Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії → Кутузаки Ольга Миколаївна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Кутузаки Ольга Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Кутузаки Ольга Миколаївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія

Закінчила агрономічний факультет Миколаївського державного аграрного університету в 2004 році з присвоєнням кваліфікації «магістр з агрономії» за спеціальністю «Агрономія». Після закінчення університету була зарахована на денне відділення аспірантури МДАУ кафедри ґрунтознавства та агрохімії. У 2006 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів. З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри ґрунтознавства та агрохімії МДАУ. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика на тему «Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України». З 2009 року працює в МДАУ на посаді виконуючого обов’язки доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії. В 2013 році отримала вчена звання доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії. З 2012 року секретар науково-методичної ради факультету агротехнологій, з 2015 року член науково-методичної ради Університету. З 2005 року є членом Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків України.

Загальний стаж роботи – 14 років, науковий – 8 років.

Підвищення кваліфікації: у липні 2009 році підвищувала кваліфікацію на базі Федерально-регіонального центру аерокосмічного та наземного моніторингу обєктів та природних ресурсів у Бєлгородському державному університеті. За час навчання оволоділа прийомами роботи з геоінформаційними продуктами (ArcGIS, Easy Trace, Global Mapper, Surfer, ERDAS, ENVI) та опрацювала тему «Моніторинг процесів деградації ґрунтового покриву агроландшафтов і розробка адаптивно-ландшафтних систем землеробства з використанням методів дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій».

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні технології при викладанні дисципліни ґрунтознавство з основами геології» на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, які викладає:

1. Ґрунтознавство з основами геології

2. Геологія і геоморфологія

Напрямки наукових досліджень

Ініціативна науково-дослідна тема «Вивчення розвитку водно-ерозійних та дефляційних процесів на основі використання даних дистанційного зондування та ГІС-технологій». Мета роботи – обґрунтування просторової реалізації моделей оцінки потенціальних втрат ґрунту від дефляції та водної ерозії засобами ГІС-технологій.

Автор 37 наукових та 23 науково-методичних праць.

Наукові праці

1. Хотиненко О.М. Вплив погодних умов на протидефляційну стійкість чорнозему південного / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 257 : Біологія. – С. 225-231.

2. Хотиненко О.М. Залежність протидефляційної стійкості чорнозему південного від циклів заморожування-танення / О. М. Хотиненко // Екологічні проблеми сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та шляхи раціонального використання і охорони земель : матер. Міжнародної наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків, 2005. – С.112-113.

3. Хотиненко О.М. Сучасна зміна клімату в Степу України та протидефляційна небезпека / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський. – 2005. – С. 17-22.

4. Хотиненко О.М. Дефляційна стійкість чорнозему південного в залежності від агрофону / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Перлини Степового краю : матер. Першої регіональної наук.-практ. агроекологічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. м. Миколаїв, 1-2 грудня 2005 р. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 51-55.

5. Хотиненко О.М. Вплив агрофонів на дефляційну небезпеку чорнозему південного / О. М. Хотиненко // Вісник ХНАУ. – 2006. – № 6. – С. 76-79.

6. Хотиненко О.М. Вплив різних агрофонів на протидефляційну стійкість чорнозему південного / С. Г. Чорний, О. М. Хотиненко // Агрохімія і ґрунтознавство : спец. вип. до VII з’їзду УТГА. Кн. третя. – Харків – 2006. – С. 331-333.

7. Хотиненко О.М. Дефляційна стійкість поверхні чорнозему південного залежно від різних агрофонів у весняний період / О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. – Спец. вип. 4(37). – Т. 2. – С. 154-160.

8. Хотиненко О.М. Оцінка сучасних змін в структурі посівних площ та дефляційна небезпека Півдня України / О.М. Хотиненко, С.Г. Чорний // Наукові записки відділу Українського географічного товариства. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2006. – Вип. 2. – С. 5-8.

9. Хотиненко О.М. Дефляційна стійкість поверхонь агроландшафтів Південного Степу України / О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 7. – С. 78-80.

10. Хотиненко О. М. Ґрунтові параметри протидефляційної стійкості поверхонь агроландшафтів Південного Степу України / О.М. Хотиненко // Проблеми моніторингу ґрунтів і сучасні технології відтворення їх родючості : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 1. – С.107-111.

11. Хотыненко О.Н. Влияние агрофонов на дефляционную стойкость почв Южной Степи Украины / О.Н. Хотыненко // Геоэкология и рациональное природопользование : от науки к практике. Матер. Всеросс. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. молодых учёных. г. Белгород, 15-17 октября 2007 г. – Белгород : Изд-во БелГУ. – 2007. – С. 164-165.

12. Пилові бурі на Півдні України / С.Г. Чорний, О.М. Письменний, О.М. Хотиненко, Т.М. Чорна // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 42-52.

13. Хотиненко О. М. Вітростійкість ґрунтів у степових агроландшафтах України залежно від їх властивостей та погодних умов зимового періоду / С. Г. Чорний, О. М. Письменний, О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2008. – № 4(47). – С. 150-160.

14. Хотыненко О.Н. Изменение ветростойкости южных черноземов под влиянием погодных факторов / С.Г. Черный, О.В. Письменный, О.Н. Хотыненко // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и сопредельных странах : матер. ІІІ Междунар. науч. конф. Ч. 2. Экологические проблемы и ситуации. — Москва-Белгород, 2008. – С. 146-147.

15. Хотиненко О.М. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 “Агроґрунтознавство і агрофізика” / О.М. Хотиненко. – Харків, 2008. – 25 с.

16. Чорний С.Г. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтів у зв’язку із сучасними змінами клімату / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 70. – Харків : ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського», 2009. – С. 58-65.

17. Хотыненко О.Н. Применение ГИС-технологий при агроэкологической типизации земель для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия / О. Н. Хотыненко // Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике : матер. ІІІ Всеросс. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. молодых учених, г. Белгород, 19-22 октября 2009 г. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2009. – С. 59-61.

18. Хотиненко О.М. Використання даних дистанційного зондування для побудови агрономічної ГІС сільськогосподарського підприємства / О. М. Хотиненко // Перлини степового краю : матер. Другої наук.-практ. агроекологічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 4-6 листопада 2009 р. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 81-83.

19. Хотиненко О.М. Використання геоінформаційних систем для підвищення ефективності ведення землеробства в сільськогосподарських підприємств / О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 4 (51). – С. 162-169.

20. Хотиненко О. М. Оцінка деградації ґрунтів за даними дистанційного зондування Землі / О. М. Хотиненко // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. зб. Спец. вип. Кн. 3. – Житомир : Рута, 2010. – С. 64-66.

21. Хотиненко О. М. Методика оцінки потенційних втрат ґрунту від ерозії в середовищі ARC GIS / О.М. Хотиненко // Матер. доповідей Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу Миколаївського державного аграрного університету, м. Миколаїв, 27-20 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 14-17.

22. Хотиненко О.М. Картографування та моделювання процесів ґрунтоутворення засобами ГІС-технологій для агроландшафтів Південного Степу України / О. М. Хотиненко, С.Г. Чорний // Сучасне ґрунтознавство : наукові проблеми та методологія викладення [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. Шикули (29-30 травня 2012 р.) – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, Вид-во ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2012. – С. 240-242.

23. Хотиненко О.М. Створення тематичних ґрунтових карт та проведення агроекологічної типізації сільськогосподарських земель засобами ГІС-технологій / О.М. Хотиненко // Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р. – Миколаїв : КП «Миколаївська обласна друкарня», 2012. – С. 81-85.

24. Чорний С.Г. Геопросторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів засобами ГІС-технологій / С. Г. Чорний, О. М. Хотиненко // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 9. – С. 49-53.

25. Хотиненко О.М. Трансформація протидефляційної стійкості ґрунтів Лівобережного Степу України / С.Г. Чорний, О. М. Хотиненко, А. В. Волошенюк // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 83. – С. 49-54.

Науково-методичні праці

1. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та контрольної роботи з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 66 с.

2. Хотиненко О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль І. Хвороби зернових та зернобобових культур / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 74 с.

3. Хотиненко О. М. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів агрономічного факультету денної за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Л. М. Шевченко, А. В. Дудник, О.М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 78 с.

4. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІІ. Хвороби технічних культур / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 46 с.

5. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІІІ. Хвороби овочевих культур / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 58 с.

6. Хотиненко О.М. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Розділ «Основи геології» / Л. М. Шевченко, О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 66 с.

7. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ: Мінералогія / Л. М. Шевченко, О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 54 с.

8. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІV. Хвороби плодових, ягідних культур та винограду / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 66 с.

9. Хотиненко О.М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Навчальний модуль 2. Основи геології. Розділ: Петрографія. Динамічна геологія / Л.М. Шевченко, О.М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 46 с.

10. Хотиненко О.М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль 1. Систематика і класифікація. Морфологія, біологія, будова комах. Шкідники зернових і зернобобових культур / О.М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 66 с.

11. Хотиненко О.М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль II. Шкідники технічних культур. Модуль ІII. Шкідники овочевих культур / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 58 с.

12. Хотиненко О.М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІV. Шкідники плодових, ягідних культур та винограду / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 58 с.

13. Хотиненко О.М. Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». Навчальний модуль 6. Ґрунтознавство. Розділ : Генезис ґрунтів / Л. М. Шевченко, А. В. Дудник, О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 76 с.

14. Хотиненко О.М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами агрономічного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 58 с.

15. Хотиненко О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ “Мінералогія”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами другого курсу факультету агротехнологій за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 58 с.

16. Хотиненко О.М. Управління охороною ґрунтів. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / О М. Хотиненко, С.Г. Чорний. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – 91 с.

17. Хотиненко О.М. Ґрунтознавство з основами геології. Робочий зошит № 1 до виконання лабораторних робіт студентами другого курсу факультету агротехнологій денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 66 с.

18. Хотиненко О.М. Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Хотиненко, С. Г. Чорний. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 83 с.

19. Хотиненко О.М. Ґрунтознавство з основами геології. Робочий зошит № 2 до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 81 с.

20. Хотиненко О.М. Ґрунти, їх класифікація і номенклатура. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» Модуль І. Вплив довкілля на процеси ґрунтоутворення. Модуль ІІ. Ґрунтотворний процес – основа різноманітності ґрунтів / О. М. Хотиненко. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 78 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar

Контактна інформація:
Е-mail:
kutuzaki@mnau.edu.ua, hotinenko_olga@ukr.net,


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ