Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Лихач Анна Василівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Лихач Анна Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Лихач Анна Василівна
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент

Стаж
Загальний стаж – 14 років, науково-педагогічний – 14 років.

Біографія
Народилася 27.12.1981 р. у м. Нова Одеса. У 2004 р. закінчила зооінженерний факультет Миколаївського державного аграрного університету і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Зооінженерія" та здобула кваліфікацію "магістр із зооінженерії". Кандидат сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. Дисертаційну роботу на тему "Вплив способу утримання на продуктивні якості свиней різних генотипів" виконала під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Топіхи Віри Сергіївни та захистила 17.04.2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет". У 2011 році отримала вчене звання доцента. У 2009-2011 рр. виконувала обов'язки заступника декана з науково-дослідної роботи факультету ТВППТСБ. З 2012-2013 рр. працювала у складі спеціалізованої вченої ради К 38.806.02 із захисту кандидатських дисерацій. Наразі є членом в роботі міжкафедрального семінару із попереднього розгляду кандидатських дисертацій.

Напрями наукових досліджень: технологія виробництва продукції свинарства, розведення та селекція тварин, фізіологія сільськогосподарських тварин та птиці. Загальна кількість публікацій – 43, наукових праць – 32, навчально-методичних розробок – 13.

Основні наукові публікації:
1. Лихач А. В. Теплостійкість та гематологічні показники свиноматок породи ландрас у період адаптації / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, І. М. Коновалов, А. В. Лихач / Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи : ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 14-16 березня 2012 р. : збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільськ, 2012. — Вип. 20. — С. 271—274.

2. Лихач А. В. Продуктивні якості свиней породи ландрас у період адаптації / В. Я. Лихач, І. В. Коновалов, Р. О. Трибрат, А. В. Лихач // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Грінь Д.С., 2012. — Вип. 78. — Ч. 2., Т. 2. — С. 110—115.

3. Лихач А. В. Залежність показників росту і розвитку поросят на відгодівлі від використання преміксу / О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр, Г. В. Ромашкан // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Вип. 10. — С. 67—72.

4. Лихач А. В. Продуктивність бугайців червоної степової породи на відгодівлі залежно від складу раціонів / О. І. Юлевич, А. В. Лихач, Ю. Ф. Дехтяр, М. С. Губарєва // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технологічного університету. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський, 2011. — Вип. 19. — С. 214—217.

5. Лихач А. В. Племінне господарство з розведення асканійського типу свиней української м'ясної породи / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. — 2011. — Т. 13, № 4 (50), Ч. 3. — С. 306—309.

6. Лихач А. В. Аналіз морфологічного складу туш піддослідного молодняку свиней / В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. — 2009. — Т. 11, № 2 (41), Ч. 2. — С. 322—326.

7. Лихач А. В. Забезпечення високої продуктивності свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині" / С. І. Луговий, В. Я. Лихач, О. І. Загайкан, А. В. Лихач // Таврійський науковий вісник: збірник наукових праць ХДАУ. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64, Ч. 3. — С. 181—185.

8. Лихач А. В. Убойные качества свиней породы дюрок украинской селекции в условиях СПК Агрофирмы "Миг-Сервис-Агро" / В. Я. Лихач, А. В. Лихач // Международная научно-практическая конференция: тезисы докладов, 20-22 мая 2008 г. — Ульяновск. — С. 83—86.

9. Лихач А.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

10. Лихач В.Я., Лихач А.В. Улучшение беконных качеств свиней специализированных мясних пород// Сборник научных трудов Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2014, Вип. 17, Частина 2, – С.109-115

11. Топіха В.С., Лихач В.Я., Лихач А.В. Покращення беконних якостей свиней спеціалізованих м’ясних порід// Міжвідомчий тематичний науковий збірник Інституту свинарства і АПВ НААН. – Вип.65. – Полтава, 2014. – С. 126-132.

12. Топіха В.С. Порода ландрас, її адаптаційні та продуктивні якості в умовах промислової технології / В.С. Топіха, В.Я. Лихач, А.В. Лихач // Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва НААН. – Х., 2014. – С. 150-159.

13. Лихач В.Я. Відгодівельні якості помісного молодняку свиней / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, В.В. Лагодієнко, М.А. Коваль // Вісник аграрної науки Причорномор’я. —Миколаїв: МНАУ, 2015. — Вип. 2(85), Т(1). — С. 124—129.

14. Топиха В.С. Использование свиней породы дюрок украинской селекции в условиях ПАО «Племзавод «Степной» / В.С. Топиха, В.Я. Лихач, А.В. Лихач, С.В. Киш // Фундаментальные и прикладные проблемы повышения продуктивности животных и конкурентоспособности продукции животноводства в современных экономических условиях АПК РФ : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Ульяновск : Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина, 2015. – Т. 2. – С. 91–94.

15. Лихач В.Я. Гистологическое строение мышечной ткани свиней различных пород и сочетаний в условиях промышленной технологии / В.Я. Лихач, А.В. Лихач, П.А. Шебанин // «Инновации и продовольственная безопасность». 2015. — №5. — С. 31—37.

16. Патент на корисну модель № 100451 «Самогодівниця для свиней», дата реєстрації, з якої є чинними права на корисну модель – 27.07.2015 р.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0472-6162
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: avlykhach@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ