Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Каратєєва Олена Іванівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Каратєєва Олена Іванівна, асистент.Каратєєва Олена Іванівна
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент,
заступник декана факультету ТВППТСБ з виховної роботи

Стаж
Загальний стаж – 17 років, науково-педагогічний –8 років.

Біографія
Народилася 13.07.1978 р. у с. Мигія Первомайського району, Миколаївської області. У 2000 р. закінчила Мигійський державний аграрний технікум і отримала диплом молодшого спеціаліста з напряму "Зоотехнія" у тому ж році стала студенткою деної форми навчання Зооінженерного факультету Миколаївського НАУ. У 2004 р. отримала диплом магістра з відзнакою (кваліфікація – "зоонженер"). З 2009 по 2012 рр. навчалася у денній аспірантурі, яку закінчила на відмінно. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук у спеціалізованій вченій раді К 38.806.02 у Миколаївському національному аграрному університеті 17. 05.2013 р. Дисертаційну роботу на тему "Вплив інтенсивності формування корів різних порід в їх ранньому постнатальному онтогенезі на продуктивність" виконала під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АНВО України Гиль Михайла Івановича. Наказом № 1410 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2013 р. присуджено науковий ступінь кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. З 2011 по 2012 рр. займала посаду за сумісництвом провідного фахівця відділу інформаційно-комунікаційних технологій і виставкової діяльності Миколаївського НАУ. З 2012 р.обіймає посаду асистента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології Миколаївського НАУ, а з 2016 р доцента цієї ж кафедри. Наразі є членом міжкафедрального семінару із попереднього розгляду кандидатських дисертацій.

Напрями наукових досліджень: генетика тварин, розведення і селекція тварин. Загальна кількість публікацій — 35, наукових праць — 25, навчально-методичних розробок — 7.

Основні наукові публікації:

1. Гиль М. І. Факторіальна обумовленість ознак молочної продуктивності корів різних генотипів // М. І. Гиль, О. І. Каратєєва // Наук. Вісник Луганського НАУ : Луганськ, 2010. — № 21. — С. 37—39.

2. Каратєєва О. І. Особливості гістроструктури шкіри худоби молочного напряму продуктивності в умовах півдня України / О. І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2011. — Вип. 4 (64), Т. 3, Ч. 2. — С. 118—124.

3. Каратєєва О. І. Прогнозування і моделювання сталості лактаційних кривих у корів різних типів формування організму / О. І. Каратєєва // Зб.наукових праць Херсонського ДАУ : Херсон, 2011. — Вип. 77. — С. 168—174.

4. Каратєєва О. І. Використання ентропійно-інформаційного аналізу кількісних ознак коріів залежно від різної інтенсивності формування їх організму / О. І. Каратєєва // Зб. наукових праць Херсонського ДАУ : Херсон, 2012. — Вип. 81. — С. 260—268.

5. Каратєєва О. І. Сталість лактаційних кривих корів різних типів формування організму / О. І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МНАУ, 2012. — Вип. 3 (67). — С. 174—182.

6. Геккієв А.Д. Зв'язок закономірностей нарощування лактацій з молочною продуктивністю корів різних типів формування організму / А.Д. Геккієв, О.І. Каратєєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – Вип. 4. – Т. 2. – Ч. – С. 41– 48

7. Каратєєва О. І. Особливості гістроструктури шкіри худоби молочного напряму продуктивності залежно від типів інтенсивності формування організму / О. І. Каратєєва // Зб. наукових праць ПДАТУ : Кам'янець-Подільський, 2012. — Вип. 20. — С. 98—101.

8. Городна О. В. Варіабельність ДНК-поліморфізму структурних генів гормону росту та лептину у корів різних типів формування організму / О. В. Городна, О. І. Каратєєва // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : зб. наук. праць. — Біла Церква : Білоцерк. НАУ, 2012. — Вип. 8 (98). — С. 23—26.

9. Тарасюк С. І. Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів формування організму / С. І. Тарасюк, О. І. Каратєєва // Зб. наукових праць Вінницького НАУ : Вінниця, 2012. — Вип. 5 (67). — С. 177—184.

10. Каратєєва О. І. Використання математичних моделей для оцінки лактаційних кривих корів різних порід і типів формування організму / О. І. Каратєєва // Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012". — Одесса : Куприенко, 2012. — Вып. 4, Т. 46. — С. 15—20.

11. Гиль М. І. Зв'язок молочної продуктивності корів ДНК-поліморфізму структурних генів за різних типів формування організму / М. І. Гиль, О. І. Каратєєва // Зб. наук. праць Сумського НАУ, Суми. — 2013. — Вип. 1(22) — С. 100—108.

12. Каратєєва О. І. Полігенно зумовлений характер формування молочної продуктивності корів/ О.І. Каратєєва // Сборник научных трудов Sworld. — Одесса : Куприенко, 2013. — Т. 51. — С. 14—17.

13. Каратєєва О. І. Використання ентропійно-інформаційного аналізу кількісних ознак корів молочного напряму продуктивності / О. І. Каратєєва // Наук. Вісник Луганського НАУ. — Луганськ, 2014. — № 40. — С. 104—108.

14. Каратєєва О. І. Використання ентропійно-інформаційного аналізу в селекційно-племінній роботі / О.І. Каратєєва, М. О. Журавльов // Таврійський науковий вісник: науковий журнал. — Херсон : Гринь, 2014. — С. 239—243.

15. Каратеева Елена Использование энтропийно-информационного анализа живой массы коров молочного направления продуктивности / Елена Каратеева // Научный журнал Болгарського аграрного университета «Аграрны науки». — Болгария : Пловдив, 2014

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0652-1240
ResearcherID

Контактна інформація:
телефонмоб. (095) 649-89-32
E-mail: karateevaoi@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ