Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №277

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Пономаренко Наталя Григорівна

3D

Методичні рекомендації та поради вступникам до Миколаївського національного аграрного університету у 2018 році Детальніше...
Всеукраїнська олімпіада Миколаївського НАУ для професійної орієнтації вступників Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

МНАУ. Пономаренко Наталя Григорівна, старший викладач.Пономаренко Наталя Григорівна
старший викладач

Біографія

У 1994 році закінчила Миколаївський державний педагогічний інститут. З 1998 р. працює на кафедрі іноземних мов МНАУ, з 2007 р. – старшим викладачем кафедри. У 2017 році захистила дисертацію за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (німецька)», «Іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька)», «Ділова іноземна мова (німецька)», «Друга іноземна мова (німецька)».

Викладає на курсах німецької мови для здобувачів вищої освіти, які планують проходити практику за кордоном.

Методичні рекомендації (2016–2017 рр.)

1. Німецька мова: методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму 6.030601 «Менеджмент». Друга іноземна мова, квітень 2016. – URL: Завантажити.

2. Німецька мова: методичні рекомендації для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 204 «ТВППТ» денної форми навчання, квітень 2017. – URL: Завантажити.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність проводиться з теми «Експертна діяльність в галузі освіти в німецькомовних країнах ЄС», результати якої відображені у фахових наукових статтях та впроваджуються в освітній процес на практичних заняттях і під час самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Основні наукові публікації у фахових виданнях

1 Пономаренко Н. Г. Експертиза в освіті: особливості, функції, типи / Н. Г. Пономаренко // Освітологія. – Київ: Едельвейс. – 2015. – №4. – С. 61–64. – URL: Завантажити.

2. Пономаренко Н. Г. Експертна діяльність в галузі шкільної освіти: досвід Німеччини та Австрії / Н. Г. Пономаренко // Педагогічний процес: Теорія і практика: зб. наук. праць. – Київ: Едельвейс. – 2015. – № 5–6. – С. 125–129. – URL: Завантажити.

3. Пономаренко Н. Г. Експертна діяльність у вищій освіті Німеччини / Н. Г. Пономаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. журн. – Київ: Едельвейс. – 2015. – № 4. – C. 60–63. – URL: Завантажити.

4. Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів з освіти: теоретичний аспект / Н. Г. Пономаренко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка: наук. журн. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2015. – №81. – С. 88–91. – URL: Завантажити.

5. Пономаренко Н. Г. Аналіз освітніх програм підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу / Н. Г. Пономаренко // Освітологічний дискурс: електрон. наук. фах. вид. – Київ. – 2015. – № 4 (12). – С. 158–165. – URL: Завантажити.

6. Пономаренко Н. Г. Зміст підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу / Н. Г. Пономаренко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. Л. Макаренка. – 2015. – №6 . – С. 442–448. – URL: Завантажити.

7. Пономаренко Н. Г. Форми підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу / Н. Г. Пономаренко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2015. – № 3. – С. 126–130. – URL: Завантажити.

8. Пономаренко Н. Г. Проблема підготовки експертів з освіти в Україні / Н. Г. Пономаренко // Збірник наукових праць Херсонського державного університету: Педагогічні науки. – Херсон. –2016. – № 70. – С. 96–100. – URL: Завантажити.

Тези конференцій (2016–2017 рр.):

1. Пономаренко Н. Г. Портфоліо як інструмент розвитку компетенцій і супроводу підготовки експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу / Н. Г. Пономаренко // «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої сфери в контексті міжнародної співпраці України»: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 27–29 квітня 2016 р. – Миколаїв. – С. 98–102. – URL: Завантажити.

2. Пономаренко Н. Г. Кваліфікаційні цілі підготовки експертів з освіти в Німеччині / Н. Г. Пономаренко // «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої сфери в контексті міжнародної співпраці України»: матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, 20–21 квітня 2017 р. – Миколаїв. – C.  144–148. – URL: Завантажити.

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID iD iconhttp://qoo.by/3Oj7


Контактна інформація:
E-mail: ponomarenko@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусОЛІМПІАДИ ТА КОНКУРСИ

лінія

Результати ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 204 «ТВППТ».
Детальніше

лінія

Всеукраїнська студентська олімпіада серед закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Організація і методика аудиту» у 2017/2018 навчальному році.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія рослин», яка відбудеться 18-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Біологія» за напрямом «Біологія тварин», яка відбудеться з 18 по 20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас прийняти участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Агрономія», яка відбудеться 16-18 травня 2018 року.
Детальніше

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України 19-20 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу «Розвиток українського села – основа аграрної реформи в Україні», яка відбудеться 25-27 квітня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції «Економічна кібернетика: стратегічні завдання та перспективи розвитку України», яку проводить факультет менеджменту Миколаївського національного аграрного університету 10 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції», яку проводить кафедра економіки підприємств Миколаївського національного аграрного університету 9-11 травня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Стартап

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ