Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії → Чорний Сергій Григорович

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Чорний Сергій Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри.Завідувач кафедри грунтознавства та агрохімії
Загальний стаж – 44 роки,
науково-педагогічний – 35

Біографія:

Народився 2 лютого 1957 року в селищі Нововоронцовка Херсонської області. В 1978 році поступив на геолого-географічний факультет Одеського державного (зараз – національного) Університету ім. І.І. Мечникова, який закінчив з відзнакою в 1983 році. Фах – "Географ. Викладач." У 1983–1986 роках навчався в аспірантурі в Інституті зрошуваного землеробства Української Академії Аграрних Наук (ІЗЗ УААН) (зараз – Інститут зрошуваного землеробства НААНУ) за фахом "Меліорація і зрошуване землеробство". З 1986 по 1998 роки послідовно займав посади молодшого наукового співробітника (1986–1988), старшого наукового співробітника (1988–1992), завідувача сектором ерозії ґрунтів (1992–1994) і завідувача лабораторії охорони ґрунтів у ІЗЗ УААН (1996–1998). З 1998 по 2003 роки завідувач кафедрою екології і географії Херсонського педагогічного (зараз – державного) університету. З 2003 по теперішній час – завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету. Кандидат технічних наук за спеціальністю "Сільськогосподарські меліорації" (1988), старший науковий співробітник (1998), доцент (2002), професор (2003), доктор сільськогосподарський наук за спеціальністю "Агроґрунтознавство і агрофізика" (1997). Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Представник наукової школи лауреата Державної премії України, доктора географічних наук, проф. Швебса Г.І. (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова). Наукова та освітня діяльність зосереджена в галузі ґрунтознавства, ерозії ґрунтів, охорони ґрунтів та агроекології. Автор більш ніж 220 наукових публікацій, державних стандартів України, методичних рекомендацій, авторських посвідчень і патентів на винаходи.

Дисципліни, які викладає:

1. Агрохімія
2. Оцінка якості ґрунтів
3. Нормативна та експертна оцінка земель
4. Правова основа використання сільськогосподарських земель

Напрямки наукових досліджень:

Наукові інтереси зосереджені в галузі ґрунтознавства, ерозії ґрунтів, географії та охороні ґрунтів, екології. Автор більш як 200 публікацій, державних стандартів, авторських посвідчень і патентів на винаходи.

Основні наукові праці:

Монографії та навчальні посібники:

1. Схилові зрошувані агроландшафти: ерозія, ґрунтоутворення, раціональне використання. – Херсон: Борисфен, 1996.

2. Екологія Херсонщини. Посібник. – Херсон: Айлант, 2001 (у співавторстві з М.Ф. Бойко).

3. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. – Суми: Університетська книга, 2004 (в соавторстве с А.А. Светличним и Г.И. Швебс).

4. Основи ерозіознавства. Підручник. – Суми: Університетська книга, 2007 (у співавторстві з О.О. Світличним).

5. Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель. –К.: Аграрна наука, 2009 (у співавторстві з В.А. Сташук, С.А. Балюк та ін.).

6. Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні (за ред. С.А. Балюка та Л.Л. Товазнянського). – Харків: НТУ ХПІ, 2010 (у співавторстві з С.А. Балюк, Д.О. Тімченко та ін.).

7. Современные проблемы эрозиоведения. Монография. – Белгород: Изд–во Констанца, 2012 (в соавторстве с Ф.Н. Лисецким, А.А. Светличным).

8. Комплекс протидеграційних заходів на зрошуваних землях України. – К.: Аграрна наука, 2013 (у співавторстві з В.С. Дишлюк, В.А. Сташук та ін.).

9. Оцінка якості ґрунтів. Навчальний посібник. – Миколаїв: МНАУ, 2018.

Журнальні статті:

1. Противоэрозионная стойкость почв юга Украины и ее изменение под влиянием орошения// Почвоведение. ? 1988. ? №1. (в соавторстве с Г.И.Швебсом та А.А.Свитличным).

2. Оценка поверхностно–склоновой эрозии при поливе дождеванием // Земледелие. – 1990. – № 10.

3. Количественная оценка величины ливневого поверхностного смыва почвы на орошаемых землях юга УССР // Мелиорация и водное хозяйство. – 1993. – № 1.

4. К вопросу оценки допустимых эрозионных потерь почвы на склонах Степи Украины // Агрохімія і ґрунтознавство. – 1994. – Вип.57.

5. Конструирование эрозионнобезопасных агроландшафтов в степной зоне Украины //Земледелие. ? 1995. – № 6.

6. Гидрометеорологические условия ливневой эрозии почв на орошаемых землях юга Украины – оценка и картирование// Вісник аграрної науки. – 1996. – № 11.

7. Методика оцінки допустимих норм ерозії на зрошуваних землях Степу України // Агрохімія і ґрунтознавство. ? 1998. ? Вип. 59.

8. Оцінка допустимої норми ерозії для ґрунтів Степу України// Український географічний журнал. – 1999.– №4.

9. Аналіз факторів та елементарних процесів опустелювання (на прикладі Херсонщини) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – Сер. Географія. – 2003.– Вип. 6 (у співавторстві з Г.І. Тищенко).

10. Трансформація клімату та ерозійна небезпека на Півдні Україні //Вісник аграрної науки.–2004.– №4.

11. Про вплив зрошення на протидефляційні характеристики степових ґрунтів // Зрошуване землеробство. –2006. – Вип. 46 (у співавторстві з О.В. Письменним).

12. Пилова буря 23–24 березня 2007 року на Півдні України: поширення, метеорологічні та ґрунтові чинники, втрати ґрунту. // Вісник аграрної науки. – 2008. – №9 – (у співавторстві О.М. Хотиненко, О.В. Письменним, Т.М. Чорною).

13. Вітростійкість ґрунтового покрову Степу України // Вісник ХНАУ.– 2008.– №2 (у співавторстві з О.В. Письменним).

14. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтів в контексті сучасних кліматичних змін // Агрохімія та ґрунтознавство. – 2009. – Вип. 70 (у співавторстві з О.М. Хотиненко).

15. Про взаємозв’язок між різними параметрами протидефляційної стійкості ґрунтів степу України // Екологія та ноосферологія. – 2011. – Т.22 (у співавторстві з О.М. Письменним).

16. Картографування ерозійної небезпеки території: інформаційне забезпечення та деякі результати // Агрохімія і ґрунтознавство. – Вип.75. – 2011 (у співавторстві О.М. Хотиненко).

17. Кількісна оцінка протидефляційної ефективності технології No–till в умовах Південного Степу України // Ґрунтознавство. – Т.13. – 2012 (у співавторстві з О.В.Видинівською, А.В. Волошенюком).

18. Використання супутникових знімків Landsat 7 для моніторингу гумусного стану темно–каштанових ґрунтів// Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2012. – Вип. 3 (67) (у співавторстві з Д.А. Абрамовим).

19. Трансформація макроструктури чорнозему південного при застосуванні No–till технології// Ґрунтознавство. – 2013. – Т.13. – №3–4 (21) (у співавторстві з О.В. Видинівською).

20. Мониторинг гумусового состояния чернозема южного с использованием многоспектральных снимков спутника «Ландсат-7» // Почвоведение и агрохимия. – 2013. – №1 (50) (у співавторстві з Д.А. Абрамовим).

21. Определение параметров линии почв черноземов Правобережной Украины с помощью спектральных спутниковых снимков «Ландсат-7» //Ґрунтознавство. – 2013. – Т. 14. – № 3-4 (у співавторстві з Д.А. Абрамовим).

22. Геопросторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів засобами ГІС–технологій// Вісник аграрної науки. – 2014. – №9 (в співавторстві з О.М. Хотиненко).

23. Потенційні втрати ґрунту від дефляції при застосуванні no–till–технології// Агрохімія та ґрунтознавство, 2014. – Вип. 81 (в співавторстві з А.В. Волошенюком).

24. Wind erosion resistance of steppe soils of Ukraine// Agricultural Science and Practice. – 2014. – №3 (у співавторстві з О.М. Письменним).

25. Еколого-енергетична ефективність технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах Південного степу // Ґрунтознавство. – 2014. – Т. 15, № 3-4 (в співавторстві з А.В. Волошенюком).

26. Трансформація протидефляційної стійкості ґрунтів лівобережного степу України в контексті сучасних змін клімату // Агрохімія і ґрунтознавство. 2015. – Вип. 83 (в співавторстві з О. М. Хотиненко, А.В. Волошенюком).

27. Determination of Soil-loss Tolerance for Chernozem of Right-Bank Ukraine. In: Soil Science Working for a Living. Dent D., Dmytruk Y. (eds) Springer, 2017 (Іn co-authorship with N.V. Polyashenko).

28. Оцінка протидефляційної ефективності технології No-till в умовах Південного Степу України// Ґрунтознавство. – 2017. – Вип. 17. – №3-4 (в співавторстві з А.В. Волошенюком).

29. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багато спектрального космічного сканування// Агрохімія та ґрунтознавство. – 2017. – Вип. 86 (у співавторстві з Д.А. Абрамовим).

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
Researchgate

Контактна інформація
телефон+38(097) 4493587,
E-mail: s.g.chornyy@gmail.com,


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ