Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №266

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Сметана Олександр Юрійович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 01.11.2016 о 16:49

МНАУ. Сметана Олександр Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри.Сметана Олександр Юрійович
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, заступник декана факультету ТВППТСБ з НДР

Стаж
Загальний стаж – 9 років, науково-педагогічний – 9 років

Біографія
Народився 02.04.1985 р. у м. Миколаїв. У 2002 році закінчив ЗОШ № 6 м. Миколаєва і у тому ж році став студентом денного відділення Миколаївського ДАУ, факультету ТВППТ. У 2007 році отримав диплом магістра з відзнакою (кваліфікація: технолог-дослідник з ТВППТ). З 2007 року працював асистентом кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ. З 2007 по 2010 рр. навчався у денній аспірантурі, яку закінчив на відмінно. 11.11.2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук на тему: "Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору" під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АНВО України Гиль Михайла Івановича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин НААН України. Наказом № 187 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 року присуджено науковий ступінь кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 "Розведення та селекція тварин". З 2012 року займає посаду доцента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, а також заступника декана факультету ТВППТСБ з науково-дослідної роботи. У 2015 році отримав вчене звання доцента.

Напрями наукових досліджень: : розведення та селекція тварин, математичне моделювання продуктивних ознак тварин, генетика популяцій, біотехнологія. Опубліковано 28 наукових статей та 8 навчально-методичних розробок.

Основні наукові публікації:
1. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз молочної продуктивності голштинської худоби в АТЗТ "Агро-Союз" дніпропетровської області за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2 (40). — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2007. — С. 213—217.

2. Гиль М. І. Використання інформаційно-статистичних методів оцінки рівнів консолідації голштинської худоби при дії стабілізуючого відбору / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана // Вісник Сумського національного університету : Серія "Тваринництво". — Суми, 2007. — Вип. 9 (13). — C. 23—29.

3. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз ефектів впливу різних моделей стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2009. — Вип. 17. — С. 135—141.

4. Сметана О. Ю. Ступінь організованості полігенно зумовлених ознак голштинської худоби за різних ефектів впливу на них стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — Т. 3. — С. 110—118.

5. Сметана О. Ю. Характеристика динаміки змін лактаційних кривих голштинських корів різних груп відбору з використанням рівняння Гуо-Свольва / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії : Сільськогосподарські науки. — Х. : РВВ ХДЗВА, 2010. — Вип. 20. — Т. 1. — С. 135—140.

6. Сметана О. Ю. Математичне моделювання молочної продуктивності голштинської худоби різних угруповань з використанням рівняння П. Вуда / О. Ю. Сметана // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць. — Біла Церква : БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 183—188.

7. Аналіз залежності молочної продуктивності корів від поліморфізму окремих структурних генів / М. І. Гиль, О. В. Городна, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — К, 2011. — Вип. 160. — Ч. 2. — С. 285—293.

8. Сметана О. Ю. Аналіз сталості лактаційних кривих голштинських корів різних класів розподілу при моделюванні ефекту стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. — Вип. 19. — С. 156—159.

9. Сметана О. Ю. Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Вип. 10 (50). — С. 108—117.

10. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби в умовах ПрАТ "Агро-Союз" при моделюванні стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4 (64). — Т. 3. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2011. — С. 72—77.

11. Хвостик В. П. Прогнозування живої маси гусей у ранньому онтогенезі з використанням математичних моделей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. – Вип. 4 (69). — Т. 2. — Ч. 1. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2012. — С. 163—170.

12. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ "Агро-Союз" / О. Ю. Сметана, І. А. Галушко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2012. — Вип. 5 (67). — С. 164—169.

13. Хвостик В. П. Використання математичних моделей для опису живої маси курей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Тваринництво України. — 2012. — № 9. — С. 611.

14. Хвостик В. П. Описове моделювання живої маси гусей у ранньому онтогенезі / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». — Выпуск 4. Том 46. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. — С. 39—43.

15. Хвостик В. П. Прогноз несучості гусей різного походження з використанням моделей Т. Бріджеса та Ф. Річадса / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». — Выпуск 1. Том 45. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. — С. 7—11.

16. Сметана О. Ю. Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2(72). — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 151—157.

17. Сметана О. Ю. Порівняння моделей П. Вуда і Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4(76). — Т. 2. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 144—149.

18. Сметана О. Ю. Популяційно-статистичний та ентропійно-інформаційний аналіз структури мікропопуляції голштинської худоби за локусами CSN3 та BLG / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2014. — Вип. 1(83). — Т. 1. — С. 126—129.

19. Сметана О. Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П. Вуда і Прасад-Синха / О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — НУБіП України. — К., 2014. — Вип. 202. — С. 179—186.

20. Сметана О.Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П.Вуда і Прасад-Синха / О.Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – НУБіП України. – К., 2014. – Вип. 202. – С. 179-186.

Сметана О.Ю. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: anatemso@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ