Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії → Кутузаки Ольга Миколаївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

МНАУ. Кутузаки Ольга Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Доцент кафедри грунтознаівства та агрохімії
Загальний стаж роботи – 14 років,
науковий – 8 років.

Біографія

Закінчила агрономічний факультет Миколаївського державного аграрного університету в 2004 році з присвоєнням кваліфікації «магістр з агрономії» за спеціальністю «Агрономія». Після закінчення університету була зарахована на денне відділення аспірантури МДАУ кафедри ґрунтознавства та агрохімії. У 2006 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів. З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри ґрунтознавства та агрохімії МДАУ. В 2008 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика на тему «Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України». З 2009 року працює в МДАУ на посаді виконуючого обов’язки доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії. В 2013 році отримала вчена звання доцента кафедри ґрунтознавства та агрохімії. З 2012 року секретар науково-методичної ради факультету агротехнологій, з 2015 року член науково-методичної ради Університету. З 2005 року є членом Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків України.

Підвищення кваліфікації: у липні 2009 році підвищувала кваліфікацію на базі Федерально-регіонального центру аерокосмічного та наземного моніторингу обєктів та природних ресурсів у Бєлгородському державному університеті. За час навчання оволоділа прийомами роботи з геоінформаційними продуктами (ArcGIS, Easy Trace, Global Mapper, Surfer, ERDAS, ENVI) та опрацювала тему «Моніторинг процесів деградації ґрунтового покриву агроландшафтов і розробка адаптивно-ландшафтних систем землеробства, геодезії та землеустрою з використанням методів дистанційного зондування Землі і геоінформаційних технологій».

У 2014 році пройшла курси підвищення кваліфікації на тему «Інноваційні технології при викладанні дисципліни ґрунтознавство з основами геології» на базі Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Дисципліни, які викладає:

1. Ґрунтознавство з основами геології

2. Геологія і геоморфологія

3. Ґрунти, їх класифікація і номенклатура

4. Методологія дослідження ґрунтового покриву і діагностика ґрунтів

5. Бонітування ґрунтів

Напрямки наукових досліджень

Ініціативна науково-дослідна тема «Вивчення розвитку водно-ерозійних та дефляційних процесів на основі використання даних дистанційного зондування та ГІС-технологій». Мета роботи – обґрунтування просторової реалізації моделей оцінки потенціальних втрат ґрунту від дефляції та водної ерозії засобами ГІС-технологій.

Автор 37 наукових та 23 науково-методичних праць.

Наукові праці

1. Кутузаки О.М. Вплив погодних умов на протидефляційну стійкість чорнозему південного / С.Г. Чорний, О.М. Кутузаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 257 : Біологія. – С. 225-231.

2. Кутузаки О. М. Залежність протидефляційної стійкості чорнозему південного від циклів заморожування-танення / О. М. Кутузаки // Екологічні проблеми сталого розвитку агросфери в умовах реформування земельних відносин та шляхи раціонального використання і охорони земель : матер. Міжнародної наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків, 2005. – С. 112-113.

3. Кутузаки О.М. Сучасна зміна клімату в Степу України та протидефляційна небезпека / С. Г. Чорний, О. М. Кутузаки // Регіональні проблеми України : географічний аналіз та пошук шляхів вирішення : зб. наук. праць. – Херсон : ПП Вишемирський. – 2005. – С. 17-22.

4. Кутузаки О. М. Дефляційна стійкість чорнозему південного в залежності від агрофону / С.Г. Чорний, О. М. Кутузаки // Перлини Степового краю : матер. Першої регіональної наук.-практ. агроекологічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. м. Миколаїв, 1-2 грудня 2005 р. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – С. 51-55.

5. Кутузаки О. М. Вплив агрофонів на дефляційну небезпеку чорнозему південного / О. М. Кутузаки // Вісник ХНАУ. – 2006. – № 6. – С. 76-79.

6. Кутузаки О. М. Вплив різних агрофонів на протидефляційну стійкість чорнозему південного / С. Г. Чорний, О. М. Кутузаки // Агрохімія і ґрунтознавство : спец. вип. до VII з’їзду УТГА. Кн. третя. – Харків – 2006. – С. 331-333.

7. Кутузаки О.М. Дефляційна стійкість поверхні чорнозему південного залежно від різних агрофонів у весняний період / О. М. Кутузаки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2006. – Спец. вип. 4(37). – Т. 2. – С. 154-160.

8. Кутузаки О. М. Оцінка сучасних змін в структурі посівних площ та дефляційна небезпека Півдня України / О. М. Кутузаки, С. Г. Чорний // Наукові записки відділу Українського географічного товариства. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2006. – Вип. 2. – С. 5-8.

9. Кутузаки О. М. Дефляційна стійкість поверхонь агроландшафтів Південного Степу України / О. М. Кутузаки // Вісник аграрної науки. – 2007. – № 7. – С. 78-80.

10. Кутузаки О. М. Ґрунтові параметри протидефляційної стійкості поверхонь агроландшафтів Південного Степу України / О.М. Кутузаки // Проблеми моніторингу ґрунтів і сучасні технології відтворення їх родючості : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2007. – Вип. 15. – Т. 1. – С.107-111.

11. Хотыненко О. Н. Влияние агрофонов на дефляционную стойкость почв Южной Степи Украины / О. Н. Хотыненко // Геоэкология и рациональное природопользование : от науки к практике. Матер. Всеросс. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. молодых учёных. г. Белгород, 15-17 октября 2007 г. – Белгород : Изд-во БелГУ. – 2007. – С. 164-165.

12. Пилові бурі на Півдні України / С.Г. Чорний, О. М. Письменний, О. М. Кутузаки, Т. М. Чорна // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 9. – С. 42-52.

13. Кутузаки О. М. Вітростійкість ґрунтів у степових агроландшафтах України залежно від їх властивостей та погодних умов зимового періоду / С. Г. Чорний, О. М. Письменний, О. М. Кутузаки // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2008. – № 4(47). – С. 150-160.

14. Хотыненко О. Н. Изменение ветростойкости южных черноземов под влиянием погодных факторов / С.Г. Черный, О.В. Письменный, О.Н. Хотыненко // Проблемы природопользования и экологическая ситуация в европейской России и сопредельных странах : матер. ІІІ Междунар. науч. конф. Ч. 2. Экологические проблемы и ситуации. — Москва-Белгород, 2008. – С. 146-147.

15. Кутузаки О. М. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву Південного Степу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.01.03 “Агроґрунтознавство і агрофізика” / О. М. Кутузаки. – Харків, 2008. – 25 с.

16. Чорний С. Г. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтів у зв’язку із сучасними змінами клімату / С. Г. Чорний, О. М. Кутузаки // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Вип. 70. – Харків : ННЦ «ІГА ім. О. Н. Соколовського», 2009. – С. 58-65.

17. Хотыненко О. Н. Применение ГИС-технологий при агроэкологической типизации земель для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия / О. Н. Хотыненко // Геоэкология и рациональное природопользование: от науки к практике : матер. ІІІ Всеросс. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. молодых учених, г. Белгород, 19-22 октября 2009 г. – Белгород : Изд-во БелГУ, 2009. – С. 59-61.

18. Кутузаки О. М. Використання даних дистанційного зондування для побудови агрономічної ГІС сільськогосподарського підприємства / О. М. Кутузаки // Перлини степового краю : матер. Другої наук.-практ. агроекологічної конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, 4-6 листопада 2009 р. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 81-83.

19. Кутузаки О. М. Використання геоінформаційних систем для підвищення ефективності ведення землеробства, геодезії та землеустрою в сільськогосподарських підприємств / О. М. Кутузаки // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2009. – № 4 (51). – С. 162-169.

20. Кутузаки О. М. Оцінка деградації ґрунтів за даними дистанційного зондування Землі / О. М. Кутузаки // Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. зб. Спец. вип. Кн. 3. – Житомир : Рута, 2010. – С. 64-66.

21. Кутузаки О. М. Методика оцінки потенційних втрат ґрунту від ерозії в середовищі ARC GIS / О. М. Кутузаки // Матер. доповідей Причорноморської регіон. наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу Миколаївського державного аграрного університету, м. Миколаїв, 27-20 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 14-17.

22. Кутузаки О. М. Картографування та моделювання процесів ґрунтоутворення засобами ГІС-технологій для агроландшафтів Південного Степу України / О. М. Кутузаки, С. Г. Чорний // Сучасне ґрунтознавство : наукові проблеми та методологія викладення [Текст] : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. Шикули (29-30 травня 2012 р.) – Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, Вид-во ТОВ «НВП» Інтерсервіс, 2012. – С. 240-242.

23. Кутузаки О.М. Створення тематичних ґрунтових карт та проведення агроекологічної типізації сільськогосподарських земель засобами ГІС-технологій / О.М. Кутузаки // Використання ГІС та ДЗЗ у землекористуванні : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, 14-16 листопада 2012 р. – Миколаїв : КП «Миколаївська обласна друкарня», 2012. – С. 81-85.

24. Чорний С. Г. Геопросторове моделювання допустимої норми ерозії південних чорноземів засобами ГІС-технологій / С. Г. Чорний, О. М. Кутузаки // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 9. – С. 49-53.

25. Кутузаки О. М. Трансформація протидефляційної стійкості ґрунтів Лівобережного Степу України / С. Г. Чорний, О. М. Кутузаки, А. В. Волошенюк // Агрохімія і ґрунтознавство. – 2015. – Вип. 83. – С. 49-54.

Науково-методичні праці

1. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та контрольної роботи з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 66 с.

2. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль І. Хвороби зернових та зернобобових культур / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 74 с.

3. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» для студентів агрономічного факультету денної за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Л. М. Шевченко, А. В. Дудник, О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 78 с.

4. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІІ. Хвороби технічних культур / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 46 с.

5. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІІІ. Хвороби овочевих культур / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 58 с.

6. Кутузаки О. М. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Розділ «Основи геології» / Л. М. Шевченко, О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 66 с.

7. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ : Мінералогія / Л. М. Шевченко, О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 54 с.

8. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни “Сільськогосподарська фітопатологія” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІV. Хвороби плодових, ягідних культур та винограду / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 66 с.

9. Кутузаки О. М. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Ґрунтознавство з основами геології» студентами 2-го курсу агрономічного факультету напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» Навчальний модуль 2. Основи геології. Розділ : Петрографія. Динамічна геологія / Л. М. Шевченко, О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 46 с.

10. Кутузаки О. М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль 1. Систематика і класифікація. Морфологія, біологія, будова комах. Шкідники зернових і зернобобових культур / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 66 с.

11. Кутузаки О. М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль II. Шкідники технічних культур. Модуль ІII. Шкідники овочевих культур / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 58 с.

12. Кутузаки О. М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” Модуль ІV. Шкідники плодових, ягідних культур та винограду / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 58 с.

13. Кутузаки О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія». Навчальний модуль 6. Ґрунтознавство. Розділ : Генезис ґрунтів / Л. М. Шевченко, А. В. Дудник, О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 76 с.

14. Кутузаки О. М. Сільськогосподарська ентомологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та виконання контрольних робіт студентами агрономічного факультету заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 58 с.

15. Кутузаки О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ “Мінералогія”. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами другого курсу факультету агротехнологій за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 58 с.

16. Кутузаки О. М. Управління охороною ґрунтів. Методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.03060103 «Менеджмент природоохоронної діяльності» / О. М. Кутузаки, С. Г. Чорний. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 91 с.

17. Кутузаки О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Робочий зошит № 1 до виконання лабораторних робіт студентами другого курсу факультету агротехнологій денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 66 с.

18. Кутузаки О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи студентами денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Кутузаки, С. Г. Чорний. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 83 с.

19. Кутузаки О. М. Ґрунтознавство з основами геології. Робочий зошит № 2 до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 “Агрономія” / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 81 с.

20. Кутузаки О. М. Ґрунти, їх класифікація і номенклатура. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання спеціальності 8.09010103 «Експертна оцінка ґрунтів» Модуль І. Вплив довкілля на процеси ґрунтоутворення. Модуль ІІ. Ґрунтотворний процес – основа різноманітності ґрунтів / О. М. Кутузаки. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 78 с.

Контактна інформація:
Е-mail: hotinenko_olga@ukr.net


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ