Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

МНАУ - кафедра ґрунтознавства та агрохімії - Абрамов Дмитро Андрійович

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ - кафедра ґрунтознавства та агрохімії - Абрамов Дмитро Андрійович

МНАУ. Абрамова Наталія Михайлівна, старший викладач кафедри.Абрамов Дмитро Андрійович
Кандидат сільськогосподарських наук
Старший викладач кафедри грунтознавства та агрохімії,
загальний стаж – 6 років.

Біографія

Народився 11 жовтня 1988 року. У 2005 році закінчив Врадіївську районну гімназію з відзнакою. Того ж року вступив на факультет механізації сільського господарства Миколаївського державного аграрного університету (нині – МНАУ), який у 2011 р. завершив з відзнакою, отримавши кваліфікацію інженера-дослідника з механізації сільського господарства. У 2011-2014 роках навчався у аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства та агрохімії МДАУ (нині – МНАУ) за спеціальністю "Агроґрунтознавство та агрофізика". З 2015 року працює асистентом кафедри «Ґрунтознавства та агрохімії». У 2016 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство та агрофізика на тему «Оцінка стану основних типів ґрунтів Правобережного Степу України методами багатоспектрального космічного сканування». З 2017 року працює старшим викладачем кафедри «Ґрунтознавства та агрохімії».

Дисципліни, які викладає:
1. Агрохімія
2. Географічні інформаційні системи
3. Ґрунтознавство з основами геології
4. Геологія і геоморфологія

Напрямки наукових досліджень
Наукові інтереси — ґрунтознавство, агрофізика, агрохімія, дистанційне зондування, географічні інформаційні системи.

Наукові праці:

1. Абрамов Д.А. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» темно-каштанових ґрунтів Правобережного Степу України за допомогою супутникової інформації / Д.А. Абрамов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2013. - Вип. 4(74). – Т. 1. – С. 132-135.

2. Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання ґрунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень / Д.А. Абрамов // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 82. – С. 129-131.

3. Чорний С.Г. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно-каштанових ґрунтів / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2012. – Вип. 3(67). – С. 113-118.

4. Чорний С.Г. Мониторинг гумусового состояния чернозема южного с использованием многоспектральных снимков спутника Landsat 7 / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Почвоведение и агрохимия. – Минск, 2013. – № 1(50). – С. 97-105.

5. Абрамов Д.А. Побудова ґрунтових ліній та визначення їх параметрів для ґрунтів Правобережного Степу України за допомогою супутникової інформації / Д.А. Абрамов // Таврійський науковий вісник. – 2015. – Вип. 91. – С. 11-15.

6. Абрамов Д.А. Динаміка гумусового стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування Землі / Д.А. Абрамов // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – Вип. 194. - Т. 206. – С. 69-73.

7. Чорний С.Г. Определение параметров линии почв черноземов правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков «Ландсат-7» / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Ґрунтознавство. – 2013. - Т. 14. - № 3-4 (23). – С. 106-113.

8. Чорний С.Г. Использование многоспектрального спутникового сканирования для мониторинга содержания гумуса и темпов дегумификации черноземов южных / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Рациональное использование природных ресурсов – основа устойчивого развития: матер. междунар. научн. конф. (10-11 октября 2013 г., Бельцы, Республика Молдова). – Бельцы, 2013. – Т. 1. – С. 57-64.

9. Абрамов Д.А. Методика використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусового стану ґрунтів / Д.А. Абрамов // Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення: матер. міжнар. конф. (15-20 жовтня 2012 р., м. Кам'янець-Подільський). - Кам'янець-Подільський, 2012. – С. 12-13.

10. Чорний С.Г. Використання матеріалів дистанційного зондування землі для відстеження динаміки гумусного стану темно-каштанових ґрунтів /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (14-16 листопада 2012 р., м. Миколаїв). – 2012. – С. 85-88.

11. Чорний С.Г. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану чорноземів південних /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (28 березня 2013 р., м. Київ).- 2013. – С. 164-165.

12. Абрамов Д.А. Визначення параметрів «ґрунтової лінії» для темно-каштанових ґрунтів Правобережного Степу України / Д.А. Абрамов // Матеріали міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого 130-річчю виходу книги професора В.В. Докучаєва «Російський чорнозем», і появі сільськогосподарської дослідної справи як галузі знань, Київ, 10 грудня 2013 р. – К.: ТОВ «Нілан-ЛТД». – 2013. – С. 8-9.

13. Абрамов Д.А. Визначення гумусного стану темно-каштанових ґрунтів за допомогою матеріалів дистанційного зондування Землі / Д.А. Абрамов // Актуальні питання вирощування сільськогосподарських культур у південному регіоні України: матер. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяченої Дню науки (23 квітня 2014 р., м. Херсон). – Херсон : Айлант. – 2014. – С. 21-22.

14. Абрамов Д.А. Визначення параметрів лінії ґрунтів Правобережного південного та сухого Степу України / Д.А. Абрамов, С.Г. Чорний //Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю (15-16 травня 2014 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок. – 2014. – Ч. 1. – С. 19-22.

15. Чорний С.Г. Визначення параметрів «лінії ґрунтів» для чорноземів Правобережжя України / С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // Агрохімія і ґрунтознавство: спецвипуск до IX з’їзду УТГА (30 червня – 4 липня 2014 р, м. Миколаїв). – 2014. – Кн. 3. – С. 78-79.

16. Абрамов Д.А. Побудова спектральних кривих чорноземів і темно-каштанових ґрунтів Південного та Сухого Степу Правобережної України / Д.А. Абрамов // Актуальні проблеми ґрунтознавства, землеробства та агрохімії: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет конференції, присвяченої 95-річчю утворення кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії ЛНАУ та міжнародному дню агрохіміка (9-13 жовтня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С. 14-18.

17. Абрамов Д.А. Оцінка інтенсивності вторинного осолонцювання ґрунтів за допомогою супутникових зображень «Landsat» / Д.А. Абрамов // Збалансоване природокористування: традиції та інновації: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовтня 2014 р., м. Київ). – К. : ДІА. – 2014. – С. 11-12.

18. Чорний С.Г. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов // ISSN 0587-2596. Агрохімія і грунтознавство. – Харків, 2017. – 86. – С. 43-47.

19. Чорний С.Г. Оценка солонцеватости черноземов южных методами многоспектрального спутникового сканирования /С.Г. Чорний, Д.А. Абрамов //„Аgricultura durabila in republica moldova: provocari actuale ?i perspective”. – Bal?i: Indigou Color, 2017. – С 44-48.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2456-5984
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: morharon@ukr.net

Далі...

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ