Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №284

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Ігнатенко Жанна Валеріївна

3D

Графік освітнього процесу на 2018-2019 навчальний рік Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Ігнатенко Жанна Валеріївна, викладач.Ігнатенко Жанна Валеріївна
викладач

Біографія
Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет ім. В.О. Сухомлинського у 1996 р. З 1997 року працює на кафедрі іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Загальний стаж роботи – 19 років, стаж роботи у ВНЗ – 14 років.
Загальний стаж роботи – 27 років, стаж роботи у МНАУ – 19 років. Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет у 1996 р. по спеціальності історія та англійська мова.
Подорожувала за кордоном з метою удосконалення англійської мови. Відвідала такі країни: Норвегія, Німеччина, проживала в Австрії шість місяців.
Як викладач англійської мови постійно удосконалює мовленнєві навички говоріння з іноземцями. З Роналдом Вінклером (США, м.Чикаго) організовувала студентські англо-мовні табори у Миколаївській області. (1998, 1999рр.) З 2002 р. плідно і постійно працює з Геером Спакмо (м. Трондхейм, Норвегия, фірма “MARINTEK-SINTEF”). В обов’язки входило:
- синхронний переклад лекцій в Миколаєві;
- переклад документів і листів;
- переклад зустрічей і дискусій;
- інтенсивне, постійне спілкування по інтернету і телефону;
- організовані зустрічі з іноземцями для студентів на факультетах ТВППТ і менеджмент у МНАУ в жовтні 2013 .
З Діаною Стрейт, волонтер «Корпусу Миру», було організовано багато зустрічей зі студентами, як офіційних так і не офіційних.
Протягом 2-х років роботи разом був набутий великий досвід у спілкуванні та постійно відбувався культурологічний обмін.
Зараз в університеті працює викладач з Румунії Тюдор Корнеліу на агрономічному і технологічному факультетах, де викладання ведеться англійською мовою. Курси з гідропоніки, технології розведення та переробки раків, курс по переробці органічного сміття. Переклад здійснюється викладачем синхронно на лекціях та практичних заняттях.
У 2017р. до МНАУ був запрошений викладач англійської мови Єндрю Нессі, який проводить цікаві заняття для викладачів університету. Постійно відбувається переклад та редагування наукових статей і анотацій викладачів МНАУ.

Науково-дослідна робота
Науково-дослідна діяльність ведеться з теми над ініціативною темою кафедри «Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови»
Впроваджуються в навчально-виховний процес результати сучасних форм активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови.

Навчально-методична робота
Формування у студентів професійної компетенції у говорінні шляхом залучення їх до участі у секціях “Лінгваклубу”, “English Club”, краєзнавчого клубу “Around the World”.
Під час занять секцій клубу студенти беруть активну участь в обговоренні тем, готують реферати та виступають з доповідями, спілкуються іноземною мовою, здійснюється перегляд фільмів іноземною мовою, тощо.

Методичні рекомендації
АНГЛІЙСЬКА МОВА. Методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих навичок студентів II курсу за всіма напрямами підготовки з теми «Україна», - Миколаїв, 2014
АНГЛІЙСЬКА МОВА. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів II курсу денної форми навчання спеціальності 6.090101 «Агрономія», - Миколаїв, 2014
АНГЛІЙСЬКА МОВА. Методичні рекомендації для розвитку мовленнєвих навичок студентів I курсу денної форми навчання за всіма напрямами підготовки. «Життя студента: подорож», - Миколаїв, 2015
АНГЛІЙСЬКА МОВА. Методичні рекомендації та тестові завдання для розвитку мовленнєвих навичок здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної форми навчання за всіма напрямами, - Миколаїв, 2016

Студентська конференція МНАУ
Матеріали студентської конференції Миколаївського національного аграрного університету, 24 березня 2016р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – с. 54
1. Silina A., Samburenko K., F2/1. The Budget of Ukraine for 2016
2. Trenenkov V. I., En 2/1. Colliders are used for accelerating
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine», 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – с. 158
1. Тарасенко В. А., Ф 2/1. International relations of Ukraine with English-speaking countries
2. Шведова Н. І. ЗЕД 3/1. Ukrainian diaspora in Canada and its relations toward Ukraine
3. Охріменко К. В. ЗЕД 3/1. Labor market in Ukraine nowadays
4. Сівак Е.Ф. Ен 2/1. Common problems of the young specialists at the Ukrainian enterprises

Студентська конференція МНАУ
М 1/1 Сербін М. В. Випадкові відкриття, які змінили світ. Random discoveries that changed the world
М1/2 Чоков І. С. Альтернативні види палива для України. Alternative Fuel for Ukraine
М1/2 Вдовіченко О.І. Альтернативні види двигунів: електро-двигун. Alternative types of engines: the electric engine.
М 1/1 Гроза А. В. Ардуино – це цікаво. Arduino: this is interesting.

Основні наукові публікації
1. Артюхова О.В., Ігнатенко Ж. В., Роль фонових знань викладача. / О. В. Артюхова, Ж. В. Ігнатенко // Новітні тенденції розвитку освіти в контексті інтеграції у європейський простір : Збірник наукових праць за матеріалами II Міжнародної науково-практичної конференції / за заг. Ред.. СитченкоА. Л., Мороз Т. О. – Миколаїв : МНУ, 2016, С. 160 – 163
2. Ігнатенко Ж. В., Міщенко Ю. Б. Активізація науково-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови / Ж.В.Ігнатенко, Ю. Б. Міщенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General Aspects оf Innovation Development оf Education in the Context оf International Cooperation оf Ukraine», 27 – 29 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016.
3. Ігнатенко Ж. В., Міщенко Ю. Б. Motivatiing students to study Еnglish and developing their cognitive activity at non-spesialized high schools. Матеріали Причорноморської науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 21 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016.
4. Ігнатенко Ж. В., Активізація науково-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови. Ігнатенко Ж.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects» 22 – 23 квітня 2015 р. м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015.
5. Ігнатенко Ж.В. Дослідницька та проектна діяльність як самостійна діяльність студентів в сучасній освіті. Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету 24 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015.

Дистанційне навчання
Впроваджуються елементи дистанційного навчання. Розроблено курс з дисципліни «Іноземна мова» для програмного забезпечення комп’ютерної системи MOODLE МНАУ «Англійська мова для студентів І курсу денної форми навчання всіх спеціальностей». Підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін

Навчальна робота:
Впроваджуються нові інформаційні технології у процесі вивчення англійської мови:
- інтерактивні методи – це методи, які передбачають таку форму комунікації, при якій викладач не домінує над студентами, а стає учасником навчальної комунікації. Комунікаційні зв’язки виникають також не тільки між педагогом і студентом, але й між всіма студентами. Ці методи та прийоми сприяють більшій активності студентів, враховуючи інтереси всіх учасників процесу, вчать спілкуванню, і толерантному відношенню один до одного;
- метод проектів – це розвиток пізнавальних навичок студентів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня;
- метод мозкового штурму (brainstorming) – це вільна форма дискусії, ефективний спосіб швидкого включення усіх членів колективу в обговорення. Цей оперативний метод допомагає вирішити проблеми на основі стимулювання творчої активності студентів. Учасникам обговорення пропонують висловлювати як можна більшу кількість варіантів рішення;
- кейс-метод (case study) – це складна багатоаспектна технологія навчання, яка включає як дослідну, так і аналітичну діяльність. Даний метод – спосіб колективного навчання, важливими складниками якого є робота в групах, малих групах та взаємний обмін інформацією. Техніка навчання, яка використовує опис реальних ситуацій (професійних, економічних, соціальних), опис якої одночасно відбиває не лише яку-небудь практичну проблему, але і актуалізує певний комплекс знань, який необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. При цьому сама проблема не має однозначних рішень);
- метод мультимедіапроектів – цей метод дуже близький та адекватний індивідуальному підходу в навчанні, наближує зміст і засоби навчальної діяльності до освітніх потреб та інтересів студента, психологічних особливостей і здібностей, дає можливість просування й розвиток студента. Кожний учасник проекту вибирає для себе необхідні засоби й оптимальний темп діяльності, проявляє самостійність, творчість наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організується в індивідуальній і групових формах; - метод мовного портфоліо (папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності студентів, що ведеться за педагогічного супроводу викладача і є дієвим інструментом формування студентської автономії в навчанні);
- використання інтерактивних курсів з відеодисками: мультирум English File (elementary, pre-intermediate) та Market Leader (elementary).
- використання Інтернет ресурсів на занятті (підбір автентичної інформації, відео-курсів, інтерактивне спілкування безпосередньо з носіями мови тощо);

Напрями наукових досліждень:

Артюхова О. В. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс] / О. В. Артюхова, Ж. В. Ігнатенко, А. Л. Лапчевська // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : материалы XI междунар. заочной научно-практической конф. Ч. II, г. Москва, 2013. – М., 2013. - С. 137-143.

Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. та тестові завдання для розвитку мовленнєвих навичок здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" денної форми навчання за всіма напрямами / уклад. Ж. В. Ігнатенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – 40 с.

Ігнатенко Ж. В. Історичний огляд системи освіти в Норвегії (до чого прагнуть норвежці?) [Електронний ресурс] / Ж. В. Ігнатенко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии : сборник статей по материалам XVII междунар. заочной научно-практической конф. – М. : Международный центр науки и образования, 2013. - № 8 (17). - С. 225-231.

Ignatenko Zh. The Special Features of Use of the Communicative Method in Learning Foreign Languages [Електронний ресурс] / Zh. Ignatenko // Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу. – Миколаїв, 2012. – С. 52.

Ignatenko Zh. Modern Tendencies of Teaching Languages in the Educational System of Ukraine [Електронний ресурс] / Zh. Ignatenko // Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. - Миколаїв, 2012. – С. 51.

Участь у наукових конференціях
1 Науково-практична конференція "Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання" (м. Миколаїв, 15-16 березня 2012 р.). — Доповідь "Modern tendencies of teaching languages in the educational system of ukraine".
2. Причорноморська регіональна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу МДАУ (м. Миколаїв, 18-20 квітня 2012 р.). — Доповідь "Special features of use of the comunicative method in learning foreigh languages".

Профілі викладача у наукометричних базах:
Google Scholar
ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1115-1325
ResearcherID

Контактна інформація:
E-mail: ignatenko@mnau.edu.ua

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції: «Облік, аудит, аналіз: сучасні проблеми теорії та практики», яку проводить 16 травня 2019р. обліково-фінансовий факультет Миколаївського національного аграрного університету.
Детальніше

лінія

Всеукраїнська науково-практична конференція «Ветеринарно-санітарні аспекти технології виробництва і переробки продукції тваринництва» 7-8 листопада 2019 року
Детальніше

лінія

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні, біотехнологічні та генетичні аспекти інтенсифікації тваринництва» 17-18 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Регіональний науково-практичний семінар «Інноваційні технології переробної ромисловості: проблеми і перспективи» 25 жовтня 2019 року
Детальніше

лінія

Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України» 25 - 26 квітня 2019 року
Детальніше

минусКОНКУРСИ ТА ОЛІМПІАДИ

Олімпіада

лінія

Олімпіада із дисципліни «Біологія»

лінія

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2018-2019 навчальному році з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» зі спеціальності 204 - «ТВППТ».
Детальніше

лінія

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання»
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія» за напрямом «Агрономія» 2018-2019 н. р., 15 - 17 травня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин» 2018-2019 н. р., 17-19 квітня 2019 року
Детальніше

лінія

ІI етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Прогноз і програмування врожаю сільськогосподарських культур» 2018-2019 н.р., 28-30 травня 2019 року
Детальніше

лінія

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусПеревірка на плагіат

МНАУ & MOODLE

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2019 МНАУ