Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ґрунтознавства та агрохімії → Письменний Олег Володимирович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії.Письменний Олег Володимирович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Загальний стаж роботи – 9 років,
науково-педагогічної – 9 років.

Біографія

Письменний Олег Володимирович – доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії, кандидат с.-г наук за спеціальністю "Агроґрунтознавство та агрофізика" (2010). Народився у 1983 р. в місті Миколаєві. В 2000 році поступив на агрономічний факультет до Миколаївського державного аграрного університету, який закінчив з відзнакою в 2006 році. Фах - "Агроном. Насіннєзнавець." У 2006-2009 роках учився в аспірантурі на кафедрі ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського державного аграрного університету за фахом «Агроґрунтознавство та агрофізика. У 2010 році захист кандидатської дисертації і отримання диплома кандидата с.-г. наук. З 2008 по 2012 роки послідовно займав посади: асистента та старшого викладача кафедри ґрунтознавства та агрохімії МДАУ. З 2012 по теперішній час - доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського національного аграрного університету.

Нагороджений грамотою управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (2011 р.)

Дисципліни, які викладає:
1. «Агрофармакологія» для III курсу напряму підготовки «Агрономія».
2. «Рекультивація земель» для V курсу напряму підготовки «Агрономія».
3. «Державний земельний кадастр» для III курсу напряму підготовки «Геодезія та землеустрій».
4. «Оцінка земель і реєстрація земельних ділянок» для III курсу напряму підготовки «Геодезія та землеустрій».

Напрямки наукових досліджень зосереджена в галузі ґрунтознавства, ерозії і охорони ґрунтів, агрономії.

Автор і співавтор 34 публікацій, з яких 29 наукового (у тому числі 1 патент на корисну модель «Спосіб визначення протидефляційної стійкості грунтів» (Патент № 29131)) і 7 методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 11 наукових праць (у тому числі 7 – у фахових виданнях, з яких – 3 одноосібних ) та 7 – навчально-методичних розробок, які використовуються у навчальному процесі.

Член Українського товариства ґрунтознавців і агрохіміків.

Наукові праці:

1. Письменний О. В. Основні показники протидефляційної стійкості ґрунту / Письменний О. В. // Вісник ЧДУ ім.. Петра Могили – Миколаїв, 2011 Вип. 140. – Т. 152. – С. 54 - 56.

2. Письменний О. В. Про взаємозв’язок між різними параметрами протидефляційної стійкості ґрунтів Степу України / С. Г. Чорний, Письменний О. В. // Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара. Екологія та ноосферологія – Київ-Дніпропетровськ. – 2011. – Вип. 3-4. – Т. 22. – С. 43-46.

3. Письменний О. В. Вплив мікродобрив на урожай та якість буряку столового / О. В. Письменний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. - 2012. - Вип.2(66). - С.155 - 159.

4. Письменний О. В. Вплив обробітку грунту на протидефляційну стійкість чорнозему південного / О. В. Письменний // Матеріали Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. Професорсько - викладацького складу МДАУ. Миколаїв. – 2011. – С. 55 – 57.

5. Письменний О. В. Вплив мікродобрив на урожай та якість буряку столового / О. В. Письменний // Матеріали Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. Професорсько - викладацького складу МДАУ. Миколаїв. – 2012. – С. 55 – 57.

6. Письменний О. В. Вивчення впливу мікродобрив на урожай та якість капусти білокачанної / О. В. Письменний, С. Г. Чорний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2013. ? Вип.3 (73). ? С.111 ? 115.

7. Письменний О. В. Основні показники протидефляційної стійкості еродованого темно-каштанового ґрунту / О. В. Письменний // Матеріали Причорноморської регіональної наук.-практ. конф. Професорсько - викладацького складу МДАУ. Миколаїв. – 2013. С. 133-134.

8. Письменний О. В. Вивчення впливу мікродобрив на урожай та якість капусти білокачанної / О. В. Письменний, О. С. Левкова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2014. ? Вип.2(78). ? С.120 ? 125.

9. Pismenniy О.V. Wind erosions resistant of steppe soils of Ukraine. / S.G. Chorny, Pismenniy О. V. // Agricultural Science and Practice. –2014. № 3. – Р. 43 -57.

10. Письменний О. В. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів Степу України / О. В. Письменний // Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції. «Олвійський форум - 2015». Миколаїв – 2015. С. 184-186.

11. Письменний О. В. Трансформація сучасних протидефляційних властивостей ґрунтів Степу України / О. В. Письменний // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — 2015. — Вип. 2(85). — С. 47—53.

Авторські свідоцтва, патент

Пат. 29131 Україна, (51) МПК А018 13/16. Спосіб визначення протидефляційної стійкості ґрунтів / Мелашич А.В., Чорний С.Г., Письменний О. В.; заявники і патентовласники: Інститут землеробства, геодезії та землеустрою південного регіону УААН і Миколаївський державний аграрний університет. - №u 200706516; заявл. 11.06.2007; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 4 с.

Навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

1. «Фітофармакологія». Біологічний захист рослин. Модуль 1 для виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання агрономічного факультету напрямку підготовки 6. 090101 «Агрономія» / уклад. О. В. Письменний. ? Миколаїв : МНАУ,2012. ? 51.

2. Фітофармакологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» ОКР «Бакалавр» Навчальні модулі II?IV. / уклад. О. В. Письменний. ? Миколаїв : МНАУ, 2013. ? 47.

3. Фітофармакологія. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / уклад. О. В. Письменний. ? Миколаїв : МНАУ, 2014. ? 47.

4. Агрофармакологія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт студентами денної форми навчання факультету агротехнологій напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія». Модуль I Біологічний метод захисту рослин. / уклад. О. В. Письменний. ? Миколаїв : МНАУ, 2015. ? 51.

5. Земельний кадастр Методичні рекомендації до виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" напряму 6.090101 "Агрономія" / уклад. О. В. Письменний. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 47 с.

6. Рекультивація земель Методичні рекомендації до виконання практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр"спеціальності 201 "Агрономія" / уклад. О. В. Письменний. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 87 с.

7. Агрофармакологія Методні рекомендації до виконня практичних робіт навчальних модулів II-IV для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання / уклад. О. В. Письменний. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 55 с.

Письменний О.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3338-3349
ResearcherID

Контактна інформація
телефон (0512) 34-60-61
E-mail: pismennioleg@gmail.com


Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ