Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №290

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Структура університету → ФакультетиТВППТСБ

3D

Доступність вищої освіти та головні можливості для вступників Миколаївського національного аграрного університету Детальніше...
Увага! Розпочато реєстрацію випускників освітнього ступеня «Бакалавр» для проходження єдиного вступного іспиту (ЄВІ) із іноземної мови Детальніше...
Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

Кафедра технології виробництва продукції тваринництва

Людина – то не глина, людина – то зернина,
наше завдання зробити все, щоб ця зернина проросла.

МНАУ. Логотип кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Лихач Вадим ЯрославовичВ.о. завідувача кафедри – Лихач Вадим Ярославович, доктор сільськогосподарських наук, доцент

телефон +38 0 (512) 34-30-57
телефон +38 098-243-84-71
E-mail: vylihach@mnau.edu.ua

Заступник завідувача кафедри – Трибрат Руслан Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент


Новини кафедри

Ми в соцмережах:

Facebook

Історія кафедри
Кафедру технології виробництва продукції тваринництва було створено у 1987 році (перша назва – кафедра спеціальної зоотехнії). Першим завідувачем кафедри був кандидат с.-г. наук, доцент Гардер Є.І. З 2001 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, професор Топіха В.С. У 2010 року кафедра посіла ІІ місце у конкурсі на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно рішення вченої ради Миколаївського НАУ та наказу ректора № 191 від 29 грудня кафедру ТВПТ було реформовано до наступних обсягів.

З 2017 року кафедру очолює доктор с.-г. наук, доцент Лихач В.Я.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Лихач Вадим Ярославович – в.о. завідувача кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент
Топіха Віра Сергіївна – доктор сільськогосподарських наук, професор
Рибалко Валентин Павлович – доктор сільськогосподарських наук, академік УААН і РАСГН, професор
Трибрат Руслан Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Калиниченко Галина Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Галімов Сергій Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант кафедри
Фаустов Ростислав Вікторович – аспірант кафедри
Григор'єва Світлана Віталіївна – завідуюча лабораторією кафедри ТВПТ

Графік консультацій та відпрацювань ТВПТ , Графіки відкр.занять ТВПТ – графік проведення консультацій з дисциплін, що читаються на кафедрі технологія виробництва продукції тваринництва на II семестр, а також проведення відкритих занять 2018-2019 н.р.

Перелік дисциплін:
- Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва (Лихач В.Я.)
- Моделювання технологічних процесів у тваринництві (Трибрат Р.О.)
- Технологія виробництва продукції бджільництва (Галімов С.М.)
- Основи наукових досліджень і патентування (Калиниченко Г.І.)
- Проектування підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва (Трибрат Р.О.)
- ТВППТ (Галімов  С.М.)
- Система технологій (Галімов С.М.)
- Технологія виробництва продукції вівчарства (Калиниченко Г.І.)
- Технологія виробництва продукції свинарства (Топіха В.С., Калиниченко Г.І., Лихач В.Я.)
- Технологія виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (Лихач В.Я.)
- Відходи тварин та їх переробка (Лихач В.Я.)
- Технологія продуктів забою тварин (Лихач В.Я.)
- ТВПТіП (Лихач В.Я.)
- ТВПТ (Лихач В.Я.)
- Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва (Трибрат Р.О.)
МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

МНАУ. Кафедра технології виробництва продукції тваринництва.

Навчально-методична робота
Кафедра є випусковою. Її викладачі проводять великий обсяг робіт по забезпеченню високого рівня підготовки майбутніх фахівців для аграрного сектору.

Кафедра проводить навчальну роботу за ступеневою системою: підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів; забезпечує навчання студентів з 14 дисциплін спеціальності 204 – "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" : технологія виробництва продукції свинарства, технологія виробництва продукції вівчарства, моделювання технологічних процесів у тваринництві, селекція с.-г. тварин, організація племінної справи, методика наукових досліджень та патентознавство, технологія забою тварин, інноваційні технології виробництва продукції тваринництва, технологія виробництва продукції тваринництва спеціалізації ("Енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі").

Викладачі кафедри використовують сучасні методи навчання із застосуванням новітніх розробок програмного забезпечення, кіно- та відеоматеріалів. Практичні заняття проводяться у виробничих умовах шести філій кафедри.

Співробітниками кафедри опубліковано більше 150 методичних робіт для вивчення дисциплін, написання курсових робіт та проектів, лабораторно-практичних занять, курсів лекцій з дисциплін: "Селекція тварин", "Моделювання технологічних процесів у тваринництві", "Технологія виробництва продукції тваринництва" спеціалізації ("Енергетика та енергетичні системи в агропромисловому комплексі"),"Основи наукових досліджень і патентування"; монографія "М'ясні генотипи свиней південного регіону України", (2008 р., 22 др. арк.); навчальні посібники: "Технологія виробництва продукції свинарства" (2012 р.,29 др. арк.), "Організація племінної справи".(2012 р., 10 др. арк.)

Співробітниками кафедри опубліковано: конспект лекцій з дисципліни "Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва" (2015 р. 17 др. ак.) монографія "Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві" (2016 р. 10 др. ак.)

Науково-дослідна робота та міжнародне співробітництво
На кафедрі створено наукову школу свинологів під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Топіхи В.С. За її керівництвом підготовлено і захищено 12 кандидатських та одна докторська дисертація з питань удосконалення селекційно-племінної роботи та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства для ефективного ведення галузі, (№ державної реєстрації 0112U007742). В теперішній час під керівництвом професора Топіхи В.С. та доцента Лихача В.Я. проводяться наукові дослідження 3-х докторантів (доц. Луговий С.І., доц. Галімов С.М., доц. Лихач А.В.).

Проведені дослідження за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України в рамках Росія, Україна, Бєларусь за темою "Дослідження динаміки генофонду домашніх свиней Sus Scrofa за антропогенного впливу з використанням нейтральних та селекційно-залежних ДНК маркерів Ф 43/011(№ 0111U006972).

Під керівництвом академіка УААН, академіка РАСГН, доктора с.-г. наук, професора, Лауреата Державної премії України Рибалка В.П. розроблено більше 40 методик і методичних рекомендацій у галузі свинарства. Він є одним із авторів важливіших селекційних досягнень в свинарстві: полтавського заводського типу м'ясних свиней (ПМ-1), високопродуктивного материнського типу у великій білій породі (УВБ-1), полтавської м'ясної породи (ПМ), червонопоясної спеціалізованої лінії м'ясних свиней (ЧПСЛ). Під його керівництвом підготовлено і захищено 4 докторських і 15 кандидатських дисертацій. Професор Рибалко В.П. має 12 авторських свідоцтв і патентів, ним опубліковано більше 400 наукових праць.

На кафедрі розробляються та впроваджуються на рівні сучасних вимог селекційно-генетичні та технологічні методи підвищення виробництва продукції тваринництва в південному регіоні.

Викладачі кафедри є постійними учасниками обласних, державних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, виставок. Кафедра організувала та провела на високому рівні дві міжнародні науково-практичні конференції зі свинарства (2002, 2006, 2015 рр.).

За результатами виконання госпдоговірних тематик створено та успішно функціонують два племзаводи за породами велика біла та дюрок – "Миг-Сервіс-Агро" та племзавод за породами велика біла та українська м'ясна – "Таврійські свині".

Велика увага надається активізації науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти. На кафедрі працюють 3 гуртки з галузей свинарства, вівчарства та інноваційних технологій.

Кафедра спрямовує свою діяльність на всебічний розвиток Міжнародних відносин з провідними установами і організаціями. Укладено договори про співпрацю з Гродненським ДАУ (Республіка Бєларусь), укладено творчі угоди з Всеросійським НДІ тваринництва РАСГН (м. Москва, Росія), Ульяновською сільськогосподарською академією (м. Ульянівськ, Росія), Белгородською державною сільськогосподарською академією (Росія), РУП "Національно-практичний центр Національної академії наук Беларусі з тваринництва (Республіка Беларусь, м. Жодино), Інститутом генетики та цитології НАН Беларусі, (м. Мінськ), Молодовський Державний Аграрний Університет(м. Кишинів, Республіка Молдова).

У результаті перемоги у ІІ турі конкурсу прикладних досліджень кафедра є виконавцем (2016-2019 рр) науково-дослідних робіт: «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження» та «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин», які фінансуються з загального фонду державного бюджету (проф. Топіха В.С., доц. Лихач В.Я., доц. Лихач А.В., проф. Крамаренко С.С., доц. Луговий С.І.).

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

День поля

День поля - 2019

лінія

Онлайн опитування

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

Web of Science

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Запрошуємо до участі 15-17 травня 2019 року у VІ-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Екологічні та соціальні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 15-17 травня 2019 року.
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року Детальніше

лінія

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК» 18-22 листопада 2019 року.
Детальніше.

лінія

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусПеревірка на плагіат

Перевірка на плагіат

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ