
Єрьоміна Вікторія Віталіївна – лаборант

Графік проведення консультацій та відпрацювань по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії І семестр 2016-2017н. р.

Графік проведення відкритих занять по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії на 2016-2017 н. р. (І семестр)

Перелік дисциплін:
Ґрунтознавство з основами геології
Агрохімія
Інтегрований захист рослин
Ентомологія
Фітопатологія
Органічна хімія (ФА)
Фізична і колоїдна хімія (ФА)
Неорганічна та аналітична хімія (ФА)
Неорганічна та аналітична хімія (ТВППТСБ)
Хімія
Біохімічна, фізична та колоїдна хімія (ТВППТСБ)
Загальна та неорганічна хімія (ТВППТСБ)
Управління охороною ґрунтів
Агрофармакологія
Нормативна і експертна оцінка земель
Нормативно-правова база експертизи грунтів
Земельний кадастр
Геологія і геоморфологія(ГКЗ)
Методологія дослідження грунтового покриву
Грунтознавство(ГКЗ)
Грунти їх класифікація і номенклатура
Стандартизація і сертифікація в грунтознавстві
Балансові методи оцінки якості земель
ГІС в грунтознавстві
Аналітична хімія (БТ)
Загальна та неорганічна хімія(БТ)
Органічна хімія(БТ)
Фізична та колоїдна хімія(БТ)
Органічна хімія (ТВППТСБ)
Фітосанітарний моніторинг

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:

Факультет агротехнологій (спеціальність 6.090101 «Агрономія») - Ґрунтознавство з основами геології; Агрохімія; Інтегрований захист рослин; Ентомологія; Фітопатологія; Неорганічна та аналітична хімія; Органічна хімія; Фізична і колоїдна хімія; Агрофармакологія; Земельний кадастр, Фітосанітарний моніторинг.

Факультет агротехнологій (спеціальність 6.080101 Геодезія, Картографія та Землеустрій) - Геологія і геоморфологія.

Факультет агротехнологій (спеціальність 8.09010103 «Експертна оцінка грунтів») - Нормативна і експертна оцінка земель; Нормативно-правова база експертизи грунтів; Методологія дослідження грунтового покриву і діагностика грунтів; Грунти їх класифікація і номенклатура; Стандартизація і сертифікація в грунтознавстві; Бонітування і якісна оцінка земель; Рекультівація земель; ГІС в грунтознавстві; Охорона і відновлення родючості грунтів; Агрохімічна паспортизація земель; Дистанційні методи дослідження грунтів; Моніторинг грунтів; Методологія оцінки якості грунтів.

Факультет ТВППТСБ (спеціальність 6.090102 ТВППТ) Неорганічна та аналітична хімія; Органічна хімія; Біохімічна, фізична та колоїдна хімія.

Факультет ТВППТСБ (спеціальність 6.051401 – «Біотехнологія») Аналітична хімія. Загальна та неорганічна хімія, Органічна хімія; Фіізична та колоїдна хімія; Біохімія; Біологічні методи захисту агроекосистем.

Інженерно-енергетичний факультет (спеціальність 6.100101 – «Енергетика та електротехнічні системи в АПК») Хімія.

Інженерно-енергетичний факультет (спеціальність 6.100102 – «Процеси, машини та обладнення АПВ») Хімія.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Наукова діяльність
Наукову діяльність кафедри ґрунтознавства та агрохімії пов'язано з розробкою проблем технологій меліорації вторинно-осолонцьованих ґрунтів, вивченням процесів водної та вітрової ерозії ґрунтів, вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунтів, біохімічної адоптації агробіоценозів до фізико-хімічних агентів зовнішнього середовищ, питання якості поливних вод тощо.

За роки існування кафедри ґрунтознавства та агрохімії було опубліковано понад 400 наукових статей, у т.ч. монографії "Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты", "Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії", "Наукові основи та раціональне використання зрошуваних земель України" тощоі. За участю професора Чорного С.Г. розроблено національну концепцію охорони ґрунтів від ерозії в Україні, методичні рекомендації з прогнозування прояву пилових бур в Україні. Чорний С.Г. є розробником низки національних стандартів України (ДСТУ), які стосуються проблем охорони ґрунтів від ерозії.

При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії відкрито та атестовано грунтово-агрохімічну лабораторію.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 06.01.03. "Агроґрунтознавство та агрофізика". З тематики науково-дослідних робіт кафедри під керівництвом проф. Чорного С.Г. було захищено три кандидатські дисертації.

Працівники кафедри ґрунтознавства та агрохімії взяли активну участь у розбудові Національного інноваційного кластеру "Родючість ґрунтів". Кафедра інтенсивно впроваджує наукові розробки в виробництво – щорічні обсяги госпрозрахункової тематики кафедри складають 40-70 тис. грн.

Спираючись на наукові дослідження та матеріально-технічну базу кафедри студентами факультету агротехнологій проводяться наукові дослідження, на основі яких готуються наукові роботи для участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних студентських олімпіадах, конференціях.

При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії активно працює осередок Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Навчальна та навчально-методична робота
Кафедра є випусковою за спеціальностю 8.09010101 «Агрономія» та 8.0900101103 «Експертна оцінка грунтів». На кафедрі викладаються 36 дисципліни за профілем кафедри для декількох напрямків підготовки та спеціальностей факультету агротехнологій, факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології та інженерно-енергетичний факультету. З усіх дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси. 19 дисциплін вкладені у Moodle, з яких за критеріями науково-змістовної експертизи 16 дисциплін (84,2 %) мають від 61 до 90 балів, а 1 дисципліна (5,3 %) більше ніж 91 бал.

Викладачі видають методичні рекомендації з дисціплін, які викладаються на кафедрі, що стосуються самостійної роботи студентів, для виконання лабораторних та практичних занять, тестові завдання тощо. В 2013 році заплановано і видано 10 методичних рекомендацій та посібників (зокрема, «Фітосанітарний моніторинг», посібник з грифом МОН та електронний засіб навчального призначення з грифом МОН «Сільськогосподарська ентомологія»), 2014 році – 8, у 2015 році – 7. Окрім того, частина дисциплін забезпечена виданнями (посібники, практикуми, підручники), що випущені Міністерством освіти і науки України.

Для забезпечення практичної складової навчання, зокрема як баз для виробничої практики студентів спеціальності 8.0900101103 «Експертна оцінка грунтів» утворено три філії кафедри (ТОВ «Земельний кадастровий центр», ДП «Миколаївського НД та проектного інституту землеустрою» та миколаївська філія ДП Інститут Охорони грунтів, ТОВ С-«Росток»).

План видання методичної літератури кафедри ґрунтознавства та агрохімії на 2016 р. Завантажити...

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Наукова та міжнародна діяльність

Кафедра є співвиконавцем завдання 01.00.04.01.Ф «Розробити теоретичні основи формування системи охорони грунтів від ерозії» ПНД НААН 01 «Наукові основи раціонального використання, охорони та управління якості грунтів для забезпечення сталої родючості», а також низки ініціативних та госпрозрахункових тематик та договорів, пов’язаних з оптимізацією користування грунтами у умовах Півдня України.

Обсяг виконаної госпрозрахункової тематики по кафедрі склав у 2015 році – 47550 грн. Вся госпрозрахункова тематика виконана головним чином на базі грунтово-агрохімічної лабораторії, яка сертифікована ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» до 13 травня 2016 року на проведення вимірювань в галузі грунтознавства та агрохімії.

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 06.01.03. – агрогрунтознавство та агрофізика. За останні три роки захищена дві кандидатських дисертацій за цією спеціальністю та ще дві підготовлено до захисту.

Працівники кафедри за останні три роки взяли участь у 20 всеукраїнських та 5 міжнародних конференціях. Кафедра грунтознавства та агрохімії була одним з організаторів ІX делегатського з’їзду грунтознавців та агрохіміків України, який проходив на базі МНАУ у червні-липні 2014 року. Всього у з’їзді взяли участь 220 чоловік практично із всіх регіональних організацій товариства. Всього за останні пять років видано дві монографії, у тому числі за кордоном – одна, 67 статті та тез конференцій, з яких 30 у журналах та збірках, що внесені у перелік ВАК, як видання, де повинні друкуватися результати дисертаційних досліджень, а 5 статтей у виданнях, які реферуються у міжнародних наукометричних даних (4 – «Copernicus»; 1 – «Scopus»). За кордоном опубліковано 8 статтей.

У 2014 році доц. Письменний О.В. виграв грант Президент України для підтримки наукових досліджень молодих вчених.

Ведеться також робота по залученню студентів до наукової діяльності. Зокрема при кафедрі працює кілька наукових гуртків – «Агрохімік», «Хімік», «Фітопатолог» тощо. Спеціалістами кафедри ведеться підготовка студентів для участі студентів факультету технологій для участі у всеукраїнських предметних олімпіадах з біології, агрономії, хімії. У 2015 році команда МНАУ, яка була підготовлена працівникамии кафедри зайняла друге місце на всеукраїнській студентській олімпіаді з грунтознавства. У 2013-2015 було подано кілька наукових робіт на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу. У 2013 році студентка Левкова О.С. виграла Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Агрономія».

Проф. Чорний С.Г. в 2012 році брав участь в офіційній делегації Миколаївської області в амбасаді України в м. Брюссель (Королівство Бельгія).

План стажування викладачів кафедри грунтознавства та агрохімії Завантажити...

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Перейти на початок сторінки

лінія

Ґрунтово-агрохімічна лабораторія


Групою висококваліфікованих ґрунтознавців та агрохіміків кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету було створено ґрунтово-агрохімічну лабораторію, яку атестовано Державним підприємством "Миколаївстандартметрологія". Зараз вона є найбільш сучасною ґрунтово-агрохімічною лабораторією в Миколаївський області, на базі якої проводиться більшість аналізів ґрунту на найновішому аналітичному обладнанні за Державними стандартами України та Міжнародними стандартам ISO.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

В лабораторії проводяться агрохімічні обстеження земель сільськогосподарського призначення на основі сучасних досягнень в області інформаційних технологій в ґрунтознавстві та агрохімії.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

До основних агрохімічних аналізів відносяться вміст в ґрунті гумусу, вміст рухомого фосфору, обмінного калію, азоту, реакція ґрунтового розчину, склад ГПК, склад сольової витяжки, гранулометричний склад ґрунту тощо. Відбір кожної ґрунтової проби передбачає її прив'язку до єдиної системи географічного позиціонування за допомогою навігаційної системи GPS, що дозволяє здійснювати за допомогою геоінформаційних технологій детальний облік вмісту поживних речовин в ґрунтах та оперативно управляти продуктивністю посівів.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

Такі ґрунтові та агрохімічні дослідження дозволяють виявити просторові відмінності в розподілі показників родючості (гумусу, азоту, фосфору та калію) в межах кожного поля та розробити систему просторово-диференційованого застосування добрив, як одного із найважливіших заходів підвищення родючості ґрунту. В результаті використання цих агрохімічних обстежень, диференційованого внесення норм добрив підвищується рівень врожайності сільськогосподарських культур, економічна ефективність та екологічна безпечність використання добрив.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія. МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія. МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, за адресою:
54020, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73, факультет агротехнологій МНАУ, кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Контактна інформація:
телефон +38 0 (97)449-35-87; +38 0 (93)158-19-94; +38 0 (93)835-25-18
E-mail: chorny@rambler.ru, schorny@mksat.net

лінія

Каталог послуг ґрунтово-агрохімічної лабораторії МНАУ

Назва послуги

Вартість, грн за один зразок

1

Визначення нітратного азоту

30,9

2

Визначення амонійного азоту

30,9

3

Визначення вмісту рухомого фосфору (за Мачигіним, Чириковим)

32,0

4

Визначення вмісту обмінного калію (за Мачигіним, Чириковим)

54,2

5

Визначення вмісту гумусу

45,4

6

Визначення кислотності ґрунту

13,6

 

лінія

Методика і техніка відбору зразків ґрунту

Точність агрохімічного обстеження сільськогосподарських земель значною мірою залежить від площі елементарної ділянки та кількості відібраних з неї точкових (індивідуальних) проб, з яких складається репрезентативний змішаний (об'єднаний) зразок ґрунту для агрохімічного аналізу.

Елементарна ділянка – це найменша площа, яку можна охарактеризувати однією об'єднаною пробою ґрунту. Згідно державного стандарту України для здійснення суцільного агрохімічного обстеження орних земель рекомендовані наступні площі елементарних ділянок (табл.1,2,3).

В межах кожної елементарної ділянки прокладають маршрутний хід, по якому відбирають елементарну пробу. На не еродованих ґрунтах маршрутний хід прокладають посередині елементарної ділянки вздовж її довгої сторони. На еродованих ґрунтових відмінах, що розташовані на схилах довжиною більше 200 м, маршрутні ходи прокладають вздовж схилу, а на більш коротких – впоперек схилу.

МНАУ. Схеми прокладення маршрутних ходів.
Рис. Схеми прокладення маршрутних ходів: а) не еродовані ґрунти; б) еродовані ґрунти, довжина схилу 200 м; в) еродовані ґрунти, довжина схилу менше 200 м; г) лісові і плодові розсадники, овочеві сівозміни.

В межах кожної елементарної ділянки індивідуальні проби відбирають в точках, розташованих на маршрутній лінії через рівні інтервали. При цьому не допускається відбір зразків ґрунту поблизу доріг, куп і складів добрив і меліорантів, із дна розвальних борозен, на ділянках, що різко відрізняються за станом рослин.

Глибина відбору точкових проб на орних землях визначається потужністю орного шару та глибиною розповсюдження кореневої системи (в більшості випадків вона складає для зернових культур 0-25 см, для просапних – 0-30 см).

Об'єднана проба ґрунту складається з 20-30 точкових проб, відібраних з елементарної ділянки. Її маса повинна бути в межах 1000 г.

Змішаний зразок (об'єднану пробу) разом з етикеткою переносять в торбинку чи коробочку і направляють на аналіз в лабораторію.

Етикетка повинна бути чіткою і сухою. На етикетці вказують: назву господарства, район, область, тип ґрунту, номер і площу поля, попередник, культуру, що планують вирощувати, планову урожайність, дату відбору зразку.

На загальну кількість відібраних зразків складають супровідну відомість за нижче наведеною формою, яка прикладається до проб ґрунту, які відправляють на аналіз.

МНАУ. Супровідна відомість відбору ґрунтових проб.

 

Перейти на початок сторінки

лінія

Таблиця 1

Вартість агрохімічного обстеження ґрунтів

Ґрунти

Максимально допустима площа ділянок для відбору одного зразка, га

Вартість дослідження, грн/га

Вартість розрахунку норм добрив на заплановану врожайність, грн/га

N

P

K

Суходіл

однорідні*

15

4,12

2,14

3,62

0,14

неоднорідні**

5

12,37

6,4

10,84

0,42

Зрошення

однорідні

5

12,37

6,4

10,84

0,42

неоднорідні

3

20,61

10,66

18,06

0,7

Крапельне зрошення

однорідні

3

20,61

10,66

18,06

0,7

неоднорідні

1,5

41,21

21,34

36,13

1,38


Ґрунти однорідні* – території з 1-5 компонентами у генетичному відношенні або часткою схилових ґрунтів 10-35%.
Ґрунти неоднорідні** – території з 6-10 компонентами у генетичному відношенні або часткою схилових ґрунтів більше ніж 35%.

Таблиця 2

Вартість агрохімічного обстеження ґрунтів на основі засобів точного землеробства, геодезії та землеустрою

Ґрунти

Максимально допустима площа ділянок для відбору одного зразка, га

Вартість дослідження, грн/га

Вартість розрахунку норм добрив на заплановану врожайність, грн/га

N

P

K

Суходіл

однорідні

5

12,37

6,4

10,84

0,42

неоднорідні

2

30,91

16,0

27,10

1,04

Зрошення

однорідні

2

30,91

16,0

27,10

1,04

неоднорідні

1

61,82

32,0

54,19

2,08

Крапельне зрошення

однорідні

0,5

123,65

64,0

108,38

4,16

неоднорідні

0,25

247,30

128,0

216,77

8,32

 

Таблиця 3

Вартість агрохімічного обстеження ґрунтів на основі засобів точного землеробства, геодезії та землеустрою з урахуванням створення електронної карти та розробки аплікаційної (технологічної) карти для диференційованого внесення добрив

Ґрунти

Максимально допустима площа ділянок для відбору одного зразка, га

Вартість дослідження, грн/га

Вартість створення електронної карти, грн/га

Вартість розробки аплікаційної карти, грн/га за один елемент

N

P

K

Суходіл

однорідні

5

12,37

6,4

10,84

2,4

1,6

неоднорідні

2

30,91

16,0

27,10

2,4

1,6

Зрошення

однорідні

2

30,91

16,0

27,10

2,4

1,6

неоднорідні

1

61,82

32,0

54,19

2,4

1,6

Крапельне зрошення

однорідні

0,5

123,65

64,0

108,38

2,4

1,6

неоднорідні

0,25

247,50

128,0

216,77

2,4

1,6

 

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ