Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №266

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Ганніченко Тетяна Анатоліївна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 18.03.2013 о 16:46

МНАУ. Ганніченко Тетяна АнатоліївнаГанніченко Тетяна Анатоліївна
кандидат педагогічних наук,
доктор філософії

Біографія
Ганніченко Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доктор філософії.

Закінчила Миколаївський педагогічний інститут за спеціальністю "Українська мова і література та англійська мова".

Є членом Міжнародної організації викладачів англійської мови IATEFL.

Кандидат педагогічних наук, доцент. Кандидатську дисертацію захистила з методики викладання (13.00.02) на тему: «Формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти». У 2010 році отримала диплом доктора філософії, а у 2012 р. вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько. Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної підготовки студентів-аграріїв, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Має 53 публікації, із них 43 наукового і 10 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Англійська мова за професійним спрямуванням (практичні заняття).
Викладає підготовчі курси з англійської мови для вступу до магістратури для студентів-бакалаврів.

Науково-дослідна діяльність
Є членом наукової школи члена-кореспондента АПН України, професора, доктора педагогічних наук Є.П. Голобородько.
Здійснює наукові дослідження у галузі методики викладання мов за професійним спрямуванням у студентів нефілологічного профілю, професійної підготовки студентів-аграріїв, а саме формування професійної комунікативної компетентності в процесі мовної освіти, досліджує міждисциплінарні зв'язки у викладанні фахових дисциплін та мов професійного спілкування, проводить науково-дослідну роботу з проблем наукової комунікації, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ, бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та методичних семінарах. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи на практичних заняттях та при організації самостійної роботи студентів (формування іншомовної професійної компетентності, використання інноваційних підходів і методів навчання). Залучає студентів до науково-дослідної роботи.
Має 54 публікації, із них 43 наукового і 11 методичного характеру, є автором англо-українського словника економічних термінів за напрямом підготовки „Облік і аудит", співавтором навчального посібника з англійської мови для аграрних навчальних закладів з грифом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, навчального посібника для студентів агротехнологічного факультету, робочих програм з дисципліни „Іноземна мова професійного спрямування (англійська)".
Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IA TEFL.

Основні наукові публікації:
1. Ганніченко Т. А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. — Т. 158, Вип. 146. — Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2011.

2. Ганніченко Т. А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 57. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

3. Ганніченко Т. А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Т. А. Ганніченко // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць. — Вип. 9. — Херсон : РІПО, 2011.

4. Ганніченко Т. А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Т. А. Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. — Випуск 59. — Херсон : Видавництво ХДУ, 2011.

5. Ганніченко Т. А. Мотивація навчальної діяльності студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 27 квітня 2011 р. — Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2011.

6. Ганніченко Т. А. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект", МДАУ, 13 квітня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

7. Ганніченко Т. А. Використання креативного потенціалу гри на заняттях з іноземних мов / Т. А. Ганніченко // Збірник тез доповідей наук.-практ. семінару "Креативний підхід до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ", МДАУ, 26 травня 2011 р. — Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2011.

8. Ганніченко Т.А. Інтеграція інформаційних комп’ютерних технологій в процес навчання іноземної мови / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.413–416.

9. Ганніченко Т.А. Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови засобами комунікативної гри у майбутніх менеджерів / Т.А.Ганніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. Випуск 21. – Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2007. – С.180–184.

10. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції спеціаліста як мета навчання мови / Т.А.Ганніченко // Вересень. – 2008. – № 1-2 (42-43). – С. 60–66.

11. Ганніченко Т.А. Необхідність визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів при вивченні мов за професійним спрямуванням : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, квітень 2008 р. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2008. – С. 29–31.

12. Ганніченко Т.А. Модель формування комунікативної компетенції майбутніх економістів на заняттях з мов за професійним спрямуванням / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.212–216.

13. Ганніченко Т.А. До питання формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : сб. науч. трудов по материалам междунар. науч.-практ. конф. [Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2008], 1–15 октября 2008 г., Т. 12. Педагогика, психология и социология / УКРНИИМФ, ОНМУ, “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, 2008. – С.14–17.

14. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти / Т.А.Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – Т. 97, Вип. 84. – С.87–92.

15. Ганніченко Т.А. Етапи формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : IV Міжнародна наук.-практ. конф. [Альянс наук: учений – ученому]: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 18–20 березня, 2009 р.) / ПДАБА, 2009. – Т.5 – С.30-33.

16. Ганніченко Т.А. Професійно орієнтоване навчання мов студентів-нефілологів : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 15–17 квітня 2009 р. – Миколаїв: Вид-во МДАУ, 2009. – С.17-20.

17. Ганніченко Т.А. Компетентнісний підхід у навчанні мов : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару [Актуальні проблеми сучасної вищої школи у контексті Болонського процесу], 21-23 травня 2009 р. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – С. 112–117.

18. Ганніченко Т.А. Критерії сформованості комунікативної компетенції студентів на заняттях з мов за професійним спрямуванням : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 13–15 квітня 2010 р. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – С. 18–21.

19. Ганніченко Т.А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць.– Херсон: РІПО, 2010. – Вип. 5. – С. 111–115.

Ганніченко Т.А. Навчання іноземних мов у контексті реформування системи вищої освіти : матеріали регіональної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю діяльності вченого-педагога [Науково-педагогічна діяльність Є.П.Голобородько, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України], 24 вересня 2010 р. ¬ – Херсон: РІПО, 2010. – С.43–46.

21. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29.

22. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108.

23. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245.

24. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70.

25. Ганніченко Т.А. Мотивація навчальної діяльності студентів-аграріїв у процесі вивчення іноземних мов : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. держ. аграр. ун-ту, 27 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 17–20.

26. Ганніченко Т.А. Формування професійної комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі мовної освіти: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції [Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект], 13 квітня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С. 124–127.

27. Ганніченко Т.А. Використання креативного потенціалу гри на заняттях з іноземних мов : збірник тез доповідей науково-практичного семінару [Креативний підхід до розвитку творчого потенціалу особистості в умовах ВНЗ], 26 травня 2011 р. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – С.44–47.

28. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401.

29. Ганніченко Т.А. Генезис наукової думки про гру як різновид людської діяльності / Ганніченко Т.А. // Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа Євдокії Голобородько. – Херсон : ТДС, 2012. – С. 177–182.

30. Ганніченко Т.А. Використання методу Case-study в навчанні іноземної мови : збірник тез доповідей міжвузівської науково-практичної конференції [Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання], 15-16 березня 2012 р. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – С. 74–77.

32. Ганніченко Т.А. Проблема вибору і адаптації іноземних навчально-методичних матеріалів з англійської мови : зб. тез доповідей науково-практ. конф. [Використання іноземних навчально-методичних матеріалів для України в контексті формування загально-європейського простору], 25 січня 2013 р.– Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2013.

33. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки у викладанні іноземної мови : зб. тез доповідей Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2013 р. – Миколаїв: Вид-во МНАУ, 2013.

34. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки як основа формування професійної комунікативної компетенції студента-нефілолога / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014.

Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. Використання інтерактивних методів навчання у практиці викладання іноземних мов / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців у дослідженнях молодих учених», 17 – 18 квітня 2014 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 92 с.

37. Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. Тестування як методика контролю якості підготовки фахівців / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – с. 33-37.

38. Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. З історії перекладу / Ганніченко Т.А., Тішечкіна К. В. // зб. тез доповідей Матеріали Причорноморської науково - практичної конференції професорсько - викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – с. 17-21.

39. Ганніченко Т.А. Роль мовної освіти в системі професійної підготовки студентів-аграріїв // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53.

40. Gannichenko T.A. Innovative technology with student-centered learning / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects of Innovation Development of Education in the Context of International Cooperation of Ukraine»

41. Gannichenko T.A. Information and computer technology in learning foreign languages / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – МНУ ім. В.Сухомлинського.

42. Gannichenko T.A. The portfolio method in higher education / T.A.Gannichenko, K.V.Tishechkina // матеріали Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2015 р.

43. Ганніченко Т.А. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 258. Т. 270. Педагогіка. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2016. – С. 98-103.

Участь з доповідями на науково-практичних конференціях Миколаєва та регіону, друк тез доповідей (2015-2016 н.р.):
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Мовна особистість студента в проспекції сучасної лінгводидактики» 19-20 листопада 2015 року – МНУ, ОНУ, МОІППО Доповідь «Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів»
2. II Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. – МНУ ім. В.Сухомлинського Доповідь «Information and computer technology in learning foreign languages»
3. Причорномор. регіон. наук.-практ. конф. проф.-викл. складу Миколаїв. нац. аграр. ун-ту, квітень 2015 р. Доповідь «The portfolio method in higher education»
4. Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти іноваційного розвитку освітньої сфери в контексті міжнародного співробітництва України» 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. Доповідь «Innovative technology with student-centered learning».

Основні науково-методичні праці:
1. Ганніченко Т.А. Англійська мова : навчальний посібник для аграрних навчальних закладів (рекомендовано МОН, молоді та спорту України). / С.Г.Заскалєта, О.В.Артюхова, Т.А.Ганніченко, К.В.Тішечкіна, Т.О. Кущова – Миколаїв : МДАУ, 2012.– 284 с.
2. Ганніченко Т.А. Використання сучасних ігрових технологій у процесі підготовки майбутніх фахівців індустрії дозвілля до іншомовного спілкування / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Т. 42, Вип. 29. – С.135–140.
3. Ганніченко Т.А. Гра – як засіб формування професійних якостей педагога-організатора дозвілля / Т.А.Ганніченко // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2004. – № 9. – С.22–30.
4. Ганніченко Т.А. Педагогічні засади використання дидактичної гри (лінгво-комунікативна підготовка фахівців індустрії дозвілля) / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2006. – Т. 50, Вип. 37. – С.143–146.
5. Ганніченко Т.А. Інтеграція інформаційних комп’ютерних технологій в процес навчання іноземної мови / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 45. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2007. – С.413–416.
6. Ганніченко Т.А. Професійно зорієнтоване навчання іноземної мови засобами комунікативної гри у майбутніх менеджерів / Т.А.Ганніченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. Випуск 21. – Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2007. – С.180–184.
7. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції спеціаліста як мета навчання мови / Т.А.Ганніченко // Вересень. – 2008. – № 1-2 (42-43). – С. 60–66.
8. Ганніченко Т.А. Модель формування комунікативної компетенції майбутніх економістів на заняттях з мов за професійним спрямуванням / Т.А.Ганніченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 49. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2008. – С.212–216.
9. Ганніченко Т.А. До питання формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : сб. науч. трудов «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития Педагогика, психология и социология / УКРНИИМФ, ОНМУ, “MarinECC”. – Одесса : Черноморье, Т. 12, 2008. – С.14–17.
10. Ганніченко Т.А. Психолого-педагогічні умови формування комунікативної компетенції майбутніх економістів засобами дидактичної гри в процесі мовної освіти / Т.А.Ганніченко // Наукові праці : науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – Т. 97, Вип. 84. – С.87–92.
11. Ганніченко Т.А. Етапи формування комунікативної компетенції майбутніх економістів у процесі мовної освіти : IV Міжнародна наук.-практ. конф. [Альянс наук: учений – ученому]: зб. наук. праць (Дніпропетровськ, 18–20 березня, 2009 р.) / ПДАБА, 2009. – Т.5 – С.30-33.
12. Ганніченко Т.А. Визначення рівнів комунікативної компетенції студентів-нефілологів / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах. Збірник наукових праць.– Херсон: РІПО, 2010. – Вип. 5. – С. 111–115.
13. Ганніченко Т.А. Формування комунікативної компетенції майбутніх аграрників у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наука і методика : збірник науково-методичних праць – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 22. – С.22–29.
14. Ганніченко Т.А. Мотиви навчальної діяльності студентів-нефілологів у процесі мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Педагогічний альманах : збірник наукових праць.– Херсон : РІПО, 2011. – Вип. 9. – С.103–108.
15. Ганніченко Т.А. Моделювання ситуацій професійного спілкування як засіб формування комунікативної компетенції майбутніх спеціалістів / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки».– Херсон : ХДУ, 2011 – Вип. 57. – С. 241–245.
16. Ганніченко Т.А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти / Ганніченко Т.А. // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили : науково-методичний журнал. Серія «Педагогічні науки». – Миколаїв : ЧДУ, 2011. – Т. 158, Вип. 146. – С. 65–70.
17. Ганніченко Т.А. Оцінка результатів педагогічного експерименту за методикою Д.О.Новикова / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 398–401.
18. Ганніченко Т.А. Генезис наукової думки про гру як різновид людської діяльності / Ганніченко Т.А. // Акмеологія вченого-педагога. Наукова школа Євдокії Голобородько. – Херсон : ТДС, 2012. – С. 177–182.
19. Ганніченко Т.А. Міждисциплінарні зв’язки як основа формування професійної комунікативної компетенції студента-нефілолога / Ганніченко Т.А. // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». – Херсон : ХДУ, 2014.
20. Роль іншомовної освіти в системі професійної підготовки студентів-нефілологів // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук.праць – Миколаїв: МНУ, 2015. - №4 (51). – С. 50-53.
21. Зміст навчання англійської мови студентів-аграріїв / Т.А.Ганніченко // Наукові праці: науково-методичний журнал. Педагогічні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2016. Посібники:
22. Ганніченко Т.А. Англійська мова : навчальний посібник для аграрних навчальних закладів (рекомендовано МОН, молоді та спорту України). / С.Г.Заскалєта, О.В.Артюхова, Т.А.Ганніченко, К.В.Тішечкіна, Т.О. Кущова – Миколаїв : МДАУ, 2012.– 284 с.
23. Ганніченко Т.А. Англо-український словник економічних термінів за напрямом „Облік і аудит”. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 175 с.
24. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.090101 «Агрономія» Т.А.Ганніченко – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 112 с.
Методичні рекомендації:
25. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6. 130100 агрономічного факультету, модуль 2 „Країнознавчі аспекти. Україна”. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 112 с.
26. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання . Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит». – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 68 с.
27. Ганніченко Т.А. Методичні рекомендації з англійської мови для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за всіма напрямами. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 68 с.
28. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта». – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 78 с.
29. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі». – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 63 с.
30. Ганніченко Т.А. Англійська мова: навчальний матеріал та тестові завдання для аудиторної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 81 с.
31. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму 6.030509 „Облік і аудит”– Миколаїв : МНАУ, 2014. – 53 с.
32. Ганніченко Т.А. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки напряму підготовки 6.090101 (201) „Агрономія” денної форми навчання. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 67 с.

Керівництво науковою роботою студентів з підготовки студентами наукових статей (2015-2016 н.р.):
Е 2/2 Пронько В. «Mark Carney: EU Exit Is 'Biggest Domestic Risk» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Тімофєєва Т. «Finland: The Sick Man Of Europe?» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Е 2/2 Ткачук А. «The Banking System Of The United States» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.
Б 1/1 Трум О. «The Development Of The Baking Industry In Ukraine» / Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету. – Миколаїв : 2016.

Видання методичного посібника (2015-2016 н.р.)
«Англійська мова: методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямом 6.090101 «Агрономія» Т.А.Ганніченко – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 112 с.

Робота в “Lingva Club” здійснювалася за такими напрямами:
1. Формування розуміння важливості вивчення англійської мови у сучасному світі й потреби користуватися нею як засобом міжособистісного і міжкультурного спілкування, як одного із способів самореалізації і соціальної адаптації.
2. Розвиток самоосвітнього потенціалу для задоволення особистісних інтересів у вивченні англійської мови в тих або інших сферах спілкування, галузях знань.
3. Підсилення когнітивної навчальної діяльності студентів шляхом застосування особистісно-орієнтованого, компетентнісного, комунікативного та індивідуального підходів.
4. Формування і покращення комунікативної компетенції студентів у сукупності її складових: мовної, мовленнєвої, соціокультурної, прагматичної тощо.
5. Формування знань про культуру, реалії і традиції англомовних країн, уявлень про досягнення культури свого та інших народів у розвитку загальнолюдської культури, усвідомлення особливостей свого мислення на основі зіставлення англійської мови з українською.
6. Набуття студентами досвіду творчої і пошукової діяльності(індивідуальною і в співпраці), уміння здійснювати проектну діяльність (зокрема міжпредметного характеру).

Контактна інформація:
E-mail: gannichenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ