Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

МНАУ - кафедра ґрунтознавства та агрохімії - Абрамов Дмитро Андрійович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ - кафедра ґрунтознавства та агрохімії - Абрамов Дмитро Андрійович

МНАУ. Абрамова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри.Абрамов Дмитро Андрійович
Кандидат сільськогосподарських наук
Старший викладач кафедри грунтознавства та агрохімії,
загальний стаж – 6 років.

Біографія

Народився 11 жовтня 1988 року. У 2005 році закінчив Врадіївську районну гімназію з відзнакою. Того ж року вступив на факультет механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету (нині – МНАУ), який у 2011 р. завершив з відзнакою, отримавши кваліфікацію інженера-дослідника з механізації сільського господарства. У 2011-2014 роках навчався у аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства та агрохімії МДАУ (нині – МНАУ) за спеціальністю "Агроґрунтознавство та агрофізика". З 2015 року працює асистентом кафедри «Ґрунтознавства та агрохімії». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика на тему «Оцінка стану основних типів ґрунтів Правобережного Степу України методами багатоспектрального космічного сканування». З 2017 року працює старшим викладачем кафедри «Ґрунтознавства та агрохімії».

Дисципліни, які викладає:
1. Агрохімія
2. Географічні інформаційні системи
3. Ґрунтознавство з основами геології
4. Геологія і геоморфологія

Напрямки наукових досліджень
Наукові інтереси — ґрунтознавство, агрофізика, агрохімія, дистанційне зондування, географічні інформаційні системи.

Наукові праці:

1. Абрамов Д.А. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного Степу України за допомогою супутникової інформації / Д.А. Абрамов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2013. - Вип. 4(74). – Т. 1. – С. 132-135.

2. Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання ґрунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень / Д.А. Абрамов // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 82. – С. 129-131.

3. Чорний С.Г. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових ґрунтів / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип. 3(67). – С. 113-118.

4. Чорний С.Г. Мониторинг гумусового состояния чернозема южного с использованием многоспектральных снимков спутника Landsat 7 / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2013. – № 1(50). – С. 97-105.

5. Абрамов Д.А. Побудова ґрунтових ліній та визначення їх параметрів для ґрунтів Правобережного Степу України за допомогою супутникової інформації / Д.А. Абрамов // Таврійський науковий вісник. – 2015. – Вип. 91. – С. 11-15.

6. Абрамов Д.А. Динаміка гумусового стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування Землі / Д.А. Абрамов // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – Вип. 194. - Т. 206. – С. 69-73.

7. Чорний С.Г. Определение параметров линии почв черноземов правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков «Ландсат-7» / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Ґрунтознавство. – 2013. - Т. 14. - № 3-4 (23). – С. 106-113.

8. Чорний С.Г. Использование многоспектрального спутникового сканирования для мониторинга содержания гумуса и темпов дегумификации черноземов южных / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: матер. междунар. научн. конф. (10-11 октября 2013 г., Бельцы, Республика Молдова). – Бельцы, 2013. – Т. 1. – С. 57-64.

9. Абрамов Д.А. Методика використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусового стану ґрунтів / Д.А. Абрамов // Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення: матер. міжнар. конф. (15-20 жовтня 2012 р., м. Кам'янець-Подільський). - Кам'янець-Подільський, 2012. – С. 12-13.

10. Чорний С.Г. Використання матеріалів дистанційного зондування землі для відстеження динаміки гумусного стану темно-каштанових ґрунтів /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (14-16 листопада 2012 р., м. Миколаїв). – 2012. – С. 85-88.

11. Чорний С.Г. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану чорноземів південних /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р., м. Київ).- 2013. – С. 164-165.

12. Абрамов Д.А. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» для темно-каштанових ґрунтів Правобережного Степу України / Д.А. Абрамов // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В.В. Докучаєва «Російський чорнозем», і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, Київ, 10 грудня 2013 р. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2013. – С. 8-9.

13. Абрамов Д.А. Визначення гумусного стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування Землі / Д.А. Абрамов // Актуальні питання вирощування сільськогосподарських культур у південному регіоні України: матер. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої Дню науки (23 квітня 2014 р., м. Херсон). – Херсон : Айлант. – 2014. – С. 21-22.

14. Абрамов Д.А. Визначення параметрів лінії ґрунтів Правобережного південного та сухого Степу України / Д.А. Абрамов, С.Г. Чорний //Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (15-16 травня 2014 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок. – 2014. – Ч. 1. – С. 19-22.

15. Чорний С.Г. Визначення параметрів «лінії ґрунтів» для чорноземів Правобережжя України / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Агрохімія і ґрунтознавство: спецвипуск до IX з’їзду УТГА (30 червня – 4 липня 2014 р, м. Миколаїв). – 2014. – Кн. 3. – С. 78-79.

16. Абрамов Д.А. Побудова спектральних кривих чорноземів і темно-каштанових ґрунтів Південного та Сухого Степу Правобережної України / Д.А. Абрамов // Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет конференції, присвяченої 95-річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії ЛНАУ та міжнародному дню агрохіміка (9-13 жовтня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 14-18.

17. Абрамов Д.А. Оцінка інтенсивності вторинного осолонцювання ґрунтів за допомогою супутникових зображень «Landsat» / Д.А. Абрамов // Збалансоване природокористування: традиції та інновації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Київ). – К. : ДІА. – 2014. – С. 11-12.

18. Чорний С.Г. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. – Харків, 2017. – 86. – С. 43-47.

19. Чорний С.Г. Оценка солонцеватости черноземов южных методами многоспектрального спутникового сканирования /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов //„Аgricultura durabila in republica moldova: provocari actuale ?i perspective”. – Bal?i: Indigou Color, 2017. – С 44-48.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2456-5984
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: morharon@ukr.net

Далі...

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ