Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
УВАГА! Додатковий набір на освітній ступінь «Магістр» заочної форми навчання! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Чорний Сергій ГригоровичЗавідувач кафедри – Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор

телефон +38 0 (97) 449-35-87
E-mail: s.g.chornyy@gmail.com


Новини кафедри

МНАУ. Логотип кафедри ґрунтознавства та агрохімії.Відповідно до державного замовлення та навчального плану кафедра готує вчених-агрономів за спеціальністю "Агрономія" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Історія кафедри
Кафедра ґрунтознавства та агрохімії як окремий структурний підрозділ факультету агротехнологій функціонує з 1991 року. Спочатку вона мала назву кафедри агрохімії та ґрунтознавства, а з 1995 року – нинішню. В різні роки кафедру очолювали кандидат сільськогосподарських наук, доцент С.Г. Козлов та кандидат біологічних наук, доцент І.І. Роман. З 2003 року завідувачем кафедри ґрунтознавства та агрохімії було призначено доктора сільськогосподарських наук, професора Чорного Сергія Григоровича.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Чорний Сергій Григорович – професор, доктор сільськогосподарських наук
Кутузакі Ольга Миколаївна – доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Гирля Людмила Миколаївна – доцент, кандидат хімічних наук
Письменний Олег Володимирович – доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Качук Дарія Сергіївна – старший викладач, кандидат технічних наук
Абрамов Дмитро Андрійович – старший викладач, кандидат сільськогосподарських наук
Пасічник Марія Валерієва - старший викладач кафедри ґрунтознавства та агрохімії, кандидат технічних наук (0,5 ставки)
Ісаєва Віра Володимирівна - асистент
Діордіца Яна Вікторівна – асистент (0,5 ставки)
Садова Дарія Шамільєвна – асистент (0,5 ставки), аспірант
Романенко Олексій Валерійович – аспірант
Марченко Євгеній Георгійович – завідувач лабораторії
Донець Тетяна Євгенівна – старший лаборант
Єрьоміна Вікторія Віталіївна – лаборант.

Графік проведення консультацій та відпрацювань по кафедрі ґрунтознавства та агрохімії ІІ семестр 2018-2019 н.р.

Перелік дисциплін, що викладаються на кафедрі:
Факультет агротехнологій (спеціальність 201 «Агрономія») - Неорганічна та аналітична хімія, Органічна хімія; Ґрунтознавство з основами геології; Правова основа використання сільськогосподарських земель; Агрохімія; Фізична та колоїдна хімія; Агрофармакологія; Земельний кадастр; Географічні інформаційні системи; Нормативна та експертна оцінка земель; Якість ґрунтів та їх оцінка

Факультет агротехнологій (спеціальність 193 Геодезія та землеустрій) - Геологія і геоморфологія; Ґрунтознавство; Державний земельний кадастр; Оцінка земель та реєстрація земельних ділянок.

Факультет ТВППТСБ (спеціальність 204 «ТВППТ») - Неорганічна та аналітична хімія; Органічна хімія; Біохімічна, фізична та колоїдна хімія.

Факультет ТВППТСБ (спеціальність 0514 «Біотехнологія») - Аналітична хімія; Загальна та неорганічна хімія; Органічна хімія; Фізична та колоїдна хімія; Біохімія.

Факультет ТВППТСБ (спеціальність 181 «Харчові технології») - Загальна та неорганічна хімія; Органічна хімія; Аналітична хімія.

Інженерно-енергетичний факультет (спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) - Хімія.

Інженерно-енергетичний факультет (спеціальність 208 «Агроінженерія») - Хімія.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Наукова діяльність
Наукову діяльність кафедри ґрунтознавства та агрохімії пов'язано з розробкою проблем технологій меліорації вторинно-осолонцьованих ґрунтів, вивченням процесів водної та вітрової ерозії ґрунтів, вивчення фізико-хімічних властивостей ґрунтів, біохімічної адоптації агробіоценозів до фізико-хімічних агентів зовнішнього середовищ, питання якості поливних вод тощо.

За роки існування кафедри ґрунтознавства та агрохімії було опубліковано понад 400 наукових статей, у т.ч. монографії "Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты", "Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії", "Наукові основи та раціональне використання зрошуваних земель України" тощоі. За участю професора Чорного С.Г. розроблено національну концепцію охорони ґрунтів від ерозії в Україні, методичні рекомендації з прогнозування прояву пилових бур в Україні. Чорний С.Г. є розробником низки національних стандартів України (ДСТУ), які стосуються проблем охорони ґрунтів від ерозії.

При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії відкрито та атестовано грунтово-агрохімічну лабораторію.

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 06.01.03. "Агроґрунтознавство та агрофізика". З тематики науково-дослідних робіт кафедри під керівництвом проф. Чорного С.Г. було захищено три кандидатські дисертації.

Працівники кафедри ґрунтознавства та агрохімії взяли активну участь у розбудові Національного інноваційного кластеру "Родючість ґрунтів". Кафедра інтенсивно впроваджує наукові розробки в виробництво – щорічні обсяги госпрозрахункової тематики кафедри складають 40-70 тис. грн.

Спираючись на наукові дослідження та матеріально-технічну базу кафедри студентами факультету агротехнологій проводяться наукові дослідження, на основі яких готуються наукові роботи для участі у Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних студентських олімпіадах, конференціях.

При кафедрі ґрунтознавства та агрохімії активно працює осередок Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Навчальна та навчально-методична робота
Кафедра є випусковою за спеціальністю 201 «Агрономія». На кафедрі викладаються 36 дисципліни за профілем кафедри для декількох напрямків підготовки та спеціальностей факультету агротехнологій, факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології та інженерно-енергетичного факультету. З усіх дисциплін розроблено навчально-методичні комплекси. 19 дисциплін вкладені у Moodle, з яких за критеріями науково-змістовної експертизи 16 дисциплін (84,2 %) мають від 61 до 90 балів, а 1 дисципліна (5,3 %) більше ніж 91 бал.

Викладачі видають методичні рекомендації з дисциплін, які викладаються на кафедрі, які стосуються самостійної роботи студентів, виконання лабораторних та практичних занять, тестові завдання тощо. В 2013 році заплановано і видано 10 методичних рекомендацій та посібників (зокрема, «Фітосанітарний моніторинг», посібник з грифом МОН та електронний засіб навчального призначення з грифом МОН «Сільськогосподарська ентомологія»), у 2014 році – 8, у 2015 році – 7, у 2016 році – 7, у 2017 році – 7 (зокрема, навчальний посібник «Оцінка якості ґрунтів»).

Для забезпечення практичної складової навчання, зокрема як баз для виробничої практики студентів утворено чотири виробничих філії кафедри (ТОВ «Земельний кадастровий центр», ДП «Миколаївського НД та проектного інституту землеустрою» та миколаївська філія ДП Інститут охорони ґрунтів, ТОВ С-«Росток»).

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Наукова та міжнародна діяльність

Кафедра є співвиконавцем завдання 01.00.04.01.Ф «Розробити теоретичні основи формування системи охорони ґрунтів від ерозії» ПНД НААН 01 «Наукові основи раціонального використання, охорони та управління якості ґрунтів для забезпечення сталої родючості», а також низки ініціативних та госпрозрахункових тематик та договорів, пов’язаних з оптимізацією користування ґрунтами у умовах Півдня України. Вся госпрозрахункова тематика виконана головним чином на базі ґрунтово-агрохімічної лабораторії, яка була сертифікована ДП «Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на проведення вимірювань в галузі ґрунтознавства та агрохімії.

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 06.01.03. – агроґрунтознавство та агрофізика. За останні роки захищено п’ять кандидатських дисертацій за цією спеціальністю.

Працівники кафедри за останні три роки взяли участь у 20 всеукраїнських та 5 міжнародних конференціях. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії була одним з головних організаторів ІX делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України, який проходив на базі МНАУ у червні-липні 2014 року. Всього у з’їзді взяли участь 220 чоловік практично із всіх регіональних організацій товариства. Щорічно на кафедрі проводиться круглий стіл, присвячений Міжнародному дню ґрунтів.

Всього за останні роки було видано дві монографії, у тому числі за кордоном – одна, більш ніж 100 статей та тез конференцій, з яких 30 у журналах та збірках, що внесені у перелік міністерства освіти та науки, як видання, де повинні друкуватися результати дисертаційних досліджень, а також 8 статей у виданнях, які реферуються у міжнародних наукометричних базах даних (7 – «Copernicus»; 1 – «Scopus»). За кордоном опубліковано 6 статей.

У 2014 році доц. Письменний О.В. виграв грант Президент України для підтримки наукових досліджень молодих вчених. У 2017 році ст. викл. Абрамов Д.А. став переможцем обласного конкурсу робіт молодих вчених Миколаївської області у номінації «Аграрні науки».

Ведеться також інтенсивна робота по залученню студентів до наукової діяльності. Зокрема при кафедрі працює кілька наукових гуртків – «Агрохімік», «Хімік», «Фітопатолог» тощо. Спеціалістами кафедри ведеться підготовка студентів для участі студентів факультету агротехнологій для участі у всеукраїнських предметних олімпіадах з біології, агрономії, хімії, ґрунтознавство та захисту рослин. У 2015 році команда МНАУ, яка була підготовлена працівниками кафедри зайняла друге місце на національній студентській олімпіаді з ґрунтознавства. У 2017 році студент Бікасов А. зайняв друге місце на національній студентській олімпіаді з ґрунтознавство, а студентка Чорна І. зайняла друге місце на національній студентській олімпіаді з захисту рослин, а команда МНАУ зайняла 3-є місце на цій ж олімпіаді.

У 2013-2017 роках під керівництвом працівників кафедри було подано кілька наукових робіт на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу. У 2013 році студентка Левкова О.С. виграла Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Агрономія».

Кафедра співпрацює з Білоруським науково-дослідним інститутом ґрунтознавства та агрохімії та університетом ім. Алеко Руссо (м. Бєльці, Молдова). В цьому університеті у 2017 році проф. Чорний С.Г. пройшов стажування за міжнародною програмою, яка пов’язана з раціональним природокористуванням у агроландшафтах та органічним землеробством.

Проф. Чорний С.Г. в 2012 році брав участь в офіційній делегації Миколаївської області в амбасаді України в м. Брюссель (Королівство Бельгія).

План стажування викладачів кафедри грунтознавства та агрохімії Завантажити...

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

МНАУ. Кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

лінія

Ґрунтово-агрохімічна лабораторія


Групою висококваліфікованих ґрунтознавців та агрохіміків кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету було створено ґрунтово-агрохімічну лабораторію, яку атестовано Державним підприємством "Миколаївстандартметрологія". Зараз вона є найбільш сучасною ґрунтово-агрохімічною лабораторією в Миколаївський області, на базі якої проводиться більшість аналізів ґрунту на найновішому аналітичному обладнанні за Державними стандартами України та Міжнародними стандартам ISO.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

В лабораторії проводяться агрохімічні обстеження земель сільськогосподарського призначення на основі сучасних досягнень в області інформаційних технологій в ґрунтознавстві та агрохімії.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

До основних агрохімічних аналізів відносяться вміст в ґрунті гумусу, вміст рухомого фосфору, обмінного калію, азоту, реакція ґрунтового розчину, склад ГПК, склад сольової витяжки, гранулометричний склад ґрунту тощо. Відбір кожної ґрунтової проби передбачає її прив'язку до єдиної системи географічного позиціонування за допомогою навігаційної системи GPS, що дозволяє здійснювати за допомогою геоінформаційних технологій детальний облік вмісту поживних речовин в ґрунтах та оперативно управляти продуктивністю посівів.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

Такі ґрунтові та агрохімічні дослідження дозволяють виявити просторові відмінності в розподілі показників родючості (гумусу, азоту, фосфору та калію) в межах кожного поля та розробити систему просторово-диференційованого застосування добрив, як одного із найважливіших заходів підвищення родючості ґрунту. В результаті використання цих агрохімічних обстежень, диференційованого внесення норм добрив підвищується рівень врожайності сільськогосподарських культур, економічна ефективність та екологічна безпечність використання добрив.

МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія. МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія. МНАУ. Ґрунтово-агрохімічна лабораторія.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, за адресою:
54020, м. Миколаїв, вул. Карпенка, 73, факультет агротехнологій МНАУ, кафедра ґрунтознавства та агрохімії.

Контактна інформація:
телефон +38 0 (97)449-35-87; +38 0 (93)158-19-94; +38 0 (93)835-25-18
E-mail: chorny@rambler.ru, schorny@mksat.net

лінія

Методика і техніка відбору зразків ґрунту

Точність агрохімічного обстеження сільськогосподарських земель значною мірою залежить від площі елементарної ділянки та кількості відібраних з неї точкових (індивідуальних) проб, з яких складається репрезентативний змішаний (об'єднаний) зразок ґрунту для агрохімічного аналізу.

Елементарна ділянка – це найменша площа, яку можна охарактеризувати однією об'єднаною пробою ґрунту. Згідно державного стандарту України для здійснення суцільного агрохімічного обстеження орних земель рекомендовані наступні площі елементарних ділянок (табл.1,2,3).

В межах кожної елементарної ділянки прокладають маршрутний хід, по якому відбирають елементарну пробу. На не еродованих ґрунтах маршрутний хід прокладають посередині елементарної ділянки вздовж її довгої сторони. На еродованих ґрунтових відмінах, що розташовані на схилах довжиною більше 200 м, маршрутні ходи прокладають вздовж схилу, а на більш коротких – впоперек схилу.

МНАУ. Схеми прокладення маршрутних ходів.
Рис. Схеми прокладення маршрутних ходів: а) не еродовані ґрунти; б) еродовані ґрунти, довжина схилу 200 м; в) еродовані ґрунти, довжина схилу менше 200 м; г) лісові і плодові розсадники, овочеві сівозміни.

В межах кожної елементарної ділянки індивідуальні проби відбирають в точках, розташованих на маршрутній лінії через рівні інтервали. При цьому не допускається відбір зразків ґрунту поблизу доріг, куп і складів добрив і меліорантів, із дна розвальних борозен, на ділянках, що різко відрізняються за станом рослин.

Глибина відбору точкових проб на орних землях визначається потужністю орного шару та глибиною розповсюдження кореневої системи (в більшості випадків вона складає для зернових культур 0-25 см, для просапних – 0-30 см).

Об'єднана проба ґрунту складається з 20-30 точкових проб, відібраних з елементарної ділянки. Її маса повинна бути в межах 1000 г.

Змішаний зразок (об'єднану пробу) разом з етикеткою переносять в торбинку чи коробочку і направляють на аналіз в лабораторію.

Етикетка повинна бути чіткою і сухою. На етикетці вказують: назву господарства, район, область, тип ґрунту, номер і площу поля, попередник, культуру, що планують вирощувати, планову урожайність, дату відбору зразку.

На загальну кількість відібраних зразків складають супровідну відомість за нижче наведеною формою, яка прикладається до проб ґрунту, які відправляють на аналіз.

МНАУ. Супровідна відомість відбору ґрунтових проб.

 

Вартість послуг ґрунтово-агрохімічної лабораторії.

Перейти на початок сторінки

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ