Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Ганніченко Тетяна Анатоліївна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Ганніченко Тетяна АнатоліївнаГанніченко Тетяна Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
доктор філософії

Біографія

Ганніченко Тетяна Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

Gannichenko Tatyana – Associate Professor, Ph. D. in Pedagogy.

Працює на кафедрі іноземних мов у Миколаївському національному аграрному університеті з 2006 р. У 2009 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 67.053.01 захистила кандидатську дисертацію з методики викладання мов на тему: «Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти». У 2010 р. призначена на посаду доцента кафедри іноземних мов МНАУ. У 2010 році отримала диплом доктора філософії, а у 2012 р. вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Нагороджена грамотою Миколаївського національного аграрного університету за сумлінне виконання посадових обов’язків, впровадження передового педагогічного досвіду шляхом запровадження новітніх технологій навчання.

Науково-дослідна діяльність

Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько.

Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної освіти студентів та аспірантів аграрної галузі, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукового перекладу, комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах, вебінарах тощо. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи на практичних заняттях, засіданнях мовного клубу та при організації самостійної роботи студентів (формування іншомовної професійної компетентності, використання інноваційних підходів і методів навчання). Залучає студентів до науково-дослідної роботи, допомагає у написанні наукових статей та тез доповідей наукових конференцій.

Має 58 публікації, із них 46 наукового і 12 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, навчального посібника для студентів агротехнологічного факультету, науково-методичних комплексів та робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)" для студентів та аспірантів.

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IA TEFL.

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Англійська мова за професійним спрямуванням (практичні заняття).
Англійська мова за професійним спрямуванням для підготовки докторів філософії.
Викладає підготовчі курси з англійської мови для вступу до магістратури для студентів-бакалаврів.

Основні публікації:
1. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108. – Режим доступу: https://goo.gl/ikCtAq
2. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245. – Режим доступу: https://goo.gl/agZVF4
3. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70. – Режим доступу: https://goo.gl/tz1Ffg
4. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29. – Режим доступу: https://goo.gl/eW7MJ7
5. Ганніченко Т.А. Роль мовної освіти в системі професійної підготовки студентів-аграріїв // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53. – Режим доступу: https://goo.gl/pEi8PM
6. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401. – Режим доступу: https://goo.gl/i49jjD
7. Ганніченко Т.А. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 258. Т. 270. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – С. 98-103. – Режим доступу: https://goo.gl/q6Vyw6
8. Gannichenko T.A. Information and computer technology in learning foreign languages / T.A.Gannichenko // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – Миколаїв, МНУ ім. В.Сухомлинського, 2016. – с. 51-61.
9. Gannichenko T.A. Innovative technology with student-centered learning / T.A.Gannichenko // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine», 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – с. 41-46.
10. Ганніченко Т.А. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів аграрного профілю / Т.А.Ганніченко, О.О.Жебко // Молодий вчений : науковий журнал. – 2017. – № 5 (51). – Режим доступу: https://goo.gl/tb5ELT
11. Ганніченко Т.А. Problems of Translation / Т.А.Ганніченко // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine», 20-21 квітня 2017 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – с. 165-171. – Режим доступу: http://qoo.by/3LE8

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7597-6946

ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: gannichenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ