Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ГГТБ → Сметана Олександр Юрійович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Сметана Олександр Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри.Сметана Олександр Юрійович
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент, заступник декана факультету ТВППТСБ з НДР

Стаж
Загальний стаж – 9 років, науково-педагогічний – 9 років

Біографія
Народився 02.04.1985 р. у м. Миколаїв. У 2002 році закінчив ЗОШ № 6 м. Миколаєва і у тому ж році став студентом денного відділення Миколаївського ДАУ, факультету ТВППТ. У 2007 році отримав диплом магістра з відзнакою (кваліфікація: технолог-дослідник з ТВППТ). З 2007 року працював асистентом кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології факультету ТВППТ Миколаївського ДАУ. З 2007 по 2010 рр. навчався у денній аспірантурі, яку закінчив на відмінно. 11.11.2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук на тему: "Селекційно-генетична оцінка продуктивних ознак корів голштинської породи за умов дії стабілізуючого відбору" під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка АНВО України Гиль Михайла Івановича. Захист відбувся у спеціалізованій вченій раді Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин НААН України. Наказом № 187 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 року присуджено науковий ступінь кандидата с.-г. наук за спеціальністю 06.02.01 "Розведення та селекція тварин". З 2012 року займає посаду доцента кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, а також заступника декана факультету ТВППТСБ з науково-дослідної роботи. У 2015 році отримав вчене звання доцента.

Напрями наукових досліджень: : розведення та селекція тварин, математичне моделювання продуктивних ознак тварин, генетика популяцій, біотехнологія. Опубліковано 28 наукових статей та 8 навчально-методичних розробок.

Основні наукові публікації:
1. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз молочної продуктивності голштинської худоби в АТЗТ "Агро-Союз" дніпропетровської області за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2 (40). — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2007. — С. 213—217.

2. Гиль М. І. Використання інформаційно-статистичних методів оцінки рівнів консолідації голштинської худоби при дії стабілізуючого відбору / М. І. Гиль, О. Ю. Сметана // Вісник Сумського національного університету : Серія "Тваринництво". — Суми, 2007. — Вип. 9 (13). — C. 23—29.

3. Сметана О. Ю. Порівняльний аналіз ефектів впливу різних моделей стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2009. — Вип. 17. — С. 135—141.

4. Сметана О. Ю. Ступінь організованості полігенно зумовлених ознак голштинської худоби за різних ефектів впливу на них стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Таврійський науковий вісник : Науковий журнал. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — Т. 3. — С. 110—118.

5. Сметана О. Ю. Характеристика динаміки змін лактаційних кривих голштинських корів різних груп відбору з використанням рівняння Гуо-Свольва / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії : Сільськогосподарські науки. — Х. : РВВ ХДЗВА, 2010. — Вип. 20. — Т. 1. — С. 135—140.

6. Сметана О. Ю. Математичне моделювання молочної продуктивності голштинської худоби різних угруповань з використанням рівняння П. Вуда / О. Ю. Сметана // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наук. праць. — Біла Церква : БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 183—188.

7. Аналіз залежності молочної продуктивності корів від поліморфізму окремих структурних генів / М. І. Гиль, О. В. Городна, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — К, 2011. — Вип. 160. — Ч. 2. — С. 285—293.

8. Сметана О. Ю. Аналіз сталості лактаційних кривих голштинських корів різних класів розподілу при моделюванні ефекту стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2011. — Вип. 19. — С. 156—159.

9. Сметана О. Ю. Аналіз генетичної структури голштинської худоби та її продуктивності за умов дії стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2011. — Вип. 10 (50). — С. 108—117.

10. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби в умовах ПрАТ "Агро-Союз" при моделюванні стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4 (64). — Т. 3. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2011. — С. 72—77.

11. Хвостик В. П. Прогнозування живої маси гусей у ранньому онтогенезі з використанням математичних моделей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. – Вип. 4 (69). — Т. 2. — Ч. 1. — Миколаїв : РВВ МДАУ, 2012. — С. 163—170.

12. Сметана О. Ю. Аналіз тривалості господарського використання голштинської худоби різних ліній в умовах ПрАТ "Агро-Союз" / О. Ю. Сметана, І. А. Галушко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2012. — Вип. 5 (67). — С. 164—169.

13. Хвостик В. П. Використання математичних моделей для опису живої маси курей / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Тваринництво України. — 2012. — № 9. — С. 611.

14. Хвостик В. П. Описове моделювання живої маси гусей у ранньому онтогенезі / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012». — Выпуск 4. Том 46. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2012. — С. 39—43.

15. Хвостик В. П. Прогноз несучості гусей різного походження з використанням моделей Т. Бріджеса та Ф. Річадса / В. П. Хвостик, О. Ю. Сметана // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». — Выпуск 1. Том 45. — Одесса : КУПРИЕНКО, 2013. — С. 7—11.

16. Сметана О. Ю. Аналіз відтворювальних характеристик голштинської худоби при імітації стабілізуючого відбору / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 2(72). — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 151—157.

17. Сметана О. Ю. Порівняння моделей П. Вуда і Дж. Нелдера для опису лактаційної динаміки голштинських корів / О. Ю. Сметана // Вісник аграрної науки Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Вип. 4(76). — Т. 2. — Ч. 2. — Миколаїв : РВВ МНАУ, 2013. — С. 144—149.

18. Сметана О. Ю. Популяційно-статистичний та ентропійно-інформаційний аналіз структури мікропопуляції голштинської худоби за локусами CSN3 та BLG / О. Ю. Сметана // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Вінниця, 2014. — Вип. 1(83). — Т. 1. — С. 126—129.

19. Сметана О. Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П. Вуда і Прасад-Синха / О. Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — НУБіП України. — К., 2014. — Вип. 202. — С. 179—186.

20. Сметана О.Ю. Опис лактаційної динаміки голштинських корів з використанням моделей П.Вуда і Прасад-Синха / О.Ю. Сметана // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – НУБіП України. – К., 2014. – Вип. 202. – С. 179-186.

Сметана О.Ю. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: anatemso@gmail.com

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ