Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТВПТ → Лихач Вадим Ярославович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Лихач Вадим Ярославович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Лихач Вадим Ярославович
в.о завідувача кафедри, доктор сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
доктор сільськогосподарських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри технології виробництва продукції тваринництва Миколаївського НАУ.
Кандидатську дисертацію на тему: «Формування продуктивних якостей свиней спеціалізованих м’ясних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні» за спеціальністю 06.02.01 – розведення і селекція тварин захистив у 2006 р. в Херсонському державному аграрному університеті (м. Херсон). Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Топіха Віра Сергіївна.
Докторську дисертацію на тему «Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві» за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва, захистив у 2016 році у Миколаївському національному аграрному університеті. Науковий консультант – д.с.-г.н., професор, Заслужений працівник сільського господарства України Топіха Віра Сергіївна.
Загальна кількість:
опублікованих наукових статей і тез у наукових збірниках і журналах – 71;
монографій – 2;
підручників, навчальних посібників – 2;
одержаних патентів – 6.

Напрями наукових досліджень: вивчення та розробка сучасних методів технології обладнання свинокомплексів устаткуванням провідних вітчизняних та світових виробників, годівлі свиней різних статевовікових груп, племінного ведення галузі свинарства та продуктивних якостей основних порід м’ясного напряму (дюрок, ландрас, українська м?ясна). Є виконавцем наукових досліджень за темами: «Удосконалення та впровадження інноваційних технологічних рішень підвищення виробництва продукції свинарства»,(№ державної реєстрації 0112U007742), «Впровадження інноваційних технологій виробництва свинини на основі перспективного генофонду вітчизняного та зарубіжного походження», (№ державної реєстрації 0116U004760), «Наукове обґрунтування та розробка нових методів визначення племінної цінності та раннього прогнозування продуктивності сільськогосподарських тварин», які фінансуються з загального фонду державного бюджету» (№ державної реєстрації 0117U000485).

Загальна кількість друкованих праць складає 48, з них: статей – 26; 6 статей у виданнях, які зареєстровані в науково-метричних базах (РІНЦ), 1 стаття – в іноземному науковому видані, 10 – у матеріалах конференцій методичних посібників та рекомендацій – 15; монографій – 2. Результати розробок захищено 3 деклараційними патентами України на корисну модель.

Нагороди
Має грамоти Міністерства аграрної політики та продовольства і його підрозділу – Департаменту аграрної освіти, науки та дорадництва (2010, 2011 рр.).

Основні наукові публікації
1. М'ясні генотипи свиней південного регіону України : моногр. / [В. С. Топіха, Р. О. Трибрат, О. А. Коваль та ін.]. — Миколаїв : МДАУ, 2008. — 350 с.

2. Лихач В. Я. Убойные качества свиней породы дюрок украинской селекции в условиях СПК Агрофирмы "Миг-Сервис-Агро" / В. Я. Лихач, А. В. Черненко // Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов, 20-22 мая 2008 г. — Ульяновск. — С. 83—86.

3. Лихач В. Я. Ефективне ведення галузі свинарства в умовах СГПП "Техмет-ЮГ" / В. Я. Лихач, С. М. Галімов // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць Херсонського ДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — С. 166—170.

4. Черненко А. В. Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку свиней / А. В. Черненко, В. Я. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41). Ч. 2. — С. 322—326.

5. Лихач В. Я. Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" / В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Черненко, О. І. Загайкан // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць ХДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64, Ч. 3. — С. 181—185.

6. Лихач В. Я. Продуктивні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції "Степовий" / В. Я. Лихач, О. М. Романова // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. держ. аграр. ун-т. — Біла Церква, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 21—22.

7. Топіха В. С. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м'ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50). Ч. 3. — С. 306—309.

8. Шебанін В. С. Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АПК / В. С. Шебанін, В. Я. Лихач // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — Вип. 1 (65). — С. 3—11.

9. Топіха В. С. Теплостійкість та гематологічні показники свиноматок породи ландрас у період адаптації / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, І. М. Коновалов // Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи: ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 14-16 березня 2012 р. : збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільськ, 2012. — Вип. 20. — С. 271—274.

10. Лихач В. Я. Продуктивні якості свиней породи ландрас у період адаптації / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, І. В. Коновалов, Р. О. Трибрат // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Грінь Д. С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 110—115.

11. Технологія виробництва продукції свинарства : навч. посіб. / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, Г. І. Калиниченко та ін.]; за ред. В.С. Топіхи. — Миколаїв : МДАУ, 2012. — 453 с.

12. Топіха В. С. Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ «Таврійські свині» / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан // Науково-теоретичний фаховий журнал Науковий вісник «Асканія-Нова» — Випуск 5, — 2012. — С. 283-289.

13. Topiha V. Bacon quality of pigs from landrace breed under different methods of breeding / V. Topiha, V. Likhach, А. Likhach // Agricultural Sciences. - Plovdiv : Academic Publishing House of the Agricultural University, 2013. - Volume V. - Issue 14. - P. 141-145. - ISSN 1313-6577.

14. Створення конкурентоспроможного підприємства з виробництва свинини на базі навчально-науково-практичного центру миколаївського аграрного університету / [О. Є. Новіков, В. Я. Лихач, П. О. Шебанін, Ф. А. Бородаєнко] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — Вип. 2(78). — С. 3-15.

15. Топіха В. С. Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м'ясних порід / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Полтава, 2014. — Вип. 65. — С. 126-131.

16. Топіха В. С. Результати племінної роботи з внутрішньо порідним типом свиней породи дюрок української селекції «Степовий» в умовах ПАТ «Племзавод «Степной» Запорізької області / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2014. — Вип. 3, Т(2). — С. 158-167

17. Лихач В. Я. Використання ентропійно-інформаційного аналізу для оцінки відтворювальних якостей помісних свиноматок / В. Я. Лихач, С. С. Крамаренко, П. О. Шебанін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 1(82). — С. 187-194.

18. Навчально-науково-виробничий свинокомплекс Миколаївського національного агарного університету в системі інноваційного розвитку АПК / [В. С. Шебанін, О. Є. Новіков, В. С. Топіха, В. Я. Лихач] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(84), Т(2). — С. 3-9.

19. Технологія виробництва свинини в умовах ТОВ «Таврійські свині» / [В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, О. І. Загайкан, П. О. Шебанін] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(84), Т(2). — С. 48-54.

20. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / [В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. В. Лагодієнко, М. А. Коваль] // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2015. — Вип. 2(85), Т(1). — С. 124-129.

21. Автоматизована інформаційна система «Акцент – племінний облік у свинарстві» в селекції тварин [С. І. Луговий, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, М. М. Сердюк, Ю. М. Сердюк] // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — Полтава, 2015. — Вип. 67. — С. 90-95. — (Серія : «Сільськогосподарські науки»).

22. Топіха В. С. Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науково-технічний бюллетень, Інститут тваринництва НААН. — Х., 2014. — №112 — С. 150-159.

23. Лихач В. Я. Технологічні особливості вирощування поросят / В. Я. Лихач // Тваринництво України. — 2015. — Вип. 6. — С. 11-13.

24. Луговий С. І. Влияние возраста двухпородных свиноматок на их воспроизводительные качества / С. І. Луговий, В. Я. Лихач // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. національний аграр. ун-т. — Біла церква, 2015. — Вип. 1(116). — С. 45—49.

25. Лихач В. Я. Відтворювальні якості свиноматок залежно від конструктивних особливостей станкового обладнання / В. Я. Лихач // Тваринництво України. — 2015. — Вип. 8. — С. 34-37.

26. Лихач В. Я. Гистологическое строение мышечной ткани свиней различных пород и сочетаний в условиях промышленной технологии / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, П. О. Шебанин // «Инновации и продовольственная безопасность». —2015. — №5. — С. 31-37.

27. Пат. № 92089 Україна, МПК А61D 19/02 (2006.01). На корисну модель. Станок для привчання кнурів до садки на штучну вагіну / В. Я. Лихач, О. В. Волощук, С. І. Луговий, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201402695 ; заявл. 18.03.2014 ; опублік. 25.07.2014, Бюл. № 14.

28. Пат. № 92090 Україна, МПК А61D 19/02 (2006.01). На корисну модель. Пересувне чучело для отримання сперми у кнурів / В. Я. Лихач, О. В. Волощук, С. І. Луговий, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201402696 ; заявл. 18.03.2014 ; опублік. 25.07.2014, Бюл. № 14.

29. Пат. № 100451 Україна, МПК А01К 5/01 (2006.01). На корисну модель. Самогодівниця для свиней / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Ф. А. Бородаєнко, В. О. Іванов ; заявник Лихач Вадим Ярославович. — № u201501057 ; заявл. 10.02.2015 ; опублік. 27.07.2015, Бюл. № 14.

30. Обґрунтування, розробка та впровадження інтенсивно-технологічних рішень у свинарстві : монографія / В. Я. Лихач. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 227 с.

31. Лихач В.Я. Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальні якості свиноматок / В.Я. Лихач // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: збірник наукових праць Білоцерк. національний аграр. ун-т. – Біла церква, 2016. – Вип. 2 (120). – С. 195–199.

32. Лихач В.Я. Вплив технології утримання на відтворювальні якості свиноматок / В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Вісник Дніпропетровського державного агро-економічного університету. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 4(38). – С. 103–107.

33. Лихач В.Я. Поліморфізм генів CTSL та MC4R в популяціях свиней різних порід / В.Я. Лихач, П.О. Шебанін, В. М. Балацький // Науково-технічний бюлетень, Інститут тваринництва НААН. – Х., 2016. — №115 – С. 134–139.

34. Кіш С.В. Відгодівельні якості свиней внутрішньопорідного типу породи дюрок української селекції «Степовий» за різних методів розведення / С.В. Кіш, В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 60-63.

35. Лихач В.Я. Воспроизводительные качества внутрипородного типа свиней породы дюрок украинской селекции «Степной» в разрезе семейств и линий / В.Я Лихач, С.В. Киш // «Инновации и продовольственная безопасность». – 2016. – №4 (10). – С. 18–21.

36. Лихач В.Я. Біохімічні процеси у м’ясі свиней різної стресочутливості та умов вирощування // В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Кіш // Вісник аграрної науки Причорномор’я. –Миколаїв: МНАУ, 2016. – Вип. 2(90), Ч.1. – С. 6–15.

37. Технологія вирощування ремонтних свинок на промислових комплексах : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 13 с.

38. Практичний довідник зі свинарства : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 73 с.

39. Основи нормованої годівлі свиней : виробнично-практичні рекомендації / В.С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий, А. В. Лихач [та ін.] ; МНАУ. – Миколаїв. – 2016. – 51 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9150-6730
ResearcherID

Контактна інформація
телефон моб. +38 0 (98) 243-84-71
E-mail: vylihach@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ