Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Баркарь Євген Володимирович

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Баркарь Євген Володимирович, кандидат біологічних наук, доцент.Баркарь Євген Володимирович
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Стаж
Загальний стаж – 18 років, науково-педагогічний – 13 років.

Біографія
Народився 15.09.1981 р. у м. Миколаєві у родині робітників. У 1998 році закінчив ЗОШ № 57 м. Миколаєва. У 1999 році вступив до Миколаївської державної аграрної академії. У 2004 році закінчив з відзнакою зооінженерний факультет Миколаївського державного аграрного університету і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Зооінженерія» та здобув кваліфікацію «магістр із зооінженерії». У 2004 році вступив до аспірантури Миколаївського ДАУ, яку закінчив у 2007 році. Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Дисертаційну роботу на тему «Оцінка ремонтного молодняку за інтенсивністю росту для підвищення відтворювальних якостей свиней» виконав під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, член-кореспондента НААНУ, Заслуженого діяча науки і техніки України Коваленка Віталія Петровича та захистив 17.04.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». У 2011 році отримав вчене звання доцента. У 2008-2012 рр. виконував обов’язки заступника відповідального секретаря та відповідального секретаря приймальної комісії університету. У 2012-2013 рр. виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради К 38.806.02 із захисту кандидатських дисертацій. З 2016 р. виконує обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії університету.

Напрями наукових досліджень: розведення та селекція тварин, зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві. Загальна кількість публікацій – 65, навчальних посібників – 1, наукових праць – 42, навчально-методичних розробок – 22.

Основні наукові публікації

1. Баркарь Є. В. Використання аналізу головних компонент при дослідженні біохімічних параметрів сироватки крові свиней великої білої породи / Є. В. Баркарь // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С. З. Гжицького. – Львів. – Том 9, № 3 (34), ч. 3. – 2007. – С. 8-12.
2. Баркарь Є. В. Критерії оцінки інтенсивності росту свиней великої білої породи / Є. В. Баркарь // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. – Вип. 53. – Херсон : Айлант, 2007. – С. 157-161.
3. Баркарь Є. В. Особливості росту свиней великої білої породи різних родин / Є. В. Баркарь // Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи // Міжнар. наук.-прак. конф., 16-18 березня 2011 р. : Збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип.19. – С. 7-9.
4. Галушко І. А. Використання ентропійного аналізу для оцінки динаміки живої маси телиць голштинської породи зарубіжної селекції різних ліній / І. А. Галушко, Є. В. Баркарь // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Херсон : Грінь Д. С., 2012. – Вип.60. – С. 184-188.
5. Баркарь Є. В. Вплив класового розподілу на молочну продуктивність корів різних генеалогічних ліній / Є. В. Баркарь, А. О. Бондар // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Технологія виробництва в переробки продукції тваринництва / Подільський державний аграрно-технічний університет; за редакцією М. І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський : Подільський державний аграрно-технічний університет, 2013. – Вип.21. – С. 12-14.
6. Баркарь Є. В. Використання моделі П. Вуда для апроксимації лактаційних кривих корів різних класів розподілу / Є. В. Баркарь // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки – Вінниця, 2013. – Вип. 2(72). – С. 71-75.
7. Баркарь Є. В. Оцінка впливу породної приналежності та віку в опоросах на відтворювальні якості свиноматок / Є. В. Баркарь, І. А. Галушко, М. О. Возіян // Современная наука. Новые перспективы: сб. наук. докл. / Zbior raportow naukowych. «Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy». (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – str. 38-41.
8. Баркарь Є. В. Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних класів розподілу / Є. В. Баркарь, І. А. Галушко, К. О. Демченко // Современная наука. Новые перспективы: сб. наук. докл. / Zbior raportow naukowych. «Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy». (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – str. 42-44.
9. Баркарь Є. В. Оцінка рівня молочної продуктивності корів різних класів розподілу / Є. В. Баркарь, Я. В. Лянна // Современная наука. Новые перспективы: сб. наук. докл. / Zbior raportow naukowych. «Wspolczesna nauka. Nowe perspektywy». (30.01.2014 – 31.01.2014) – Warszawa : Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – str. 35-37.
10. Баркарь Є. В. Аналіз вікової динаміки відтворювальних якостей свиноматок різних порід / Є. В. Баркарь, І. А. Галушко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.2(84). – Т.2. – С. 175-180.
11. Баркарь Є. В. Вплив спадковості породи ландрас на ріст та відгодівельні якості молодняку свиней / Є. В. Баркарь, В. А. Кириченко // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki» (28.02.2017). – Warszawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – str. 15-18.

Методичні рекомендації

1. Баркарь Є. В. Генетичні ресурси сільськогосподарських тварин: курс лекцій / Є. В. Баркарь. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 84 с.

2. Баркарь Є. В. Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві : курс лекцій / Є. В. Баркарь. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 74 с.

3. Баркарь Є. В. Методичні рекомендації щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві» для здобувачів вищої освіти ступеня «бакалавр» спеціальності 204 «ТВППТ» денної та заочної форм навчання / Є. В. Баркарь. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 59 с.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0692-5392
ResearcherID

Контактна інформація:
телефон моб. +38 0 (66) 566-19-41
E-mail: evbarkar@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ