Український флаг. Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №279

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 (0512) 34 10 82
Факс: +38 (0512) 34 31 46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +38 (0512) 34 60 62
Моб. тел: +38 (068) 155 38 21
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Саламатіна Ольга Олександрівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...

IIAO. Naeaiao?ia Ieuaa Ieaenaia??aia, eaiaeaao o?eieia??ieo iaoe, aioaio.Саламатіна Ольга Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія

Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет в 2003 році. З 2004 року почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Викладач німецької та англійської мови (cтаж роботи у ЗОШ № 55 міста Миколаєва - 1,5 роки, cтаж роботи у гімназії № 4 міста Миколаєва - 1 рік, cтаж роботи у ВНЗ - 13,5 років).

Науково-дослідна робота

Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.15 - «загальне мовознавство») з 2012 року. Дисертацію захистила 18 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені

К.Д. Ушинського» (м. Одеса), ДК № 002031. Тема захищеної дисертації: «Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки».

З 01.07.2012 року - доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання доцента отримала 17 січня 2014 року, 12 ДЦ № 037511.

У травні 2012 та 2013 рр. брала участь у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".

Бере участь у проведенні науково-дослідної роботи в галузі сучасного мовознавства з проблем вивчення функціональних та прагматичних особливостей сучасного іншомовного публіцистичного інтерв’ю, що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи за допомогою автентичних текстів інтерв’ю сучасної німецькомовної та англомовної преси з метою формування у студентів немовних вузів різних напрямів підготовки країнознавчої та соціокультурної компетенцій і навичок спілкування іноземною мовою.

Приймає участь в діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of English Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State). Прослухала Американсько-англійські вебінари у жовтні 2016, отримала Certificate of Participation Theater in English language Classroom, Student-Centered Classroom Management, Using Group Work Effectively to Increase Student Speaking Time in Class. У лютому 2017 отримала сертифікат після прослухання Американсько-англійських вебінарів на тему: “The Role of Humor and Language Play in the English Language Classroom Strategies for Engaging Young Learners From Idea to Essay: Effective Strategies for Teaching Academic Writing Building your Toolkit: Steps and Strategies for Teaching Academic Writing Multi-modal Writing: Promoting Digital Literacy in the English Language Classroom Learning”.

Наукова діяльність

Здійснює наукові дослідження у галузі загального мовознавства з теми "Лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості сучасних публіцистичних інтерв'ю". Займається дослідженням проблеми формування країнознавчої компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою текстів інтерв'ю сучасної німецькомовної преси.

Основні наукові публікації у фахових виданнях

1. Саламатіна О. О. Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : спец. 10.02.15 - «Загальне мовознавство» [Електронний ресурс] / О. О. Саламатіна. - Одеса, 2011. - 22 с. - Режим доступу : Завантажити.

2. Саламатіна О. А. Інтерактивне та когнітивне моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці [Електронний ресурс] / О. А. Саламатіна // Мова і культура : науковий журнал. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. - Вип. 16, Т. І (163). - С. 277-284. - Режим доступу : Завантажити.

3. Саламатіна О. А. Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові [Електронний ресурс] / О. А. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. - Ужгород : ПП “Аутдор-Шарк”, 2013. - Вип. 11. - С. 314-325. - Режим доступу : Завантажити.

4. Саламатіна О. О. Комунікативно-прагматичний аспект стилістичних засобів публіцистичного інтерв’ю в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / О. О. Саламатіна // Англістика та американістика : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. - Вип. 10. - С. 54-59. - Режим доступу : Завантажити.

5. Марковська А. В. Комунікативно-прагматичні стратегії респондента в сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) / А. В. Марковська, О. А. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2016. - Вип. 14. - С. 188-197.- http://qps.ru/XATqH Режим доступу : Завантажити.

Бере активну участь у науково-практичних та міжнародних конференціях, а також керує науковою діяльністю студентів.

Конференції 2017 року, в яких брала участь:

1) Причорноморська науково-практична конференція професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, квітень 2017р., МНАУ, м. Миколаїв.

2) III Міжнародна науково-практична конференція «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 18-19 квітня 2017 р. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.

3) Міжнародна науково-практична конференція «Загальні аспекти інноваційного розвитку освітньої галузі в контексті міжнародного співробітництва України. General aspects of innovation development of education in the context of international cooperation of Ukraine»,

20 - 21 квітня 2017 р., МНАУ, м. Миколаїв.

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ 2017 р.:

1) Саламатіна О. О. Іншомовне інтерв’ю в сучасній публіцистиці / О. О. Саламатіна // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 27 квітня 2017 р. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - С. 21-24.

2) Саламатіна О. О. Антропоцентризм фразеології сучасної німецькомовної преси / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали IІI Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філологічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 18-19 квітня 2017 р. - Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. - C. 72-76.

3) Саламатіна О. О. Реалізація авторських інтенцій у сучасній німецькомовній та україномовній пресі / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 20-21 квітня 2017 р. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - С. 105-110.

Навчально-методична робота

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» - практичні заняття; «Друга іноземна мова (німецька)» - лабораторні заняття; Латинська мова - практичні заняття. Викладає курси з англійської мови для здобувачів вищої освіти першого року навчання. Викладає курси з англійської мови для випускників-бакалаврів факультету ТВППТСБ.

Останні методичні рекомендації

1. Німецька мова [Електронний ресурс] : метод. реком. з практ. граматики для аудитор. занять та самост. роботи здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" денної та заоч. форм навч. за всіма напрямами / уклад. О. О. Саламатіна, А. В. Марковська. — Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2016. - 76 с. - Режим доступу : http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2368/1/Salamatina_O.Nim_mova_Prakt.pdf

2. Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. реком. для аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" для всіх спеціальностей МНАУ денної та заочної форм навчання / уклад. О. О. Саламатіна, А. В. Марковська. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2017. - 33. - Режим доступу : с. http://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2131/1/Anhliyska_mova_Markovska.pdf

Профілі викладача у наукометричних базах:

Google Scholar

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1457-2822


Контактна інформація:

E-mail: salamatina@mnau.edu.ua

На початок сторінки...

лінія

минусОтримуй більше!

Facebook Instagram twitter YouTube Google+

минусРозклад

минусВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

ВИБОРИ РЕКТОРА МНАУ - 2018

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусКОНКУРСИ

Стартап

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції з актуальних питань технологій тваринництва, біотехнології та стандартизації в АПК, яка відбудеться на базі Миколаївського національного аграрного університету 19-23 листопада 2018 року..
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному науково-практичному семінарі «Технологічні аспекти ведення романівського вівчарства в умовах півдня України», яка відбудеться 11 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації у забезпеченні якості тваринницької продукції», яка відбудеться 17-18 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні аспекти технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», яка відбудеться 25-26 жовтня 2018 року.
Детальніше

лінія

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2018 МНАУ