Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Підпала Тетяна Василівна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Підпала Тетяна Василівна, завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор.Підпала Тетяна Василівна,
завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор

Біографія
Трудову діяльність розпочала у 1977 році, а наукову і науково-педагогічну – у 1979 році (з 1979 – молодшим, а з 1986 – старшим науковим співробітником Інституту тваринництва степових районів "Асканія-Нова"). У період 1977-1980 рр. заочно навчалася в аспірантурі вищеназваного закладу. У період 1990-2002 працювала на посаді доцента у Кримському державному аграрному університеті (нині – ПФ НУБіП "Кримський агротехнологічний університет"). З 2002 року працювала на посаді професора кафедри спеціальної зоотехнії Миколаївської державної аграрної академії (нині Миколаївський національний аграрний університет), а з 2003 року по цей час – завідувач кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва. Загальний стаж –41 років, науково-педагогічний стаж – 28 років.

Наукова діяльність
Основну наукову та науково-педагогічну роботу Підпалої Тетяни Василівни пов'язано з вирішенням проблемних питань щодо поліпшення вітчизняних молочних порід великої рогатої худоби і створення на їх основі нових конкурентноспроможних спеціалізованих молочних порід, пристосованих до інтенсивних технологій ведення галузі скотарства. Нею обґрунтовано доцільність використання надійного способу контролю за процесом породного перетворення у популяціях великої рогатої худоби, який дозволяє досліджувати результативність спільної дії селекції та природного добору і виявляти можливості корегування методів племінної роботи в ході породоутворювального процесу; ефективність застосування внутрішньопородного та міжпородного розведення при виведенні нових порід молочної худоби, а також породоутворювальному дію внутрішньолінійних спаровувань, міжлінійних кросів та спорідненого розведення і визначення взаємозалежності підвищення рівня молочності корів й змінюваності їхньої пристосованості до умов середовища, тобто взаємодії "організми-середовище". Цикл наукових робіт складає понад 250 публікацій з методології та оцінки породоперетворювальних процесів і взаємодії "генотип-середовища". Дослідження реалізовано у молочному скотарстві при селекції червоних порід худоби. Методична робота представлена 36 навчально-методичними розробками з дисциплін "Технологія виробництва молока і яловичини", "Селекція сільськогосподарських тварин", "Технологія виробництва продукції тваринництва".

Основні наукові публікації
1. Підпала Т. В. Результати розведення червоної датської худоби на півдні України / Т. В. Підпала // Молочно-м'ясне скотарство. Інститут тваринництва УААН. — К., 1994. — Вип. 85. — С. 25—29.

2. Подпалая Т. В. Отбор и подбор при создании высокопродуктивного стада коров / Т. В. Подпалая // Материалы научно-практической конференции "Творчество молодых ученых и специалистов – ускорению научно-технического прогресса". — Херсон, 1987. — С. 172—173.

3. Подпалая Т. В. Методы подбора при создании высокопродуктивных стад / Т. В. Подпалая // Материалы научно-производственной конференции "Животноводство на пути перестройки". — Днепропетровск, 1988. — Ч. I. — 44 с.

4. Подпалая Т. В. Высокопродуктивное стадо колхозного племзавода / Т. В. Подпалая, П. А. Дубиковский, П. М. Янчуковская // Материалы научно-практической конференции "Ученые Херсонщины народному хозяйству области в условиях перестройки". — Херсон, 1988. — 56 с.

5. Подпалая Т. В. Взаимосвязь селекционируемых признаков красного датского скота / Т. В. Подпалая // Материалы конференции "Вклад молодых ученых в развитие агропромышленного комплекса Украинской ССР". — Херсон, 1989. — С. 24—25.

6. Подпалая Т. В. К вопросу о породе и породообразовании / Т. В. Подпалая, Н. В. Кононенко, П. Н. Буйная [и др.] // Тр. ВАСХНИЛ. Южное отделение "Породы и породообразовательные процессы в животноводстве". — К., 1989. — С. 126—130.

7. Подпалая Т. В. Изменение хозяйственно полезных признаков красного датского скота в процессе акклиматизации / Т. В. Подпалая, О. А. Дробитько // Сб. науч. тр. ВАСХНИЛ "Селекция молочного скота и промышленные технологии". — М. : ВО Агропромиздат, 1990. — С. 82—85.

8. Подпалая Т. В. Некоторые показатели воспроизводительных свойств коров разных генотипов / Т. В. Подпалая, А. К. Хлевной // Материал науч.-прак. конференции "Биотехнология в животноводстве". — Горки, 1991. — С. 73—74.

9. Подпалая Т. В. Высокопродуктивные стада красного степного скота / Т. В. Подпалая // Материалы научно-производственной конференции "Новые методы селекции и биотехнологии в животноводстве". — К., 1991. — Ч. I. — С. 114—116.

10. Підпала Т. В. Наслідки інбридингу в селекції молочної худоби / Т. В. Підпала // Матеріали науково-виробничої конференції "Генетика продуктивності тварин". — К., 1994. — 83 с.

11. Підпала Т. В. Деякі аспекти селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Матеріали науково-виробничої конференції "Теоретичні і практичні аспекти породоутворювального процесу у молочному та м'ясному скотарстві". — К. : Асоціація "Україна", 1995. — С. 117—119.

12. Подпалая Т. В. Гетероэкологический подбор в селекции красного степного скота / Т. В. Подпалая // Тр. Крым. СХИ "Вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых". — Симферополь, 1997. — С. 117—120.

13. Подпалая Т. В. Инбридинг и результаты его использования в селекции красного степного скота / Т. В. Подпалая // Тр. Крым. СХИ "Вопросы стабилизации и повышения эффективности АПК Крыма в исследованиях молодых ученых". — Симферополь, 1997. — С. 110—113.

14. Подпалая Т. В. Прошлое и настоящее генофонда сельскохозяйственных животных Крыма / Т. В. Подпалая, С. А. Войналович, А. И. Дулицкий // Материалы межд. работы семинара "Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения". — Гурзуф, 1997. — С. 74—78.

15. Підпала Т. В. Репродуктивні якості тварин червоної датської породи / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С. 84—89.

16. Підпала Т. В. Вплив інбридингу на продуктивність та пристосувальні якості червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С. 79—83.

17. Підпала Т. В. Відтворні якості корів різних генотипів / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 1998. — Вип. 5. — Ч. 2. — С. 73—76.

18. Підпала Т. В. Успадкування продуктивних та адаптивних ознак червоною степовою худобою при різних методах селекції / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 4. — С. 89—95.

19. Підпала Т. В. Лінійне розведення в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 8. — С. 71—77.

20. Підпала Т. В. Проявлення ознак у червоної степової худоби при гетероекологічному доборі / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1998. — Вип. 8. — С. 77—81.

21. Підпала Т. В. Результати оцінки генотипу бугаїв-плідників за якістю потомків / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Одеса : АСП-ЛТД, 1999. — Ч. ІІІ. — № 3 (6). — С. 170—175.

22. Підпала Т. В. Ефективність схрещування червоної степової худоби з голштинами / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква : НТПІ БДАУ, 1999. — Вип. 9. — С. 234—237.

23. Підпала Т. В. Методи розведення і типи парувань в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 12. — С. 67—71.

24. Підпала Т. В. Успадкування ознак нащадками бугаїв-плідників різних порід / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 12. — С. 52—53.

25. Підпала Т. В. Родинне парування в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки. — 1999. — № 11. — С. 39—40.

26. Подпалая Т. В. Использование инбредных животных в аутбредном подборе / Т. В. Подпалая // Тр. Крымского ГАУ. — Симферополь : Борис, 1999. — Вып. 61. — С. 100—107.

27. Підпала Т. В. Оцінка племінної цінності бугаїв за поєднаними ознаками у їх дочок / Т. В. Підпала // Зб. наукових праць Луганського державного аграрного університету : Сільськогосподарські науки. — Луганськ : Русь, 1999. — № 4 (12). — С. 145—148.

28. Підпала Т. В. Результати використання поліпшуючих порід при розведенні червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького: 50 років від дня заснування зооінженерного факультету. — Львів : Ю.М.І., 1999. — Вип. 3. — Ч. 1. — С. 228—230.

29. Підпала Т. В. Селекційно-генетичні параметри племінних стад червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква : НТПІ БДАУ, 1999. — Вип. 8. — Ч. 2. — С. 143—147.

30. Підпала Т. В. Селекційні ознаки та їх використання для оцінки методів розведення худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Національного аграрного університету. — К. : Ірена, 1999. — № 13. — С. 151—155.

31. Підпала Т. В. Взаємодія генотип-середовище при різних методах розведеннях червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 1999. — Вип. 10. — С. 87—92.

32. Підпала Т. В. Наслідки інбридингу в селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Сумського державного аграрного університету : Науково-методичний журнал. Серія "Тваринництво". — Суми, 2000. — Вип. 4. — С. 107—111.

33. Підпала Т. В. Ефективність методів селекції при розведенні червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів : Ю.М.І., 2000. — Т 2. — № 2. — Ч. 3. — С. 105—109.

34. Генеалогічна структура і сучасний генофонд жирномолочного типу червоної молочної породи / Т. В. Підпала, І. Салій, О. Мокеєв [та ін.] // Тваринництво України, 2000. — № 5—6. — С. 13—15.

35. Підпала Т. В. Оцінка генотипу бугаїв-плідників за поєднаними ознаками у їхніх дочок / Т. В. Підпала, О. Полковникова // Тваринництво України, 2000. — № 3—4. — С. 15—16.

36. Підпала Т. В. Фенотипова мінливість селекційних ознак молочної худоби при зміні поколінь / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я : Сільськогосподарські науки. — Одеса : АСП-ЛТД, 2000. — Вип. № 4 (9). — С. 101—104.

37. Підпала Т. В. Селекція червоної степової худоби на молочність / Т. В. Підпала // Аграрний вісник Причорномор'я. Біологічні, сільськогосподарські та ветеринарні науки. — Одеса : ОКВ, 2000. — Вип. № 4 (9). — С. 105—109.

38. Підпала Т. В. Типи інбридингу та їхній вплив на прояв ознак у червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2000. — № 1—2. — С. 10—11.

39. Підпала Т. В. Шляхи створення конкурентноспроможної червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. — Біла Церква, 2000. — Вип. 12. — С. 98—103.

40. Підпала Т. В. Результати поліпшення червоної степової худоби червоними датськими бугаями / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжвідом. тематич. науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2000. — № 33. — С. 84—93.

41. Підпала Т. В. Споріднене розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. — Полтава : Terra, 2000. — № 4. — С. 65—67.

42. Підпала Т. В. Методологічні підходи оцінки взаємодії "генотип-середовище" при селекції червоних порід худоби / Т. В. Підпала // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. — Київ : Логос, 2001. — Т. 4. — С. 91—98.

43. Підпала Т. В. Результати породотворного процесу в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2002. — Вип. 6 (20). — С. 183—186.

44. Підпала Т. В. Оцінка ефективності лінійного розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава : Terra, 2002. — Вип. 5—6. — С. 87—88.

45. Підпала Т. В. Оцінка ефективності спорідненого розведення молочної худоби / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2002. — Вип. 23. — С. 49—53.

46. Підпала Т. В. Використання інбредних бугаїв у породотворному процесі молочної худоби / Т. В. Підпала // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Тваринництво. — Суми : Науковий світ, 2003. — Вип. 4. — С. 98—104.

47. Підпала Т. В. Генетичний вплив бугаїв різних порід на селекційний процес у племінних стадах / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2003. — Вип. 25. — С. 129—132.

48. Підпала Т. В. Поліпшення червоної степової худоби методом схрещування з голштинами / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2003. — Вип. 4 (24). — С. 141—147.

49. Підпала Т. В. Основні напрями селекційно-племінної роботи з червоною степовою породою на сучасному етапі / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2003. — Вип. 28. — С. 111—114.

50. Підпала Т. В. Генетична мінливість селекційних ознак у червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — Полтава : Terra, 2003. — Вип. 5. — С. 117—118.

51. Підпала Т. В. Сучасні проблеми виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Мат. VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004". Сільське господарство. 10-25 лютого 2004 р. — Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. — Т. 69. — С. 20—21.

52. Підпала Т. В. Удосконалення червоної степової худоби методом гетероекологічного підбору / Т. В. Підпала, О. М. Старкова // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2004. — Вип. 3 (27). — С. 161—165.

53. Підпала Т. В. Зміна стану популяції червоної степової худоби під впливом методів селекції / Т. В. Підпала, О. М. Старкова // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2004. — Вип. 33. — С. 117—121.

54. Підпала Т. В. Факторіальна зумовленість молочної продуктивності корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв, С. С. Крамаренко // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2004. — Вип. 35. — С. 58—61.

55. Підпала Т. В. Вплив бугаїв поліпшуючих порід на результативність селекції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. Матеріали науково-практичної конференції "Проблеми становлення галузі тваринництва в сучасних умовах" 23-25 травня 2005 року. — Вінниця : ВДАУ, 2005. — Вип. 22. — С. 129—133.

56. Підпала Т. В. Інбридинг – фактор породоутворення у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2005. — Вип. 39. — Ч. 1. — С. 25—28.

57. Підпала Т. В. Вплив бугаїв-плідників на якість нащадків / Т. В. Підпала, Л. З. Грінкевич, В. І. Миронов, О. В. Копилова // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2005. — Вип. 39. — Ч. 1. — С. 47—49.

58. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість величини надою за лактацію та окремі її відрізки у корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2005. — Вип. 1 (29). — С. 194—199.

59. Підпала Т. В. Великомасштабна селекція і розведення за лініями / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжнародний тематичний науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2005. — Вип. 38. — С. 107—110.

60. Підпала Т. В. Методологія процесу породного перетворення у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. Міжнародний тематичний науковий збірник. — К. : Аграрна наука, 2005. — Вип. 39. — С. 38—41.

61. Підпала Т. В. Оцінка процесу породного перетворення в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. — Львів, 2005. — Т. 7 (№ 2). — Ч. 3. — С. 218—222.

62. Підпала Т. В. Закономірності молочної продуктивності корів червоної степової породи / Т. В. Підпала, М. М. Тимофіїв // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2006. — № 1. — С. 151—154.

63. Підпала Т. В. Оцінка худоби української червоної молочної породи за мастю / Т. В. Підпала, О. В. Копилова // Вісник Сумського НАУ. — Суми : НАУ, 2006. — № 10 (11). — С. 99—103.

64. Підпала Т. В. Особливості виробництва і переробки молока в Миколаївській області / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2006. — № 2. — С. 71—73.

65. Підпала Т. В. Породотворний процес та інбридинг у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Розведення і генетика тварин. — К. : Аграрна наука, 2007. — Вип. 41. — С. 164—171.

66. Підпала Т. В. Популяційні параметри селекційних ознак худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, І. В. Долженко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2007. — Вип. 1 (39). — С. 155—159.

67. Підпала Т. В. Використання барвників у м'ясопереробній промисловості / Т. В. Підпала, І. В. Назаренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. — Суми : СНАУ, 2007. — № 3 (12). — С. 75—78.

68. Підпала Т. В. Оцінка української червоної молочної худоби за селекційно генетичними параметрами / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : Видавничий відділ МДАУ, 2007. — Вип. 4 (43). — С. 135—139.

69. Підпала Т. В. Генофондне стадо великої рогатої худоби червоної степової породи / Т. В. Підпала, В. С. Козир, А. Д. Геккієв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології скотарства у ХХІ столітті" Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року. — Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 100—103.

70. Підпала Т. В. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Вісник Сумського національного аграрного університету. — Суми : СНАУ, 2008. — № 6 (14). — С. 91—96.

71. Підпала Т. В. Особливості прояву ознак молочної худоби при тандемній селекції / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2008. — Вип. 61. — С. 93—99.

72. Підпала Т. В. Методологія тандемної селекції у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології скотарства у ХХІ столітті" Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року. — Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 104—111.

73. Підпала Т. В. Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія Нова" : Науково-теоретичний фаховий журнал. — Нова Каховка : ПИЕЛ, 2009. — Вип. 2. — С. 84—88.

74. Підпала Т. В. Етапи тандемної селекції при виведенні української червоної молочної породи великої рогатої худоби / Т. В. Підпала // Науковий вісник "Асканія Нова" : Науково-теоретичний фаховий журнал. — Нова Каховка : ПИЕЛ, 2009. — Вип. 2. — С. 84—88.

75. Підпала Т. В. Лінійний ріст телиць української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2009. — Вип. 64. — Ч. 3. — С. 12—17.

76. Підпала Т. В. Оцінка м'ясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 1 (48). — С. 191—195.

77. Підпала Т. В. Оцінка за селекційними ознаками худоби внутріпородного жирномолочного типу української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ, 2009. — Вип. 2 (49). — С. 178—185.

78. Підпала Т. В. Тандемна селекція та її використання в породотворному процесі / Т. В. Підпала // Зоотехнічна наука поділля: історія, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю заснування та 55-річчю відродження біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету. — Кам'янець-Подільський, 2010. — С. 209—211.

79. Підпала Т. В. Особливості "холодного" методу вирощування телиць української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних порід / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Вип. 1(52). — Т. 2. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — С. 32—37.

80. Підпала Т. В. Вирощування телят "холодним" методом / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наукових праць. — Біла Церква : РВІКВ, Сектор оперативної поліграфії БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 23—25.

81. Підпала Т. В. Високопродуктивне стадо корів української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Зб. наукових праць. — Біла Церква : РВІКВ, Сектор оперативної поліграфії БНАУ, 2010. — Вип. 3 (72). — С. 29—32.

82. Підпала Т. В. Популяційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ. 2010. — Вип. 3 (55). — Т. 2. — Ч. 1. — С. 136—142.

83. Підпала Т. В. Селекційно-генетичні параметри продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Попенко // Науковий вісник Луганського НАУ. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — № 21 Серія: "Сільськогосподарські науки". — С. 132—136.

84. Підпала Т. В. Особливості технології доїння корів за інтенсивного виробництва молока / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Кам'янець-Подільський, 2011. — С. 247—249.

85. Підпала Т. В. Прояв ростових змін у бугайців залежно від тривалості сервіс-періоду корів-матерів / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Зб. наукових праць. Серія "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". — Кам'янець-Подільський, 2011. — Вип. 19. — С. 118—120.

86. Підпала Т. В. Вікова спадкова зумовленість продуктивності молочної худоби / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, А. А. Попенко // Зб. наукових праць Вінницького НАУ: серія "Сільськогосподарські науки". — Вінниця : ВНАУ, 2011. — Вип. 10 (50). — С. 85—88.

87. Підпала Т. В. Інтенсивне вирощування ремонтного молодняку молочної худоби / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін, О. В. Дровняк // Зб. наукових праць Вінницького НАУ : серія "Сільськогосподарські науки". — Вінниця : ВНАУ, 2011. — Вип. 11 (51). — С. 117—120.

88. Підпала Т. В. Особливості інтенсивної технології виробництва молока / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ. 2011. — Вип. 4 (63). — Т. 3. — Ч. 1. — С. 74—79.

89. Підпала Т. В. Мінливість селекційних ознак молочної худоби / Т. В. Підпала, А. А. Рукавиця, А. А. Попенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ. 2011. — Вип. 4 (64). — Т. 3. — Ч. 2. — С. 52—59.

90. Підпала Т. В. Етологічна оцінка придатності молочної худоби до інтенсивної технології / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Зб. наукових праць. — Технологія виробництва іпереробки продукції тваринництва. — Біла Церква, 2012. — Вип. 7 (90). — С. 70—74.

91. Підпала Т. В. Інтенсивна селекція червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2003. — № 6. — С. 11—13.

92. Підпала Т. В. Аналіз генеалогічної структури в новій українській червоній молочній породі на півдні України / Т. В. Підпала, І. Салій, Ю. Полупан, Л. Іовенко // Тваринництво України, 2003. — № 1. — С. 12—15.

93. Підпала Т. В. Інбридинг та його застосування в породотворному процесі / Т. В. Підпала // Тваринництво України. — 2004. — № 1—2. — С. 12—14.

94. Підпала Т. В. Результати селекції в популяції червоної степової худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2005. — № 10. — С. 13—15.

95. Підпала Т. В. Тандемна селекція у молочному скотарстві / Т. В. Підпала // Ж. : Тваринництво України, 2006. — № 9. — С. 10—12.

96. Підпала Т. В. Співвідносна мінливість ознак при тандемній селекції молочної худоби / Т. В. Підпала // Тваринництво України, 2007. — № 5. — С. 22—24.

97. Підпала Т. В. Бички української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Ж. : Тваринництво України, 2008. — № 5. — С. 18—20.

98. Підпала Т. В. Породні особливості бичків за екстер'єром / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Тваринництво України, 2009. — № 3. — С. 14—17.

99. Підпала Т. В. Технологія доїння корів за умов безприв'язно-боксового утримання / Т. В. Підпала, С. Є. Ясевін // Тваринництво України, 2011. — № 1—2. — С. 36—38.

100. Підпала Т. В. Товарна продуктивність бугайців української червоної молочної породи / Т. В. Підпала, Л. О. Стріха // Тваринництво України, 2011. — № 9. — С. 20—23.

101. Підпала Т. В. Селекція червоної молочної худоби на півдні України / Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки, 2004. — № 8. — С. 43—45

102. Підпала Т. В. Формування продуктивних якостей української червоної молочної породи під впливом бугаїв-плідників / Т. В. Підпала, А. І. Ваньков // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МНАУ, 2012. – Вип. 4(70). – Т. 2. –Ч. 2. – С. 116–120.

103. Підпала Т. В. Інтенсивність росту телиць за умов «холодного» утримання / Т. В. Підпала, О. В. Дровняк // Науково-технологічний бюлетень інститута тваринництва НААНУ. – Харків, 2013. – Вип. 109. – Ч. 2. – С. 125?130.

104. Підпала Т. В. Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології / Т. В. Підпала, О. С. Марикіна, К. С. Марикіна // Вісник Сумського НАУ: науковий журнал: Таринництво. – Суми, 2013. – Вип. 7(23). – С. 71-73.

105. Підпала Т. В. Вплив жуйних процесів на молочну продуктивність корів різних порід / Т. В. Підпала, О.С. Марикіна // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – Вип. 3 Т. 2. – С. 166-172.

106. Підпала Т. В. Зміна росту бугайців різних порід залежно від рівня продуктивності корів-матерів / Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії: «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини». – Харків, 2014. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 24?31.

107. Підпала Т. В. Оцінка технології вирощування бугайців до 6-ти місячного віку / Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк // Вісник Подільського агротехнічного університету: ?Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи?. – Кам?янець-Подільський, 2014. – С. 321?323.

108. Підпала Т. В. Споріднене розведення в селекції молочної худоби / Т. В. Підпала, А.В. Хомик // Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2014. – Вип. 29. Ч. 1. – С. 212?220.

109. Підпала Т. В. Інтенсивна відгодівля бугайців молочних порід / Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк // Тваринництво України. – 2014. ? № 12. – С. 2?6.

110. Підпала Т. В. Оцінка забійних якостей бугайців молочних порід / Т. В. Підпала, Н. В. Гребенюк // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Миколаїв : МНАУ, 2015. - Вип. 1 (83). – С. 152–157.

111. Підпала Т. В. Інбридинг та породоутворювальний процес у молочному скотарстві / Т. В. Підпала, А. В. Хомик // Вісник Сумського НАУ : серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 5(29). – С. 81–86.

112. Підпала Т. В. Оцінка адаптаційної здатності у корів спеціалізованих молочних порід / Т. В. Підпала, С. О. Бондар // Вісник Сумського НАУ : серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 5(29). – С. 77–80.

113. Підпала Т. В. Особливості прояву селекційних ознак у молочної худоби різних порід / Т. В. Підпала, С. О. Бондар // Таврійський науковий вісник. – Херсон : Видавець Грінь Д.С. – 2016. – Вип. 95 . – С. 135–140.

114. Добышев А. С. Производство продукции животноводства : технико-технологические основы : учебник / А. С. Добышев, А. П. Курдеко, Т. В. Подпалая, Новиков А. Е. – Горки, Николаев : ННАУ, 2016. – 645 с.

115. Підпала Т. В. Племінна цінність бугаїв-плідників за розвитком поєднаних ознак у їх дочок / Т. В. Підпала, С. О. Бондар // Тваринництво України. – 2016 – № 6. – С. 18–23.

116. Підпала Т. В. Застосування ентропійного аналізу для оцінки селекційних ознак молочної худоби / Т. В. Підпала, С. С. Крамаренко, С. О. Бондар // Вісник Сумського НАУ : серія «Тваринництво». – Суми, 2016. – Вип. 7(30). – С. 89–93.

117. Підпала Т. В. Оцінка молочної продуктивності корів голштинської породи різних генетико-екологічних поколінь / Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев // Вісник Сумського НАУ : серія «Тваринництво». – Суми, 2017. – Вип. 5/1 (31). – С. 134–138.

118. Підпала Т. В. Селекційно-генетичні параметри молочної продуктивності голштинської породи / Т. В. Підпала, Є. М. Зайцев // Аграрна наука та харчові технології : зб. наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2017. – Вип. 2(96). – С. 206–211.

119. Підпала Т. В. Успадкування селекційних ознак потомством бугаїв-плідників голштинської породи / Т. В. Підпала, С. О. Бондар // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. – Київ, 2017 – Вип. 2(96). – С. 173–179.

120. Подпалая Т. В., Зайцев Е. Н. Оценка развития признаков продуктивности молочного скота голштинской породы // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сб. научных трудов. Горки. 2017. Вып. 20. Ч.1. С. 133-139.

121. Підпала Т. В., Маташнюк Ю.С. Оцінка потоково-цехової системи виробництва молока // Вісник аграрної науки Причорномор’я. –. Миколаїв : МНАУ, 2017. – Вип. 2 (94). – С. 136-143.

122. Підпала Т. В., Стріха Л. О. Вплив параметрів технологічного процесу на органолептичні показники виробів із шпику Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2017. Вип.7(33). С. 219-222.

123. Підпала Т. В., Стріха Л. О., Сморочинський О. М. Оцінка впливу технології виробництва на показники м’ясних січених заморожених напівфабрикатів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2017. Вип. 7(33). С. 216-219.

124. Підпала Т. В., Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. Продуктивні, відтворювальні та адаптаційні властивості корів голштинської породи різних ліній // Вісник Полтавської державної аграрної академії : науково-виробничий фаховий журнал. Полтава, 2018. № 1. С. 108-111.

125. Підпала Т. В., Крамаренко О. С., Зайцев Є. М. Використання ентропійного аналізу для оцінки розвитку ознак молочної худоби голштинської породи / The use of entropy analysis to evaluate the development of characteristics in dairy cattle of Holstein breed // Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. – 2018. – T. 20. – № 84. – С. 3-8.

126. Kramarenko A. S., Gladyr E. A., Kramarenko S. S., Pidpala T. V., Strikha L. A., Zinovieva N. A. Genetic diversity and bottlentck analysis of the Red Steppe cattle based on microsatellite markers. Ukrainian Journal of Ecoloqy, 2018, 8(2), 12-17 doi: 10.15421/2018_303. P. 12-17.

Підпала Т.В. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4072-7576
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: pidpala@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ