Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра ПЯБП → Патрєва Людмила Семенівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Патрєва Людмила Семенівна - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри, завідувач кафедри.Патрєва Людмила Семенівна
доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри, завідувач кафедри

Біографія
Народилася у м. Миколаєві. Закінчила біологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, навчалася в аспірантурі Інституту птахівництва НААН України. У 1987 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" у Краснодарському сільськогосподарському інституті, докторську дисертацію – зі спеціальності 06.02.01 "Розведення та селекція тварин" в Інституті розведення і генетики тварин НААН України у 2008 р. Стаж роботи – 30 років. В Миколаъвському національному аграрному університеті працюэ з 1987р. Загальна кількість опублікованих наукових статей і тез у наукових збірниках і журналах, монографій, підручників, навчальних посібників – 150; одержаних патентів – 9.

Напрями наукових досліджень: удосконалення селекційно-генетичних та технологічних прийомів підвищення продуктивності птиці м'ясного напрямку. Загальна кількість публікацій – 105.

Основні наукові публікації
1. Патрєва Л. С. Генетична структура популяцій та гібридів українських качок за поліморфними локусами білка яєць / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки. — Київ, 2005. — № 2. — С. 42—44.

2. Патрєва Л. С. Використання ентропійного аналізу для прогнозу яєчної продуктивності качок / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв : МДАУ. — 2005. — Вип. 4 (32). — С. 146—150.

3. Патрєва Л. С. Удосконалення методів оцінки лінійної диференціації птиці м'ясних кросів / Л. С. Патрєва // Розведення і генетика тварин : міжвідомч. темат. наук. зб. — К. : Аграрна наука, 2005. — Вип. 38. — С. 289—294.

4. Патрєва Л. С. Статевий диморфізм в батьківських стадах м'ясних кросів курей / Л. С. Патрєва // Сучасне птахівництво. — 2006. — № 46. — С. 18—20.

5. Патрєва Л. С. Еколого-генетичні параметри родинних форм курей м'ясного напрямку / Л. С. Патрєва // Аграрний вісник Причорномор'я. — Одеса : ОДАУ, 2006. — Вип. 3. — С. 78—80.

6. Патрєва Л. С. Комплексна оцінка батьківських форм м'ясних кросів курей / Л. С. Патрєва // Птахівництво: міжвід. темат. наук. зб. — 2006. — Вип. 58. — С. 159—163.

7. Патрєва Л. С. Ентропійний аналіз живої маси курчат – бройлерів сучасних кросів / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — Миколаїв. — 2006. — Вип. 2 (34). — С. 157—162.

8. Патрєва Л. С.Удосконалення методів селекції птиці м'ясного типу : дис. ... доктора с.-г. наук : 06.02.01 / Патрєва Людмила Семенівна. — Чубинське, 2008. — 390 с.

9. Патрєва Л. С. Удосконалення методики створення синтетичної популяції качок / Л. С. Патрєва // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції по птахівництву. — Харків. — 2008. — Вип. 62. — Ч. 2. — С. 72—76.

10. Патрєва Л. С. Статевий диморфізм в популяціях тварин і птахів та його біологічне і селекційне значення / Л. С. Патрєва // Птахівництво : міжвідомч. темат. наук. зб. — Харків : Ін-т птахівництва УААН, 2009. — Вип. 63. — С. 18—26.

11. Патрєва Л. С. Удосконалення методів комплексної оцінки продуктивних і відтворювальних якостей птиці / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2009. — Вип. 3 (50). — С. 172—178.

12. Патрева Л. С. Приёмы генетического мониторинга селекционных изменений в популяциях уток / Л. С. Патрева // Материалы XVI конференции "Достижения в современном птицеводстве: исследования и инновации". — Сергиев Посад. — 2009. — С. 54—56.

13. Патрева Л. С. Інформаційно-статистичний аналіз живої маси курчат-бройлерів сучасних кросів / Л. С. Патрєва // Актуальні проблеми сучасного птахівництва : матеріали Х Української конференції по птахівництву з міжнарод. участю, Алушта, 15–18 вересня 2009 р. — Харків. — 2009. — С. 112—115.

14. М'ясне птахівництво : [навч. посіб.] / Л. С. Патрєва, В. П. Коваленко, О. В. Терещенко, О. О. Катеринич. — Миколаїв : МДАУ, 2010. — 369 с.

15. Патрєва Л. С. Динаміка живої маси та якість м'яса каченят кросу "Темп" за різних систем утримання / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок. — Львів : СПОЛОМ, 2010. — Вип. 11. — № 2—3. — С. 160—163.

16. Патрєва Л. С. Вирощування каченят кросу "Темп" в одноярусних кліткових батареях / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Актуальні проблеми сучасного птахівництва : матеріали ХI Української конференції по птахівництву з міжнарод. участю, Алушта, 14–17 вересня 2010 р. — Харків, 2010. — С. 156—159.

17. Патрєва Л. С. Вплив пробіотику "Байкал ЕМ 1" на якість м'яса качок кросу "Темп" / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Вісник Сумського НАУ. — 2010. — Вип. 7 (17). — серія тваринництво. — С. 104—108.

18. Патрєва Л. С. Вплив різних джерел освітлення на якість м'яса каченят кросу "Темп" / Л. С. Патрєва, Т. О. Кісель // Актуальные проблемы современного птицеводства : материалы XII Украинской конференции по птицеводству с международным участием, 19–23 вересня 2011. — Харків. — С. 223—227.

19. Патрєва Л. С. Динаміка живої маси каченят за різних джерел освітлення / Л. С. Патрєва, Т. О. Кісель // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011. — Вип. 11 (51). — С. 102—107.

20. Патрєва Л. С. Вплив різних джерел освітлення на живу масу качок / Л. С. Патрєва, Т. О. Кісель // Збірник наукових праць Вінницького НАУ, Серія: сільськогосподарські науки. — Вінниця. — 2011. — Вип. 10. — С. 27—31.

21. Патрева Л. С. Семейство голубинные / Л. С. Патрева // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голубівництво та декоративне птахівництво: історія, проблеми, перспективи". — Миколаїв : МДАУ. — 2011. — С. 111—122.

22. Патрєва Л. С. Розвиток м'ясного голубівництва / Л. С. Патрєва, О. А. Коваль // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голубівництво та декоративне птахівництво: історія, проблеми, перспективи". — Миколаїв : МДАУ. — 2011. — С. 87—91.

23. Патрєва Л. С. Вплив пробіотику "Байкал ЕМ 1" на якісні показники м'яса качок / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. — Вінниця, 2011. — Вип. 10. — С. 27—31.

24. Патрєва Л. С. Інкубаційні якості яєць качок кросу "Темп" різного віку / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко, І. В. Письменна // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. — Вінниця, 2012. — Вип. 3 (61). — С. 126—129.

25. Архангельська М. В. Вплив систем утримання та щільності посадки на основні показники каченят кросу "Темп" при вирощуванні на м'ясо / М. В. Архангельська, Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 152—156.

26. Іванов В. О. Особливості годівлі курей-несучок в другу фазу несучості в умовах ПАТ "Чорнобаївське" Білозерського району Херсонської області / В. О. Іванов, М. В. Архангельська, М. В. Архангельська, Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 148—152.

27. Патрєва Л. С. Динаміка маси яєць качок кросу "Темп" різного віку і продуктивного періоду / Л. С. Патрєва, Т. В. Шевченко, І. В. Письменна // Таврійський науковий вісник. — 2012. — Вип. 78. — Ч. 2. — Т. 2. — С. 144—147.

28. Патрева Л. С. Мониторинг селекционных изменений в популяциях мясний птицы / Л. С. Патрева // Актуальные проблемы интенсивного развития птицеводства. Сборник научных трудов УО "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". — Горки, БГСХА. — 2013. — Вып. 16. — ч. 2. — С. 189—200.

29. Технологія виробництва продукції птахівництва. Практикум до виконання лабораторних занять студентами аграрних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за напрямом 6.09.0102 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва": навч. посібн. / В. П. Бородай, Н. П. Пономаренко, О. М. Похил та ін. (Л. С. Патрєва). — К. : Агроосвіта, 2013. — 272 с.

30. Патрєва Л. С. Регуляція статевого співвідношення потомства у качок / Л. С. Патрєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2013. — Вип. 4 (76), Т. 2, Ч. 2. — С. 120—126.

31. Патрєва Л. С. Забійні якості молодняку перепелів при вирощуванні з використанням наносрібла / Л. С. Патрєва, В. І. Гроза // Птахівництво : науково-виробничий збірник / ІТ НААН. — Харків, 2014. — Вип. 71. — С. 131—137.

Патрєва Л.С. – статті у науковому журналі "Вісник аграрної науки Причорномор'я" / "Ukrainian Black Sea region agrarian science" з 2013 року.

Патенти
1. Деклараційний патент на корисну модель № 6066, Україна. Спосіб прогнозування гетерозису в птахівництві / Коваленко В.П., Патрєва Л.С.; заявник і патентовласник Херсонський державний аграрний університет. — заявл. 10.08.2004; опубл. 15.04.2005, Бюл. № 4.

2. Деклараційний патент на корисну модель № 9217, Україна. Спосіб зміни статевого співвідношення потомства у гусей / Краснощок В.Г., Патрєва Л.С.; заявник і патентовласник Херсонський державний аграрний університет. — заявл. 23.02.2005; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9.

3. Деклараційний патент на корисну модель № 9294, Україна. Спосіб зміни статевого співвідношення потомства у качок / Коваленко В.П., Патрєва Л.С.; заявник і патентовласник Херсонський державний аграрний університет. — заявл. 14.03.2005; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9.

4. Патент на корисну модель № 19086, Україна. Спосіб відбору ознак при селекції качок / Патрєва Л.С.; заявник і патентовласник Миколаївський державний аграрний університет. — заявл. 22.05.2006; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.

5. Патент на корисну модель № 19544, Україна. Спосіб отримання синтетичної популяції качок з багатократним гетерозисом / Патрєва Л.С., Коваленко В.П., Юрченко О.О.; Янковець А.В., заявник і патентовласник Миколаївський державний аграрний університет. — заявл. 04.07.2006 р.; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12.

6. Патент на корисну модель № 59578, Україна. Спосіб вирощування некондиційних каченят / Патрєва Л.С., Шевченко Т.В.; заявник і патентовласник Миколаївський державний аграрний університет. — заявл. 11.10.2010; опубл. 25.05.2011, Бюл. № 10.

7. Патент на корисну модель № 70235 Україна. Спосіб зниження вмісту жиру в тушках каченят / Патрєва Л.С., Шевченко Т.В.; заявник і патентовласник Миколаївський державний аграрний університет — заявл. 27.04.2011; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11.

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4242-0519
ResearcherID

Контактна інформація
E-mail: Ispatreva@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної студентської наукової конференції «Молодь, наука, бізнес», яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 2-3 жовтня 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ