Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №267

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Марковська Антоніна В'ячеславівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

МНАУ. Марковська Антоніна В'ячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент.Марковська Антоніна В'ячеславівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія
Закінчила Миколаївський державний університет у 2003 році. У 2004 році закінчила відділення магістратури Херсонського державного університету. З 2004 року почала працювати викладачем німецької та англійської мови кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Захистила дисертаційну роботу на тему "Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси". У 2012 р. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

У травні 2012 р. стала переможцем у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Наукова діяльність
Здійснює наукові дослідження у галузі загального мовознавства з теми "Лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти фразеологізмів сучасної преси". Займається дослідженням проблеми комунікативної компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою вивчення фразеологічних та ідіоматичних зворотів у текстах сучасної преси.

Викладає дисципліни:
Німецька мова (практичні заняття).
Англійська мова (практичні заняття).
Іноземна мова за професійним спрямуванням (практичні заняття).

Основні наукові публікації
1. Виникнення сучасних публіцистичних фразеологічних інновацій та їх використання у німецькій пресі / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 5 (25). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2007. — С. 76—83.

2. Мовна картина світу та фразеологізми преси / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 8 (28). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2007. — С. 5—12.

3. Національні та інтернаціональні фразеологізми у сучасній німецькій пресі / А. В. Марковська // Наукові праці : науково-методичний журнал. Т. 70. Вип. 57. Філологія. — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2007. — С. 55—59.

4. Прагматичний потенціал фразеологічних одиниць / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 9 (29). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2008. — С. 21—28.

5. Когнітивно-концептуальні сфери фразеологізмів сучаної німецькомовної преси / А. В. Марковська // Наукові записки. — Випуск 81(3). — Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. — С. 344—347.

6. Прагматика фразеологізмів сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 11 (31). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2009. — С. 58—66.

7. Функціональний аспект фразеологізмів сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 13 (33). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2009. — С. 34—43.

8. Антропоцентризм функціонально-семантичних особливостей фразеологізмів сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 37. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2010. — С. 54—61.

9. Фразеологізми як засіб реалізації авторських інтенцій у сучасній німецькомовній та україномовній пресі / А. В. Марковська // Новітня філологія. — № 41. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2012. — С. 79—87.

Конференції 2012 року, в яких брала участь:
1. Звітній науково-практичній конференції до дня науки "Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця" (березень 2012, Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського).
2. Міжвузівській науково-практичній конференції "Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання" (15-16 березня 2012, МДАУ).
3. Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу (17-20 квітня 2012, МДАУ).
4. Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2012" (6-10 червня, Севастополь).
5. Міжнародній науковій конференції "Мова і культура" імені Сергія Бураго (вересень 2012, Київ).

Науково-дослідна робота
Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство») з 2012 року. Дисертацію захистила 17 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (м. Одеса). Тема захищеної дисертації: «Прагмалінгвістичні особливості фразеологізмів сучасної німецькомовної та україномовної преси». У травні 2012 р. стала переможцем у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації «Гуманітарні науки». З 01.07.2012 року – доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання доцента отримала 17 січня 2014 року.
Науково-дослідна діяльність проводиться з тем «Прагмалінгвістичні особливості перекладу фразеологізмів сучасної англомовної та німецькомовної преси» та «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів аграрного вузу при вивченні іноземної мови» що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях, досліджує проблему формування міжкультурної та лінгвокраїнознавчої компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою вивчення безеквівалентної лексики та фразеологічних зворотів у текстах сучасної німецькомовної та англомовної преси. Проводить науково-дослідну роботу з проблем формування міжкультурної компетенції студентів різних напрямів підготовки, розвитку лінгвокраїнознавчого аспекту та підвищення пізнавальної діяльності студентів аграрних ВНЗ. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи на практичних заняттях та при організації самостійної роботи студентів (розвиток комунікативних здібностей студентів, читання, переклад, переказ та анотування текстів із сучасної англомовної та німецькомовної преси з метою формування у студентів немовних вузів різних напрямів підготовки країнознавчої та соціокультурної компетенцій і навичок спілкування іноземною мовою. Щорічно бере участь у міжнародних та науково-практичних конференціях. Залучає студентів до науково-дослідної роботи. Результати науково-дослідної роботи доповідалися на науково-дослідних конференціях. Бере участь у діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of Enlish Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State).

Основні наукові публікації у фахових виданнях
1. Марковська А. В. Фразеологізми як засіб реалізації авторських інтенцій у сучасній німецькомовній та україномовній пресі / А. В. Марковська // Новітня філологія. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – № 41. – С. 79–88.
2. Марковська А. В. Фразеологізми німецької мови у засобах масової інформації та їх вплив на читача у сучасній німецькомовній пресі / А. В. Марковська // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. ІІ (156). ? С. 217–223.
3. Марковська А. В. Лінгвопрагматичні особливості фразеології у німецькомовній пресі / А. В. Марковська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Вип. 20 (269). ? С. 76–81.
4. Марковська А. В. Фразеологізми німецької мови з етнокультурним компонентом як перекладознавча проблема / А. В. Марковська // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). ? С. 394–400.
5. Марковська А. В. Німецькі фразеологізми з національно-культурним потенціалом у газетно-публіцистичному стилі / А. В. Марковська // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2013. – Вип. 11. – С. 223–232.
6. Марковська А. В. Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) / А. В. Марковська // Англістика та американістика. Збірник наукових праць. ? Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. 10. – С. 34–39.
7. Марковська А. В. Міжкультурний аспект перекладу німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної німецькомовної преси) / А. В. Марковська // Наукові записки Бердянсього державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. ? Бердянськ :ФО?П Ткачук О.В., 2014. ? Вип. ІІІ. ? С. 170?177.
8. Марковська А. В. Анторопоцентризм у фразеологізмах сучасної німецькомовної та україномовної преси / А. В. Марковська // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2015. – Вип. 13. – С. 101–110
9. Доценти Марковська А.В. та Саламатіна О.О., «Communicative-pragmatic Respondent’s Strategies in Modern Publicistic Interview (on Material of the German-language and English-laguage Press)», Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2016. – Вип. 14. – С. 67–77.

Тези конференцій (за 2015-2016 рр.):
1. Марковська А. В. Етномарковані фразеологізми сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квіт. 2015 р. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 21–26.
2. Марковська А. В. Когнітивно-комунікативний підхід до вивченння іноземних мов у немовних ВНЗ / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 22 – 23 квітня 2015 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 63–66.
3. Марковська А. В. Вплив німецькомовних фразеологізмів у засобах масової інформації на читача / А. В. Марковська // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квіт. 2016 р. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 17–22.
4. Марковська А. В. Лінгвосемантичні особливості фразеологізмів у германських мовах (на прикладі англійської та німецької мов) / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філолоічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – C. 62–66.
5. Марковська А. В. Підвищення пізнавальної активності студентів на заняттях з іноземної мови (засобами використання інноваційних технологій навчання та лінгвокраїнознавчих матеріалів) / А. В. Марковська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 27 – 28 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 63–66.

Контактна інформація:
E-mail: markovska@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ