Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТВПТ → Луговий Сергій Іванович

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Луговий Сергій Іванович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри.Луговий Сергій Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народився у 1979 році. 2001 року з відзнакою закінчив Миколаївську державну аграрну академію (нині – Миколаївський національний аграрний університет), здобувши кваліфікую магістра із зооінженерії. З 2001 по 2007 рік працював на посаді асистента кафедри спеціальної зоотехнії Миколаївського національного аграрного університету, а з 2007 року і донині – на посаді доцента цієї ж кафедри. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 – "Розведення та селекція тварин" успішно захистив у 2006 році. 2008 року присвоєне вчене звання доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва. У результаті участі в Міжнародному конкурсі доц. Луговий С.І. в 2010 р. одержав грант та пройшов стажування за програмою "Мобільність молодих вчених" Російського фонду фундаментальних досліджень в Центрі біотехнології та молекулярної діагностики Всеросійському інституті тваринництва (м. Москва). Стаж роботи – 12 років.

Напрями наукових досліджень:
- вивчення генетичного різноманіття та оцінка процесів мінливості в популяціях сучасних планових порід свиней південного регіону України з використанням даних поліморфізму мікросателітів ДНК;
- виявлення асоціацій структурних генів свиней з їх продуктивними якостями;
- встановлення рівня генетичної мінливості та оцінка рівня генетичної рівноваги в популяціях свиней основних порід м'ясного напряму продуктивності (дюрок, ландрас, українська м'ясна);
- удосконалення методів оцінки племінних та продуктивних якостей свиней.
Загальна кількість наукових праць – 40.

Основні наукові публікації
1. М'ясні генотипи свиней південного регіону України: моногр. / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. А. Коваль та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.

2. Топіха В. С., Луговий С. І., Крамаренко С. С. Оцінка генетичної диференціації різних генеалогічних ліній свиней великої білої породи // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — 2008. — Т. 10. — № 2 (37). — Ч. 3. — С. 185—190.

3. Топиха В. С., Луговой С. И., Крамаренко С. С. Анализ генетического разнообразия свиней крупной белой породы на основе мультилокусных генотипов микросателлитов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — Вип. 1 (52). — Т. 2. — С. 3—11.

4. Луговой С. И., Крамаренко С. С. Оценивание эффективной численности популяции свиней крупной белой породы на основе молекулярно-генетических маркеров // Современные проблемы интенсификации производства свинины в странах СНГ : сб. науч. трудов по материалам ХVII междунар. науч.-практ. конф. по свиноводству, (Ульяновск, 7-10 июля 2010 г.). — Ульяновск, УГСХА, 2010. — С. 210—216.

5. Крамаренко С. С. Оценка генетического разнообразия свиней с использованием мультилокусных генотипов микросателлитов ДНК / С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в животноводстве" (7-8 октября 2010 г.) — Жодино : РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству", 2010. — Ч. 1. — С. 67—69.

6. Харзинова В. Р. Характеристика аллелофонда новосибирской популяции свиней скороспелой мясной породы по микросателлитам / В. Р. Харзинова, Н. А. Зиновьева, Н. В. Батенева, Е. А. Гладырь, Г. М. Гончаренко, К. В. Жучаев, С. І. Луговой, В. Н. Маурчева, М. А. Барсукова // Достижения науки и техники АПК. — Москва, 2011. — № 10. — С. 59—61.

7. Крамаренко С. С. BLUP-оценки воспроизводительных качеств свиноматок украинской мясной породы разного происхождения / С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2011. — Вип. 76. — Ч. 2. — С. 105—110.

8. Коновалов І. В. Гістологічна будова м'язової тканини свиней / І. В. Коновалов, С. І. Луговой, В. Я. Лихач // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2011. — Вип. 76. — Ч. 2. — С. 282—286.

9. Зиновьева Н. А. Генетичний поліморфізм гена ВF (BF_in 1_C79T) у свиней великої білої породи різного походження / Н. А. Зинов'єва, О. О. Гладирь, О. В. Костюніна, С. І. Луговой, Л. О. Домашова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2011. — Т. 13. — № 4 (50). — Ч. 2. — С. 71—75.

10. Топіха В. С. Мінливість гена інсуліноподібного фактора росту у свиней великої білої породи / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — Вип. 4 (61). — Т. 1. — С. 188—192.

11. Топіха В. С. Вплив антропогенного навантаження на динаміку генофонду свиней за геном естрогенового рецептора (ESR) / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. — Львів, 2011. — Т. 13. — № 4 (50). — Ч. 4. — С. 341—348.

12. Топіха В. С. Оцінка породних та географічних особливостей генетичного різноманіття свиней за локусами мікросателітів) / В. С. Топіха, С. С. Крамаренко, С. І. Луговой // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2012. — Вип. 20. — С. 274—277.

13. Топіха В. С. Беконні якості свиней породи ландрас / В. С. Топіха, І. В. Коновалов, С. І. Луговой, В. Я. Лихач // Таврійський науковий вісник : зб. наук. праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Грінь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 1. — С. 200—205.

Контактна інформація
E-mail: silugovoy@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин».
Детальніше

лінія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ