Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №267

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Цхвітава Олександр Кіазович

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 11.08.2014 о 19:09

МНАУ. Цхвітава Олександр Кіазович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Цхвітава Олександр Кіазович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
У 2007 році закінчив факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Миколаївського державного аграрного університету, здобувши кваліфікацію магістра. Цього ж року вступив до аспірантури, яку закінчив у 2010 році. Результатом навчання стало завершення виконання наукової роботи і захист у 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. З 2007 року працює на посаді асистента кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, а з 2012 – на посаді доцента. Загальний стаж роботи – 5 років.

Наукова діяльність
Наукову діяльність проводить за тематикою: вивчення поведінки великої рогатої худоби. Методичну роботу представлено 5 навчально-методичними розробками з дисципліни "Технологія виробництва молока", "Селекція сільськогосподарських тварин, Спеціалізоване м'ясне скотарство".

Основні наукові публікації
1. Цхвітава О. К. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті булонської декларації: тези / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей науково-практичного семінару студентів. — Миколаїв : МДАУ, 2006.

2. Цхвітава О. К. Етологія телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава // Наукові праці студентів (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біологі-технологічним факультетом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, (24-25 травня 2007 р.). — Львів. — С. 106—107.

3. Цхвітава О. К. Поведінка телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей 19-ої студентської науково-практичної конференції [19 студентська науково-теоретична конференція], (Миколаїв, 28-30 березня 2007 р.). — МДАУ. — С. 34.

4. Цхвітава О. К. Особливості поведінки телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник Сумського НАУ, № 3(12). — Суми : НАУ, 2007.

5. Цхвітава О. К. Оцінка української червоної молочної худоби за селекційно-генетичними параметрами / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4 (43). — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 135—139.

6. Цхвітава О. К. Аграрна освіта та наука стан та перспективи розвитку / О. К. Цхвітава // Тези доповідей на тематичний семінар молодих викладачів, (Миколаїв, 19 лютого 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ.

7. Цхвітава О. К. Вплив статі на поведінку телят української червоної молочної породи ранньому онтогенезі / О. К. Цхвітава // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів ["Молодь та поступ біології"], (Львів, 7-10 квітня 2008 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка, Біологічний факультет.

8. Цхвітава О. К. Етологічна складова є основою технологічності та стійкої продуктивності молочної худоби / О. К. Цхвітава // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (Миколаїв, 9-11 квітня 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 58.

9. Цхвітава О. К. Прогнозування типів вищої нервової діяльності худоби української червоної молочної породи за різних способів утримання / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Новітні технології скотарства у ХХІ столітті"], (Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року) / Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня. — С. 76—81.

10. Цхвітава О. К. Залежність відтворення стада молочної худоби від статевої поведінки корів / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження д. с.-г. наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ і УААН М.І.Книги. (18-19 вересня, 2008 р.). — Харків, 2008. — С. 78.

11. Цхвітава О. К. Статєва поведінка молочної худоби // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку тваринництва на Півдні України" (27-28 листопада, 2008 р.).   Херсон, 2008. — С. 115—119.

12. Цхвітава О. К. Нервова діяльність української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава // Тваринництво україни. — 2009. — № 1. — С. 27—29.

13. Цхвітава О. К. Молочна продуктивність і стресостійкість корів української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 2 (49). — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 202—206.

14. Цхвітава О. К. Спрямоване використання поведінки великої рогатої худоби з метою вдосконалення технології виробництва молока / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю заснування та 55-річчю відродження біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (16-18 березня 2010 р.) / Подільський держ. агр.-техн. універс. — Кам'янець-подільський : 2010. — С. 311—312.

15. Шкурко Т. Рівень стресостійкості можна врегулювати / Т. Шкурко, О. Цхвітава // Тваринництво України, 2010. — № 2. — С. 9—12.

16. Підпала Т. В. Відтворення великої рогатої худоби за безприв'язного утримання / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава, С. Є. Ясєвін // Тваринництво України, 2011. — № 7. — С. 10—12.

17. Цхвітава О. К. Вплив типу стресостійкості на функціональні властивості вимені корів української червоної молочної породи / Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4, Т. 3, Ч. 1. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 117—122.

18. Шкурко Т. П. Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання / Т. П. Шкурко, О. К. Цхвітава // Розведення і генетика тварин : Міжвідомчий темат. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2011. — Вип. 45. — С. 316—325.

19. Давиденко В. М. Вода – важливий фактор екології і вичерпний ресурс органічного життя на землі / В. М. Давиденко, О. К. Цхвітава // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини" присвяченої 50-річчю кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини (16-17 грудня 2011 р.). — Миколаїв : Миколаївський нац. університет ім. В.О. Сухомлинського, 2011. — Вип. 11. — С. 284—287.

Цхвітава О.К. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: 9-para@rambler.ru

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ