Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Стріха Людмила Олександрівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Стріха Людмила Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Стріха Людмила Олександрівна,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
Народилася 13 лютого 1964 р. у м. Гайворон Кіровоградської області. У 1981 р. закінчила ЗОШ №5 і вступила до Одеського технологічного інституту харчової промисловості, який закінчила у 1986 р. за спеціальністю "Технологія м'яса і м'ясних продуктів". З 1986 по 2002 р. працювала у Миколаївському комерційному технікумі на посаді викладача. З 2006 року працює в Миколаївському національному аграрному університеті, спочатку на посаді асистента, а з 2010 року – на посаді доцента. Загальний стаж роботи – 36 років, науковий стаж – 12 років.

Наукова діяльність
Наукову діяльність проводить за тематикою: вивчення м'ясної продуктивності великої рогатої худоби, оцінки якості сировини та готової продукції. Має 31 публікацію. Методична робота представлена курсом лекцій, методичними рекомендаціями, робочим зошитом з дисциплін "Технологія переробки продукції тваринництва", "Технологія виробництва м'яса і м'ясних продуктів", "Технологія переробки м'яса".

Основні наукові публікації
1. Стріха Л. О. Оцінка росту і розвитку бугайців української червоної молочної породи у ранньому онтогенезі / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант. — 2007. — Вип. 55. — С. 69—74.

2. Стріха Л. О. Вплив фактору спадковості на ріст і розвиток бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ. — 2007. — Вип. 4 (43). — С. 196—203.

3. Стріха Л. О. Оцінка впливу спадковості на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. — Вінниця : РВВ ВДАУ. — 2008. — Вип. 34, Т. 3. — С. 26—29.

4. Стріха Л. О. Прояв показників раннього онтогенезу у бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Луганського НАУ : серія "Сільськогосподарські науки". — Луганськ : Ельтон-2, 2008. — № 86. — С. 420—423.

5. Стріха Л. О. Мінливість ознак м'ясної продуктивності великої рогатої худоби української червоної молочної породи / Л. О. Стріха // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2008. — Вип. 61. — С. 100—104.

6. Стріха Л. О. Порівняльна оцінка інтенсивності росту бугайців різних генотипів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісник СНАУ — Суми : ВТД Університетська книга, 2008. — Вип. 6 (14). — С. 91—96.

7. Стріха Л. О. Бички української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України – 2008. — № 5. — С. 18—20.

8. Стріха Л. О. Інтенсивність росту і розвитку бичків української червоної молочної породи залежно від показників матерів / Л. О. Стріха // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Новітні технології скотарства у XXI столітті" (4-6 вересня 2008 р.). — Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня, 2008. — С. 70—75.

9. Стріха Л. О. Породні особливості бичків за екстер'єром / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України – 2009. — № 3. — С. 14—17.

10. Стріха Л. О. Оцінка бичків української червоної молочної породи за екстер'єром / Л. О. Стріха // Науковий вісник Асканія Нова. — Нова Каховка : ЧП ПИЕЛ, 2009. — Вип. 2 — С. 98—103.

11. Стріха Л. О. Оцінка м'ясної продуктивності бичків української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я — Миколаїв : НВВ МДАУ, 2009. — Вип. 1 (48) — С. 191—195.

12. Стріха Л. О. Прояв ростових змін у бугайців залежно від тривалості сервіс-періоду корів-матерів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. — Кам'янець-Подільський : НВВ ПДАТУ, 2011. — Вип. 19. — С. 118—120.

13. Стріха Л. О. Оцінка впливу тривалості сервіс-періоду корів-матерів на інтенсивність росту бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Таврійський науковий вісник. — Херсон : Айлант, 2011. — Вип. 75. — С. 170—176.

14. Стріха Л. О. Зміни росту бугайців української молочної породи під впливом тривалості лактації корів-матерів / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Збірник наукових праць ВНАУ. — Вінниця : РВВНАУ, 2011. — Вип. 10 (50) — С. 136—140.

15. Стріха Л. О. Зміни росту бугайців української молочної породи під впливом тривалості лактації матерів / Л. О. Стріха // Науковий вісник Луганського НАУ. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — № 21. — С. 178—180.

16. Стріха Л. О. Товарна оцінка продуктивності бугайців української червоної молочної породи / Л. О. Стріха, Т. В. Підпала // Тваринництво України, № 9. — 2011. — С. 20—23.

17. Стріха Л. О. Якісні показники ковбасних виробів з яловичини, виготовлених за різними технологіями / Л. О. Стріха, А. В. Солдатенко // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ, 2011. — Вип. 4 (63). — Т. 3. — Ч. 1. — С. 108—111.

18. Стріха Л. О. Ріст бугайців залежно від тривалості сухостійного періоду матерів / Л. О. Стріха, А. Д. Кузнецов // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : НВВ МДАУ. — 2011. — Вип. 4 (63). — Т. 3. — Ч. 2. — С. 91—96.

19. Стріха Л. О. Оцінка інтенсивності росту бугайців української червоної молочної породи залежно від тривалості сухостійного періоду їх матерів / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. — Вінниця : РВВ ВДАУ, 2012. — Вип. 4 (62). — С. 118—122.

20. Стріха Л. О. Вплив на ріст і розвиток бугайців тривалості сухостійного періоду матерів / Л. О. Стріха // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. — Кам'янець-Подільський : НВВ ПДАТУ, 2012. — Вип. 20. — С. 262—263.

21. Стріха Л. О. Оцінка кількісних і якісних показників варених ковбас, виготовлених різними способами / Л. О. Стріха // Вісник Сумського національного аграрного університету: Тваринництво: науковий журнал. – Суми: СНАУ, 2014. – Вип. 2 (27). – С. 143-146.

22. Стріха Л. О. Оцінка показників варено-копчених ковбасних виробів при різних способах термообробки / Л. О. Стріха, М. В. Музика // Вісник Сумського національного аграрного університету, серія "Тваринництво". – Суми, 2015. – Вип. 2 (27).– С.146-149.

23. Стриха Л. А. Влияние наследственных факторов на мясную продуктивность бычков украинской красной молочной породы / Л. А. Стриха // Сборник научных трудов УГСХА. – Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА, 2015. ? Вип. 5. Т. 2. – С.149?152.

24. Стріха Л. О. Оцінка технологій виробництва сирокопчених ковбас / Л. О. Стріха, Г. С. Дітковська // Суми, 2016. – Вип. 5 (29). – С. 223-226.

25. Сморочинський О. М. Особливості приготування фаршу варених ковбас за використання модифікованого обладнання / О.М. Сморочинський, В. І. Крива, Л. О. Стріха, О.О. Калініченко // Науково-інформаційний вісник біолого-технологічного факультету ХДАУ. – Херсон, 2016. – Вип. 7. – С.110-112.

26. Стріха Л. О. Вплив способу виготовлення на якісні показники сирокопчених ковбас / Л. О.Стріха, Г. І. Ромалійська // Суми: СНАУ, 2016. – Вип. 5 (29). – С.227-231.

27. Стріха Л. О. Органолептична оцінка варених ковбас, виготовлених за технологією одного фаршу / Л.О. Стріха, О. В. Хомик // Суми: СНАУ, 2016. – Вип.7 (30). – С.194-196.

28. Стріха Л.О. Оцінка технологій виробництва продуктів з яловичини / Л. О. Стріха, Т. В. Чернухіна // Суми: СНАУ, 2016. – Вип. 7 (30). – С. 197-200.

29. Сморочинський О.М. Використання стартових культур в технології виробництва сирокопчених ковбас / О.М. Сморочинський, Д.О. Клименко, Л.О. Стріха // Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Inzynieria i technologia.Osiagniecia naukowe, rozwoj, propozycje» – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 27-31.

30. Стріха Л.О. Вплив параметрів процесу кутерування на фізико-хімічні показники варених ковбасних виробів / Л. О. Стріха, О. М. Сморочинський, В. І. Крива, О. В. Кривчук // Вісник аграрної науки Причорномор’я – Миколаїв : МНАУ. – 2016. – Вип.2 (90). – С. 126-132.

31. Підпала Т. В., Стріха Л. О. Вплив параметрів технологічного процесу на органолептичні показники виробів із шпику Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2017. Вип.7(33). С. 219-222.

32. Підпала Т. В., Стріха Л. О., Сморочинський О. М. Оцінка впливу технології виробництва на показники м’ясних січених заморожених напівфабрикатів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2017. Вип. 7(33). С. 216-219.

Стріха Л.О. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9847-6036
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: STRIHAL@i.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ