Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТВПТ → Луговий Сергій Іванович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Луговий Сергій Іванович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри.Луговий Сергій Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народився у 1979 році. 2001 року з відзнакою закінчив Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський національний аграрний університет), здобувши кваліфікую магістра із зооінженерії. З 2001 по 2007 рік працював на посаді асистента кафедри спеціальної зоотехнії Миколаївського національного аграрного університету, а з 2007 року і донині – на посаді доцента цієї ж кафедри. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – "Розведення та селекція тварин" успішно захистив у 2006 році. 2008 року присвоєне вчене звання доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва. У результаті участі в Міжнародному конкурсі доц. Луговий С.І. в 2010 р. одержав грант та пройшов стажування за програмою "Мобільність молодих вчених" Російського фонду фундаментальних досліджень в Центрі біотехнології та молекулярної діагностики Всеросійському інституті тваринництва (м. Москва). Стаж роботи – 12 років.

Напрями наукових досліджень:
- вивчення генетичного різноманіття та оцінка процесів мінливості в популяціях сучасних планових порід свиней південного регіону України з використанням даних поліморфізму мікросателітів ДНК;
- виявлення асоціацій структурних генів свиней з їх продуктивними якостями;
- встановлення рівня генетичної мінливості та оцінка рівня генетичної рівноваги в популяціях свиней основних порід м'ясного напряму продуктивності (дюрок, ландрас, українська м'ясна);
- удосконалення методів оцінки племінних та продуктивних якостей свиней.
Загальна кількість наукових праць – 40.

Основні наукові публікації
1. М'ясні генотипи свиней південного регіону України: моногр. / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. А. Коваль та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.

2. Топіха В. С., Луговий С. І., Крамаренко С. С. Оцінка генетичної диференціації різних генеалогічних ліній свиней великої білої породи // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — 2008. — Т. 10. — № 2 (37). — Ч. 3. — С. 185—190.

3. Топиха В. С., Луговой С. И., Крамаренко С. С. Анализ генетического разнообразия свиней крупной белой породы на основе мультилокусных генотипов микросателлитов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — Вип. 1 (52). — Т. 2. — С. 3—11.

4. Луговой С. И., Крамаренко С. С. Оценивание эффективной численности популяции свиней крупной белой породы на основе молекулярно-генетических маркеров // Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ : сб. науч. трудов по материалам ХVII междунар. науч.-практ. конф. по свиноводству, (Ульяновск, 7-10 июля 2010 г.). — Ульяновск, УГСХА, 2010. — С. 210—216.

5. Крамаренко С. С. Оценка генетического разнообразия свиней с использованием мультилокусных генотипов микросателлитов ДНК / С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в животноводстве" (7-8 октября 2010 г.) — Жодино : РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 2010. — Ч. 1. — С. 67—69.

6. Харзинова В. Р. Характеристика аллелофонда новосибирской популяции свиней скороспелой мясной породы по микросателлитам / В. Р. Харзинова, Н. А. Зиновьева, Н. В. Батенева, Е. А. Гладырь, Г. М. Гончаренко, К. В. Жучаев, С. І. Луговой, В. Н. Маурчева, М. А. Барсукова // Достижения науки и техники АПК. — Москва, 2011. — № 10. — С. 59—61.

7. Крамаренко С. С. BLUP-оценки воспроизводительных качеств свиноматок украинской мясной породы разного происхождения / С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2011. — Вип. 76. — Ч. 2. — С. 105—110.

8. Коновалов І. В. Гістологічна будова м'язової тканини свиней / І. В. Коновалов, С. І. Луговой, В. Я. Лихач // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2011. — Вип. 76. — Ч. 2. — С. 282—286.

9. Зиновьева Н. А. Генетичний поліморфізм гена ВF (BF_in 1_C79T) у свиней великої білої породи різного походження / Н. А. Зинов'єва, О. О. Гладирь, О. В. Костюніна, С. І. Луговой, Л. О. Домашова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2011. — Т. 13. — № 4 (50). — Ч. 2. — С. 71—75.

10. Топіха В. С. Мінливість гена інсуліноподібного фактора росту у свиней великої білої породи / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — Вип. 4 (61). — Т. 1. — С. 188—192.

11. Топіха В. С. Вплив антропогенного навантаження на динаміку генофонду свиней за геном естрогенового рецептора (ESR) / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2011. — Т. 13. — № 4 (50). — Ч. 4. — С. 341—348.

12. Топіха В. С. Оцінка породних та географічних особливостей генетичного різноманіття свиней за локусами мікросателітів) / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. — Вип. 20. — С. 274—277.

13. Топіха В. С. Беконні якості свиней породи ландрас / В. С. Топіха, І. В. Коновалов, С. І. Луговой, В. Я. Лихач // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 1. — С. 200—205.

Контактна інформація
E-mail: silugovoy@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ