Український флаг.Англійський флаг.
Головна сторінка сайту МНАУ.Карта сайту МНАУ.Пошук по сайту МНАУ.Написати листа адміністраторам сайту МНАУ.
Миколаївський національний аграрний університет.

минусСТУДЕНТСЬКЕ TV

минусЩОТИЖНЕВИЙ ДАЙДЖЕСТ

Щотижневий дайджест МНАУ


Дайджест МНАУ №266

минусГазета "Агросвіт"

Газета Миколаївського національного аграрного університету "Агросвіт"

минусКОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

минусПОШТА УНІВЕРСИТЕТУ

Посилання для входу у свою поштову скриньку:
mail.mnau.edu.ua

Адреса університету:

54020, м. Миколаїв,
вул. Георгія Гонгадзе, 9
(Паризької комуни)

Тел.: +38 0 (512) 34-10-82
Факс: +38 0 (512) 34-31-46
rector@mnau.edu.ua

Приймальна комісія
Тел: +380(512)-34-60-62
Моб. тел: +380(96)-861-13-71
pk@mnau.edu.ua

Кафедра іноземних мов → Саламатіна Ольга Олександрівна

3D

Дні відкритих дверей Миколаївського НАУ Детальніше...
Тренінг за програмою «Моя майбутня спеціальність – професія всього життя»! Детальніше...
Проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою Детальніше...
Оголошено І етап конкурсного відбору проектів наукових робіт молодих вчених Детальніше...
Підготовка до Зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року Детальніше...
Конкурс творчих робіт «Розбудовуємо Україну, готуємося до європейського майбутнього» Детальніше...

Останнє оновлення: 20.03.2013 о 13:03

МНАУ. Саламатіна Ольга Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.Саламатіна Ольга Олександрівна
кандидат філологічних наук, доцент

Біографія
Закінчила Миколаївський державний педагогічний університет в 2003 році. З 2004 року почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Миколаївського національного аграрного університету. Викладач німецької та англійської мови (cтаж роботи у ЗОШ № 55 міста Миколаєва – 1,5 роки, cтаж роботи у гімназії № 4 міста Миколаєва – 1 рік, cтаж роботи у ВНЗ – 7,5 років).

Захистила дисертаційну роботу на тему "Мовленнєвий жанр інтерв'ю в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки". У 2012 р. отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство).

У травні 2012 р. взяла участь у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".

Є членом Міжнародних організацій викладачів англійської мови TESOL, IATEFL.

Науково-дослідна робота
Кандидат філологічних наук (зі спеціальності 10.02.15 – «загальне мовознавство») з 2012 року. Дисертацію захистила 18 червня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 41.053.05 Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського» (м. Одеса), ДК № 002031. Тема захищеної дисертації: «Мовленнєвий жанр «інтерв’ю» в сучасній німецькомовній та україномовній пресі: функціональні та прагматичні ознаки».
З 01.07.2012 року – доцент кафедри іноземних мов. Вчене звання доцента отримала 17 січня 2014 року, 12 ДЦ № 037511.
У травні 2012 та 2013 рр. брала участь у конкурсі молодих учених Миколаївської області у номінації "Гуманітарні науки".
Бере участь у проведенні науково-дослідної роботи в галузі сучасного мовознавства з проблем вивчення функціональних та прагматичних особливостей сучасного іншомовного публіцистичного інтерв’ю, що відображено у вихідних документах у вигляді наукових статей у фахових виданнях. Впроваджує в навчально-виховний процес результати науково-дослідної роботи за допомогою автентичних текстів інтерв’ю сучасної німецькомовної та англомовної преси з метою формування у студентів немовних вузів різних напрямів підготовки країнознавчої та соціокультурної компетенцій і навичок спілкування іноземною мовою. Приймає участь в діяльності Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної TESOL-Ukraine та IATEFL Ukraine. Прослухала Американсько-англійські вебінари (квітень 2016, Certificate of Participation Office of Enlish Lanuage Programs Bereau of Educational & cultural Affairs U.S. Department of State).

Наукова діяльність
Здійснює наукові дослідження у галузі загального мовознавства з теми "Лінгвокогнітивні та функціонально-прагматичні особливості сучасних публіцистичних інтерв'ю". Займається дослідженням проблеми формування країнознавчої компетенції студентів різних напрямів підготовки за допомогою текстів інтерв'ю сучасної німецькомовної преси.

Викладає дисципліни:
Англійська мова (практичні заняття).
Німецька мова (практичні заняття).
Іноземна мова за професійним спрямуванням (практичні заняття)

Основні наукові публікації у фахових виданнях
1. Прагматика інтерв'ю сучасної німецької преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 8 (28). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2007. — С. 70—78.

2. Проблема автора в інтерв'ю сучасної німецькомовної преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 9 (29). — Миколаїв : МДГУ імені Петра Могили, 2008. — С. 100—110.

3. Особливості композиційної структури інтерв'ю у сучасній німецькомовній пресі / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 11 (31). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2009. — С. 85—95.

4. Лінгвокогнітивний аспект картини світу / О. Саламатіна // Наукові записки. — Випуск 81(4). — Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. — С. 16—19.

5. Прагматичні стратегії інтерв'юера у сучасному німецькомовному публіцистичному інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 14 (34). — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2010. — С. 34—45.

6. Функціональний аспект сучасного публіцистичного інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 37. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2010. — С. 34—44.

7. Прагматичний аспект сучасного публіцистичного інтерв'ю / О. О. Саламатіна // Нова філологія : збірник наукових праць. — Вип. 47. — Запоріжжя : ЗНУ, 2011. — С. 122—126.

8. Функціональне навантаження вербальних складників інтерв'ю сучасної немецькомовної та україномовної преси / О. О. Саламатіна // Новітня філологія. — № 41. — Миколаїв : ЧДУ імені Петра Могили, 2012. — С. 99—108.

9. Інтерв’ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові / О. О. Саламатіна // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. V (159). – С. 165–171.

10. Когнітивний аналіз ядрової зони семантики інтерв’ю в сучасній німецькомовній пресі / О. О. Саламатіна // Науковий вісник східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. – Луцьк : Вид-во Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2013. – № 17 (266). – С. 94–98.

11.Інтерактивне та когнітивне моделювання інтерв’ю у сучасній німецькомовній публіцистиці / О. О. Саламатіна // Мова і культура. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. І (163). – С. 277–284.

12.Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові / О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. пр. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2013. – Вип. 11. – С. 314–325.

13. Комунікативно-прагматичний аспект стилістичних засобів публіцистичного інтерв’ю в сучасній англійській мові / О. О. Саламатіна // Англістика та американістика : зб. наук. пр. ? Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – Вип. 10. ? С. 54–59.

14. Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) / О. О. Саламатіна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. ? Бердянськ : ФО?П Ткачук О. В., 2014. ? Вип. ІІІ. ? С. 67?76.

15. Саламатіна О. О. Стратегії і тактики респондента у сучасному німецькомовному та україномовному публіцистичному інтерв’ю / О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2015. – Вип. 13. – С. 251–260.

16. Communicative-pragmatic Respondent’s Strategies in Modern Publicistic Interview (on Material of the German-language and English-laguage Press) / А. В. Марковська, О. О. Саламатіна // Сучасні дослідження з іноземної філології. ? Ужгород : ПП “Аутодор-Шарк”, 2016. – Вип. 14. – С. 67–77.

Бере активну участь у науково-практичних та міжнародних конференціях, а також керує науковою діяльністю студентів.

Конференції 2012 року, в яких брала участь:
1. Звітній науково-практичній конференції до дня науки "Актуальні проблеми підготовки майбутнього фахівця" (березень 2012, Миколаїв, МНУ імені В.О. Сухомлинського).

2. Міжвузівській науково-практичній конференції "Професійна підготовка фахівців в країнах Європейського Союзу: аналіз, досвід, використання" (15-16 березня 2012, МДАУ).

3. Причорноморській регіональній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу (17-20 квітня 2012, МДАУ).

4. Міжнародній науково-практичній конференції "Ольвійський форум – 2012" (6-10 червня, Севастополь).

5. Міжнародній науковій конференції "Мова і культура" імені Сергія Бураго (вересень 2012, Київ).

ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ 2016 р.:
1) Саламатіна О. О. Лінгвосемантичні особливості фразеологізмів у германських мовах (на прикладі англійської та німецької мов) / А. В. Марковська, О.О. Саламатіна // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні тенденції розвитку філолоічної освіти в контексті інтеграції у європейський простір», 11-15 квітня 2016 р. –Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. – C. 62–66.
2) Саламатіна О. О. Інтерв’ю сучасної іншомовної преси як засіб розвитку самостійної іншомовної діяльності студентів у нефілологічних вузах / О. О. Саламатіна // Матеріали Причорноморської науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Миколаївського національного аграрного університету, 24 квіт. 2016 р. – Миколаїв : МНАУ, 2015. – С. 22–27.
3) Саламатіна О. О. Розвиток інноваційних процесів в освіті України / О. О. Саламатіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта. Перспективи розвитку: теоретичний і практичний аспект. Modern Education. Trends of Development: Theoretical and Practical Aspects», 27 – 28 квітня 2016 р., м. Миколаїв. – Миколаїв : МНАУ, 2016. – С. 66–69.

Навчально-методична робота
Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)» - практичні заняття; «Друга іноземна мова (німецька)» - лабораторні заняття. Викладає курси з англійської мови для студентів першого року навчання.

Методичні рекомендації
1. Англійська мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Укладач: О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2012. – 67с.
2. Німецька мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101 «Агрономія» / Укладачі: А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2013. – 107с.
3. Друга іноземна мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал з німецької мови для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» / Укладачі: А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного аграрного ун-ту, 2013. – 91с.
4. Англійська мова : методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторних занять та самостійної роботи студентів І курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». ? Миколаїв : МНАУ, 2014. – 46 с.
5. Німецька мова: методичні рекомендації та навчальний матеріал для аудиторної та самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030601 «Менеджмент». ? Миколаїв : МНАУ, 2015. – 55 с.
6. Німецька мова: методичні рекомендації для аудиторних занять та самостійної роботи студентів I та ІI курсів денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090102 «ТВППТ». – Миколаїв : МНАУ, 2015. – 64 с.
7. Німецька мова: методичні рекомендації з практичної граматики для аудиторних занять та самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» денної та заочної форм навчання за всіма напрямами. ? Миколаїв : МНАУ, 2016. – 76 с.

Контактна інформація:
E-mail: salamatina@mnau.edu.ua

Перейти на початок сторінки

лінія

минусОтримуй більше!

минусРозклад

минусДоступ до Web of Science

МНАУ & MOODLE

минусМНАУ & MOODLE

МНАУ & MOODLE

минусТехнолого-економічний коледж

Технолого-економічний коледж

минусМіжнародні проекти

Міжнародні проекти

минусНавчання за кордоном

Навчання за кордоном

минусНаукові видання МНАУ

Вісник аграрної науки Причорномор'яСтудентський науковий вісник МНАУ
Студентський науковий вісник МНАУ

минусНАУКОВІ ПРОПОЗИЦІЇ


Ґрунтово-агрохімічна лабораторія

минусЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ


ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання біотехнологій, тваринництва та стандартизації в АПК»
20-24 листопада 2017р. Детальніше...


ІІ Міжнародна практична конференція "Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання: освітньо-наукові та виробничі засади", 22-24 листопада 2017 р. Детальніше...


ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ СВІТОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ», яку проводить кафедра публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського національного аграрного університету 24 листопада 2017 року Детальніше...

Стартап

минусДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

минусЛІЧИЛЬНИКИ

Усі зауваження та побажання щодо сайту відправляйте сюди
При передруку матеріалів, відеосюжетів, а також цитуванні обовязковою умовою є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання на конкретну новину чи матеріал або на головну сторінку сайту університету www.mnau.edu.ua
© 2008-2017 МНАУ