Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Артюхова Олена Вікторівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Артюхова Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент.Артюхова Олена Вікторівна
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Біографія

Працює в Миколаївському національному аграрному університеті з 2006 року. У 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: "Формування художнього світогляду студентів у навчально-виховному процесі" у східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

Проходила курси підвищеної кваліфікації та стажування. Отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов МДАУ (нині – МНАУ) 17 лютого 2012 року.

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Артюхова О.В. працює над темою науково-дослідної роботи "Специфіка навчання професійної англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей". Результати роботи відображені у фахових статтях та методичних рекомендаціях.

Наукова діяльність:

Здійснює наукові дослідження з проблем формування комунікативної компетентності студентів-аграріїв.

Основні науково-методичні публікації публікації

1 . Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. посібник та навч. матеріал для самост. роботи здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" спец. 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" денної форми навч. / уклад. О. В. Артюхова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 32 с. Режим доступу: .Посилання.

2 . Артюхова О. В. Міжкультурний підхід формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх економістів у вищих навчальних закладах[ Електронний ресурс] / О. В. Артюхова, А. Л. Лапчевська // Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця. - 2012. - № 1. - С. 12-17. Режим доступу: Посилання.

3. Артюхова О. В. Лінгвокраїнознавчий аспект та його роль у підвищенні пізнавальної активності студентів аграрних ВНЗ [[Електронний ресурс] / О. В. Артюхова // Вересень. – 2010. – С. 46-51. Режим доступу : Посилання.

4 . Артюхова О. В. Роль професійного спрямування під час викладання іноземної мови в ВНЗ Електронний ресурс : / О. В. Артюхова // Вересень. – 2010. – С. 63-70. Режим доступу : Посилання.

5 . Артюхова О. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів [ Електронний ресурс ]: / О. В. Артюхова, Ж. В. Ігнатенко, А. Л. Лапчевська // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : материалы XI междунар. заочной научно-практической конф. Ч. II, г. Москва, 2013. – М., 2013. - С. 137-143. Режим доступу : Посилання.

6 . Артюхова О. В. Міжкультурні та лінгвістичні аспекти навчання ділової англійської мови [Електронний ресурс ] / О. В. Артюхова // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених : матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 7-14. : Режим доступу : Посилання.

7 . Артюхова О. В. Використання автентичних текстів у формуванні творчої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови [ Електронний ресурс ] / О. В. Артюхова // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 23-29. Режим доступу : Посилання.

8 . Артюхова О. В. Культурологічний підхід до естетичного виховання студентів нефілологічних спеціальностей [Електронний ресурс ] : / О. В. Артюхова // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу МНАУ. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 15-23. Режим доступу : Посилання.

9 . Артюхова О. В. Когнітивні передумови психологічної готовності студентів до оволодіння іноземними мовами[ Електронний ресурс] : / О. В. Артюхова // Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених : матеріали науково-практичної конференції. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – С. 10-15. Режим доступу : Посилання.

10 . Артюхова О. В. Моніторинг якості вищої професійної освіти в українських університетах [Електронний ресурс] : / О. В. Артюхова // Педагогічні науки: теорія, історія, іноземні технології. - Суми : Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. - С. 131-143. Режим доступу : Посилання.

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2176-5048

Контактна інформація:
E-mail: artyuhova@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин».
Детальніше

лінія

Результати ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин».
Детальніше

лінія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ