Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ТПССПТ → Цхвітава Олександр Кіазович

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Цхвітава Олександр Кіазович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.Цхвітава Олександр Кіазович,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Біографія
У 2007 році закінчив факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва Миколаївського державного аграрного університету, здобувши кваліфікацію магістра. Цього ж року вступив до аспірантури, яку закінчив у 2010 році. Результатом навчання стало завершення виконання наукової роботи і захист у 2011 році дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва. З 2007 року працює на посаді асистента кафедри технології переробки, стандартизації і сертифікації продукції тваринництва, а з 2012 – на посаді доцента. Загальний стаж роботи – 5 років.

Наукова діяльність
Наукову діяльність проводить за тематикою: вивчення поведінки великої рогатої худоби. Методичну роботу представлено 5 навчально-методичними розробками з дисципліни "Технологія виробництва молока", "Селекція сільськогосподарських тварин, Спеціалізоване м'ясне скотарство".

Основні наукові публікації
1. Цхвітава О. К. З досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в контексті булонської декларації: тези / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей науково-практичного семінару студентів. — Миколаїв : МДАУ, 2006.

2. Цхвітава О. К. Етологія телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава // Наукові праці студентів (за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біологі-технологічним факультетом Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, (24-25 травня 2007 р.). — Львів. — С. 106—107.

3. Цхвітава О. К. Поведінка телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Тези доповідей 19-ої студентської науково-практичної конференції [19 студентська науково-теоретична конференція], (Миколаїв, 28-30 березня 2007 р.). — МДАУ. — С. 34.

4. Цхвітава О. К. Особливості поведінки телят української червоної молочної породи в молозивний період / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник Сумського НАУ, № 3(12). — Суми : НАУ, 2007.

5. Цхвітава О. К. Оцінка української червоної молочної худоби за селекційно-генетичними параметрами / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4 (43). — Миколаїв : МДАУ, 2007. — С. 135—139.

6. Цхвітава О. К. Аграрна освіта та наука стан та перспективи розвитку / О. К. Цхвітава // Тези доповідей на тематичний семінар молодих викладачів, (Миколаїв, 19 лютого 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ.

7. Цхвітава О. К. Вплив статі на поведінку телят української червоної молочної породи ранньому онтогенезі / О. К. Цхвітава // Тези доповідей ІV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів ["Молодь та поступ біології"], (Львів, 7-10 квітня 2008 р.) / Львівський національний університет імені Івана Франка, Біологічний факультет.

8. Цхвітава О. К. Етологічна складова є основою технологічності та стійкої продуктивності молочної худоби / О. К. Цхвітава // Тези доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу (Миколаїв, 9-11 квітня 2008 р.). — Миколаїв : МДАУ, 2008. — С. 58.

9. Цхвітава О. К. Прогнозування типів вищої нервової діяльності худоби української червоної молочної породи за різних способів утримання / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Новітні технології скотарства у ХХІ столітті"], (Миколаїв, 4-6 вересня 2008 року) / Миколаїв : Миколаївська обласна друкарня. — С. 76—81.

10. Цхвітава О. К. Залежність відтворення стада молочної худоби від статевої поведінки корів / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 105-річчю з дня народження д. с.-г. наук, професора, член-кореспондента ВАСГНІЛ і УААН М.І.Книги. (18-19 вересня, 2008 р.). — Харків, 2008. — С. 78.

11. Цхвітава О. К. Статєва поведінка молочної худоби // Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку тваринництва на Півдні України" (27-28 листопада, 2008 р.).   Херсон, 2008. — С. 115—119.

12. Цхвітава О. К. Нервова діяльність української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава // Тваринництво україни. — 2009. — № 1. — С. 27—29.

13. Цхвітава О. К. Молочна продуктивність і стресостійкість корів української червоної молочної породи / О. К. Цхвітава, Т. В. Підпала // Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 2 (49). — Миколаїв : МДАУ, 2009. — С. 202—206.

14. Цхвітава О. К. Спрямоване використання поведінки великої рогатої худоби з метою вдосконалення технології виробництва молока / О. К. Цхвітава // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю заснування та 55-річчю відродження біотехнологічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (16-18 березня 2010 р.) / Подільський держ. агр.-техн. універс. — Кам'янець-подільський : 2010. — С. 311—312.

15. Шкурко Т. Рівень стресостійкості можна врегулювати / Т. Шкурко, О. Цхвітава // Тваринництво України, 2010. — № 2. — С. 9—12.

16. Підпала Т. В. Відтворення великої рогатої худоби за безприв'язного утримання / Т. В. Підпала, О. К. Цхвітава, С. Є. Ясєвін // Тваринництво України, 2011. — № 7. — С. 10—12.

17. Цхвітава О. К. Вплив типу стресостійкості на функціональні властивості вимені корів української червоної молочної породи / Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 4, Т. 3, Ч. 1. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 117—122.

18. Шкурко Т. П. Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання / Т. П. Шкурко, О. К. Цхвітава // Розведення і генетика тварин : Міжвідомчий темат. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2011. — Вип. 45. — С. 316—325.

19. Давиденко В. М. Вода – важливий фактор екології і вичерпний ресурс органічного життя на землі / В. М. Давиденко, О. К. Цхвітава // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини" присвяченої 50-річчю кафедри теорії і методики фізичного виховання та здоров'я людини (16-17 грудня 2011 р.). — Миколаїв : Миколаївський нац. університет ім. В.О. Сухомлинського, 2011. — Вип. 11. — С. 284—287.

Цхвітава О.К. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Контактна інформація:
E-mail: 9-para@rambler.ru

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ