Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №269

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Артюхова Олена Вікторівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

МНАУ. Артюхова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.Артюхова Олена Вікторівна
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Біографія
Працює в Миколаївському національному аграрному університеті з 2006 року. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування художнього світогляду студентів у навчально-виховному процесі" у східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Проходила курси підвищеної кваліфікації та стажування. Отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов МДАУ (нині – МНАУ) 17 лютого 2012 року.

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Артюхова О.В. працює над темою науково-дослідної роботи "Специфіка навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей". Результати роботи відображені у фахових статтях та методичних рекомендаціях.

Наукова діяльність:
Здійснює наукові дослідження з проблем формування комунікативної компетентності студентів-аграріїв.

Науково-дослідні роботи
1. Артюхова О. В. Вивчення ділової іноземної мови майбутніми економістами як запорука розвитку міжнародних відносин. // Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 19-21 листопада 2015 р. м. Київ. Україна. С. 342-349
2. Артюхова О. В. Специфіка навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. // X Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна комунікація : Мова-культура - особистість». 07-08 квітня 2016 р. м. Острог. С. 168-171
3. Артюхова О. В. Міжнародні та лінгвістичні аспекти навчання ділової англійської мови. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки фактів у дослідженнях молодих учених», 17-18 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2014. С. 7-14.
4. Артюхова О. В. Значення та варіативність інтонації при вивченні іноземної мови. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22-23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2015. – С. 13-17.
5. Артюхова О. В. Перспективи реалізації технології формування професійно-комунікативної компетенції магістрантів технічних спеціальностей. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України». General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine», 27-29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – С. 9-13.
6. Артюхова О. В. Диференційні ознаки усного і письмового перекладу та їх дидактичні наслідки. // Матеріали Причорноморської науково- практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 21 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – С. 9-14.
7. Артюхова О. В. Культурологічний підхід до естетичного виховання студентів нефілологічних спеціальностей. // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2014. – С. 15-23.
8. Артюхова О. В. Психолінгвістичні механізми письма на заняттях іноземної мови. // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2015. С. 13-17.
9. Артюхова О. В. Використання автентичних наукових текстів і презентацій в освітньому процесі з метою формування комунікативної компетенції студентів. // Використання іноземних навчально-методичних матеріалів для України у контексті формування загальноєвропейського простору – науково-практичний семінар, 25 січня 2013 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2013.
10. Артюхова О. В. Лінгвокраїнознавчий аспект та його роль у підвищенні пізнавальної активності студентів аграрних ВНЗ // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 25 квітня 2013 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: МНАУ, 2013. – С. 14-19.
11. Artyuhova E. V. Theory and training and education technique. Developing Students Cognitive Activity, their Willingness and Ability to Study. // XI Международная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы педагогики и психологии». Часть II. Москва, 2013. С. 137-141.
12. Артюхова О. В. Роль фонових знань перекладача // Матеріали II Міжнародної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір». М. 2016 р., С. 160-163. Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір: Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. ред. Ситченко А. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – 368 с.

Навчально-методична робота
1. Методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів V курсу факультету ТВППТСБ за всіма напрямами підготовки. (2012р.)
2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V курсу факультету Механізації с/г за напрямом підготовки 8.10010203 “ Механізація с/г “ (2013р.)
3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V курсу факультету Механізації с/г за напрямом підготовки 8.09010101 “ Енергетика с/г виробництва “ (2014р.)
4. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів V курсу факультету Механізації с/г за напрямом підготовки 8.09010101 “ Агрономія “ (2015р.)
5. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни “ Наукові комунікації для студентів агрономічного факультету. (2016р.).

Брала участь у науково-практичних конференціях та семінарах:
1. Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу (17-20 квітня 2012, МДАУ);
2. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Креативні підходи до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ" (26-27 травня 2011, МДАУ);
3. Міжнародна науково-практична конференція "Ольвійський форум – 2011. Стратегії України в геополітичному просторі" (8-12 червня 2011, Ялта. Крим);
4. Науково-практична конференція до Дня науки "Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця (березень 2012, Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського).

Викладає дисципліни:
Іноземна мова.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
Ділова іноземна мова.

Основні наукові публікації
1. Артюхова О. В. Міжкультурний підхід формування англомовної лексичної компетенції майбутніх економістів у вищих навчальних закладах / О. В. Артюхова, А. Л. Лапчевська // Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця : збірник науково-методичних праць. — С. 12—16.

2. Артюхова О. В. Роль мультимедійних засобів у вивченні іноземних мов за умов дистанційного навчання / О. В. Артюхова, А. Л. Лапчевська // Педагогіка. Дистанційна освіта у вищий школі.

3. Artuhova O. Translation for business communication in the conditions of globalization / O. Artuhova, A. Lapchevska.

4. Артюхова О. В. Культурологічний підхід до естетичного виховання студентів нефілологічних спеціальностей / О. В. Артюхова // Педагогічні науки. — Вип. 50, Ч. 2. — С. 47—50.

5. Артюхова О. Лінгвокраїнознавчий аспект та його роль у підвищенні пізнавальної активності студентів аграрних ВНЗ / О. Артюхова // Вересень : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. — № 1-2(20-51), 2010. — С. 46—50.

6. Артюхова О. В. Забезпечення мобільності студентів за допомогою кредитно-трансферної системи навчання / О. В. Артюхова // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування і розвиток духовної особистості в умовах університетської освіти: історія, теорія та практика". — Миколаїв, 2010. — С. 36—38.

7. Артюхова О. В. Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії / О. В. Артюхова // Наукові праці. Серія "Педагогіка". — Вип. 161, Т. 173, 2011. — С. 120—123.

Статті у фахових виданнях:
1. Артюхова О. В. Вивчення ділової іноземної мови майбутніми економістами як запорука розвитку міжнародних відносин. // Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 19-21 листопада 2015 р. м. Київ. Україна. С. 342-354
2. Артюхова О. В. Специфіка навчання професійної англійської мови студентів гуманітарних нефілологічних спеціальностей. // X Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна комунікація : Мова-культура - особистість». 07-08 квітня 2016 р. м. Острог. С. 168-178
3. Артюхова О.В. Інтегративний потенціал навчання англійської мови як засобу міжкультурного спілкування // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2016: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному простору». Академічні свободи, університетська автономія, наука і освіта для сталого розвитку Мовно-культурна політика. Миколаїв, 2016. – С. 144-158.
4. Артюхова О.В. Міжкультурний підхід формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх економістів у вищих навчальних закладах // Збірник науково-методичних праць (За матеріалами науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця») – Випуск 2. / за заг. ред. А.К. Солодкої, Т.В. Шиян. – Миколаїв: МНУ, 2012. – С. 77-85. 5. Артюхова О.В. Формування мовленнєвої поведінки студентів нефілологічних спеціальностей у процесі навчання англійської мови. // Збірник наукових праць. Педагогіка. Теоретичні та парктичні аспекти розвитку сучасної науки. 29.06.2016 – 30.06.2016 Варшава. Польща. С. 35-44.

Контактна інформація:
E-mail: artyuhova@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


Запрошення до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ» який відбудеться в університеті з жовтня 2017 року по березень 2018 року.
Завантажити запрошення
Завантажити інформаційний листВсеукраїнська інтернет - конференція молодих вчених і здобувачів вищої освіти “Менеджмент організацій на інноваційній основі” 7-8 грудня
2017 року Детальніше...


Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ