Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №267

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Лихач Анна Василівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

МНАУ. Лихач Анна Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Лихач Анна Василівна
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Стаж
Загальний стаж – 13 років, науково-педагогічний – 13 років.

Біографія
Народилася 27.12.1981 р. у м. Нова Одеса. У 2004 р. закінчила зооінженерний факультет Миколаївського державного аграрного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Зооінженерія" та здобула кваліфікацію "магістр із зооінженерії". Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Дисертаційну роботу на тему "Вплив способу утримання на продуктивні якості свиней різних генотипів" виконала під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Топіхи Віри Сергіївни та захистила 17.04.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет". У 2011 році отримала вчене звання доцента. У 2009-2011 рр. виконувала обов'язки заступника декана з науково-дослідної роботи факультету ТВППТСБ. З 2012-2013 рр. працювала у складі спеціалізованої вченої ради К 38.806.02 із захисту кандидатських дисерацій. Наразі є членом в роботі міжкафедрального семінару із попереднього розгляду кандидатських дисертацій.

Напрями наукових досліджень: технологія виробництва продукції свинарства, розведення та селекція тварин, фізіологія сільськогосподарських тварин та птиці. Загальна кількість публікацій – 43, наукових праць – 32, навчально-методичних розробок – 13.

Основні наукові публікації:
1. Лихач А. В. Теплостійкість та гематологічні показники свиноматок породи ландрас у період адаптації / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, І. М. Коновалов, А. В. Лихач / Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи : ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 14-16 березня 2012 р. : збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільськ, 2012. — Вип. 20. — С. 271—274.

2. Лихач А. В. Продуктивні якості свиней породи ландрас у період адаптації / В. Я. Лихач, І. В. Коновалов, Р. О. Трибрат, А. В. Лихач // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Грінь Д.С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2., Т. 2. — С. 110—115.

3. Лихач А. В. Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу / О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр, Г. В. Ромашкан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Вип. 10. — С. 67—72.

4. Лихач А. В. Продуктивність бугайців червоної степової породи на відгодівлі залежно від складу раціонів / О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр, М. С. Губарєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технологічного університету. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський, 2011. — Вип. 19. — С. 214—217.

5. Лихач А. В. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м'ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50), Ч. 3. — С. 306—309.

6. Лихач А. В. Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку свиней / В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41), Ч. 2. — С. 322—326.

7. Лихач А. В. Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" / С. І. Луговий, В. Я. Лихач, О. І. Загайкан, А. В. Лихач // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць ХДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64, Ч. 3. — С. 181—185.

8. Лихач А. В. Убойные качества свиней породы дюрок украинской селекции в условиях СПК Агрофирмы "Миг-Сервис-Агро" / В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов, 20-22 мая 2008 г. — Ульяновск. — С. 83—86.

9. Лихач А.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

10. Лихач В.Я., Лихач А.В. Улучшение беконных качеств свиней специализированных мясних пород// Сборник научных трудов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2014, Вип. 17, Частина 2, – С.109-115

11. Топіха В.С., Лихач В.Я., Лихач А.В. Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м’ясних порід// Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип.65. – Полтава, 2014. – С. 126-132.

12. Топіха В.С. Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології / В.С. Топіха, В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Х., 2014. – С. 150-159.

13. Лихач В.Я. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, В.В. Лагодієнко, М.А. Коваль // Вісник аграрної науки Причорномор’я. —Миколаїв: МНАУ, 2015. — Вип. 2(85), Т(1). — С. 124—129.

14. Топиха В.С. Использование свиней породы дюрок украинской селекции в условиях ПАО «Племзавод «Степной» / В.С. Топиха, В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Киш // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкурентоспособности продукции животноводства в современных экономических условиях АПК РФ : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ульяновск : Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина, 2015. – Т. 2. – С. 91–94.

15. Лихач В.Я. Гистологическое строение мышечной ткани свиней различных пород и сочетаний в условиях промышленной технологии / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, П.А. Шебанин // «Инновации и продовольственная безопасность». 2015. — №5. — С. 31—37.

16. Патент на корисну модель № 100451 «Самогодівниця для свиней», дата реєстрації, з якої є чинними права на корисну модель – 27.07.2015 р.

Контактна інформація:
E-mail: avlykhach@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ